@InCollection{Misztal:2008,
  author  = "G. Misztal",
  title     = "Kryteria, wskaźniki oraz narzędzia diagnostyki i oceny budynków",
  pages     = "273--284",
  year      = "2008",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, ISBN: 9788374811439",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}