System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Wanda Milczewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Informacji Naukowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Koło SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grażyna Lipińska-Nowak, Wanda Milczewska
// W: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Lubuskiej 1954-2019, 2020. / red. M. Adamek, M. Wasik, Zielona Góra : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu i Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, s. 65--70, ISBN: 9788395829406
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21645] [data modyf: 20-08-2020 12:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Album wycinków prasowych 1993 r. / (Red.) Wanda Milczewska, Bogdan Adamczewski .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1994, 54 s.
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5925] [data modyf: 20-08-2020 13:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski