System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paweł Walczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wychowanie jako spotkanie : Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, 2007. Paweł Walczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 197 s. , ISBN: 9788373089600,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Cnoty obywatelskie w kontekście współczesnej edukacji, Paweł Walczak
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--304, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20424] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[20] [1]
[2] Filozofia dla dzieci (P4C) jako trening aretologiczny, Paweł Walczak
// W: Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej, 2018. / red. nauk. Iwaona Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 1023), s. 115--132, ISBN: 9788379722129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20631] [data modyf: 29-05-2019 11:58]
[20] [1]
[3] The child's right do death in the perspective of Korczak's philosophy of childhood, Paweł Walczak
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt : Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018. / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 229--241, ISBN: 9788055521640
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21139] [data modyf: 14-10-2019 09:51]
[5] [1]
[4] Filosofskie osnovy prav čeloveka. S Petražickim na fone = Filozoficzne podstawy praw człowieka. Z Petrażyckim w tle, Paweł Walczak
// W: Mysl' L. I. Petražickogo i sovremennaâ nauka prava : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj bideokonferencii, 2016. , Krasnodar : Federal'noe gosudarstvennoe bjudžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego obrazovaniâ "R. g. u.", s. 12--48, ISBN: 9785942152693
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18248] [data modyf: 13-10-2016 08:45]
[5] Szkoła w szkole przetrwania. Kilka refleksji o przyszłości szkoly, Paweł Walczak
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 201--208, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17305] [data modyf: 09-11-2015 10:55]
[6] Kim jest uczeń filozofii?, Paweł Walczak
// W: Jak uczyć by nauczyć filozofii? : Refleksje akademikow i praktyków, 2014. / pod red. Wandy Kamińskiej, Pawła Mroczkiewicza, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 139--155, ISBN: 9788364181436
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16970] [data modyf: 01-03-2017 12:14]
[7] Gry dyskusyjne w nauczaniu filozofii, Paweł Walczak
// W: Filozofia : edukacja interaktywna. Metody - środki - scenariusze, 2012. / pod red. Aldony Pobojewskiej, Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, s. 150--170, ISBN: 9788361245896
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14548] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Wykład aktywny, Paweł Walczak
// W: Filozofia : edukacja interaktywna. Metody - środki - scenariusze, 2012. / pod red. Aldony Pobojewskiej, Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, s. 263--274, ISBN: 9788361245896
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14549] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Nadzieja jako naczelna wartość etyki nauczycielskiej, Paweł Walczak
// W: Etyka nauczyciela, 2011. / red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 57--66, ISBN: 9788373065178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13769] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Józef Tischner a fenomenologia. Źródła filozofii znanego ucznia Romana Ingardena, Paweł Walczak
// W: Fenomenologia jako dialog, 2009. / red. nauk. Enrico Sperfeld, Paweł Walczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (MitOst Editionen tom 18), s. 65--76, ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11784] [data modyf: 01-03-2010 10:50]
[11] Józef Tischner und die Phänomenologie. Die Philosophischen Inspirationen des Ingarden-Schülers, Paweł Walczak
// W: Phänomenologie als Dialog, 2009. / herausgegeben von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (MitOst Editionen Band 18), s. 75--88, ISBN: 9788374812375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11782] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Obcość a filozofia. Koncepcja dialogu we współczesnej filozofii człowieka, Paweł Walczak
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, 2009. / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--44, ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11202] [data modyf: 30-07-2009 09:24]
[13] Osoba i dobro. Józefa Tischnera koncepcja osoby, Paweł Walczak
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 143--149, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11417] [data modyf: 28-10-2009 08:55]
[14] Pedagogia agatologiczna jako projekt tischnerowskiej "Paidei", Paweł Walczak
// W: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, 2009. / pod red. Anny Szudry, Katarzyny Uzar, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania 1), s. 227--240, ISBN: 9788373638709
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11376] [data modyf: 23-10-2009 10:48]
[15] Józefa Tischnera koncepcja filozofii jako paidei, Paweł Walczak
// W: Polskie ethos i logos, 2008. / pod red. Jana Skoczyńskiego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 87--91, ISBN: 9788371880773
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10467] [data modyf: 26-09-2008 14:38]
[16] Wychowanie jako dialog - Martina Bubera refleksja nad wychowaniem, Paweł Walczak
// W: Dylematy kultury globalnej, 2008. / red. nauk. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 97--102, ISBN: 9788392027096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10043] [data modyf: 18-04-2008 09:20]
[17] Józef Tischner jako fenomenolog, Paweł Walczak
// W: Propositiones : prace zebrane, 2005. / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--163, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Rola kategorii nadziei w filozofii człowieka Józefa Tischnera, Paweł Walczak
// W: Filozofia bliższa życiu : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu, 2005. / red. nauk. Paweł Czarnecki . 1, Warszawa : Wyższa Szkola Zarządzania i Finansów, s. 374--381, ISBN: 8388953753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wychowanie jako praca nad nadzieją - Józefa Tischnera myślenie o wychowaniu, Paweł Walczak
// W: Filozofia wychowania a społeczeństwo informacyjne, 2005. / pod red. Józefa Kwapiszewskiego i Miły Kwapiszewskiej, Słupsk : Pomorska Akademia Pedagogiczna, s. 182--190, ISBN: 8374670959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7907] [data modyf: 30-12-2005 10:53]
[20] Etyczne aspekty przemian systemu edukacji w XXI wieku, Paweł Walczak
// W: Veritas una sed doctrina multiplex : ksiega pamiątkowa ku czci prof. dr. hab. Józefa Jaronia, 2003. / red. nauk. Wojciech Słomski, Mariusz Ciszek, Siedlce : Akademia Podlaska, s. 315--319, ISBN: 8370512798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Pytanie o wychowanie w perpektywie filozofii dramatu Józefa Tischnera, Paweł Walczak
// W: Edukacja a wizje świata, 2002. , Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Ekonomicznej, s. 124--130, ISBN: 8391256871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5415] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Wartości a wychowanie - etyczny wymiar edukacji, Paweł Walczak
// W: Zrozumieć świat człowieka : Profesorowi dr hab. Bronisławowi Burlikowskiemu Profesorowi Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z okazji siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięcialecia pracy naukowej ofiarują w darze Przyjaciele, współpracownicy i uczniowie, 2002. , Kielce : Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, s. 363--369, ISBN: 8391021637
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5189] [data modyf: 14-10-2002 18:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Why piaget does not philosophize? Critical discussion of Gareth B. Mathews with the piagetan concept of cognitive development / Paweł Walczak, 2019. Childhood & Philosophy vol. 15, 1--25, ISSN: 2525-5061, , eISSN: 1984-5987, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gareth B. Matthews, children's philosophy, cognitive development, philosophy of childhood, piaget's theory
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24110] [data modyf: 28-05-2019 09:31]
[20] [1]
[2] De-Communization of Childhood. Introduction to Research on Transformations of the Discourse on Child and Childhood in Post-Communist Poland / Paweł Walczak, 2018. Future Human Image Vol. 10, 112--122, ISSN: 2311-8822, , eISSN: 2519-2604,
Słowa kluczowe: child, childhood, children studies, children?s rights, de-communization, education, post-totalitarianism
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.29202/fhi/10/12
[AWCZ-23325] [data modyf: 21-11-2018 11:13]
[5] [1]
[3] Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci / Paweł Walczak, 2017. Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne t. 38, 5--19, ISSN: 1734-9923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dzieciństwo, filozofia edukacji, filozofowanie dzieci, metafilozofia, psychologia rozwojowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18276/aie.2017.38-01         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-22381] [data modyf: 16-02-2018 10:44]
[10] [1]
[4] Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci. Analiza wyników badań / Paweł Walczak, 2017. Kultura i Edukacja, nr 3, 128--142, ISSN: 1230-266X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Matthew Lipman, P4C, cognitive competence, educational researches, philosophical inquiry, philosophy for children
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22056] [data modyf: 21-11-2018 14:02]
[12] [1]
[5] Fenomenologia ojcostwa. Kilka refleksji o rzeczach, o których się nawet filozofom nie śniło / Paweł Walczak, 2014. Pedagogika Filozoficzna on-line, 1/2013-2014, 99--105
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23326] [data modyf: 21-11-2018 11:35]
[6] Škil'ni prostori ne-zustriči / Paweł Walczak, 2014. Filosofiâ osviti. Universitets'ki studii = Philosophy of education. University studies, 1 (14), 256--262, ISSN: 2309-1606, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cultural transfer, culture, education, school, values
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19240] [data modyf: 03-09-2015 13:03]
[7] Rozmowa sokratyczna: założenia, przebieg, praktyka / Paweł Walczak, 2012. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria: Wydanie specjalne: IX Polski Zjazd Filozoficzny Wisła, 17-21 września 2012. Część druga, nr 3, 365--379, ISSN: 1230-1493, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sokrates, dialog, dociekania, dydaktyka filozofii, edukacja, metoda
