System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Archives of Mechanical Technology and Materials}
Opublikowane w latach: 1960 - 2021
Grupowanie: brak
Znaleziono: 62 ( spośród około 55120 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] 6[7] Następna
[51] Morfologia wzrostu krzemu pierwotnego w strudze siluminu AK20 / Jerzy Mutwil, 1998. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 18, nr 1, 73--80, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kryształ ścianowy, krzem pierwotny, silumin nadeutektyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3562] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[52] Przepływ nadeutektycznego siluminu technicznego AK20 w pionowym kanale piaskowych i metalowych form odlewniczych / Jerzy Mutwil, 1998. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 18, nr 1, 61--71, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mechanizm krzepnięcia, przepływ metalu, silumin nadeutektyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3561] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[53] Podstawowe typy przepływu metali w formach odlewniczych na przykładzie stopów aluminium / Jerzy Mutwil, 1998. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 18, nr spec., 221--231, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mechanizm krzepnięcia, przepływ metalu
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3681] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[54] Badanie ośrodków heterogenicznej krystalizacji w siluminie AK7 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif, 1998. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 18, nr spec., 265--273, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: modyfikacja, silumin, zarodki heterogeniczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[55] Wpływ zgniotu na odporność korozyjną austenitycznych stali implantowych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 185--194, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na zimno, odporność korozyjna, stal implantowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[56] Badania modyfikowanego stopu AlSi7Mg metodą mikroskopii elektronowej / Ferdynand Romankiewicz, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 119--126, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, silumin, zarodki heterogeniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7985] [data modyf: 20-02-2007 10:56]

[57] Przebieg zmian temperatury w filtrowanych wilgotnych masach formierskich podczas ich nagrzewania / Tadeusz Szmigielski, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 127--135, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: masa formierska, strefa przenoszenia, temperatura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7986] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[58] Badania wpływu obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stali implantowych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 173--183, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: korozja lokalna, stale implantowe, testy polaryzacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7988] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[59] Przydatność wskaźnika Dieterta do oceny klasycznej masy formierskiej / Teresa Michta-Stawiarska, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 101--107, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: formowalność, masa formierska, wilgotność, zagęszczalność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7982] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[60] Ocena zjawisk cieplnych w okresie zalewania formy metalowej siluminem okołoeutektycznym / Jerzy Mutwil, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 109--118, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: liczba Biota, pole temperatur, przepływ metalu, temperatura czoła strugi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7983] [data modyf: 20-02-2007 10:56]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] 6[7] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski