System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Radosław Maruda
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
27 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybrane aspekty procesu skrawania i kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym w warunkach chłodzenia MQCL, 2017. Radosław Maruda, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 154 s. , ISBN: 9788378423126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14340] [data modyf: 28-05-2019 17:51]
[80] [1]
[2] Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem : ćwiczenia laboratoryjne, 2014. Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 89 s. , ISBN: 9788378421696, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12288] [data modyf: 02-09-2015 11:31]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analysis of Cutting Force and Power Under the Conditions of Minimized Cooling in the Process of Turning AISI-1045 Steel with the Use of the Parameter Space Investigation Method, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Roland Mrugalski, Daniel Dębowski, Szymon Wojciechowski
// W: Industrial Measurements in Machining, 2020. / ed. G.M Królczyk, P. Niesłony, J. Królczyk, Cham : Springer Nature Switzerland AG (Lecture Notes in Mechanical Engineering), s. 151--162, ISBN: 9783030499099    DOI: 10.1007/978-3-030-49910-5
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-49910-5_14   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-21620] [data modyf: 03-08-2020 10:11]
[9] [0,45]
[2] Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia stali nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 w warunkach zminimalizowanego smarowania, Radosław Maruda, Grzegorz M. Królczyk, Szymon Wojciechowski, Stanisław Legutko, Włodzimierz Kot
// W: Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0, 2018. / red. A. Zawada-Tomkiewicz, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia 347), s. 41--48, ISBN: 9788373654952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20357] [data modyf: 30-05-2019 16:27]
[9] [0,45]
[3] Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco-smarującego, Eugene Feldshtein, Radosław Maruda
// W: Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika, 2009. / red. H. Latoś, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (Szkoła Obróbki Skrawaniem 3), s. 139--146, ISBN: 9788361314967
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11322] [data modyf: 05-10-2009 09:42]
[4] Frezowanie, Wiesław Kamiński, Radosław Maruda
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--96, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10696] [data modyf: 30-12-2008 08:59]
[5] Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających, Wiesław Kamiński, Radosław Maruda, Radosław Tkaczyk
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 14--18, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10702] [data modyf: 30-12-2008 09:20]
[6] Wiadomości ogólne o procesie skrawania, Wiesław Kamiński, Radosław Maruda
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 8--13, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10693] [data modyf: 30-12-2008 09:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metrological analysis of surface quality aspects in minimum quantity cooling lubrication / Radosław Maruda, S. Wojciechowski, Natalia Szczotkarz, S. Legutko, M. Mia, M. K. Gupta, P. Nieslony, G. M. Krolczyk, 2021. Measurement Vol. 171, 1--12, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Optical metrology, Power spectral density, Surface metrology, Surface topography, Volume air flow
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108847         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-26011] [data modyf: 30-12-2020 08:14]
[2] Evaluation of turning with different cooling-lubricating techniques in terms of surface integrity and tribologic properties / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Bartosz Powalka, Sławomir Kłos, Natalia Szczotkarz, Marcin Matuszak, Navneet Khanna, 2020. Tribology International Vol. 148, 1--14, ISSN: 0301-679X, , eISSN: 1879-2464, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Additives EP/AW, Lubricants, Surface wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.triboint.2020.106334         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-25176] [data modyf: 18-01-2021 11:05]
[100] [0,5]
[3] Experimental investigation and sustainability assessment to evaluate environmentally clean machining of 15-5 PH stainless steel / Navneet Khanna, Prassan Shah, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Hussien Hegab, 2020. Journal of Manufacturing Processes Vol. 56, Part A, 1027--1038, ISSN: 1526-6125, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 15-5 PH stainless steel, Cryogenic, Dry cutting, Minimum quantity lubrication, Optimization, Sustainability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jmapro.2020.05.016         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-25388] [data modyf: 15-06-2020 09:08]
[140] [1]
[4] In-house development of eco-friendly lubrication techniques (EMQL, Nanoparticles+EMQL and EL) for improving machining performance of 15-5 PHSS / Prassan Shah, Navneet Khanna, Kishan Zadafiya, Mahek Bhalodiya, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, 2020. Tribology International Vol. 151, 1--17, ISSN: 0301-679X, , eISSN: 1879-2464, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electrostatic lubrication, Electrostatic minimum quantity lubrication, List of symbols, Machining performance, Nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.triboint.2020.106476         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-25395] [data modyf: 16-06-2020 12:15]
[200] [1]
[5] Special Issue: Advances in Hard-to-Cut Materials: Manufacturing, Properties, Process Mechanics and Evaluation of Surface Integrity / Szymon Wojciechowski, Grzegorz M. Królczyk, Radosław Maruda, 2020. Materials Vol. 13, no. 1, 1--16, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: additive manufacturing, hard-to-cut materials, machining, mechanics, surface integrity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13030612         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24892] [data modyf: 31-01-2020 09:15]
[140] [1]
[6] Study on physical and technological effects of precise turning with self-propelled rotary tool / P. Nieslony, G. M. Krolczyk, R. Chudy, S. Wojciechowski, Radosław Maruda, P. Biłous, M. Lipowczyk, L. Stachowiak, 2020. Precision Engineering Vol. 66, 62--75, ISSN: 0141-6359, , eISSN: 1873-2372, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cutting forces, Precision manufacturing, Run-out, Self-propelled rotary tool, Surface metrology, Surface topography
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2020.06.003         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25538] [data modyf: 13-08-2020 11:47]
[200] [1]
[7] Study on Technological Effects of a Precise Grooving of AlSi13MgCuNi Alloy with a Novel WCCo/PCD (DDCC) Inserts / Szymon Wojciechowski, Rafał Talar, Paweł Zawadzki, Stanisław Legutko, Radosław Maruda, Chander Prakash, 2020. Materials Vol. 13, no. 11, 1--24, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Al-Si alloy, WCCo/PCD (DDDCC), machining, surface topography, tool wear
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13112467         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25325] [data modyf: 01-06-2020 09:56]
[140] [1]
[8] Ecological trends in machining as a key factor in sustainable production - A review / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, S. Wojciechowski, M. Mia, P. Nieslony, G. Budzik, 2019. Journal of Cleaner Production Vol. 218, 601--615, ISSN: 0959-6526, , eISSN: 1879-1786, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodegradable oils, Cryogenic cooling, Dry machining, Environmentally friendly processes, High-pressure coolant, MQL/MQCL
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.017         Cytowania wg Scopus: 93 [18-01-2021]
[AWCZ-23743] [data modyf: 28-02-2019 15:25]
[140] [1]
[9] Intelligent Optimization of Hard-Turning Parameters Using Evolutionary Algorithms for Smart Manufacturing / Mozammel Mia, Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Szymon Wojciechowski, 2019. Materials Vol. 12, no. 6, 1--12, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cutting temperature, evolutionary algorithm, hard turning, intelligent optimization, surface roughness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma12060879         Cytowania wg Scopus: 32 [18-01-2021]
[AWCZ-23938] [data modyf: 18-03-2019 13:20]
[140] [1]
[10] Optimization of Power Consumption Associated with Surface Roughness in Ultrasonic Assisted Turning of Nimonic-90 Using Hybrid Particle Swarm-Simplex Method / Navneet Khanna, Jay Airao, Munish Kumar Gupta, Qinghua Song, Zhanqiang Liu, Mozammel Mia, Radosław Maruda, Grzegorz Krolczyk, 2019. Materials Vol. 12, no. 20, 1--20, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nimonic-90, nature inspired hybrid algorithm, optimization, power consumption, surface roughness, ultrasonically assisted turning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma12203418         Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[AWCZ-24452] [data modyf: 21-10-2019 09:29]
[140] [1]
[11] Prediction of cutting forces during micro end milling considering chip thickness accumulation / S. Wojciechowski, M. Matuszak, B. Powałka, M. Madajewski, Radosław Maruda, G. M. Królczyk, 2019. International Journal of Machine Tools & Manufacture Vol. 147, 1--26, ISSN: 0890-6955, , eISSN: 1879-2170, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chip thickness accumulation, Cutting forces, Finite elements modelling, Micromilling, Minimum uncut chip thickness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2019.103466         Cytowania wg Scopus: 39 [18-01-2021]
[AWCZ-24369] [data modyf: 25-09-2019 09:37]
[200] [1]
[12] Application of signal to noise ratio and grey relational analysis to minimize forces and vibrations during precise ball end milling / Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Niesłony, 2018. Precision Engineering Vol. 51, 582--596, ISSN: 0141-6359, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ball end milling, Dynamics, Optimization, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2017.10.014         Cytowania wg Scopus: 66 [18-01-2021]
[AWCZ-22349] [data modyf: 12-02-2018 10:32]
[30] [1]
[13] Effects of extreme pressure and anti-wear additives on surface topography and tool wear during MQCL turning of AISI 1045 steel / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Zak, Witold Habrat, Piotr Nieslony, 2018. Journal of Mechanical Science and Technology Vol. 32, no. 2, 1585--1591, ISSN: 1738-494X,
Słowa kluczowe: Cooling conditions, Surface analysis, Tool wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s12206-018-0313-7         Cytowania wg Scopus: 48 [18-01-2021]
[AWCZ-22607] [data modyf: 04-04-2018 12:46]
[8,16] [0,41]
[14] Parametric and nonparametric description of the surface topography in the dry and MQCL cutting conditions / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, Piotr Nieslony, S. Wojciechowski, S. Legutko, 2018. Measurement Vol. 121, 225--239, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Clean production, Dry machining, Duplex stainless steel, Environmentally friendly processes, MQL/MQCL, Surface quality, Surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2018.02.052         Cytowania wg Scopus: 78 [18-01-2021]
[AWCZ-22965] [data modyf: 30-07-2018 12:42]
[30] [1]
[15] Surface quality and topographic inspection of variable compliance part after precise turning / Piotr Nieslony, G. M. Krolczyk, S. Wojciechowski, R. Chudy, K. Zak, Radosław Maruda, 2018. Applied Surface Science Vol. 434, 91--101, ISSN: 0169-4332, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dynamics, Hardened steel, Injection moulds, Precision manufacturing, Surface metrology, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.10.158         Cytowania wg Scopus: 69 [18-01-2021]
[AWCZ-22761] [data modyf: 18-05-2018 10:39]
[35] [1]
[16] The influence of the type of coating on the cutting tool wear during turning of 316L austenitic stainless steel / Radosław Maruda, Natalia Szczotkarz, 2018. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 38, iss. 1, 45--49, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 316L austenitic steel, Dry cutting, Rool wear, SEM, TiN and TiAIN coatings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/amtm-2018-0008
[AWCZ-23275] [data modyf: 18-01-2021 11:06]
[3,5] [0,5]
[17] Comparative assessment of the mechanical and electromagnetic surfaces of explosively clad Ti-steel plates after drilling process / Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk, Krzysztof Zak, Radosław Maruda, S. Legutko, 2017. Precision Engineering Vol. 47, 104--110, ISSN: 0141-6359, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Drilling process, Electromagnetic surface, Explosive welding, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.07.011         Cytowania wg Scopus: 41 [18-01-2021]
[AWCZ-21319] [data modyf: 28-04-2017 13:31]
[30] [1]
[18] Dry cutting effect in turning of a duplex stainless steel as a key factor in clean production / G. M. Krolczyk, Piotr Niesłony, Radosław Maruda, S. Wojciechowski, 2017. Journal of Cleaner Production Vol. 142, 3343--3354, ISSN: 0959-6526, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cutting force, Dry machining, Duplex stainless steel, Environmentally friendly processes, Surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.10.136         Cytowania wg Scopus: 76 [18-01-2021]
[AWCZ-21581] [data modyf: 01-08-2017 11:41]
[40] [1]
[19] Optimisation of machining parameters during ball end milling of hardened steel with various surface inclinations / S. Wojciechowski, Radosław Maruda, S. Barrans, Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk, 2017. Measurement Vol. 111, 18--28, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ball end milling, Cutting forces, Efficiency, Inclined surfaces, Optimisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2017.07.020         Cytowania wg Scopus: 48 [18-01-2021]
[AWCZ-21744] [data modyf: 02-10-2017 18:13]
[30] [1]
[20] Structural and Microhardness Changes After Turning of the AISI 1045 Steel for Minimum Quantity Cooling Lubrication / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Mariusz Michalski, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, 2017. Journal of Materials Engineering and Performance Vol. 26, iss. 1, 431--438, ISSN: 1059-9495, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AISI 1045, MQCL, SEM analysis, dry cutting, microhardness, surface integrity, turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11665-016-2450-4         Cytowania wg Scopus: 51 [18-01-2021]
[AWCZ-21180] [data modyf: 17-03-2017 10:19]
[8,94] [0,45]
[21] Tool wear characterizations in finish turning of AISI 1045 carbon steel for MQCL conditions / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Piotr Nieslony, Bożena Tyliszczak, Franci Pusavec, 2017. Wear Vol. 372-373, 54--67, ISSN: 0043-1648 , bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Additives EP/AW, Droplet size and distribution, Minimum quantity cooling-lubrication, Tool wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 66 [18-01-2021]
[AWCZ-20997] [data modyf: 08-02-2017 09:52]
[17,5] [0,5]
[22] A study on droplets sizes, their distribution and heat exchange for minimum quantity cooling lubrication (MQCL) / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Franci Pusavec, Michał Szydłowski, Stanisław Legutko, Agnieszka Sobczak-Kupiec, 2016. International Journal of Machine Tools & Manufacture Vol. 100, 81--92, ISSN: 0890-6955, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: (MQCL), Droplet sizeanddistribution, Ep/AWadditives, Heat flow, Minimum quantity cooling lubrication, Tribofilms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2015.10.008         Cytowania wg Scopus: 102 [18-01-2021]
[AWCZ-19523] [data modyf: 17-11-2015 10:40]
[23] Analysis of contact phenomena and heat exchange in the cutting zone under minimum quantity cooling lubrication conditions / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2016. Arabian Journal for Science and Engineering Vol. 41, no. 2, 661--668, ISSN: 2193-567X, , eISSN: 2191-4281, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, Scanning electron microscopy (SEM), Sustainability manufacturing, Thermally activated processes, Turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s13369-015-1726-6         Cytowania wg Scopus: 49 [18-01-2021]
[AWCZ-19799] [data modyf: 12-12-2016 14:46]
[24] Chropowatość powierzchni stali austenitycznej 316L po toczeniu w warunkach chłodzenia metodą MQCL / Radosław Maruda, 2016. Mechanik nr 8-9, 1058--1059, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL method, dry cutting, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.246
[AWCZ-20367] [data modyf: 20-09-2016 10:14]
[25] Dynamic programming approach in the optimization of tool life in turning process of duplex stainless steel DSS / Andrzej Metelski, Srecko Krile, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2016. Key Engineering Materials Vol. 686, 143--148, ISSN: 1662-9795, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ANOVA, Tool life, duplex stainless steel, dynamic programming, optimization
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.686.143         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-19810] [data modyf: 11-02-2016 12:10]
[26] Impact of compressed air pressure on geometric structure of AISI 1045 steel surface after turning with the use of MQCL method / Radosław Maruda, 2016. Advances in Science and Technology. Research Journal Vol. 10, no. 30, 159--163, ISSN: 2080-4075, , eISSN: 2299-8624, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, compressed air pressure, emulsion flow, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.12913/22998624/62772
[AWCZ-20132] [data modyf: 02-06-2016 08:54]
[27] Investigation on the edge forces in ball end milling of inclined surfaces / Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Piotr Nieslony, Grzegorz M. Krolczyk, 2016. International Journal of Mechanical Sciences Vol. 119, 360--369, ISSN: 0020-7403, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cutting forces, Edge forces, Inclined machined surface, Milling, Tool wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2016.10.034         Cytowania wg Scopus: 53 [18-01-2021]
[AWCZ-20615] [data modyf: 29-11-2016 14:38]
[28] Metrological changes in surface morphology of high-strength steels in manufacturing processes / G. M. Krolczyk, J. B. Krolczyk, Radosław Maruda, S. Legutko, M. Tomaszewski, 2016. Measurement Vol. 88, 176--185, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hardox, High-strength steels, Surface metrology, Surface morphology, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2016.03.055         Cytowania wg Scopus: 83 [18-01-2021]
[AWCZ-20157] [data modyf: 16-06-2016 13:57]
[29] Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model / Szymon Wojciechowski, P. Twardowski, M. Pelic, Radosław Maruda, Simon Barrans, Grzegorz M. Krolczyk, 2016. Precision Engineering Vol. 46, 158--165, ISSN: 0141-6359, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finish milling, Laser vibrometry, Run out, Surface roughness, Tool displacement
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.04.010         Cytowania wg Scopus: 56 [18-01-2021]
[AWCZ-20311] [data modyf: 25-08-2016 09:57]
[30] Surface morphology analysis of Duplex Stainless Steel (DSS) in Clean Production using the Power Spectral Density / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, Piotr Niesłony, M. Wieczorowski, 2016. Measurement Vol. 94, 464--470, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Clean manufacturing, Dry turning, MQCL, Power Spectral Density, Surface metrology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2016.08.023         Cytowania wg Scopus: 62 [18-01-2021]
[AWCZ-20363] [data modyf: 19-09-2016 13:24]
[31] The influence of the cooling conditions on the cutting tool wear and the chip formation mechanism / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, Mariusz Michalski, Stanisław Legutko, 2016. Journal of Manufacturing Processes Vol. 24, 107--115, ISSN: 1526-6125, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chip shape, Cutting tool wear, EP/AW additive, Friction coefficient on the rake face, MQCL
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jmapro.2016.08.006         Cytowania wg Scopus: 71 [18-01-2021]
[AWCZ-20694] [data modyf: 12-12-2016 14:53]
[32] Topographic inspection as a method od weld joint diagnostic / Jolanta B. Krolczyk, Bartosz Gapiński, Grzegorz M. Krolczyk, Ivan Samardzic, Radosław Maruda, Kamil Soucek, Stanisław Legutko, Piotr Nieslony, Yashar Javadi, Lubomir Stas, 2016. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 1, 301--306, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: X-ray, computed tomography, non-destructive techniques, profilometry, topography inspection, weld quality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20141230182054         Cytowania wg Scopus: 27 [18-01-2021]
[AWCZ-19989] [data modyf: 18-04-2016 11:28]
[33] Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L / Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Andrzej Staszewski, 2016. Mechanik nr 8-9, 1186--1187, ISSN: 0025-6552, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EP/AW additive, MQCL, dry cutting, surface morphology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.310
[AWCZ-20369] [data modyf: 20-09-2016 10:38]
[34] Wpływ warunków chłodzenia na siłę skrawania podczas toczenia stali C45 / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz Królczyk, Włodzimierz Kot, 2016. Mechanik nr 10, 1186--1187, ISSN: 0025-6552, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, PSI method, additives EP/AW, cutting force, dodatek EP/AW, dry cutting, metoda PSI, obróbka na sucho, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.10.436
[AWCZ-20446] [data modyf: 11-10-2016 10:08]
[35] An influence of active additives on the formation of selected indicators of the condition of the X10CrNi18-8 stainless steel surface layer in MQCL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Sergej Hloch, Mariusz Michalski, 2015. International Journal of Surface Science and Engineering Vol. 9, no. 5, 452--465, ISSN: 1749-785X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, antiwear modifiers, emulsion mist, surface roughness, wear mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 38 [18-01-2021]
[AWCZ-19394] [data modyf: 09-10-2015 11:50]
[36] Effect of anti-wear additive on cutting tool and surface layer of workpiece state under MQCL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Czesław Lukianowicz, Antun Stoić, 2015. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 5, 1219--1223, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, anti-wear additives, stainless steel, surface roughness, turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140905132417         Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[AWCZ-19546] [data modyf: 27-11-2015 18:06]
[37] Effect of chemical exploitation preparation on the tribological properties of CuSn10 bronze within the friction process / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Radosław Maruda, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 1055--1060, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: exploitation preparation, friction kinematic pair, tribological properties, wear
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.1055
[AWCZ-19855] [data modyf: 24-02-2016 09:53]
[38] Improving the efficiency of running-in for a bronze-stainless steel friction pair / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, S. Legutko, G. M. Królczyk, 2015. Journal of Friction and Wear Vol. 36, no. 6, 548--553, ISSN: 1068-3666, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, running-in bronze, stainless steel, surface-active additive
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3103/S1068366615060082         Cytowania wg Scopus: 20 [18-01-2021]
[AWCZ-19608] [data modyf: 09-12-2015 18:08]
[39] Influence of argon pollution on the weld surface morphology / G. M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Jolanta B. Krolczyk, Ivan Samardzic, S. Legutko, Sergej Hloch, Simon Barrans, Radosław Maruda, 2015. Measurement Vol. 70, 203--213, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: surface metrology, surface morphology, topography inspection, waviness, weld quality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2015.04.001         Cytowania wg Scopus: 42 [18-01-2021]
[AWCZ-18990] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[40] Influence of cooling conditions on the machining process under MQCL and MQL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Pero Raos, 2015. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 4, 965--970, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, MQL, chip shape, emulsion mist, oil mist, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140919143415         Cytowania wg Scopus: 41 [18-01-2021]
[AWCZ-19207] [data modyf: 11-08-2015 09:45]
[41] Research on emulsion mist generation in the conditions of Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2015. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 5, 1213--1218, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Minimal Quantity Cooling-Lubrication (MQCL), droplets flow, heat flow
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140423221850         Cytowania wg Scopus: 27 [18-01-2021]
[AWCZ-19494] [data modyf: 05-11-2015 17:03]
[42] Taguchi design of experiment in the optimization of tool life in turning process of duplex stainless steel DSS / Grzegorz M. Krolczyk, Andrzej Metelski, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 189--194, ISSN: 1662-7482, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ANOVA, Taguchi method, duplex stainless steel, optimization, tool life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.189
[AWCZ-19405] [data modyf: 12-10-2015 13:06]
[43] Taguchi design of experiment versus dynamic programming approach in the optimization of turning process / Andrzej Metelski, Srecko Krile, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 808, 66--71, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Taguchi method, duplex stainless steel, dynamic programming, tool life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.808.66
[AWCZ-19516] [data modyf: 16-11-2015 16:14]
[44] The effect of EP/AW additives in emulsion mist on the geometric structure of the machined surface during carbon steel C45 turning / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Krzysztof Adamczuk, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 15--20, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, additives EP/AW, dry cutting, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.15
[AWCZ-19353] [data modyf: 02-10-2015 14:00]
[45] Wpływ konstrukcji urządzeń do tworzenia mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni obrobionej po procesie skrawania stali C45 / Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Grzegorz Królczyk, 2015. Mechanik, nr 8-9, 723/204-212, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem pod hasłem "Obróbka skrawaniem podstwaą rozwoju metrologii" 23-25.09.2015 r, Kielce-Sandomierz; pełny tekst na CD
Słowa kluczowe: konstrukcja urządzeń, metoda MQCL, mgła emulsyjna, obróbka na sucho
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.428
[AWCZ-19384] [data modyf: 06-10-2015 17:31]
[46] Effect of minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) on chip morphology and surface roughness in turning low carbon steels / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 657, 38--42, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Minimum Quantity Cooling Lubrication, chip shaping, dry cutting, near dry cutting per, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.38         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-18570] [data modyf: 21-08-2015 09:35]
[47] Influence of cutting parameters on surface morphology of austenitic stainless steel after turning / Grzegorz M. Krolczyk, Stanisław Legutko, Radosław Maruda, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 657, 23--27, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: austenitic stainless steel, coated inserts, maching, surface integrity, surface morphology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.23         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18410] [data modyf: 21-08-2015 09:17]
[48] Influence of Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) on chip formation zone factors and shearing force in turning AISI 1045 steel / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 657, 43--47, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, dry cutting, near dry cutting, parameters of the chip forming, shearing force
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.43         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-18445] [data modyf: 20-08-2015 12:31]
[49] Influence of technological cutting parameters on surface texture of austenitic stainless steel / Grzegorz M. Krolczyk, Stanisław Legutko, Radosław Maruda, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 693, 430--435, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: austenitic stainless steel, coated inserts, machining, surface integrity, surface texture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.430         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-18609] [data modyf: 20-08-2015 14:13]
[50] Vliânie sposoba ohlaždeniâ zony rezaniâ na usloviâ stružkoobrazovaniâ / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, M. A. Kornievich, 2014. Nauka i Tehnika = Science and Technique, no. 4, 48--53, ISSN: 2227-1031, , eISSN: 2414-0392, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chip shaping, cooling-lubricant medium, cutting zone cooling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18755] [data modyf: 21-08-2015 09:24]
[51] Wpływ chłodzenia ekologicznego strefy skrawania na proces tworzenia i łamania wióra w obróbce toczeniem stali nierdzewnej X10CrNi18-8 [Dokument elektroniczny] / Radosław Maruda, 2014. Mechanik nr 8-9, 569--576, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18404] [data modyf: 03-09-2015 11:56]
[52] Wpływ warunków chłodzenia na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej przy frezowaniu stopu aluminium EN AW 6060 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, Damian Jęśko, 2014. Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny, nr 2, 56--60, ISSN: 2081-7002, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18249] [data modyf: 20-08-2015 14:32]
[53] Wpływ warunków skrawania ekologicznego (MQCL i MQL) na strukturę geometryczną obrobionej powierzchni ze stali nierdzewnej 2H13 / Radosław Maruda, 2014. Przegląd Mechaniczny, nr 10, 36--40, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, MQL, chropowatość powierzchni obrobionej, dry machining, obróbka na sucho, roughness of machined surface, stainless steel, stal nierdzewna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18485] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[54] Some features of ecological finish turning of low carbon steels / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, 2013. Archives of Mechanical Technology and Automation Vol. 33, no. 2, 13--23, ISSN: 1233-9709, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chip shaping, chropowatość powierzchni, ecological cutting, kształt wióra, shearing force, siła poślizgu, skrawanie ekologiczne, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18049] [data modyf: 20-08-2015 12:10]
[55] Wpływ zminimalizowanego chłodzenia i smarowania strefy skrawania na kształt wióra i chropowatość powierzchni podczas toczenia stali węglowych / Radosław Maruda, 2013. Mechanik nr 11, 936--942, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL method, chip form, chropowatość powierzchni, kształt wióra, metoda MQCL, metoda badania parametrów przestrzeni, parameter space investigation method, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17668] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[56] Zastosowanie metody "Parameter Space Investigation" w planowaniu badań inżynierskich (na przykładzie badań chropowatości) [Dokument elektroniczny] / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, 2013. Mechanik nr 8-9, 403--409, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: PSI method, surface roughness, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17512] [data modyf: 07-10-2015 10:34]
[57] Modyfikacja warunków tarcia w strefie skrawania jako czynnik wpływający na proces obróbki / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2011. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 42, nr 2, 23--31, ISSN: 0208-7774, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chip shape, chropowatość powierzchni, kształt wióra, modyfikacja, surface roughness, toczenie, turning modification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15677] [data modyf: 27-05-2011 13:32]
[58] Analiza warunków tarcia na powierzchni natarcia przy toczeniu wykończeniowym na podstawie zmian grubości wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2010. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 41, nr 4, 87--96, ISSN: 0208-7774, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15086] [data modyf: 14-10-2010 12:26]
[59] Analysis of the cutting force and heat sink changes when turning of C45 steel in MQCL conditions on the basis of computer modeling / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2010. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 15, no 4, 1037--1045, ISSN: 1425-1655, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer modeling, force, heat sink, minimal cooling, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15319] [data modyf: 13-01-2011 14:49]
[60] Badanie skrawalności stali C10 w warunkach bardzo małej ilości cieczy chłodząco-smarującej / Radosław Maruda, 2010. MM Magazyn Przemysłowy, nr 6-7, 18--24 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14896] [data modyf: 14-07-2010 11:15]
[61] Wpływ powłoki na ostrzu skrawającym i warunków chłodzenia na tworzenie i kształt wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2010. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 30, nr 4, 11--20, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: characteristics of chip forming area, coating, emulsion mist, mgła emulsyjna, modifier, modyfikator, powłoka, wskaźniki strefy tworzenia wióra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15273] [data modyf: 30-12-2010 10:12]
[62] Minimalmengenschmierung : Höhere Oberflächengüte beim Drehen durch Emulsion mit Additiven / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2008. MM das Industrie Magazin, Ausg. 19, 38--41
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13131] [data modyf: 21-07-2008 15:32]
[63] Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali R35 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2008. MM Magazyn Przemysłowy, nr 3, 26--28 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13448] [data modyf: 05-01-2009 11:20]
[64] Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali C45 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2007. Przegląd Mechaniczny, nr 12, 15--18, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Wpływ modyfikatorów mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni stali C45 po toczeniu i stan powierzchni natarcia ostrza skrawającego / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2007. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 38, nr 2, 175--185, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, contact surface, emulsion mist, mgła emulsyjna, modifiers, modyfikatory, powierzchnia styku, surface roughness, toczenie, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Changes of some cutting process parameters when MQCL turning / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2006. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 30, no 3, 55--64, ISSN: 0137-4478, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chip shape, chłodzenie mgłą, cutting force, heat flow, kształt wióra, minimal quantity cooling lubricant, przepływ strumieni cieplnych, siły skrawania, toczenie, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Some regularities of the heat transfer in the process of cooling of a cutting zone by an emulsion fog / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2006. Journal of Engineering Physics and Thermophysics Vol. 79, no 3, 606--610
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-12847] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Warunki przepływu ciepła w czasie chłodzenia strefy skrawania mgłą emulsyjną / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2006. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 26, nr 2, 19--26, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mgła emulsyjna, wymiana ciepła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Upravlenie formoj struzki v uslovijach ochlazdenija zmul'sionnym tumanom / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2005. Metall Info, nr 12, 26--27 rys. tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Wirrspäne vermeiden : Einfluss von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub auf die Spanbildung bei Drehen mit MMS / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2005. MM das Industrie Magazin Ausg. 36, 166--167 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Wpływ sposobu chłodzenia strefy skrawania na proces tworzenia i łamania wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, 2005. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 25, nr 2, 9--19, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: characteristics of chip forming area, chip shape, chłodzenie mgłą, cooling by emulsion mist, kształt wióra, toczenie, turning, wskaźniki strefy skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10532] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Modeling of heat change rules in plate bearings / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Radosław Maruda, 2004. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 9, no 2, 285--292, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, plate bearing, temperature calculation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Vliânie ohlaždeniâ emul'sionnym tumanom na izmeneniâ sil i teploobmena pri tocenii stali 45 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2007, nr 22, s. 93--98 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7778] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Badanie skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL / Radosław Maruda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 45--48 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: metoda MQCL, skrawalność, toczenie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7795] [data modyf: 15-01-2010 09:13]
[3] Šerohovatost poverhnosti stali C45 posle toceniâ v usloviâh MQCL / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 536--541 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Vlijanie uslovij ochlazdenija na formu struzki v uslovijach svobodnogo i nesvobodnogo rezanija / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija B : Prikladnye Nauki) .- 2005, no 12, s. 89--93 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Vlijanie uslovij ochlazdenija na nekotorye fiziceskie charakteristiki zony rezanija / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2005, nr 21, T. 1, s. 31--35 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Influence of EP/AW Addition in the MQL Method on the Parameters of Surface Geometrical Structure in the Process of Turning 316L Steel, 2018. Radosław Maruda, Szymon Wojciechowski, Grzegorz M. Krolczyk, Danil Yu Pimenov, Stanisław Legutko // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2018. Novy Smokovec, Słowacja Berlin : Springer-Verlag, 2019, Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 341--350, ISBN: 9783319993522
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99353-9_37   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23434] [data modyf: 23-04-2019 10:16]
[3] [0,2]
[2] The Influence of the Application of EP Additive in the Minimum Quantity Cooling Lubrication Method on the Tool Wear and Surface Roughness in the Process of Turning 316L Steel, 2018. Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Jolanta B. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Włodzimierz Kot // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2018. Novy Smokovec, Słowacja Berlin : Springer-Verlag, 2019, Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 254--263, ISBN: 9783319993522
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99353-9_28   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23435] [data modyf: 23-04-2019 09:58]
[3] [0,2]
[3] The application of response surface method to optimization of precision ball end milling, 2017. Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk // W: 21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference - IManE&E 2017. Iasi, Rumunia Les Ulis : EDP Sciences, 2017, MATEC Web of Conferences, Vol. 112, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201711201004   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22979] [data modyf: 04-04-2018 12:56]
[0] [0]
[4] The study on dynamic properties of monolithic ball end mills with various slenderness, 2017. Szymon Wojciechowski, Maciej Tabaszewski, Grzegorz M. Krolczyk, Radosław Maruda // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22949] [data modyf: 20-03-2018 11:45]
[3,75] [0,25]
[5] Chip formation zone analysis during the turning of austenitic stainless steel 316L under MQCL cooling condition, 2016. Radosław Maruda, G. M. Krolczyk, Piotr Niesłony, J. B. Krolczyk, S. Legutko // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2016. Nový Smokovec, Słowacja Amsterdam : Elsevier, 2016, Procedia Engineering, Vol. 149, s. 297--304
Słowa kluczowe: EP/AW addition, MQCL, chip shape, dry cutting, friction coefficient

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.670   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 23 [18-01-2021]
[KONF-22224] [data modyf: 23-04-2019 09:47]
[6] Changes of forces and heat flow power when ecological turning with emulsion mist, 2005. Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja Moskva : MGGU "Stankin", 2005, T. 1, s. 5--9, ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski