System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 35 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bezpieczeństwo pracy podczas transportu materiałów niebezpiecznych, Remigiusz Aksentowicz, Marika Kasa
// W: Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa, 2020. / red. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 24--46, ISBN: 9788394151690
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21626] [data modyf: 04-08-2020 14:06]
[2] Aplikacja komputerowa Graf Ryzyka wspomagająca ocenę ryzyka zawodowego, Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Kamil Wieczorek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 171--186, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19857] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[3] Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 27--37, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19844] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[4] Procedury i przeglądy rusztowań budowlanych, Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Michał Antonik
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 55--66, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19846] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[5] Środki ochrony indywidualnej - kontrola szelek bezpieczeństwa, Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Kacper Markiewicz
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 139--148, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19849] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[6] Warunki pracy na stanowisku drwala/pilarza drzew w zakładach usług leśnych, Remigiusz Aksentowicz, Anna Piwowarska
// W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia, 2017. / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana, Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, s. 7--19, ISBN: 9788379341313
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18936] [data modyf: 24-05-2019 11:57]
[7] Wykorzystanie nanotechnologii w przemyśle, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 111--121, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19853] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[8] Zasady bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem żurawi wieżowych i samojezdnych, Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Jacek Dudek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 67--82, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19847] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[9] Zasady doboru środków ochrony indywidualnej w budownictwie przemysłowym, Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Michał Wilmański
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 125--138, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19854] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[10] Badania efektywności energetycznej budynku z systemem technologiczno-pneumatycznym, Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 87--102, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18034] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[11] Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 75--83, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18032] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[12] Biological hazards during metal machining using metalworking fluids, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, Dariusz Królik
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering, 2016. / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 17--26, ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18903] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[13] Creation of an automatic air flow speed control unit in pneumatic extraction systems, Remigiusz Aksentowicz
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering, 2016. / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 87--94, ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18906] [data modyf: 31-03-2017 11:24]
[14] Zagrożenia i warunki BHP podczas prac spawalniczych, Remigiusz Aksentowicz, Piotr Turzyński
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 39--65, ISBN: 9788394151621 http://iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy/
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18030] [data modyf: 30-09-2019 13:14]
[15] Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--46, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17601] [data modyf: 17-02-2016 09:41]
[16] Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości, Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 19--32, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17938] [data modyf: 07-06-2016 09:16]
[17] Badania efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego, Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--73, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17612] [data modyf: 17-02-2016 11:46]
[18] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim, Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 171--179, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
[19] Wskaźniki efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego, Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--61, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17611] [data modyf: 17-02-2016 11:44]
[20] Research on exposure to dust in the working environment on mechanical wood processing, Remigiusz Aksentowicz, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 99--110, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15512] [data modyf: 02-09-2013 15:01]
[21] Analiza efektywności energetycznej pneumatycznych instalacji wyciągowych, Remigiusz Aksentowicz
// W: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, 2010. / red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznan : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., s. 417--423, ISBN: 9788393152735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12567] [data modyf: 17-01-2011 14:39]
[22] Analiza porównawcza wybranych rozwiązań ogrzewania hali przemysłowej, Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy, 2005. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7756] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wpływ niektórych czynników na określenie się zawodowe młodzieży, Remigiusz Aksentowicz
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 77--81, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pomiary parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach sterowania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2015. Pomiary, Automatyka, Robotyka R. 19, nr 1, 37--41, ISSN: 1427-9126, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, pneumatyczne instalacje odciągowe, prędkość przepływu powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14313/PAR_215/37
[AWCZ-19009] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[2] System pomiarowy i regulacji przepływu powietrza w zmiennych warunkach pracy pneumatycznej instalacji odciągowej / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 49--53, ISSN: 1232-3829, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19880] [data modyf: 02-03-2016 12:23]
[3] Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych / Waldemar Uździcki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Remigiusz Aksentowicz, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 525--529, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: moc, napięcie, pomiary, prąd, rejestracja, sieć trójfazowa, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17201] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[4] Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 417--421, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow velocity, energy efficiency, feedback, pneumatic hood installation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17198] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[5] Efektywność energetyczna instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2010. Przemysł Drzewny, nr 11, 40--42, ISSN: 0373-9856, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15243] [data modyf: 16-12-2010 14:28]
[6] Wstępne badania charakterystyki wiórów powstających przy mechanicznej obróbce drewna / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2009. Przemysł Drzewny, nr 2, 33--35, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13634] [data modyf: 10-06-2010 09:36]
[7] Pomiary parametrów eksploatacyjnych pneumatycznych instalacji wyciągowych / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2006. Przemysł Drzewny, nr 7-8, 38--40, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania eksploatacyjne instalacji odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych .- 2007, T. 101, s. 333--340 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8152] [data modyf: 26-05-2008 14:11]
[2] Diagnozowanie i optymalizacja parametrów eksploatacyjnych instalacji pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 2005, nr 4, s. 63--71 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Quality of air in timber processing plants and its effect on human organism, 2009. Remigiusz Aksentowicz // W: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem, Czechy Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, 2009, s. [8] Cd-ROM, ISBN: 9788074141263
Słowa kluczowe: air, dust, dustiness, safety, timber processing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19520] [data modyf: 16-03-2010 13:54]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / (Red.) Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788395044403
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5687] [data modyf: 28-05-2019 18:27]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski