@InCollection{Głuchowska:2007,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = ""Śmietnik sztuki"? Jacek Papla. Sfery wrażliwości, obszary działalności = "A garbage of art"? Jacek Papla - Spheres of sensitivity - Areas of activity",
  pages     = "[1-17]",
  year      = "2007",
  booktitle = "Jacek Papla : grafika",
  publisher = "Stowarzyszenie Polskich Artystów Malarzy i Grafików Wielkopolskicj w Poznaniu",
  address   = "Jastrowo",
}