System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jan Cichocki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 97 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polskie nazewnictwo ssaków świata = Polish names of mammals of the world, 2015. Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska-Jurgiel, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN 362 s. , ISBN: 9788388147159, rys. tab.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12778] [data modyf: 23-10-2015 12:03]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nietoperze wykorzystujące obiekty bojowe wolnostojące, Marcin Warchałowski, Jan Cichocki
// W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, s. 81--83, ISBN: 9788395770500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21726] [data modyf: 19-10-2020 12:01]
[14,2] [0,71]
[2] Nietoperze zimujące w rezerwacie Nietoperek, Anna Bator-Kocoł, Jan Cichocki
// W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, s. 29--76, ISBN: 9788395770500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21724] [data modyf: 19-10-2020 12:01]
[14,2] [0,71]
[3] Problemy ochrony zimujących nietoperzy w rezerwcie Nietoperek, Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Marcin Warchałowski, Leszek Jerzak
// W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, s. 85--92, ISBN: 9788395770500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21727] [data modyf: 19-10-2020 12:01]
[7,1] [0,36]
[4] Rezerwat Nietoperek, Jan Cichocki
// W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, s. 27--28, ISBN: 9788395770500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21723] [data modyf: 19-10-2020 12:01]
[20] [1]
[5] Schronienie nie tylko dla nietoperzy - zwierzęta spotykane w rezerwacie Nietoperek, Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Marcin Warchałowski
// W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, s. 77--80, ISBN: 9788395770500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21725] [data modyf: 19-10-2020 12:01]
[11,6] [0,58]
[6] Ssaki, Andrzej Węgiel, Jan Cichocki, Krystyna Laskowska-Dzięciołowska
// W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda, 2016. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, s. 214--229, ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18086] [data modyf: 16-08-2016 14:34]
[7] Darniówka tatrzańska Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952), Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// W: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny, 2015. / red. M. Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk . Cz. 4, Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 337--352, ISBN: 9788361227373
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17261] [data modyf: 23-10-2015 09:38]
[8] Mus musculus (Linnaeus, 1758) ; Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ; Rattus rattus (Linnaeus, 1758), Jan Cichocki
// W: Gatunki obce w faunie Polski = Alien species in the fauna of Poland, 2011. / red. Z. Głowacińki, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz . T.1 i 2, Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, s. 450-460, ISBN: 9788361191568
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14803] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[10] Mäsožravce, Barbara Chovancová, Filip Zięba, Peter Urban, Ladislav Hlôška, Grzegorz Jamrozy, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// W: Tatry : príroda, 2010. , Praha : Nakl. Miloš Uhlíř - Baset, s. 579--608, ISBN: 9788073401153
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12477] [data modyf: 15-12-2010 09:47]
[11] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki
// W: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009. / red. L. Lipnicki, Skwierzyna : Urząd Miejski, s. 217--233, ISBN: 9788375850468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11622] [data modyf: 14-01-2010 13:58]
[12] Mus musculus Linnaeus, 1758 = mysz domowa, mysz zwyczajna, Jan Cichocki
// W: Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski [online], 2008. , Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, s. [4]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10621] [data modyf: 25-11-2008 13:07]
[13] Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) = szczur wędrowny, szczur norweski, Jan Cichocki
// W: Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski [online], 2008. , Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, s. [4]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10622] [data modyf: 25-11-2008 13:15]
[14] Rattus rattus (Linnaeus, 1758) = szczur śniady, szczur czarny, Jan Cichocki
// W: Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski [online], 2008. , Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, s. [5]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10623] [data modyf: 25-11-2008 13:16]
[15] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 205--215, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10812] [data modyf: 19-01-2009 11:44]
[16] Teriofauna Zakopanego - stan poznania i zagrożenia, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Włodzimierz Chętnicki
// W: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", s. 178--185, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10873] [data modyf: 09-02-2009 12:56]
[17] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Dariusz Łupicki
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, s. 105--116, ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Ssaki (Mammalia), Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// W: Przyroda gminy Drezdenko, 2006. / red. L. Lipnicki, Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, s. 170--185, ISBN: 8389961873
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ssaki okolic Cybinki, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Grzegorz Sawko, Agnieszka Ważna
// W: Fauna doliny Odry okolic Cybinki, 2006. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Lubuskie Prace Przyrodnicze z. 1), s. 109--130, ISBN: 8374810122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8674] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Polimorfizm pierścieni tchawicznych u nocka dużego (Myotis myotis), Jan Cichocki, Agnieszka Barańska, Zbigniew Zawada, Agnieszka Ważna
// W: Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, 2005. , Kraków : Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, s. 149--154, ISBN: 8392275004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// W: Przyroda Ziemi Lubuskiej, 2005. / red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz, Świebodzin : Wydaw. Klubu Przyrodników, s. 217--235, ISBN: 838784652X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Ssaki, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 34--35, ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8197] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Wypluwki. Zbiór, przechowywanie i analiza, Jan Cichocki, Romuald Mikusek
// W: Metody badań i ochrony sów, 2005. , Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych .- Wyd. 2, s. 44--52, ISBN: 8387331716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Występowanie szczura śniadego (Rattus rattus L.) w zachodniej Polsce, Jan Cichocki, Andrzej L. Ruprecht, Agnieszka Ważna
// W: Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, 2005. , Kraków : Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, s. 104--112, ISBN: 8392275004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Geographical clines in the size of the herb field mouse (Apodemus uralensis) / Linas Balčiauskas, Albina Amshokova, Laima Balčiauskiene, Ana Maria Benedek, Jan Cichocki, Alexander Csanády, Philippe Gil de Mendonça, Victoria Nistreanu, 2020. Integrative Zoology Vol. 15, iss. 1, 55--68, ISSN: 1749-4877, , eISSN: 1749-4869, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Altitudinal cline, Apodemus uralensis, east-west cline, south-north cline, species range
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1111/1749-4877.12407         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24162] [data modyf: 27-01-2020 10:13]
[100] [1]
[2] Reproduction success in European badgers, red foxes and raccoon dogs in relation to sett cohabitation / Krzysztof Nowakowski, Agnieszka Ważna, Przemysław Kurek, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, 2020. PLoS One Vol. 15, iss. 8, 1--13, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0237642         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25541] [data modyf: 17-08-2020 12:30]
[33,33] [0,33]
[3] The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of rural societies improve predictions of barn owl occurrence / Michał Żmihorski, Marek Kowalski, Jan Cichocki, Sławomir Rubacha, Dorota Kotowska, Dominik Krupiński, Zuzanna M. Rosin, Martin Šalek, Tomas Pärt, 2020. Science of the Total Environment Vol. 741, 1--9, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agriculture, Conservation, Modelling, Owls, Socioeconomy, Statistical analyses
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140407         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25432] [data modyf: 29-06-2020 14:33]
[200] [1]
[4] Underground diversity: Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from European badger (Meles meles) nests / Przemysław Kurek, Krzysztof Nowakowski, Tomasz Rutkowski, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Michał Zacharyasiewicz, Jerzy Błoszyk, 2020. Experimental and Applied Acarology, 1--11, ISSN: 0168-8162, , eISSN: 1572-9702, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Badger nests, Meles meles, Mites, Nenteria oudemansi, Species diversity, Trematura patavina, Uropodina
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s10493-020-00563-6         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25749] [data modyf: 26-10-2020 15:34]
[50] [0,5]
[5] Use of underpasses by animals on a fenced expressway in a suburban area in western Poland / Agnieszka Ważna, Agnieszka Kaźmierczak, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2020. Nature Conservation Vol. 39, 1--18, ISSN: 1314-6947, , eISSN: 1314-3301, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: barrier effect, expressway, suburban area, vertebrate, wildlife underpasses
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3897/natureconservation.39.33967         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-25204] [data modyf: 27-04-2020 09:26]
[18,07] [0,26]
[6] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator-Kocoł, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś, 2019. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[33,33] [0,33]
[7] Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2018. Kulon, nr 23, 165--175, ISSN: 1427-3098, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hazel dormouse Muscardinus avellanarius, Western Tatras, occurrence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24025] [data modyf: 23-04-2019 14:31]
[1,25] [0,25]
[8] Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr / Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Justyna Ślęzak, Agnieszka Ważna, 2018. Przegląd Przyrodniczy T. 29, z. 2, 105--110, ISSN: 1230-509X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Alcathoe Bat, Bechstein's Bat, Carpathians, Karpaty, Lesser Horseshoe Bat, Tatra Mountains, Tatry, nocek Alkatoe, nocek Bechsteina, podkowiec mały
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22998] [data modyf: 17-08-2018 12:14]
[1,2] [0,2]
[9] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2018. Polish Journal of Ecology Vol. 66, 286--300, ISSN: 1505-2249, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[3,75] [0,25]
[10] Aberrant colouration in bats from Poland / Jan Cichocki, Grzegorz Lesiński, Krzysztof Piksa, Agnieszka Ważna, Marcin Warchałowski, Anna Bator-Kocoł, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech Gubała, Radosław Jaros, Marek Kowalski, Łukasz Płoskoń, Tomasz Postawa, Michał Stopczyński, Rafał Szkudlarek, 2017. North-Western Journal of Zoology Vol. 13, no. 2, 303--310, ISSN: 1584-9074, rys. tab. wykr. summ. http://biozoojournals.ro/nwjz/index.html
Słowa kluczowe: Chiroptera, Poland, albinism, bats, flavism, leucism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-20401] [data modyf: 08-01-2018 10:30]
[3,65] [0,18]
[11] Not European wildcats, but domestic cats inhabit Tatra National Park / Tomasz Zwijacz-Kozica, Agnieszka Ważna, Violeta Munoz-Fuentes, Annika Tiesmeyer, Jan Cichocki, Carsten Nowak, 2017. Polish Journal of Ecology Vol. 65, 414--421, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Felis silvestris silvestris, Tatra National Park, domestic cat, genetic monitoring, wildcat
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.010         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-22249] [data modyf: 23-01-2018 11:38]
[2,5] [0,17]
[12] Różnorodność gatunkowa nietoperzy Chiroptera Tatrzańskiego Parku Narodowego w okresie aktywności letniej / Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Wojciech J. Gubała, 2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 73, z. 2, 121--134, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Carpathians, Eptesicus nilssonii, Karpaty, Myotis mystacinus, alpejski region biogeograficzny, alpine biogeographical region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21520] [data modyf: 30-06-2017 13:08]
[2] [0,25]
[13] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2016. Applied Ecology and Environmental Research Vol. 14, no. 3, 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[14] The impact of the moon phases on winter activity of the noctule bats Nyctalus noctula / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Jacek Bojarski, Agnieszka Ważna, 2015. Polish Journal of Ecology Vol. 63, 616--622, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: moon phases, noctule bat, urban areas, wintering activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.4.014         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-19837] [data modyf: 17-02-2016 12:50]
[15] High efficiency protocol of DNA extraction from Micromys minutus mandibles from owl pellets: a tool for molecular research of cryptic mammal species / Magdalena M. Buś, Michał Żmihorski, Jerzy Romanowski, Laima Balčiauskiene, Jan Cichocki, Linas Balčiauskas, 2014. Acta Theriologica Vol. 59, 99--109, ISSN: 0001-7051, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: amplification success rate, bones, degradation, harvest mouse, inhibition, noninvasive genetic sampling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-17881] [data modyf: 15-02-2016 13:39]
[16] Nowe stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus na obszarze Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego / Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 1, 79--84, ISSN: 1230-509X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Geoffroy?s bat, Kotlina Żywiecka, Myotis emarginatus, Pogórze Śląskie, nocek orzęsiony, occurrence, występowanie, Śląskie Foothills, Żywiec Valley
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18474] [data modyf: 20-08-2015 14:42]
[17] Rozmieszczenie populacji nornika zwyczajnego Microtus arvalis w Tatrach / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 70, z. 6, 540--545, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: Microtus arvalis, Tatry, nornik zwyczajny, rozmieszczenie populacji, wypas owiec
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18816] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[18] Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Krzysztof Piksa, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 70, nr 2, 107--116, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Soricidae, Tatry, ryjówkowate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18280] [data modyf: 14-10-2015 10:50]
[19] Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim / Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 2, 101--109, ISSN: 1230-509X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eurasian elk Alces alces, Ziemia Lubuska, occurrence, występowanie, łoś Alces alces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18817] [data modyf: 20-08-2015 14:48]
