@InCollection{Głuchowska:2003,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Margarete Kubicka/ Stanisław Kubicki [katalog prac ze zbiorów berlińskich]",
  pages     = "298--325",
  year      = "2003",
  booktitle = "Bunt. Ekspresjonizm Poznański 1917 - 1925 *, ISBN: 8389053233",
  editor    = "Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon",
  publisher = "Muzeum Narodowe",
  address   = "Poznań",
}