System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Dorota Szaban
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zapiski Lubuszan "z czasów zarazy" 2020, 2020. Beata Trzop, Dorota Szaban, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa 197 s. , ISBN: 9788380173545, bibliogr. il. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15617] [data modyf: 11-01-2021 09:12]
[50] [0,5]
[2] Gra o węgiel : Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu wydobywczo-eneretycznego w województwie lubuskim, 2017. Dorota Szaban, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA 292 s. , ISBN: 9788380171534, bibliogr. tab. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13823] [data modyf: 31-05-2019 10:13]
[100] [1]
[3] System ochrony zdrowia w Polsce, 2015. Piotr Bromber, Joanna Hady, Halina Lachowska, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, Dorota Szaban, Bogusław Ślusarczyk, Joanna Zdanowska, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o. 129 s. , ISBN: 9788375567809,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12774] [data modyf: 21-10-2015 12:24]
[4] Internet w kampanii wyborczej : analiza socjologiczna mobilizacji elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2005 roku w Polsce, 2010. Dorota Szaban, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 149 s. , ISBN: 9788374813143,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9701] [data modyf: 20-07-2010 08:29]
[5] Lubuszanie u progu XXI wieku : raport z badań: dyfuzja kulturowa i ruchliwość społeczna na zachodnim pograniczu po akcesji Polski do Unii Europejskiej (nr grantu 1 H02E01629), 2010. Krzysztof Lisowski, Krystyna Janicka, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Jerzy Leszkowicz - Baczyński, Dorota Szaban, Maria Zielińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 247 s. , ISBN: 9788374813228,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9710] [data modyf: 11-08-2010 13:33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Transfer kulturowy, Dorota Szaban
// W: Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, 2020. / red. nauk. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 438--446, ISBN: 9788365390615
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21566] [data modyf: 02-07-2020 11:25]
[20] [1]
[2] Inwestycje węglowe na pograniczu polsko-niemieckim w dyskursie medialnym, Dorota Szaban, Beata Trzop
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom V, 2019. / red. nauk. Zbigniew Kurcz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 126--141, ISBN: 9788365390295
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20985] [data modyf: 23-07-2019 10:16]
[10] [0,5]
[3] Jak żyć w antropocenie? Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Przypadek młodzieży z województwa lubuskiego, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Mołodižna politika: problemi ta perspektivi = Youth Policy: Problems and Prospects, 2019. / red. Svitlana Ščudlo et al. . No. 9, Drogobič-Legnicâ : Drohobych I. Franko State Pedag. Univ., The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, s. 20--30, ISBN: 9786177263752
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21230] [data modyf: 21-11-2019 13:35]
[2,5] [0,5]
[4] Potencjał rozwojowy pogranicza jako zmienna w badaniach porównawczych, Dorota Szaban
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa - podzielona wspólnota?, 2018. / red. nauk. Maria Zielońska, Dorota Szaban, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 321---332, ISBN: 9788394577926
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20452] [data modyf: 04-06-2019 11:53]
[5] [1]
[5] Funkcjonalność konfliktu o lubuski węgiel, Dorota Szaban
// W: Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy, 2017. . tom V, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią), s. 249--267, ISBN: 9788394627904
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19705] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[5] [1]
[6] Łączenie samorządów - perspektywa wielkoludów i liliputów, Krzysztof Lisowski, Dorota Szaban
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 56--67, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19716] [data modyf: 29-01-2020 09:29]
[14,2] [0,71]
[7] Potencjał rozwojowy powiatów pogranicza polsko-niemickiego w perspektywie porównawczej, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom IV, 2017. / pod red. Zbigniewa Kurcza, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 273--286, ISBN: 9788322935811
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19341] [data modyf: 31-05-2019 13:54]
[14,2] [0,71]
[8] "Przychodzi facet do lekarza...". Kondycja zdrowotna mężczyzn w województwie lubuskim w świetle wyników badań sondażowych, Dorota Szaban
// W: Społeczne wymiary zdrowia i choroby: od teorii do praktyki, 2017. / red. nauk. Beata Trzop i Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 171--186, ISBN: 9788394577919
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19515] [data modyf: 31-05-2019 11:49]
[5] [1]
[9] Wybrane obszary stylu życia dojrzałych mieszkańców województwa lubuskiego w świetle wyników badań Lubuskiego Sondażu Społecznego, Dorota Szaban, Beata Trzop
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--111, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19270] [data modyf: 31-05-2019 13:56]
[10] [0,5]
[10] Zmiany społeczne w województwie lubuskim, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, 2017. / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska . tom XI, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 168--184, ISBN: 9788370276539
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19764] [data modyf: 03-06-2019 11:35]
[2,5] [0,5]
[11] Mieszkańcy województwa lubuskiego o swoich relacjach polsko-niemieckich na początku XXI wieku. Perspektywa socjologiczna, Maria Zielińska, Dorota Szaban
// W: 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus, 2016. / red. Magdalena Balak-Hryniewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 155--172, ISBN: 9788393525812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19082] [data modyf: 09-08-2017 09:14]
[12] Orientacje aksjologiczne i determinanty sukcesu według studentów, Dorota Szaban
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 91--114, ISBN: 9788394577902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18144] [data modyf: 12-09-2016 10:08]
[13] Charakterystyka badanych osób, Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 9--17, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17063] [data modyf: 06-08-2015 08:16]
[14] Dynamika postaw Lubuszan wobec UE, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
// W: Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna Tom IX, część 2), s. 413--426, ISBN: 9788388317149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17483] [data modyf: 13-01-2016 12:53]
[15] Elementy stylu życia, Dorota Szaban, Beata Trzop, Maria Zielińska
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 77--121, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17066] [data modyf: 31-08-2015 10:13]
[16] Elementy tożsamości lubuskiej, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 218--243, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17070] [data modyf: 06-08-2015 08:29]
[17] Jakość życia determinowana stanem zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego, Dorota Szaban
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 224--232, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17369] [data modyf: 26-11-2015 10:04]
[18] Lubuszanie na przedpolu starości - wybrane obszary stylu życia w świetle wyników badań Lubuskiego Sondażu Społecznego, Dorota Szaban, Beata Trzop
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 101--117, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17363] [data modyf: 26-11-2015 09:40]
[19] Open borders - closed minds. Lubusz youth on theit relations with Germans, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
// W: Microcosm of European Integration : The German-Polish Border Regions in Transformation, 2015. / Elżbieta Opiłowska, Jochen Roose (eds.), Baden-Baden : Nomos Verlasgesellschaft (German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University vol. 3), s. 167--178, ISBN: 9783848721528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17311] [data modyf: 10-11-2015 09:16]
[20] Postawy wobec aktywności obywatelskiej, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski, Tomasz Kołodziej
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 122--147, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17067] [data modyf: 06-08-2015 08:24]
[21] System terenów zieleni w Zielonej Górze, Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Krzysztof Lisowski, Dominik Osyczka, Dorota Szaban
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--255, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17759] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[22] Wprowadzenie, Dorota Szaban
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 5--8, ISBN: 9788391503799
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17062] [data modyf: 06-08-2015 08:12]
[23] Polacy - Niemcy. Postawy, opinie, stereotypy w świetle badań sondażowych, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian, 2014. / pod red. Zbigniewa Kurcza . t. III, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3583), s. 231--244, ISBN: 9788322934302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16779] [data modyf: 07-04-2015 09:47]
[24] Tradycyjne oczekiwania a ponowoczesny rynek pracy: zderzenie absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z rzeczywistością, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, 2014. / red. nauk. Piotr Długosz, Hubert Kotarski, Witold Jedynak, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 82--99, ISBN: 9788379961139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16852] [data modyf: 04-09-2015 14:56]
[25] Tradycyjni czy nowocześni? Młodzież lubuska u progu XXI wieku, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Młodzież w społeczeństwie ryzyka, 2014. / pod red. Piotra Długosza, Mariana Niezgody, Sławomira Soleckiego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47--61, ISBN: 9788323337645
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16345] [data modyf: 07-11-2014 12:26]
[26] Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim, Dorota Szaban
// W: Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych, 2013. / red. Hanna Kurowska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" (Zielonogórskie Studia Demograficzne nr 3), s. 253--267, ISBN: 9788360087800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15737] [data modyf: 18-12-2013 12:22]
[27] Liderzy, przedsiębiorcy i młodzież o kontaktach z Niemcami - analiza zogniskowanych wywiadów grupowych, Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 371--407, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14778] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Postawy i orientacje społeczne, Dorota Szaban
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 103--127, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14766] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Projekcje migracyjne a rzeczywistość w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przykład województwa lubuskiego, Maria Zielińska, Dorota Szaban
// W: Krajobrazy migracyjne Polski, 2012. / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Magdaleny Lesińskiej, Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, s. 135--161, ISBN: 9788392389880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15380] [data modyf: 12-06-2013 11:22]
[30] Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych osób, Dorota Szaban
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 15--20, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14761] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Na wsi po szkole. Czas wolny młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich województwa lubuskiego, Beata Trzop, Dorota Szaban
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami ** : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 2011. / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 143--159, ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13960] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Raport ewaluacyjny, Dorota Szaban, Mariusz Kwiatkowski
