@InCollection{Adaszyńska:2007,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "165--189",
  year      = "2007",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2006/2007/ Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}