@InCollection{Rybakowski:2007,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Krótki zarys pedagogiki prewencji wobec zagrożeń szkolnych",
  pages     = "10--15",
  year      = "2007",
  booktitle = "Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych, ISBN: 8392290984",
  editor    = "red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
}