@InCollection{Głuchowska:2007,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Jarek Łukasik. Obrazy z lat 2006 - 2007 = Jarek Łukasik. Paintings from 2006 - 2007",
  pages     = "3--24",
  year      = "2007",
  booktitle = "Jarosław Łukasik. Malarstwo, miejsca osobiste",
  publisher = "Galeria Miejska "Arsenał"",
  address   = "Poznań",
}