@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze dydaktyki nauczania przedmiotowego - doniesienie z badań",
  pages     = "247--262",
  year      = "2007",
  booktitle = "Edukacja techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe - kwalifikacje - rynek pracy, ISBN: 9788370966423",
  editor    = "red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}