// W: Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni, 2010. / red. Jarosław Hermaszewski, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 117--165, ISBN: 9788392896845
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12721] [data modyf: 01-03-2011 10:39]
[33] Plany i oczekiwania zawodowe uczniów i studentów, Dorota Szaban, Beata Trzop
// W: Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, 2008. / red. nauk. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 91--124, ISBN: 9788374811514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Nadzieje i obawy Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Elżbieta Papiór, Dorota Szaban
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, 2007. / pod red. nauk. Marii Zielińskiej, Beaty Trzop, Krzysztofa Lisowskiego, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 449--463, ISBN: 9788388317095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Stan badań nad studentami polskich ośrodków akademickich pogranicza zachodniego, Dorota Szaban
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : nowe pogranicza?, 2006. / red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 375--384, ISBN: 8388317857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polish and Ukrainian attitudes towards climate change. A comparative analysis / Beata Trzop, Dorota Szaban, Wita Hrytsanyuk, 2020. Rocznik Lubuski: Edukacja jako przestrzeń zmian t. 46, cz. 1, 249--269, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: climate policy, comparative studies, social attitudes, surveys, the Anthropocene
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl.2020.v461.19
[AWCZ-25831] [data modyf: 18-11-2020 14:17]
[6,67] [0,33]
[2] Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego / Dorota Szaban, 2019. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician Vol. 4, nr 11, 25--41, ISSN: 0043-518X, , eISSN: 2543-8476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: jakość życia, metoda Hellwiga, powiaty, poziom życia, województwo lubuskie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24658] [data modyf: 04-12-2019 11:29]
[40] [1]
[3] Dojrzewanie w czasach nadmiaru wyborów. Kondycja emocjonalna gimnazjalistów / Dorota Szaban, Beata Trzop, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica vol. 10, no 2, 79--93, ISSN: 2081-6642, , eISSN: 2449-688X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: depresja, gimnazjum, kondycja psychiczna, młodzież, socjalizacja, tożsamość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.24917/20816642.10.2.6
[AWCZ-24174] [data modyf: 19-06-2019 10:16]
[4] [0,5]
[4] Is this just sadness or depession symptoms? The emotional condition of junior high school students / Dorota Szaban, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, część I, 249--260, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: depression, depression masks, mental health, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23458] [data modyf: 03-01-2019 09:37]
[11] [1]
[5] Emotional condition of junior high school students - selected areas / Dorota Szaban, Beata Trzop, 2017. Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 1 (7), 33--43, ISSN: 2409-952X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cope with everyday problems, depression, mental health, sociology of health and medicine, stress, youth
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22394] [data modyf: 20-02-2018 09:38]
[2,5] [0,5]
[6] Kondycja emocjonalna polskich gimnazjalistów u progu reformy edukacji / Dorota Szaban, Beata Trzop, 2017. Molodižna politika: problemi ta pwerpektivi v. 8, 116--127, ISSN: 2307-9223, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cope with everyday problems, depresja, depression, mental health, młodzież, radzenie sobie z codziennymi problemami, sociology of health and medicine, socjologia zdrowia i medycyny, stres, stress, youth, zdrowie psychiczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22247] [data modyf: 22-01-2018 12:34]
[2,5] [0,5]
[7] Od tolerancji nowoczesnej do ponowoczesnej. Dynamika i uwarunkowania postaw wobec imigrantów i mniejszości narodowych wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2005-2014 / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2017. Studia Humanistyczne AGH t. 16, nr 1, 7--21, ISSN: 2084-3364, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lubuski Sondaż Społeczny, imigranci, obcokrajowcy, otwartość, tolerancja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21651] [data modyf: 07-09-2017 11:08]
[5] [0,5]
[8] On the way to post-materialism? Polish and Ukrainian students in terms of cultural change / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2016. Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2 (6), 135--151, ISSN: 2409-952X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Polish and Ukrainian students, comparative study, cultural change, materialism, post-materialism, youth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20813] [data modyf: 10-01-2017 09:21]
[9] Penelopa, Demeter, Nike... - kobiece archetypy w czasach zagrożenia bezpieczeństwa z perspektywy genderowej analizy tekstów historycznych / Beata Trzop, Dorota Szaban, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 2, 139--161, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: analiza pól semantycznych, gender studies, powstanie warszawskie, rola kobiety
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21643] [data modyf: 05-09-2017 08:51]
[10] Who is about to accept the surface mine? Social attitudes towards the project o energetic complex Gubin-brody / Dorota Szaban, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 177--193, ISSN: 0485-3083, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: NIMBY syndome, linite mining project, social acceptance, social conflict
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21089] [data modyf: 24-02-2017 09:32]
[11] Integracja zasobów informacyjnych źródłem do efektywnego zarządzania regionem / Dorota Szaban, Robert Wróbel, 2015. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, nr 10, 45--55, ISSN: 0043-518X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19511] [data modyf: 13-11-2015 09:58]
[12] For whom is the equality policy and new gender contract? Young inhabitants of Lubuskie region about the roles of woman and men in the modern world / Dorota Szaban, Beata Trzop, 2014. Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2, 92--100, ISSN: 2409-952X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie Social Survey, division of social roles based on sex, gender contract, gender equality, youth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19690] [data modyf: 13-01-2016 13:56]
[13] Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji) / Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski, 2014. Rocznik Lubuski: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą Tom 40, cz. 2a, 259--274, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: democracy, information society, political activity, the Internet, the youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18543] [data modyf: 29-07-2015 10:32]
[14] Sondaż perswazyjny - charakterystyka podejścia badawczego / Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski, 2013. Przegląd Socjologiczny, tom LXII/1, 73--85, ISSN: 0033-2356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konflikt społeczny, konsultacje społeczne, metodologia badań, sondaż perswazyjny, społeczeństwo obywatelskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18041] [data modyf: 21-07-2015 11:35]
[15] Metodologiczne problemy w badanich pokoleń. Wybrane zagadnienia / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2011. Rocznik Lubuski: zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych Tom 37, część 2, 33--47, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15948] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] www.przekonajwyborcę.pl - technologie informacyjne w służbie polityki / Dorota Szaban, 2010. Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji Tom 36, część 2, 209--224, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15293] [data modyf: 04-01-2011 10:21]
[17] Absolwentom dziękujemy / Dorota Szaban, Beata Trzop, 2008. Fabryka Wiedzy nr 4, 14--16
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14421] [data modyf: 27-01-2010 08:51]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kondycja emocjonalna polskich gimnazjalistów u progu reformy edukacji / Dorota Szaban, Beata Trzop // W: Molodižna politika: problemi ta pwerpektivi .- 2017, v. 8, s. 116--127, ISSN: 2307-9223, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cope with everyday problems, depresja, depression, mental health, mlodzież, radzenie sobie z codziennymi problemami, sociology of health and medicine, socjologia zdrowia i medycyny, stres, stress, youth, zdrowie psychiczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10594] [data modyf: 13-11-2017 09:50]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Doświadczenia absolwentów szkół wyższych na ponowoczesnym rynku pracy. Przypadek absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. Beata Trzop, Dorota Szaban // W: Molodižna politika: problemi ta perspektivi = Youth Policy: Problems and Prospects. Przemyśl, Ukraina Drogobič : [brak wydawcy], 2014, s. 348--359, ISBN: 97896697337
Słowa kluczowe: absolwenci, badanie losów absolwentów, ponowoczesny rynek pracy, strategie zatrudnienia

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21299] [data modyf: 07-08-2015 10:23]
[2] Jak politycy "walczyli" o władzę? Internet w kampanii wyborczej 2005, 2007. Dorota Szaban // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu. Zielona Góra, Polska Lublin : Wydaw. KUL, 2008, s. 91--101, ISBN: 9788373637900
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19466] [data modyf: 27-01-2010 08:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa - podzielona wspólnota? / (Red.) Maria Zielińska, Dorota Szaban, Beata Trzop .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2018, 476 s. .- ISBN: 9788394577926
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5762] [data modyf: 29-05-2019 13:49]
[2] Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy / (Red.) Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2017, tom V, 268 s. .- ISBN: 9788394627904
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5672] [data modyf: 31-05-2019 11:31]
[3] Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych / (Red.) Maria Zielińska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, 2016, 258 s. .- ISBN: 9788394577902
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5485] [data modyf: 12-09-2016 10:27]
[4] Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego / (Red.) Dorota Szaban .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015, 253 s. .- ISBN: 97883915037
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5339] [data modyf: 06-08-2015 08:31]
[5] Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii : (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna, tom IX, część 2) / (Red.) Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, 506 s. .- ISBN: 9788388317149
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5389] [data modyf: 17-12-2015 13:48]
[6] Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej / (Red.) Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015, 272 s. .- ISBN: 9788393525843
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5381] [data modyf: 26-11-2015 09:34]
[7] Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych / (Red.) Hanna Kurowska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2013, 299 s. .- ISSN: 978-83-60087-80-0
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5157] [data modyf: 02-09-2015 16:18]
[8] Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny / (Red.) Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2012, 407 s. .- ISBN: 9788388317118
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5023] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Od kontrkultury do popkultury / .- Poznań , 2002 (Rec.) Dorota Szaban // Rocznik Lubuski .- 2003, T. 29 cz. 2, s. 326---329
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski