@InCollection{Mobley:2007,
  author  = "A. Mobley",
  title     = "Obrazy czarnych rodzin w powieści Toni Morrison",
  pages     = "135--155",
  year      = "2007",
  booktitle = "Wielkie tematy literatury amerykańskiej, ISBN: 9788322616710",
  editor    = "pod red. Teresy Pyzik",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : Nr 2536",
}