System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (dawniej: Dalecka)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 54 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działania Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego w latach 2003-2013 w kontekście bezpieczeństwa publicznego, Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, 2014. / red. M. Dalecka, A. Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 66--81, ISBN: 9788360389357
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16318] [data modyf: 27-08-2015 11:55]
[2] Miejskie Bieguny Kreatywności w średniej wielkości miastach Unii Europejskiej - studium przypadku, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 53--67, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16011] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[3] Rola przemysłu kreatywnego w gospodarce Unii Europejskiej, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 20--26, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16009] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[4] Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie analizy dynamiki przestępczości, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, 2011. / red. nauk. A. Konopka, G. Sobolewski, Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 381--398, ISBN: 9788360772430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12956] [data modyf: 16-06-2011 11:58]
[5] Bilans członkostwa Polski w organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, 2010. / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 352--367, ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12220] [data modyf: 29-09-2010 09:54]
[6] Geographical information systems, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć, Katarzyna Skrzypek
// W: Dominanty sozoglobalistyki, 2010. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 131--137, ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12208] [data modyf: 23-11-2015 14:18]
[7] Polski interes narodowy w ramach organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety, 2010. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 17--24, ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12144] [data modyf: 22-07-2010 12:03]
[8] Współczesne wyzwania wobec procesu zarządzania na przykładzie kapitału ludzkiego organizacji biznesowej, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, 2010. / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie), s. 149--159, ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12449] [data modyf: 08-12-2010 12:11]
[9] Wybrane elementy zarządzania wiedzą w aspekcie zarządzania jakością w starostwie powiatowym w Wałbrzychu, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka, 2010. / red. nauk. K. Graczyk, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko, Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, s. 211--220, ISBN: 9788361021162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11964] [data modyf: 18-05-2010 13:16]
[10] Wybrane zagadnienia zarządzania wiedzą na przykładzie starostwa powiatowego w Wałbrzychu, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych : Public Management 2010, 2010. / red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo . T. 2, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s. 314--321, ISBN: 9788375230963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12166] [data modyf: 09-08-2010 13:42]
[11] Brytyjska scena polityczna wobec członkowstwa Polski w strukturach bezpieczeństwa zbiorowego, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 18--28, ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11245] [data modyf: 27-08-2009 15:01]
[12] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 34--42, ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11247] [data modyf: 27-08-2009 15:07]
[13] Geograficzne systemy informacyjne, Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia, 2009. / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski, Zielona Góra : ZWSHiFM, s. 360--365, ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11348] [data modyf: 19-11-2015 10:34]
[14] Poland's aspirations for NATO membership versus proponents and opponents of the process, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 40--48, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11191] [data modyf: 23-07-2009 13:29]
[15] Shaping security in Europe - a historical and political outline in the light of building Poland's defence system, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 35--39, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11190] [data modyf: 23-07-2009 13:27]
[16] The Atlantic alliance as the greatest structure of security, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 49--54, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11192] [data modyf: 23-07-2009 13:31]
[17] Spostrzeżenia na temat zmiany roli oraz wizerunku współczesnego nauczyciela, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. M. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 252--258, ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10453] [data modyf: 23-09-2008 15:46]
[18] Edukacja w świetle wyzwań współczesnego świata, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 68--77, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka, Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--91, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Rynek pracy wobec wyzwań globalizacji, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 282--300, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wsparcie przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 335--355, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Dylematy polskich oraz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Zbigniew Binek
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 2004. / red. M. Piałucha . T. 2, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 173--181, ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Działania na europejskim rynku zatrudnienia, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej, 2004. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Wydaw. "Maria", s. 231--241, ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6989] [data modyf: 03-12-2004 10:25]
[24] Edukacja społeczeństwa w zakresie wspólnej waluty - euro, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 211--218, ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6891] [data modyf: 20-10-2004 12:29]
[25] Europeizacja polskiego szkolnictwa, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Zbigniew Binek
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 95--102, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Europejskie dylematy Polaków a wizerunek Polski w Europie, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, 2004. , Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN, s. 267--279, ISBN: 8301749940
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6963] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Odpowiedzialmość cywilnoprawna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, Borys Dąbrowski, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 2004. / red. M. Piałucha . T. 1, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 163--170, ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6715] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Rola nauczania języków obcych na przykładzie studentów kierunku turystyka i rekreacja, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Gondek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, 2004. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 16), s. 97--106, ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Świadomość europejska - edukacja dla Europy, Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 147--159, ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zarządzanie turystyką, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, 2004. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 16), s. 69--78, ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Polityka gospodarcza wobec barier rozwoju sektora MSP w Polsce oraz perspektywy członkostwa w UE, Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 61--71, ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6006] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Rola nauczania języków obcych w integrującej się Europie, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 205--213, ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5996] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Unijne możliwości pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej, 2002. . T. 1-2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 109--115, ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5234] [data modyf: 27-11-2002 10:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wsparcie potencjału Sił Zbrojnych RP poprzez szkolną edukację wojskową / Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2019. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu T. 48, nr 2, 227--238, ISSN: 2450-3878, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24675] [data modyf: 09-12-2019 13:26]
[2] Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Wojska Obrony Terytorialnej / Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2017. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 18, z. 5, cz. 3, 149--159, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: national security system, potential, strategy, territorial defence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22164] [data modyf: 04-01-2018 16:16]
[3] The concept of social responsibility in non-governmental organizations / Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2013. Management Vol. 17, no. 2, 74--87, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: corporate social responsibility, social responsibility of organization, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność organizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18031] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[4] The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra, 2012. Management Vol. 16, no 1, 174--186, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16516] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] The forecasts of the population rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstances / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2011. Management Vol. 15, no 2, 432--443, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16183] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] The police officers rate in Poland and the EU countries as a measure of public safety. The attempt of the comparative analysis in the EU countries / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2011. Management Vol. 15, no 1, 288--301, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15853] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] The forecasts of the crime rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstance / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2010. Management Vol. 14, no 2, 200--212, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15364] [data modyf: 25-01-2011 11:44]
[8] Spostrzeżenia na temat zmiany roli oraz wizerunku współczesnego nauczyciela / Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2007. Gospodarka Rynek Edukacja, nr 12, 61--62 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej w teorii i praktyce / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2004. Ziemia Kłodzka, nr 157, 17--19 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Czy Polacy identyfikują się z Europą? / Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2002. Ziemia Kłodzka, nr 148, 17--18 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9008] [data modyf: 16-06-2003 17:29]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zdolności obronne Polskich Sił Zbrojnych wobec państw sojuszniczych w oparciu o poniesione nakłady / Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 5, cz. 2, s. 59--72, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: allied states, budget, defence, military expenditure,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10427] [data modyf: 03-11-2016 12:33]
[2] Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2014, nr 3 (173), s. 20--33, ISSN: 1731-8157, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, globalizacja, globalization, social function of state, social security, społeczna funkcja państwa, threats to security, zagrożenia dla bezpieczeństwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.5604/17318157.1143774
[AWI-10136] [data modyf: 24-08-2015 15:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Financing regional development in the area of environmental policy and ecological security - a case study of Lubuskie Region in Poland, 2014. Magdalena Dalecka-Zaborowska, Monika Michalska // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 145--155
Słowa kluczowe: ecological security, environmental policy, financing regional development

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21690] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[2] The identification and operation of creative industry enterprises in the context of economic security in the region, 2014. Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 156--165
Słowa kluczowe: CCI company, economic development, local security

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21691] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[3] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion, 2009. Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 09 : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2009, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20857] [data modyf: 27-06-2013 09:56]
[4] Polsko-niemiecka współpraca młodzieży jako przesłanka zintegrowanego społeczeństwa europejskiego, 2004. Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 337--349, ISBN: 8388842684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16905] [data modyf: 27-04-2005 10:41]
[5] Czy jesteśmy Europejczykami? - ocena samoświadomości Polaków, 2002. Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 279--286, ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Struktury zarządzające polityką społeczną w Unii Europejskiej, 2002. Magdalena Dalecka-Zaborowska // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Suplement, s. 71--76, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy / (Red.) Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2014, 119 s. .- ISBN: 9788360389357
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5243] [data modyf: 02-09-2015 16:43]
[2] Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / (Red.) Andrzej Gałecki, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Tadeusz Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 557 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4778] [data modyf: 29-09-2010 09:19]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski