@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Wyposażenie szkół w multimedialne materiały dydaktyczne do techniki i informatyki - komunikat z badań",
  pages     = "306--315",
  year      = "2007",
  booktitle = "Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, ISBN: 9788389882813",
  editor    = "red. K. Wenta, E. Perzycka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. CDiDN",
  address   = "Szczecin",
}