@InCollection{Głuchowska:2006,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Zielona grafika - polifoniczność medium i wielowątkowość narracji",
  pages     = "[1-5]",
  year      = "2006",
  booktitle = "www.zielonagrafika.pl",
  publisher = "Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}