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17121] [data modyf: 21-03-2013 13:15]
[8] O człowieku warto rozmawiać / Paweł Walczak, 2008. Znak, nr 1, 104--111
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12642] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Koncepcja Ja aksjologicznego w filozofii Józefa Tischnera / Paweł Walczak, 2007. Ruch Filozoficzny, nr 2, 259--267, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12584] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Pomiędzy pytaniem a odpowiedzią. O dwóch strategiach budowania programu nauczania filozofii w szkole / Paweł Walczak, 2007. Edukacja Filozoficzna Vol. 44, 79--84, ISSN: 0860-3839,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12583] [data modyf: 12-12-2007 13:55]
[11] Filozofia a wychowawcze i kształcące zadania szkoły / Paweł Walczak, 2002. Edukacja Filozoficzna, nr 34, 131--149, ISSN: 0860-3839,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Faith in the dialogue with reason. Solovyov and Wojtyła on relations between faith and reason - a comparative study / Paweł Walczak // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 110--123, ISSN: 2076-9210,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10044] [data modyf: 03-08-2015 09:47]
[2] Filozofia wychowania jako filozofia / Paweł Walczak // W: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna(t. 2, nr 1) .- 2013, s. 186--197, ISSN: 2299-1875, summ.
Słowa kluczowe: love, pedagogy, philosophy of education, practice, theory, wisdom,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9970] [data modyf: 21-02-2017 11:39]
[3] Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii / Paweł Walczak // W: Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne .- 2009, 10, s. 129--139, ISSN: 1734-9923,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8585] [data modyf: 30-03-2010 09:03]
[4] Od monologu do dialogu. Dialog jako kategoria filozoficzna / Paweł Walczak // W: Studia Paradyskie .- 2008, T. 17-18, s. 31--38, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8397] [data modyf: 02-06-2009 12:49]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozofia dzieciństwa w perspektywie posthumanizmu, 2017. Paweł Walczak // W: Dilema vijny/miru v postgumannomu sviti : Zbirnik naukovih prac' (za materialami mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižnarodnoju učastju, 28-29 kvitnâ 2017 roku, m. Žitomir. Žitomir, Ukraina Žitomir : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2017, s. 64--68, ISBN: -
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22785] [data modyf: 23-10-2017 09:24]
[0] [0]
[2] Dziecko i filozofia - spór o filozofowanie dzieci, 2015. Paweł Walczak // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 182, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22505] [data modyf: 09-02-2017 10:52]
[3] Wychować człowieka dobrego. O pedagogii Tischnerem inspirowanej, 2007. Paweł Walczak // W: Aktualność Tischnera : materiały pokonferencyjne. Szczecin, Polska Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2008, s. 11--20, ISBN: 9788389882868
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18945] [data modyf: 18-10-2008 16:58]
[4] Integrująca funnkcja filozofii w dydaktyce szkolnej, 2001. Paweł Walczak // W: Filozofia w Szkole : materiały konferencji naukowej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 559--564, ISBN: 8391021629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16098] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Koncepcja programowa nauczania filozofii w liceum sprofilozowanym, 2001. Paweł Walczak // W: Filozofia w Szkole : materiały konferencji naukowej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 546--558, ISBN: 8391021629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16097] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Paideia - jako miejsce spotkania filozofii i pedagogiki, 2000. Paweł Walczak // W: Filozofia w Szkole : filozofia i nauki szczegółowe. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Phaenomena, 2001, T. 2, s. 141--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16096] [data modyf: 19-01-2004 14:43]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy / (Red.) Joanna Dudek, Tomasz Turowski, Paweł Walczak, Joanna Zegzuła-Nowak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 329 s. .- ISBN: 9788378423331
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5757] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] Fenomenologia jako dialog / (Red.) Paweł Walczak, Enrico Sperfeld .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 124 s. .- ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4703] [data modyf: 01-03-2010 10:55]
[3] Phänomenologie als Dialog / (Red.) Enrico Sperfeld, Paweł Walczak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, 137 s. .- ISBN: 9788374812375
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4651] [data modyf: 28-10-2009 09:34]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Filozofia a pedagogika. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych / Paweł Walczak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Filozofii, 2006 .- 222 s. / Promotor: Dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski