@InCollection{Kwiatkowski:2008,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Od niedopasowania do koordynacji",
  pages     = "205--218",
  year      = "2008",
  booktitle = "Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, ISBN: 9788374811514",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Kwiatkowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}