[20] Stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus i mroczka późnego Eptesicus serotinus w okresie letnim i jesiennym w Tatrach / Zbigniew Mierczak, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Krzysztof Piksa, Agnieszka Ważna, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 69, z. 1, 55--60, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Eptesicus serotinus, Myotis emarginatus, Tatrzański Park Narodowy, mroczek późny, nocek orzęsiony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17114] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[21] Zimowanie nietoperzy Chiroptera w wybranych obiektach wolno stojących frontu fortecznego łuku Odry i Warty / Marcin Warchałowski, Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, Monika Pietraszko, Adam Rusek, Agnieszka Zawadzka, Nikodem Mazur, 2013. Kulon, nr 18, 139--149, ISSN: 1427-3098, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-18140] [data modyf: 20-08-2015 11:42]
[22] Pijawka lekarska Hirudo medicinalis (Annelia: Hirudinea) w zachodniej Polsce / Jan Cichocki, Piotr Dąbkowski, Dariusz Łupicki, Marek Maciantowicz, Joanna Mąkol, Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Andrzej Zawal, 2012. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 68, z. 5, 383--387, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Hirudo medicinalis, rozmieszczenie, status ochronny, zachodnia Polska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16785] [data modyf: 05-12-2012 09:49]
[23] Small-mammal assemblages inhabiting Sphagnum peat bogs in various regions of Poland / Mateusz Ciechanowski, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Barbara Piłacińska, 2012. Biological Letters Vol. 49, no. 2, 115--135, ISSN: 1644-7700, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rodentia, Soricomorpha, assemblage structure, habitat occurence, ombrotrophic bogs, raised bogs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.2478/v10120-012-0013-4         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-17115] [data modyf: 06-03-2013 14:10]
[24] Występowanie i rozmieszczenie orzesznicy Muscardinus avellanarius w polskiej części Tatr i na Podtatrzu / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, Michał Owca, 2012. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 68, z. 2, 91--99, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Muscardinus avellanarius, Podtatrze, Tatry, orzesznica, rozmieszczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16495] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Chromosome polymorphism in Polish populations of northern birch mouse Sicista betulina / Stanisław Fedyk, Włodzimierz Chętnicki, Andrzej L. Ruprecht, Jan Cichocki, 2011. Folia Zoologica Vol. 60, no 1, 31--36, ISSN: 0139-7893, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: chromosome evolution, variability of karyotype
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-15618] [data modyf: 18-04-2011 14:58]
[26] Distribution of pygmy field mouse Apodemus uralensis (Pallas, 1811) population in Poland: review of the studies and new data / Jan Cichocki, Andrzej L. Ruprecht, Agnieszka Ważna, 2011. Fragmenta Faunistica Vol. 54, no 1, 77--85, ISSN: 0015-9301, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Apodemus uralensis, Poland, distribution, localities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15828] [data modyf: 15-09-2011 14:01]
[27] A new data on biology and taxonomy of Neotrombicula inopinata (Oudemans, 1909) and Leptotrombidium russicum (Oudemans, 1902) (Acari: Actinotrichida: Trombiculidae) / Joanna Mąkol, Jan Cichocki, Magdalena Felska, Aleksandra Kłosińska, Joanna Łaydanowicz, Dariusz Łupicki, Grzegorz Gabryś, 2010. Annales Zoologici Vol. 60, no 3, 419--427, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: deutonymphs, hosts, life cycle, parasitengona, parasitism, systematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X535406         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-15096] [data modyf: 20-10-2010 12:03]
[28] Cannibalism in maternity colonies of the greater mouse-eared bat Myotis myotis / Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek, Agnieszka Ważna, 2010. Mammalia Vol. 74, 339--341, ISSN: 0025-1461, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: Chiroptera, aggression, cannibalism, greater mouse-eared bat Myotis myotis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/MAMM.2010.031         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-15098] [data modyf: 03-02-2011 09:29]
[29] Ssaki pilchowate Gliridae południowej części Ziemi Kłodzkiej = Dormice Gliridae in the southern part of the Ziemia Kłodzka / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dorota Jakubiec, Dariusz Łupicki, Monika Nadolska-Karpińska, 2010. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 66, z. 3, 209--215, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ziemia Kłodzka, analiza wypluwek sów, orzesznica, popielica, występowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15099] [data modyf: 20-10-2010 09:35]
[30] Pierwsze stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 w woj. lubuskim / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Joanna Niedbach, 2009. Nietoperze, nr 10, 73--74, ISSN: 1640-2677, bibliogr. .- [Notatki]
Słowa kluczowe: Lubuskie province, Vespertilio murinus, western Poland
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15617] [data modyf: 19-04-2011 11:10]
[31] Występowanie karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w słupach elektrycznych / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Jarosław Stępień, 2009. Nietoperze, nr 10, 79, ISSN: 1640-2677, bibliogr. rys. .- [Notatki]
Słowa kluczowe: Pipistrellus pipistrellus, suspension towers
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15626] [data modyf: 19-04-2011 12:47]
[32] Podziemne korytarze w rejonie wsi Wysoka - nowe zimowisko nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym = Underground corridors near Wysoka village - new winter bat roost in Międzyrzecz Fortified Region / Marcin Warchałowski, Nikodem Mazur, Tomasz Owczarek, Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, Anna Kędryna, 2008. Nietoperze T. 9, z. 1, 94--95 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "Nietoperek", Chiroptera, MRU, hibernation, western Poland
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14430] [data modyf: 06-10-2014 12:01]
[33] Rozmieszczenie i morfometria podkowca dużego Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) z terenu Polski / Andrzej L. Ruprecht, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek, 2008. Nietoperze T. 9, z. 1, 73--77 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chiroptera, Poland, Rhinolophus ferrumequinum, morphometry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14429] [data modyf: 01-02-2010 12:30]
[34] Występowanie nietoperzy na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w okresie letnim / Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, 2008. Nietoperze T. 9, z. 1, 19--27 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: "Nietoperek" nature reserve, Chiroptera, Natura 2000, roosts, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14057] [data modyf: 07-10-2009 14:30]
[35] Występowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber, 1774) w polskich Tatrach / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, 2007. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 63, z. 3, 3--12, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12479] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Zimowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber, 1774) w Polsce / Dariusz Łupicki, Rafał Szkudlarek, Jan Cichocki, Mateusz Ciechanowski, 2007. Nietoperze T. 8, z. 1-2, 27--38 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Poland, noctule bat, wintering
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13408] [data modyf: 28-01-2009 14:20]
[37] Nietoperze (Chiroptera) okolic Cybinki (środkowe Nadodrze) / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, 2006. Nietoperze T. 7, z. 1-2, 57--65 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chiroptera, Middle Odra River Valley, bats, distribution, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Nowe stanowisko smużki Sicista betulina (Pallas, 1775) na Spiszu / Jan Cichocki, Michał Głowacz, Piotr Pawlikowski, Agnieszka Ważna, 2006. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 62, z. 2, 98--100, ISSN: 0009-6172, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11171] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Nowe stanowisko traszki górskiej Triturus alpestris (Laurenti, 1768) we wschodniej części Zielonej Góry / Joanna Karolenko, Marek Maciantowicz, Jan Cichocki, 2006. Przegląd Przyrodniczy T. 17, z. 1-2, 116--118 bibliogr. rys. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13968] [data modyf: 13-08-2009 10:24]
[40] O potrzebie uściślania informacji fizjograficznych w literaturze chiropterologicznej Polski / Andrzej L. Ruprecht, Jan Cichocki, 2006. Przegląd Zoologiczny R. 50, nr 3-4, 157--162 bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Pierwsze stwierdzenie podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej / Jan Cichocki, Marek Maciantowicz, Piotr Pawlikowski, 2006. Przegląd Przyrodniczy T. 17, z. 1-2, 139--140 bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13969] [data modyf: 13-08-2009 10:32]
[42] Oszacowanie wieku nocka dużego M. myotis na podstawie stopnia zużycia kłów / Piotr Schick, Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, Sławomir Telatyński, 2003. Nietoperze T. 4, z. 1, 93--100 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-9389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Zagrożone, ginące i wymarłe gatunki zwierząt kręgowych na terenie Polski w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem / Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, 2003. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 59, z. 4, 19--38, ISSN: 0009-6172, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9151] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Występowanie tygrzyka paskowanego Agryope bruennichi w zbożu / Jan Cichocki, 1998. Przegląd Przyrodniczy T. 9, z. 3, 113--114 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9182] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Expansion of the raccon Procyon lotor in Poland / Grzegorz Gabryś, Justyna Nowaczyk, Agnieszka Ważna, Adrianna Kościelska, Krzysztof Nowakowski, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 169--181, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Procyon lotor, invasive species, occurrence, raccon,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10076] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[2] Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland / Jan Cichocki, Adrianna Kościelska, Barbara Piłacińska, Marek Kowalski, Agnieszka Ważna, Roland Dobosz, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 149--168, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Crocidura suaveolens, biogeography, lesser white-toothed shrew, population,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10077] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[3] Problemy ochrony ssaków (mammalia) w województwie lubuskim / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 41--55, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lubusz Land, Ziemia Lubuska, animal protection, monitoring, ochrona zwierząt, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9937] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[4] Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami na autostradzie? / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Agnieszka Ważna, Dagmara Nowacka // W: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie .- 2013, z. 36/3, s. 70--78, ISSN: 1509-1414, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nietoperek Bat Reserve, autostrada, bat mortality, bats, bramownice, ekrany, gantries, highway, nietoperze, rezerwat Nietoperek, screens, śmiertelność nietoperzy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9753] [data modyf: 24-08-2015 14:42]
[5] Pokarm płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1969) na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 65--87, ISSN: 1897-8223, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chiroptera, Insectivora, Lubuskie region, Micromammalia, Rodentia, Soricomorpha, Tyto alba, diet, skład pokarmu, strigiformes, województwo lubuskie, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9008] [data modyf: 12-07-2011 12:58]
[6] Drobne ssaki (Mammalia: Insectivora et Rodentia) Raciborza i okolic / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 566, s. 17--24, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Kotlina Raciborska, Racibórz Basin, Tyto alba, barn owl, faunistics, faunistyka, micromammalia, pellets, płomykówka, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8341] [data modyf: 02-04-2009 14:59]
[7] Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 567, s. 19--30, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lower Silesia, Micromammalia, Strigiformes, food niche, pellets,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8423] [data modyf: 13-08-2009 12:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Body size and craniometry of the herb field mouse in the context of a geographical clines, 2018. Linas Balčiauskas, Albina Amshokova, Laima Balčiauskiene, Ana Maria Benedek, Jan Cichocki, Alexander Csanády, Philippe Gil de Mendonça, Victoria Nistreanu // W: 6th International Conference of Rodent Biology and Management & 16th Rodens et Spatium : book of abstracts. Potsdam, Niemcy Quedlinburg : Julius Kühn-Institut, 2018, Julius-Kühn-Archiv, Vol. 459, s. 36, ISBN: 9783955470593
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.5073/jka.2018.459.000   (pkt: 0)
[KONF-23235] [data modyf: 05-10-2018 10:04]
[0] [0]
[2] Nietoperze czy rękoskrzydłe? Jak zmieniały się nazwy nietoperzy?, 2018. Jan Cichocki // W: XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Białowieża, Polska Białowieża, 2018, s. 16, ISBN: 9788393250271
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23560] [data modyf: 18-10-2019 09:59]
[0] [0]
[3] Helminth parasites of free-ranging European Brown Bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians, 2017. Marcin Popiołek, Agnieszka Sergiel, Tomasz Zwijacz-Kozica, Filip Zięba, Teresa Berezowska-Cnota, Carlos Bautista León, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Wojciech Śmietana, Zbigniew Jakubiec, Nuria Selva // W: 25th Conference on Bear Research and Management : abstracts book. Quito, - [B. m.] : --, 2017, s. 181, ISBN: 9789942854599
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23029] [data modyf: 25-05-2018 14:20]
[0] [0]
[4] Hibernation strategy change in Daubenton's bat Myotis daubentonii in "Nietoperek" bat reserve (western Poland), 2017. Anna Bator-Kocoł, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: 14th European Bat Research Symposium. Donostia, Hiszpania [B. m.] : --, 2017, s. 55 .- [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22741] [data modyf: 10-10-2017 10:35]
[0] [0]
[5] Jak chronić drobne ssaki Pilska?, 2017. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: The 2nd International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 10--11, ISBN: 9788394443412
Słowa kluczowe: Forest dormouse, Hazel dormouse, Pilsko, Pilsko Massif, Tatra vole, koszatka leśna, nornik tatrzański, orzesznica leszczynowa

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22663] [data modyf: 05-07-2017 13:03]
[0] [0]
[6] Polskie nazewnictwo ssaków świata, 2017. Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Wiesław Bogdanowicz // W: V Konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 20--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23028] [data modyf: 25-05-2018 14:06]
[0] [0]
[7] The diet of Brown Bear Ursus Arctos in the Tatra National Park, Poland, 2017. Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica // W: 25th Conference on Bear Research and Management : abstracts book. Quito, Ekwador [B. m.] : --, 2017, s. 206, ISBN: 9789942854599
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23030] [data modyf: 25-05-2018 14:22]
[0] [0]
[8] Radiotelemetria podkowca małego Rhinolophus hipposideros na obszarze Pogórza Śląskiego = Radiotracking lesser horsehoe Rhinolophus hipposideros of the Silesia Footchills area, 2016. Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Tomasz Jonderko // W: 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 20--21, ISBN: 9788394443405
Słowa kluczowe: QGIS, dzielowy forest, las dzielowy, las witalusz, rezerwat Łański potok, witalusz forest, Łański potok Nature Reserve

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22146] [data modyf: 16-05-2016 11:38]
[9] Stara Gorzelnia koło ruin dworu Kossaków w Górkach Wielkich - przejściowa kryjówka podkowców małych Rhinolophus hipposideros, 2016. Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Tomasz Jonderko, Jan Cichocki // W: XXV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna - OKCh. Morsko, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 50--52, ISBN: -
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22565] [data modyf: 15-03-2017 09:13]
[10] Jak chronić nieznane? Drobne ssaki Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauka Tatrom : V ogólnopolska konferencja naukowa. Zakopane, Polska Zakopane : Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015, s. 86, ISBN: 9788394144562
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21942] [data modyf: 23-10-2015 09:28]
[11] Liczebność nietoperzy zimujących w rezerwacie Nietoperek w roku 2015, 2015. Jan Cichocki, Michał Stopczyński, Anna Bator-Kocoł, Witold Grzywiński, Maurycy Ignaczak, Karolina Ignaszak, Radosław Jaros, Marek Kowalski, Maciej Łochyński, Tomasz Postawa, Marcin Warchałowski, Andrzej Węgiel, Grzegorz Wojtaszyn // W: XXIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna : streszczenia referatów i posterów. Kazimierz Dolny, Polska [B. m.] : --, 2015, s. 36
Słowa kluczowe: Chiroptera, MRU, hibernacja, hibernation, monitoring, nietoperze, winter shelters, zimowe kryjówki

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22749] [data modyf: 10-10-2017 12:23]
[12] Przeloty nocków dużych Myotis myotis zimujących w rezerwacie Nietoperek, 2015. Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Maurycy Ignaczak, Radosław Jaros, Michał Stopczyński, Grzegorz Wojtaszyn // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 122, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21878] [data modyf: 05-10-2015 10:28]
[13] Śmiertelność nietoperzy Chiroptera wskutek kolizji z pojazdami na drogach szybkiego ruchu, 2015. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Katarzyna Skierska, Beata Kojtek, Andrzej Kozaczyk // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 141, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21881] [data modyf: 05-10-2015 12:16]
[14] Zróżnicowanie morfometryczne zębiełka karliczka Crocidura suaveolens w zachodniej Polsce, 2015. Adrianna Kościelska, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 126, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21880] [data modyf: 05-10-2015 10:34]
[15] Dynamika liczebności nietoperzy hibernujących w wybranych obiektach wolnostojących Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty, 2014. Marcin Warchałowski, Jan Cichocki, Monika Pietraszko // W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Sypniewo, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, 2014, s. 41, ISBN: 9788391869062
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21552] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[16] Wykorzystanie przez nietoperze (Chiroptera) bramownic na autostradzie A2, 2014. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Dagmara Nowacka, Natalia Wisz, Paweł Tomaszewicz, Angelika Głębowska, Magdalena Michalak, Małgorzata Graczyk, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska // W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Sypniewo, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, 2014, s. 10--11, ISBN: 9788391869062
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21503] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[17] Teriofauna Zakopanego - stan poznania i zagrożenia, 2008. Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Włodzimierz Chętnicki, Stanisław Fedyk // W: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, s. 90 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18804] [data modyf: 29-05-2008 13:46]
[18] Morfologia płuc i drzewa oskrzelowego wybranych gatunków drapieżnych Carnivora, 2007. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Zawada // W: X ogólnopolska konferencja teriologiczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 14 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20524] [data modyf: 15-11-2012 10:57]
[19] Wpływ zagospodarowania polan tatrzańskich na bioróżnorodność drobnych ssaków Micromammalia, 2007. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: X ogólnopolska konferencja teriologiczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 14 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20525] [data modyf: 15-11-2012 10:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona / (Red.) Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Robert M. Jurga, Marcin Warchałowski, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, 2020, 108 s. .- ISBN: 9788395770500
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5935] [data modyf: 19-10-2020 11:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski