System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Maja Chocianowska-Sidoruk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Zbiorów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] RDA (Resource Description and Access) - nowy standard katalogowania i jego wdrażanie w bibliotekach polskich / Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, 2018. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 10, 179--196, ISSN: 2299-3363, summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24142] [data modyf: 07-06-2019 09:34]
[2] Deskryptory BN i Język Haseł Przedmiotowych BN - próba konfrontacji / Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, 2017. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 9, 179--191, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22867] [data modyf: 15-06-2018 09:07]
[3] Deskryptory Biblioteki Narodowej jako nowy język opracowania dokumentów / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9-1, 26--27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20020] [data modyf: 28-04-2016 09:43]
[4] Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, 2016. Bibliotekarz, nr 4, 20--24, ISSN: 0208-4333,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20021] [data modyf: 28-04-2016 09:42]
[5] XV spotkanie Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogorskiego / Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 16--17, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20951] [data modyf: 30-01-2017 09:23]
[6] Biblioteka Uniwersytecka : Fundacja Hermann-Niermann-Stiftung - Bibliotece Uniwersyteckiej / Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 4/5, 31, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11074] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski