System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Archives of Mechanical Technology and Materials}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 62 ( spośród około 55120 )

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] [6] [7] Następna
[21] Modyfikacja siluminu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, 2004. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 24, nr 1 spec., 181--187, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: modyfikacja, silumin, struktura
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[22] Równania ruchu wtrąceń stałych na granicy metal-żużel / Jerzy Mutwil, 2004. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 24, nr 1 spec., 155--162, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: granica metal-żużel, ruch wtrąceń stałych
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9688] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[23] Geometria den walcowych kołowych naczyń ciśnieniowych / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, 2003. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 23, nr 1, 167--181, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: płaskie dennice, wypukłe, zbiorniki ciśnieniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9198] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[24] Prawidłowości kształtowania stereometrii powierzchni elementów ze spiekanych materiałów porowatych na bazie żelaza / Eugene Feldshtein, 2003. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 23, nr 2, 25--33, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość, materiały spiekane, szlifowanie, toczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[25] Rozszerzalność przedskurczowa i skurcz liniowy aluminium i dwuskładnikowych stopów Al-Si / Jerzy Mutwil, 2003. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 23, nr 1, 105--114, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dwuskładnikowe stopy Al-Si, skurcz liniowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[26] Badania wymiany ciepła w układzie odlew-forma piaskowa / Jerzy Mutwil, 2003. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 23, nr 1, 93--104, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: forma piaskowa, pole temperatury, wymiana ciepła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9204] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[27] Wpływ temperatury na właściwości żużli w procesach topienia stopów miedzi / Adam Bydałek, 2003. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 23, nr 1, 15--24, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, rafinatory żużlowe, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[28] Analiza zjawiska odtleniania stopów miedzi w redukujących warunkach rafinacji żużlowej / Adam Bydałek, 2002. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 22, nr 1, 47--56, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: odtlenianie, rafinacja, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[29] Modelling of an electrohydraulic servo drive unit with a servo valve / Andrzej Milecki, 2001. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 21, nr 2, 165--170, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive unit, hydraulic, modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8198] [data modyf: 20-02-2007 10:54]

[30] Pomiar czasu rozłączania elektromagnetycznych wielopłytkowych sprzęgieł ciernych / Stefan Krajewski, Andrzej Milecki, 2001. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 21, nr 2, 141--146, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: identyfikacja, napęd elektromechaniczny, sprzęgło elektromagnetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] [6] [7] Następna

Czas generacji strony: 0,05 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski