System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 20 ( spośród około 55120 )

Strona: Poprzednia [1] 2
[11] Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w "Bohunia" Jacka Komudy / Dorota Szagun, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 49, 81--92, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cytat hołdowniczy, intencjonalność, intentionality, intertekstualność, intertextuality, text pattern, tributary quote, wzorzec tekstowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20101] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[12] Inwentarze skarbca katedry ormiańskiej we Lwowie z XVIII wieku jako źródło do leksykologii historycznej / Iwona Żuraszek-Ryś, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 49, 115--124, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish language in the 18th century, historical lexicology, inventory, inwentarz, leksykologia historyczna, osiemnastowieczna polszczyzna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20102] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[13] Korekty w dokumencie urzędowym, czyli rozważań nad autorytetem część druga / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 49, 125--138, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, custom communicative, guild protocols, obtczaje komunikacyjne, protokoły cechowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20103] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[14] W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota / Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 9--19, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community, custom, imitation, język, naśladownictwo, powtarzalność, repetition, the language, wspólnota,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10175] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

[15] Językowa konceptualizacja czasu w tynieckim przekładzie Biblii / Dorota Szagun // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 117--126, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bible, Biblia, cultural patterns, mindset, phrase, połączenia słowne z wyrazem "czas", przekład, schemat kulturowy, translation, verbal connections with the word "time", wyrażenie, wzorzec myślowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10178] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

[16] Autorytet osoby i funkcji starszego cechu a obyczaj komunikatywny w instytucji cechowej w świetle protokołów piwowarów krakowskich (z lat 1729-1760) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 49--63, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, confraternity, historia języka polskiego, history of Polish language, konfraternia, linguistic custom, notariusz, notary, obyczaj językowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10177] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

[17] Kształtowanie narodowej wspólnoty w świetle XVI-wiecznego piśmiennictwa historiograficznego. Rekonesans / Magdalena Hawrysz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 21--31, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: XVI wiek, dyskurs tożsamościowy, historiografia, historiography, identity discourse, tekstologia, text studies, the 16th century,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10176] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

[18] Leksyka terminologiczna w "Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku / Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2013, 47, s. 94--105, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9795] [data modyf: 22-07-2015 09:46]

[19] Sposoby wskazywania osób w rękopisie ZNiO sygn. 7529/III / Anna Wojciechowska // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2010, 45, s. 209--226, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8877] [data modyf: 23-03-2011 14:05]

[20] Wulgaryzmy a przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu / Michał Garcarz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica .- 2006, 2, s. 159--173
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8144] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

Strona: Poprzednia [1] 2

Czas generacji strony: 0,12 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski