@InCollection{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Medialna "mandragora" wartości zdrowia. Krótki dyskurs wokół trady: zdrowie-bezpieczeństwo-media",
  pages     = "72--83",
  year      = "2007",
  booktitle = "Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy, ISBN: 9788374810685",
  editor    = "red. Marek Rybakowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}