System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Carbon}
Opublikowane w latach: 1960 - 2020
Grupowanie: brak
Znaleziono: 65 ( spośród około 53757 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] Następna
[31] Tool wear characterizations in finish turning of AISI 1045 carbon steel for MQCL conditions / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Piotr Nieslony, Bożena Tyliszczak, Franci Pusavec, 2017. Wear Vol. 372-373, 54--67, ISSN: 0043-1648 , bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Additives EP/AW, Droplet size and distribution, Minimum quantity cooling-lubrication, Tool wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 66 [23-11-2020]
[AWCZ-20997] [data modyf: 08-02-2017 09:52]

[32] Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2017, Nr 4, s. 69--83, ISSN: 2300-4088, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emissions, emisja CO2, gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, rozwój społecznie zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.14595/PES/04/005
[AWI-10535] [data modyf: 01-08-2017 12:23]

[33] Emisja gazów cieplarnianych w Polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015 / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 100--120, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbon dioxide, ditlenek siarki, ditlenek węgla, gazy cieplarniane, global warming, globalne ocieplenie, green house gase, lubuskie, metan, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide, tlenek diazotu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10475] [data modyf: 28-02-2017 16:43]

[34] EPR characteristics of activated carbon for hydrogen production by the thermo-catalytic decomposition of methane / Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Paulina Rechnia, Anna Malaika, Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 3, 701--704, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [A. Więckowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.701         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-20471] [data modyf: 23-02-2017 12:42]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[35] The efficiency of Volatile Fatty Acids production in thermal disintegration of sewage sludge and waste biofraction, 2016. Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2016 : 5th international conference on the biodegradable waste in circular economy. Cracov, Polska Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2016, s. 167--170
Słowa kluczowe: VFA, carbon balance, solubilisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22264] [data modyf: 28-09-2016 10:04]

[36] The effect of EP/AW additives in emulsion mist on the geometric structure of the machined surface during carbon steel C45 turning / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Krzysztof Adamczuk, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 15--20, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, additives EP/AW, dry cutting, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.15
[AWCZ-19353] [data modyf: 02-10-2015 14:00]

[37] Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście realizacji strategii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w UE / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, 2015. Humanizacja Pracy, nr 4(282), 169--182, ISSN: 1643-7446, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility (CSR), gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, resource-efficient, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zasobooszczędna gospodarka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19859] [data modyf: 24-02-2016 14:12]

[38] Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, 2015. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 37, 1--15, ISSN: 0137-5881, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [M. Giertych - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Biomass allocation, Biometric traits, Defense compounds, Growth processes, Light-demanding trees, Shade-tolerant trees
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-015-1965-x         Cytowania wg Scopus: 13 [23-11-2020]
[AWCZ-19820] [data modyf: 22-02-2017 13:34]

[39] Organic carbon balance in thermal disintegration process of municipal biowaste, 2015. Sylwia Myszograj // W: International Conference on Chemical and Biochemical Engineering. Paris, Francja [b. m.] : ScienceKNOW Conferences C.B., 2015, s. 103, ISBN: 9788494431111
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21824] [data modyf: 08-09-2015 13:42]

[40] Effect of minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) on chip morphology and surface roughness in turning low carbon steels / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 657, 38--42, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Minimum Quantity Cooling Lubrication, chip shaping, dry cutting, near dry cutting per, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.38         Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-18570] [data modyf: 21-08-2015 09:35]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski