@InCollection{Stankiewicz:2008,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "Rozwijanie u pracowników pożądanych umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych poprzez wykorzystanie wybranych metod szkoleniowych",
  pages     = "325--334",
  year      = "2008",
  booktitle = "Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, ISBN: 9788372518828",
  editor    = "red. L. Kiełtyka",
  publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji",
  address   = "Warszawa",
}