System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ewa Adaszyńska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dyrektor Biblioteki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 88 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Słowniki i informatory biograficzne; oprac., 1996. Ewa Adaszyńska, Zielona Góra : WSP 62 s. (Dokumentacja Zbiorów Własnych Z. 3)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Encyklopedie i leksykony specjalistyczne; oprac., 1987. Ewa Adaszyńska, Elżbieta Czarnecka, Zielona Góra : WSP 88 s. (Dokumentacja Zbiorów Własnych Z. 2)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7279] [data modyf: 15-07-2005 10:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przestrzeń bibliotek - jej aspekty i przeobrażenia, Ewa Adaszyńska
// W: Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, 2018. / red. nauk. Scholastyka Baran i Katarzyna Bikowska, Olsztyn : Biblioteka Uniwersytecka UWM, s. 15--38, ISBN: 9788393257614
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20475] [data modyf: 04-06-2019 11:59]
[2] Studenci z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkoły wyższej, Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz
// W: Health - an interdisciplinary study, 2018. / ed. Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Vilnius : Mkolas Romeris University in Vilnius, s. 99--141, ISBN: 978-9955-19-917-5
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20365] [data modyf: 29-05-2019 12:29]
[3] Krzysztof Penderecki - Partytury, Ewa Adaszyńska
// W: Krzysztof Penderecki "Powiało na mnie morze snów...". Partytury i muzyczne notacje, 2014. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Biblioteka UZ, Wydział Artystyczny, s. 27--31, ISBN: 9788378421344
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16845] [data modyf: 13-05-2015 15:12]
[4] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2011/2012/ Uniwersytet Zielonogórski, 2012. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 243--267
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14855] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011/ Uniwersytet Zielonogórski, 2011. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 229--247
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13625] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010/ Uniwersytet Zielonogórski, 2010. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 211--226
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12301] [data modyf: 25-10-2010 08:39]
[7] Sztuka w bibliotece. Konieczność czy świadomy wybór?, Ewa Adaszyńska
// W: Artoteka grafiki Biblioteki Sztuki, 2010. / redakcja naukowa i opracowanie Janina Wallis, Zielona Góra : Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--13, ISBN: 9788393201303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13077] [data modyf: 14-09-2011 08:43]
[8] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2008/2009/ Uniwersytet Zielonogórski, 2009. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--211
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11371] [data modyf: 23-10-2009 09:11]
[9] Konieczność czy wybór? Sztuka w bibliotece, Ewa Adaszyńska
// W: Kolekcja Artoteki Grafiki : ze zbiorów Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego: wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2009, 2009. / red. Janina Wallis, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 4
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11372] [data modyf: 23-10-2009 09:17]
[10] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2007/2008/ Uniwersytet Zielonogórski, 2008. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 204--231
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10494] [data modyf: 30-09-2008 09:11]
[11] Bilblioteka Uniwersytecka = University Library, Ewa Adaszyńska
// W: Uniwersytet Zielonogórski = University of Zielona Góra, 2008. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 82--83, ISBN: 9788360051726
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11108] [data modyf: 01-06-2009 09:20]
[12] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2006/2007/ Uniwersytet Zielonogórski, 2007. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Powitanie = Grußwort, Ewa Adaszyńska
// W: Niemiecko-Polska Biblioteka Naukow Badawcza Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus i Uniwersytetu Zielonogórskiego = Deutsch-polnische Studien- und Forschungsbibliothek der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus und der Universität Zielona Góra, 2007. , Cottbus : Brandenburgische Technische Universität Cottbus, s. 2-3
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10510] [data modyf: 07-10-2008 15:24]
[14] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2005/2006 / Uniwersytet Zielonogórski, 2006. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 152--171
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8574] [data modyf: 28-01-2008 18:28]
[15] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2004/2005 / Uniwersytet Zielonogórski, 2005. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 171--189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2003/2004 / Uniwersytet Zielonogórski, 2004. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--191
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Biblioteka Uniwersytecka, Ewa Adaszyńska
// W: Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2002/2003 / Uniwersytet Zielonogórski, 2003. , Zielona Góra : Centrum Informacji i Promocji, s. 136--144
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Ewa Adaszyńska, Ewa Nodzyńska
// W: Program Librarius 1995-1999 : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2001. / Stefan Czaja, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołąja Kopernika, s. 173--176, ISBN: 8323113467
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Biblioteka Główna, Ewa Adaszyńska
// W: Informator o studiach. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999. / oprac. Hanka Nowakowska, Zielona Góra : WSP, s. 184--183, ISBN: 8386832754
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Studenci nie będący użytkownikami biblioteki, Ewa Adaszyńska
// W: Próby zastosowania marketingu w bibliotekach : praca zbiorowa, 1997. / pod red. Radosława Cybulskiego, Warszawa : Wydaw. SBP (Propozycje i Materiały 11), s. 9--29, ISBN: 8385778691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7052] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Programy publikowania otwartego Wirtualnej Biblioteki Nauki / Ewa Adaszyńska, 2021. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9-1 (275-276), 11--13, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-26059] [data modyf: 18-01-2021 19:04]
[2] Biblioteka Uniwersytecka w czasie zagrożenia koronawirusem - krótkie podsumowanie / Ewa Adaszyńska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4, 24--25, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25417] [data modyf: 26-06-2020 09:31]
[3] Creative Commons, czyli przykład wolnych licencji zalecanych w publikowaniu otwartym / Ewa Adaszyńska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3 (269), 14--16, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25246] [data modyf: 11-05-2020 11:14]
[4] Plan S, czyli wprowadzanie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych / Ewa Adaszyńska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3 (269), 10--13, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25245] [data modyf: 11-05-2020 11:14]
[5] Polityka otwartego dostępu do badań naukowych 2020 / Ewa Adaszyńska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 22--25, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25542] [data modyf: 17-08-2020 14:40]
[6] Polityka otwartego dostępu Narodowego Centrum Nauki / Ewa Adaszyńska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 20--21, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25543] [data modyf: 17-08-2020 14:42]
[7] Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - refleksje na zakończenie projektu budowy / Ewa Adaszyńska, 2018. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2 (250), 11--13, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22445] [data modyf: 02-03-2018 09:19]
[8] Wolne licencje w otwartej nauce - licencje Creative Commons w komunikacji naukowej / Ewa Adaszyńska, 2018. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 33--36, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23215] [data modyf: 18-10-2018 09:03]
[9] Zarządzanie wiedzą w bibliotece. Rola wiedzy i nauki w nowoczesnej organizacji / Ewa Adaszyńska, 2018. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 10, 197--219, ISSN: 2299-3363, summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24143] [data modyf: 07-06-2019 09:36]
[10] Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich / Ewa Adaszyńska, 2017. Uniwersytet Zielonogórski, 9-1, 16--17, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20824] [data modyf: 11-01-2017 10:18]
[11] Krajowe ramy interoperacyjności - zgodność serwisów internetowych ze standardami WCAG 2.0 / Ewa Adaszyńska, 2017. Uniwersytet Zielonogórski 241, 3, 15--16, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21287] [data modyf: 20-04-2017 09:48]
[12] Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece. Inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka / Małgorzata Czerwińska, Ewa Adaszyńska, 2017. Uniwersytet Zielonogórski, 9-1, 21--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20825] [data modyf: 11-01-2017 10:19]
[13] Projektowanie uniwersalne - dostępność i uczestnictwo dla wszystkich / Ewa Adaszyńska, 2017. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 16--18, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21187] [data modyf: 21-03-2017 10:00]
[14] Studenci z niepełnosprawnością w bibliotece akademickiej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2017. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 9, 87--111, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22865] [data modyf: 15-06-2018 08:58]
[15] Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne / Ewa Adaszyńska, 2016. Zarządzanie Biblioteką, 1 (8), 50--69, ISSN: 2081-1004, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: biblioteka jako organizacja, efektywność bibliotek, library as an organisation, skuteczność bibliotek, the library effectiveness and efficiency
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20950] [data modyf: 30-01-2017 08:29]
[16] Biblioteka bez barier / Ewa Adaszyńska, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4-5, 16--18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20124] [data modyf: 01-06-2016 08:59]
[17] Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce / Ewa Adaszyńska, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 16--18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20243] [data modyf: 08-07-2016 11:11]
[18] Licencje Creative Commons w modelach komunikacji naukowej Open Access i Open Science / Ewa Adaszyńska, 2016. Bibliotekarz Lubuski, nr 1-2 (41-42), 33--41 fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20572] [data modyf: 10-11-2016 11:43]
[19] Model organizacji uczącej się jako propozycja dla bibliotek akademickich / Ewa Adaszyńska, 2016. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 8, 203--221, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21431] [data modyf: 31-05-2017 10:52]
[20] Open in Action - Tydzień Otwartej Nauki 2016 / Ewa Adaszyńska, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, 7 (236), 30--32, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20455] [data modyf: 11-10-2016 13:48]
[21] Rodzaje wolnych licencji w otwartym dostępie do nauki / Ewa Adaszyńska, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 13--16, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19988] [data modyf: 18-04-2016 11:09]
[22] Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce - narzędzie oceny jakości i efektywności biblioteki / Ewa Adaszyńska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4-5, 20--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19056] [data modyf: 31-07-2015 12:43]
[23] Biblioteka naukowa w środowisku akademickim Centrum wiedzy i zasobów - Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Adaszyńska, 2015. Forum Bibliotek Medycznych r. 8, nr 1 (15), 91--105, ISSN: 1899-5829,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19971] [data modyf: 11-04-2016 10:51]
[24] Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica / Ewa Adaszyńska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 22--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19020] [data modyf: 31-07-2015 12:31]
[25] Otwartość na współpracę - Tydzień Otwartej Nauki 2015. Idea Open Access i Open Science / Ewa Adaszyńska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 36--39, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19451] [data modyf: 23-10-2015 09:44]
[26] "Powiało na mnie morze snów... Partytury i muzyczne notacje" Krzysztofa Pendereckiego / Ewa Adaszyńska, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 32--35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18295] [data modyf: 29-07-2015 10:18]
[27] Tydzień Bibliotek 2014 "Czytanie łączy pokolenia" 8-15 maja / Ewa Adaszyńska, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 22--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18131] [data modyf: 29-07-2015 10:35]
[28] Współpraca z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Adaszyńska, 2014. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9-1, 26, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19705] [data modyf: 09-05-2017 10:38]
[29] Zjazd Konferencji Dyrektorow Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Szczecin 2014 / Ewa Adaszyńska, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7-8, 46--47, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18561] [data modyf: 31-07-2015 11:54]
[30] Zmiany w projektowaniu budynków bibliotecznych i organizacji przestrzeni bibliotek akademickich / Ewa Adaszyńska, 2014. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 6, 41--58, ISSN: 2299-3363, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19047] [data modyf: 29-07-2015 11:14]
[31] Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum zasobów edukacyjnych / Ewa Adaszyńska, 2013. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 31--33, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17555] [data modyf: 18-10-2013 13:36]
[32] Nowoczesna, atrakcyjna, przyjazna. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Adaszyńska, 2013. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 10--14 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17556] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[33] Uniwersytet Zielonogórski ma nowoczesną bibliotekę akademicką / Ewa Adaszyńska, Beata Mirkiewicz, 2013. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2, 11--12, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17063] [data modyf: 21-07-2015 12:56]
[34] Modernizacja biblioteki : wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla planów rozwoju informatyzacji Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Adaszyńska, 2012. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 28--29, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16721] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[35] Osoby z dysfunkcją wzroku a cyfrowa przestrzeń informacyjna. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2012. Biuletyn EBIB, Nr 1, [1-15] .- http://www.nowyebib.info/component/content/article/3-numery/898-ebib-12012-1288
Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe dla niewidomych, dLibra, osoby niewidome i słabowidzące
Kod:
ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16393] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[36] Koncepcja i projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Adaszyńska, 2011. Biuletyn EBIB, Nr 3, [1-15] .- http://www.nowyebib.info/component/content/article/3/394-ebib-32011-1218
Kod:
ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15825] [data modyf: 14-09-2011 08:37]
[37] Rozpoczęła się budowa Biblioteki Uniwersyteckiej / Ewa Adaszyńska, 2011. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 20--22, ISSN: 1644-7867, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15938] [data modyf: 05-05-2017 11:05]
[38] Rozwój systemu komputerowego. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla informatyzacji / Ewa Adaszyńska, 2011. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9/ 1, 20--21, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16093] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[39] Uniwersytet Zielonogórski buduje nową bibliotekę / Ewa Adaszyńska, 2011. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 3--5 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16343] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[40] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2011. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 6--10 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16344] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[41] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2011. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 23--25, ISSN: 1644-7867, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15939] [data modyf: 05-05-2017 11:05]
[42] 5 lat Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2010. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 16--19, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15116] [data modyf: 05-05-2017 11:03]
[43] Pięć lat działalności Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej : próba podsumowania / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz, 2010. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 3--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15372] [data modyf: 26-01-2011 12:43]
[44] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa prezentuje swoje zbiory w Europeanie / Ewa Adaszyńska, 2010. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 42--44, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14501] [data modyf: 05-05-2017 10:53]
[45] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie / Ewa Adaszyńska, 2010. Bibliotekarz Lubuski, nr 1, 27--30
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14802] [data modyf: 04-06-2010 12:33]
[46] Projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Adaszyńska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 22--26, ISSN: 1644-7867, bibliogr. fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14282] [data modyf: 05-05-2017 11:03]
[47] Sztuka w obszarach działań Biblioteki Uniwersyteckiej / Ewa Adaszyńska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 24--29, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14163] [data modyf: 05-05-2017 10:50]
[48] Autentyczna fikcja Grzegorza Przyborka / Ewa Adaszyńska, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 57--58, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13260] [data modyf: 05-05-2017 10:54]
[49] Ewa Adaszyńska. Młodzi chcą nowoczesności/ rozm. przepr. Tomasz Sobiło / Ewa Adaszyńska, 2008. UZetka : Gazeta Studencka, nr 46, 11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13273] [data modyf: 03-10-2008 12:46]
[50] Nasza Biblioteka Uniwersytecka / Ewa Adaszyńska, 2008. UZetka : Gazeta Studencka, nr 51, 12
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13274] [data modyf: 03-10-2008 12:48]
[51] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa w konsorcjum Polskich Bibliotek Cyfrowych / Ewa Adaszyńska, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 57, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13259] [data modyf: 05-05-2017 10:54]
[52] Ewa Adaszyńska. Serce uczelni/ rozm. przepr. Marcin Jerzynek / Ewa Adaszyńska, 2007. Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny, nr 3, 2--5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13272] [data modyf: 03-10-2008 12:43]
[53] Polsko-niemiecka współpraca bibliotek / Ewa Adaszyńska, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 6, 26--27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11067] [data modyf: 05-05-2017 10:37]
[54] Biblioteka na Dni Nauki / Ewa Adaszyńska, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 48-49, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10314] [data modyf: 05-05-2017 10:36]
[55] Biblioteki w globalnej rzeczywistości / Ewa Adaszyńska, 2005. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 23--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10617] [data modyf: 17-01-2006 16:53]
[56] Polowanie na przedmioty / Ewa Adaszyńska, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 54--55, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10312] [data modyf: 05-05-2017 10:36]
[57] Potrzeba czasu - Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa / Ewa Adaszyńska, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 14--16, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10618] [data modyf: 05-05-2017 10:37]
[58] "Bibuła" w Bibliotece Uniwersyteckiej / Ewa Adaszyńska, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 44-45, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9979] [data modyf: 30-12-2004 11:01]
[59] Sztuka w Bibliotece : konieczność czy wybór? / Ewa Adaszyńska, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 20--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9975] [data modyf: 29-12-2004 14:41]
[60] Biblioteka Nauk Humanistycznych i Społecznych / Ewa Adaszyńska, 2002. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 4/5, 33, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Biblioteka otwarta / Ewa Adaszyńska, 2002. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 4/5, 31--33, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Automatyzacja Biblioteki / Ewa Adaszyńska, 1999. Głos Uczelni, nr 2/3, 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Konkurs Librariusa : Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej wsród laureatów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / Ewa Adaszyńska, 1998. Głos Uczelni, nr 1, 4
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9985] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Komputeryzacja Biblioteki / Ewa Adaszyńska, 1997. Głos Uczelni, nr 5, 17--18
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // W: Zarządzanie Biblioteką .- 2013, nr 1, s. 51--71, ISSN: 2081-1004,
Słowa kluczowe: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, użytkownicy bibliotek z dysfunkcją wzroku,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9748] [data modyf: 22-07-2015 09:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wykorzystanie biblioteki cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym. Kolekcja cyfrowa dla osób z dysfunkcją wzroku w środowisku dLibra, 2011. Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // W: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : Edycja II. Materiały konferencyjne Opole, 16-17 listopada 2011 r.. Opole, Polska Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2012, s. 121--136, ISBN: 9788373955271
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20714] [data modyf: 16-10-2013 11:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski