System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Maciej Dzikuć
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 206 pozycji bibliograficznych
77 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce, 2017. Maciej Dzikuć, Warszawa : Difin 175 s. , ISBN: 9788380854857, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13930] [data modyf: 23-05-2019 16:25]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Expenses for house maintenance and energy carriers in farmers' households in Poland. Comparative analysis, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 135--144, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21022] [data modyf: 05-09-2019 15:06]
[14,2] [0,71]
[2] Selected determinants of low carbon development in the area of the Middle Odra region and in the area of the Visegrad Group countries - methodological assumption, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 157--170, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21024] [data modyf: 05-09-2019 15:15]
[8,2] [0,41]
[3] Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego, Maciej Dzikuć
// W: Idée fixe społecznej odpowiedzialności podmiotów : monografia, 2019. / red. T. E. Zaborowski, Poznań : PAN, IBEN, Politechnika Poznańska, s. 129--141, ISBN: 9788366246102
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21700] [data modyf: 05-10-2020 14:47]
[20] [1]
[4] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 145--156, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21023] [data modyf: 05-09-2019 15:10]
[8,2] [0,41]
[5] The problem of low emission in ecological safety strategies, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo antropogeniczne, 2019. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Poznań : Polska Akademia Nauk, s. 66--77, ISBN: 9788366246058
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20911] [data modyf: 24-05-2019 11:01]
[8,2] [0,41]
[6] The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczne i ekologiczne pogranicza : monografia, 2018. / red. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 150--162, ISBN: 9788364249914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20329] [data modyf: 06-06-2019 14:50]
[10] [0,5]
[7] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 91--101, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20125] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[8,2] [0,41]
[8] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 115--126, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20124] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[8,2] [0,41]
[9] Analiza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji podejmowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego na terenie województwa lubuskiego, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 159--170, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19314] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[10] Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 189--199, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19071] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[11] Przewidywanie kierunki rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce i w województwie lubuskim, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 184--195, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19315] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[12] Selected aspects of low emission management in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Środowisko dalsze, bliższe i wewnętrzne organizacji. Problemy zarządzania, 2017. / red. S. Trzcieliński, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : KNOiZ PAN , IBEN, s. 33--42, ISBN: 9788364249761
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19824] [data modyf: 05-06-2019 13:48]
[10] [0,5]
[13] Selected aspects of low emission reduction in Lubuskie voivodeship, Maciej Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 250--260, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19074] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[20] [1]
[14] Selected aspects of low emission reduction in the middle Odra (on the Polish and German side of the border), Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 103--112, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19312] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[15] The development of wind energy as one of way of reducing low emissions in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 219--229, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19073] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[16] Znaczenie nadzoru instytucjonalnego nad gospodarstwami ekologicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 200--209, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19083] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[17] Ekonomiczne i ekologiczne determinanty ograniczenia niskiej emisji na terenie środkowego nadnodrza, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 151--161, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18583] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[18] Legal and technical aspects of low emission reduction in the Lubuskie region, Maciej Dzikuć, Peter Trebuňa, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 25--34, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18421] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[19] Mikroekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 129--138, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18581] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[20] Sytuacja ekonomiczna ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 162--171, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18584] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[21] The importance of the theory of production factors for the development of organic farming and food safety, Maria Dzikuć, Peter Trebuňa, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 121--130, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18426] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[22] The institutional environment of organic farming in Poland, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 139--150, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18582] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[23] Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 112--120, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18423] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[24] Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 16--24, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18420] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[25] Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rolnictwo ekologiczne w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 118--128, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18580] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[26] Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 103--111, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18422] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[27] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania kogeneracji w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Maciej Dzikuć, Sandra Utrata
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--163, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17381] [data modyf: 27-11-2015 16:31]
[28] Ekonomiczne i prawne aspekty wsparcia sektora energetyki odnawialnej w Polsce, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar
// W: Społeczne aspekty pogranicza : monografia, 2015. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 101--109, ISBN: 9788364249297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17129] [data modyf: 28-09-2015 15:28]
[29] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 176--186, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16876] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[30] Exploitation of energy resources and corporate social responsibility, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 128--138, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17645] [data modyf: 17-03-2016 15:58]
[31] Konwencjonalne i alternatywne źródła energii w polskim rolnictwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Ekologia na pograniczach : monografia, 2015. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 89--98, ISBN: 9788364249310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17128] [data modyf: 28-09-2015 15:28]
[32] Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna przedsiębiorstw produkujących agrochemikalia w Polsce, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 57--66, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17643] [data modyf: 26-02-2016 09:44]
[33] Perspektywy rozwoju rynku energii w Polsce w opinii zarządzających zakładami dystrybucyjnymi - badania empiryczne, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar
// W: Społeczne aspekty pogranicza : monografia, 2015. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 118--126, ISBN: 9788364249297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17130] [data modyf: 28-09-2015 15:28]
[34] Perspektywy wykorzystania węgla brunatnego na przykładzie inwestycji planowanej poprzez PGE GiEK S.A. w województwie lubuskim, Maciej Dzikuć, Marta Rejment
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 145--154, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16875] [data modyf: 27-08-2015 12:31]
[35] Społeczna odpowiedzialność biznesu w górnictwie węgla brunatnego, Maciej Dzikuć, Marta Rejment
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 38--47, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17642] [data modyf: 26-02-2016 09:43]
[36] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym, Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 106--116, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17644] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[37] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 160--169, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16873] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[38] Wpływ wykorzystania zasobów węgla brunatnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, Maciej Dzikuć, Marta Rejment
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 107--116, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16874] [data modyf: 27-08-2015 12:31]
[39] Wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w Polsce w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Ekologia na pograniczach : monografia, 2015. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 47--55, ISBN: 9788364249310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17127] [data modyf: 28-09-2015 15:28]
[40] Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne i ekonomiczne - techniki i narzędzia oceny, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar
// W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 213--223, ISBN: 9788364249143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16256] [data modyf: 27-08-2015 12:00]
[41] Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 259--266, ISBN: 9788364249181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16441] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[42] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wsparcia finansowego sektora energetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski, Maciej Dzikuć
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 201--216, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16483] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[43] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Clou społecznego pogranicza : monografia, 2014. / red. nauk. R. B. Woźniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 165--175, ISBN: 9788364249136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16258] [data modyf: 27-08-2015 09:44]
[44] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania węgla brunatnego w województwie lubuskim a bezpieczeństwo energetyczne Polski, Maciej Dzikuć, Marta Rejment
// W: Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, 2014. / red. M. Dalecka, A. Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 110--119, ISBN: 9788360389357
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16321] [data modyf: 27-08-2015 11:55]
[45] Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar
// W: Clou społecznego pogranicza : monografia, 2014. / red. nauk. R. B. Woźniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 192--200, ISBN: 9788364249136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16259] [data modyf: 27-08-2015 09:44]
[46] Energetyka wodna w Polsce - stan aktualny i problematyka rozwoju w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 224--233, ISBN: 9788364249143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16257] [data modyf: 27-08-2015 12:00]
[47] Wpływ kopalnych surowców energetycznych na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 275--282, ISBN: 9788364249181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16442] [data modyf: 17-08-2015 14:29]
[48] Wybrane aspekty zarządzania technologią wytwarzania energii wpływające na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć
// W: Zarządzanie technologią : monografia, 2014. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 33--40, ISBN: 9788364249167
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16386] [data modyf: 27-08-2015 11:29]
[49] Znaczenie gazu ziemnego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć
// W: Imponderabilia bezpieczeństwa : monografia, 2014. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 138--144, ISBN: 9788364249204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16794] [data modyf: 27-08-2015 09:42]
[50] Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Abulia w zarządzaniu organizacjami : monografia, 2013. / red. nauk. S. Trzcieliński, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 130--137, ISBN: 9788364249037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15412] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[51] Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczne pogranicza : monografia, 2013. / red. nauk. R. Woźniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 138--147, ISBN: 9788364249068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15530] [data modyf: 30-03-2017 12:57]
[52] Porównanie opłacalności wytwarzania energii elektrycznej na bazie odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza środowisk : monografia, 2013. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 22--33, ISBN: 9788364249075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15531] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[53] Przepisy unijne w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe : monografia, 2013. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 6--20, ISBN: 9788364249013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15413] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[54] System handlu emisjami oraz plany UE w zakresie redukcji emisji CO, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza środowisk : monografia, 2013. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 165--172, ISBN: 9788364249075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15532] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[55] Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla współczesnej gospodarki, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe : monografia, 2013. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 21--29, ISBN: 9788364249013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15414] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[56] Ocena cyklu życia (LCA) energii wytwarzanej w elektrowniach opalanych węglem, Maciej Dzikuć
// W: Satori w publicznym bezpieczeństwie : monografia, 2012. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 213--221, ISBN: 9788393530908
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14522] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[57] Uwarunkowania ekologiczno-ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć
// W: Entouraqe pogranicza : monografia, 2012. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 209--219, ISBN: 9788393530922
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14718] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[58] Koncepcja badań relacji pomiędzy parkami naukowo-technologicznymi, parkami technologicznymi i przynależnymi firmami w oparciu o ekonomiczne modele przedsiębiorstw, Patrycja Nowicka, Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć
// W: Pneuma ekologii : monografia, 2011. , Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 154--161, ISBN: 139788393216673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13087] [data modyf: 26-11-2015 12:50]
[59] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym, Maciej Dzikuć
// W: Pneuma ekologii : monografia, 2011. , Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 102--106, ISBN: 139788393216673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13086] [data modyf: 15-09-2011 12:26]
[60] Ocenka cikla žizni (LCA) kak instrument issleduuscij vliânie proizvodstva energii na sredy. Eskiz padeža, Maciej Dzikuć
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 271--288, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13050] [data modyf: 08-08-2011 12:39]
[61] Analiza LCA produckji energii elektrycznej w elektrowni Turów S.A., Maciej Dzikuć
// W: Dominanty sozoglobalistyki, 2010. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 261--269, ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12210] [data modyf: 17-09-2010 12:00]
[62] Analiza LCA produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A., Maciej Dzikuć
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, 2010. / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 514--537, ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12224] [data modyf: 29-09-2010 10:07]
[63] Geographical information systems, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć, Katarzyna Skrzypek
// W: Dominanty sozoglobalistyki, 2010. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 131--137, ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12208] [data modyf: 23-11-2015 14:18]
[64] Ocena LCA w sektorze paliw i energii, Maciej Dzikuć
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety, 2010. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 222--229, ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12150] [data modyf: 22-07-2010 13:12]
[65] Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w świetle założeń "Polityki energetycznej Polski do 2030 r.", Maciej Dzikuć
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, 2010. / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie), s. 238--244, ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12450] [data modyf: 15-11-2012 10:48]
[66] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 34--42, ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11247] [data modyf: 27-08-2009 15:07]
[67] Geograficzne systemy informacyjne, Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia, 2009. / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski, Zielona Góra : ZWSHiFM, s. 360--365, ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11348] [data modyf: 19-11-2015 10:34]
[68] Inicjatywy rozwojowe gmin oraz znaczenie rozwoju lokalnego, Maciej Dzikuć
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 108--115, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11199] [data modyf: 23-07-2009 13:45]
[69] Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego, Maciej Dzikuć
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 144--152, ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11252] [data modyf: 28-08-2009 09:51]
[70] Bezpieczeństwo energetyczne Polski jako kraju będącego w strukturach UE, Maciej Dzikuć
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 152--156, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10338] [data modyf: 29-07-2008 14:42]
[71] Energetyka jądrowa sposobem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć
// W: Ekologia pogranicza - EP '08 : przyrodnicze i techniczne problemy, 2008. / red. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 164--172, ISBN: 139788392510857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10447] [data modyf: 23-09-2008 12:09]
[72] Proalpha APS - the advanced tool for multi-resource-planning and realtime-optimization in middle-size enterprises, Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz
// W: Design methods for practice, 2006. / ed. R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 197--199, ISBN: 8374810459
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Obszary wykorzystania programów modelujących procesy produkcyjne przedsiębiorstwa, Paweł Różak, Maciej Dzikuć
// W: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji : wybrane zagadnienia, 2005. / red. R. Rohatyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 149--153, ISBN: 8389712857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Metoda FMEA jako sposób zapewnienia pozadanego poziomu jakości w organizacji edukacyjnej, Artur Kot, Maciej Dzikuć
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 215--222, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Wspomagane komputerowo zarządzanie wiedzą ekonomiczną, Maciej Dzikuć, Artur Kot
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 99--105, ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6884] [data modyf: 20-10-2004 12:05]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cost effectiveness of the common agricultural policy and environmental policy in country districts: spatial spillovers of pollution, bio-uniformity and green schemes in Poland / Bazyli Czyżewski, Radosław Trojanek, Maciej Dzikuć, Andrzej Czyżewski , 2020. Science of the Total Environment Vol. 726, 1--14, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Agriculture and rural areas, CAP effectiveness, Composite environment quality, Environmental economics, Spatial Durbin Model (SDM), Structural equation model (SEM)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138254         Cytowania wg Scopus: 5 [26-10-2020]
[AWCZ-25077] [data modyf: 11-05-2020 12:08]
[100] [0,5]
[2] Poverty and Social Exclusion: Is this a Problem in Rural Areas in the Visegrad Group Countries? / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2020. European Research Studies Journal Vol. 23, iss. 2, 45--54, ISSN: 1108-2976, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: V4, family economics, poverty, rural areas, social inequality
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-25151] [data modyf: 08-04-2020 10:56]
[100] [1]
[3] Selected Aspects of Combustion Optimization of Coal in Power Plants / Maciej Dzikuć, Piotr Kuryło, Rafał Dudziak, Szymon Szufa, Maria Dzikuć, Karolina Godzisz, 2020. Energies Vol. 13, iss. 9, 1--15, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poland, coal, combustion, economy, optimization, power plant
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13092208         Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-25197] [data modyf: 11-05-2020 12:13]
[70] [0,5]
[4] Development of renewable energy sources in the context of threats resulting from low-altitude emissions in rural areas in Poland / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2019. Energies Vol. 12, iss. 18, 1--10, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air pollution, bioenergy, rural area, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12183558         Cytowania wg Scopus: 12 [26-10-2020]
[AWCZ-24333] [data modyf: 18-09-2019 10:27]
[140] [1]
[5] Ekonomiczne determinanty ograniczenia emisji benzo[a]pirenu na obszarze Środkowego Nadodrza / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2019. Przemysł Chemiczny T. 98, nr 4, 600--603, ISSN: 0033-2496, , eISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15199/62.2019.4.17         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-23951] [data modyf: 23-04-2019 09:28]
[20] [0,5]
[6] Outline of Ecological and Economic Problems Associated with the Low Emission Reductions in the Lubuskie Voivodeship (Poland) / Maciej Dzikuć, Piotr Kułyk, Maria Dzikuć, Stanisław Urban, Arkadiusz Piwowar, 2019. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 28, no. 1, 65--72, ISSN: 1230-1485, , eISSN: 2083-5906, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GHG savings, Poland, ecology, economy, low emission
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15244/pjoes/83612         Cytowania wg Scopus: 11 [26-10-2020]
[AWCZ-22243] [data modyf: 28-10-2019 13:06]
[10,33] [0,26]
[7] Selected aspects of low emission management in the Middle Odra Region / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 311--324, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Middle Odra Region, ecology, economy, ekologia, low emissions, niska emisja, Środkowe Nadodrze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0039
[AWCZ-23453] [data modyf: 02-01-2019 11:44]
[6] [0,5]
[8] Technika oceny cyklu życia jako narzędzie wsparcia do określenia wpływu wytwarzania energii cieplnej na środowisko / Maciej Dzikuć, 2018. Przemysł Chemiczny T. 97, nr 4, 584--586, ISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15199/62.2018.4.14         Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-22455] [data modyf: 16-04-2018 12:20]
[15] [1]
[9] Air protection programmes in Poland in the context of the low emission / Janusz Adamczyk, Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2017. Environmental Science and Pollution Research, 1--12, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11356-017-9233-9         Cytowania wg Scopus: 19 [26-10-2020]
[AWCZ-21343] [data modyf: 26-05-2017 08:06]
[15] [0,5]
[10] LCA w produkcji agrochemikaliów. Procedura, kategorie wpływu, możliwości wykorzystania / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2017. Przemysł Chemiczny T. 96, nr 2, 271--274, ISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15199/62.2017.2.3         Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-20553] [data modyf: 04-01-2018 14:13]
[7,5] [0,5]
[11] Problems associated with the emissions limitations from road transport in the Lubuskie Province (Poland) / Maciej Dzikuć, Janusz Adamczyk, Arkadiusz Piwowar, 2017. Atmospheric Environment Vol. 160, 1--8, ISSN: 1352-2310, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ecology, Economy, Low emission, Road transport, Simulations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.04.011         Cytowania wg Scopus: 19 [26-10-2020]
[AWCZ-21256] [data modyf: 18-04-2017 13:18]
[20] [0,5]
[12] Problems associated with the low emission limitation in Zielona Góra (Poland): Prospects and challenges / Maciej Dzikuć, 2017. Journal of Cleaner Production Vol. 166, 81--87, ISSN: 0959-6526, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Coal, Ecology, Economy, GHG savings, Heat, Poland
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.042         Cytowania wg Scopus: 13 [26-10-2020]
[AWCZ-21594] [data modyf: 18-09-2017 12:17]
[40] [1]
[13] Technical and economic aspects of low emission reduction in Poland / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Krzysztof Łasiński, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 4, 1107--1112, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecology, economy, energy, low emission
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0072         Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[AWCZ-21964] [data modyf: 16-11-2017 16:09]
[5] [0,33]
[14] The social aspects of low emission management in the Nowa Sól district / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 237--249, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecology, economy, ekologia, ekonomia, energia cieplna, heat energy, low emissions, niska emisja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0091
[AWCZ-21471] [data modyf: 13-06-2017 10:12]
[4] [0,33]
[15] Agricultural biogas plants in Poland - selected technological, market and environmental aspects / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, Janusz Adamczyk, 2016. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 58, 69--74, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Agricultural biogas, Installations output, Poland
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.153         Cytowania wg Scopus: 33 [26-10-2020]
[AWCZ-19647] [data modyf: 19-02-2016 09:27]
[16] Ecological and economic aspects of electric energy production using the biomass co-firing method: The case of Poland / Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, 2016. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 55, 856--862, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biomass, Co-firing, Ecology, Economics, Energy, Simulations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2015.11.027         Cytowania wg Scopus: 36 [26-10-2020]
[AWCZ-19527] [data modyf: 19-02-2016 09:14]
[17] Outline of the economic and technical problems associated with the co-combustion of biomass in Poland / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2016. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 54, 415--420, ISSN: 1364-0321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bioenergy, Biomass, Economics, Technology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2015.10.044         Cytowania wg Scopus: 19 [26-10-2020]
[AWCZ-19459] [data modyf: 06-03-2017 14:07]
[18] The effects of ecological investments in the power industry and their financial structure: a case study for Poland / Maciej Dzikuć, Marek Tomaszewski, 2016. Journal of Cleaner Production Vol. 118, 48--53, ISSN: 0959-6526,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.081         Cytowania wg Scopus: 14 [26-10-2020]
[AWCZ-19724] [data modyf: 23-02-2017 12:18]
[19] Environmental management with the use of LCA in the Polish energy system / Maciej Dzikuć, 2015. Management Vol. 19, no. 1, 89--97, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, coal power plants, ecology, ekologia, electricity, elektrownie, energia elektryczna, ocena cyklu życia, węgiel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0007
[AWCZ-19082] [data modyf: 18-08-2015 12:05]
[20] Implementacja Oceny Cyklu Życia w wyznaczaniu kosztów zewnętrznych funkcjonowania elektrociepłowni konwencjonalnych w Polsce - studium przypadku / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Maciej Dzikuć, 2015. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji: Jakość i Bezpieczeństwo, z. 3(12), 173--189, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ. http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz5/konfer/wyd_2015_3.aspx
Słowa kluczowe: external costs, koszty zewnętrzne, life cycle assessment, non-renewable resources, ocena cyklu życia, surowce nieodnawialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21162] [data modyf: 08-03-2017 17:43]
[21] Life cycle assessment as an eco-management tool within the power industry / Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, 2015. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 24, no. 6, 2381--2385, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, ecology, energy, life cycle assessment (LCA), power plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15244/pjoes/58889
[AWCZ-19500] [data modyf: 06-11-2015 10:45]
[22] Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2015. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (168), 107--115, ISSN: 0137-1673,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19223] [data modyf: 23-10-2015 12:47]
[23] The ecological and economic aspects of a low emission limitation: A case study for Poland / Maciej Dzikuć, Janusz Adamczyk, 2015. International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 20, no. 2, 217--225, ISSN: 0948-3349, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GHG savings, LCA, Poland, ecology, economy, heat
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11367-014-0819-x         Cytowania wg Scopus: 17 [26-10-2020]
[AWCZ-18533] [data modyf: 20-08-2015 13:43]
[24] Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lubin z wykorzystaniem metody LCA / Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, 2014. Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal T. 17, z. 1, 41--52, ISSN: 1429-6675, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Integrated Product Policy, Zintegrowana Polityka Produktowa, ciepło, coal, heat, life cycle assessment, ocena cyklu życia, węgiel kamienny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18003] [data modyf: 20-08-2015 14:43]
[25] Ocena wpływu na środowisko wytwarzania energii cieplnej w wybranych elektrociepłowniach / Maciej Dzikuć, Stanisław Urban, 2014. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, nr 5, 295--298, ISSN: 0013-7294, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ekologia, elektrociepłownie, energia, ocena cyklu życia, węgiel kamienny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18147] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[26] Technical and economisc aspects of biomass co-firing in coal-fired boilers / Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński, 2014. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 19, no. 4, 849--855, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biomass, co-firing, coal, economy, energy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/ijame-2014-0060
[AWCZ-18556] [data modyf: 20-08-2015 12:50]
[27] The analysis of suppositions included in the Polish Energetic Policy using the LCA technique - Poland case study / Janusz Adamczyk, Maciej Dzikuć, 2014. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 39, 42--50, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Energetic policy, Life cycle assessment, Local and system power plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.083         Cytowania wg Scopus: 22 [26-10-2020]
[AWCZ-18313] [data modyf: 20-08-2015 14:42]
[28] Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation / Maciej Dzikuć, 2013. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 18, no 4, 1275--1281, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ecology, energy, heat, life cycle assessment, power plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/ijame-2013-0078
[AWCZ-17682] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[29] Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego = Energy security of urban and rural lubuskie land / Maciej Dzikuć, 2013. Rynek Energii, nr 1, 56--61, ISSN: 1425-5960, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17085] [data modyf: 20-08-2015 09:55]
[30] Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce / Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, 2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 1(27), 207--217, ISSN: 1899-5241, , eISSN: 1899-5772, bibliogr. rys. tab. summ. .- www.jard.edu.pl
Słowa kluczowe: agricultural biogas, agrobiznes, agrobusiness, biogaz rolniczy, installations output, wydajność instalacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17448] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[31] Determining the environmental and economic benefits of life cycle assessment on example of the power plants in Poland / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2013. Chinese Business Review Vol. 12, no. 12, 846--852, ISSN: 1537-1506, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, ecology, economy, energy sector, environmental impact
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17949] [data modyf: 30-03-2017 12:51]
[32] LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment / Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 382--392, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, Ocena Cyklu Życia (LCA), ecology, ekologia, energia, energy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0027
[AWCZ-17387] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[33] Wpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym / Stanisław Urban, Maciej Dzikuć, 2013. Ekonomia i Środowisko, nr 2, 84--92, ISSN: 0867-8898, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: coal, ecology, energy, life cycle assessment, power pants
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17275] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
[34] Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko / Maciej Dzikuć, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 33--36, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ocena cyklu życia, węgiel brunatny, węgiel kamienny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17211] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[35] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 9, 819--821, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, brown coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz ziemny, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16820] [data modyf: 29-01-2013 09:15]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce / Maciej Dzikuć // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2014, Nr 361, s. 56--64, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10018] [data modyf: 24-08-2015 15:16]
[2] Determining the environmental benefits of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry / Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2013, Nr 34 (163), s. 97--102, ISSN: 1733-8670,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9683] [data modyf: 24-08-2015 14:47]
[3] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski / Maciej Dzikuć // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2013, nr 6, s. 405--421, ISSN: 1899-9573, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9706] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[4] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększanie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 341--345 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczny pasaż, ekologia, elektrownia wodna, konstrukcja, ochrona ryb, turbina, wydajność,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7921] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Węgiel jako jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Maciej Dzikuć // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 336--340 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne, ekologia, węgiel,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Rozwój kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Łagów w latach 2003-2005 / Maciej Dzikuć, Paweł Różak // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2006, T. 24, nr 2, s. 445--447 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: gmina, kanalizacja, oczyszczalnia, rozwój,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7537] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Znaczenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr we współpracy Polsko-Niemieckiej na pograniczu / Wiesław Hładkiewicz, Maciej Dzikuć // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 32--37 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sprewa-Nysa-Bóbr, euroregion, pogranicze, współpraca,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5686] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Analysis of Low-carbon Development of Czech Republic Economy, 2020. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Hradec Economic Days - HED 2020 : international scientific conference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2020, s. 156--165
Słowa kluczowe: Czech Republic, economy, emission, energy, low-carbon development

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.36689/uhk/hed/2020-01-013   (pkt: 0)
[KONF-23623] [data modyf: 08-04-2020 13:13]
[0] [0]
[2] Torrefaction of oat straw to use as solid biofuel, an additive to organic fertilizers for agriculture purposes and activated carbon - TGA analysis, kinetics, 2019. Szymon Szufa, Maciej Dzikuć, Łukasz Adrian, Piotr Piersa, Zdzisława Romanowska-Duda, Wiktoria Lewandowska, Marta Marczak, Artur Błaszczuk, Arkadiusz Piwowar // W: 6th International Conference - Renewable Energy Sources - ICoRES 2019. Krynica, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2020, E3S Web of Conferences, Vol. 154, s. 1--10
Słowa kluczowe: biochar, oats, straw, torrefaction process

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/202015402004   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[KONF-23620] [data modyf: 09-03-2020 16:18]
[0] [0]
[3] Water management in Poland in terms of reducing the emissions from agricultural sources - current status and challenges, 2020. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: 2nd Latin American Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Buenos Aires, Argentyna [B. m.] : --, 2020, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23490] [data modyf: 20-08-2019 12:01]
[0] [0]
[4] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty rozwoju niskoemisyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: X Kongres Ekonomistów Polskich : ekonomiści dla rozwoju. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2019, s. 1--10
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23491] [data modyf: 20-08-2019 12:47]
[0] [0]
[5] Expenses for house maintenance and energy carriers in farmers' households in Poland. Comparative analysis, 2019. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23486] [data modyf: 20-08-2019 11:31]
[0] [0]
[6] Macroeconomic aspects of low emission limitations in the Lubuskie Voivodship, 2019. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Hradec Economic Days - HED 2019 : international scientific conference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019, Vol. 9, s. 156--165
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23320] [data modyf: 11-02-2019 13:03]
[0] [0]
[7] Problems of low emission in Poland in sectoral terms, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems - SPIES 2019. Melborune, Australia Bristol : IOP Publishing, 2019, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, Vol. 322, s. 1--9
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/322/1/012009   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-23329] [data modyf: 24-09-2019 14:35]
[0] [0]
[8] Selected aspects of low carbon development: a case study for Poland, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: 29th EBES Conference - Lisbon. Lisbon, Portugalia Istanbul : Eurasia Business and Economics Society, 2019, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23489] [data modyf: 20-08-2019 11:55]
[0] [0]
[9] Selected determinants of low carbon development in the area of the Middle Odra region and in the area of the Visegrad Group countries - methodological assumptions, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23488] [data modyf: 20-08-2019 11:37]
[0] [0]
[10] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23487] [data modyf: 20-08-2019 11:33]
[0] [0]
[11] The problem of low emission in ecological safety strategies, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 19 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23446] [data modyf: 16-05-2019 16:25]
[0] [0]
[12] Economic conditions of low emission reduction in Poland, 2018. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Piotr Kułyk, Krzysztof Łasiński // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, Computer Science and Engineering, s. 550--554, ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, GHG savings, Low emission, Poland

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23720   (pkt: 0)
[KONF-22907] [data modyf: 13-08-2018 15:13]
[0] [0]
[13] Social Determinants of Low Emission Limitation in Urban and Rural Areas in the Middle Odra (Poland), 2018. Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, s. 555--559, ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, Low emission, Poland, Social costs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23721   (pkt: 0)
[KONF-22936] [data modyf: 13-08-2018 15:12]
[0] [0]
[14] The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques, 2018. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 18 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23120] [data modyf: 04-09-2018 11:35]
[0] [0]
[15] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23017] [data modyf: 17-05-2018 12:14]
[0] [0]
[16] The impact of low emission on the health of the residents of the cities of Middle Odra Region (Poland), 2018. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Managing Urbanisation for Health: a Priority for all Nations : 15th International Conference on Urban Health - ICUH 2018. Kampala, Uganda Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2018, s. 1 .- [Poster acceptance letter]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23101] [data modyf: 31-10-2018 09:10]
[0] [0]
[17] The prospects for limiting emissions from road transport: a case study for the Middle Odra and Poland, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: The Second International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection. Sanya, Chiny Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 121, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/121/3/032006   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22636] [data modyf: 17-01-2020 08:40]
[7,5] [0,5]
[18] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23016] [data modyf: 17-05-2018 12:13]
[0] [0]
[19] Analiza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie województwa lubuskiego, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22691] [data modyf: 25-08-2017 12:48]
[0] [0]
[20] Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22597] [data modyf: 18-05-2017 11:43]
[0] [0]
[21] Przewidywane kierunki rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce i w województwie lubuskim, 2017. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22692] [data modyf: 25-08-2017 12:49]
[0] [0]
[22] Selected aspects of low emission reduction in the Middle Odra (on the Polish and German side of the border), 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22693] [data modyf: 04-09-2018 11:32]
[0] [0]
[23] Selected aspects of łów emission reduction in lubuskie voivodeship, 2017. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22596] [data modyf: 18-05-2017 11:43]
[0] [0]
[24] The development of algal biomass as one of way of reducing low emissions in Lubuskie Province (Poland), 2017. Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński // W: The 7th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts. Miami, USA Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 1, ISBN: - .- [poster presentation]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22572] [data modyf: 03-04-2017 12:41]
[0] [0]
[25] The development of wind energy as one of way of reducing low emissions in the middle Odra, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22599] [data modyf: 18-05-2017 11:47]
[0] [0]
[26] Znaczenie nadzoru instytucjonalnego nad gospodarstwami ekologicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, 2017. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22598] [data modyf: 18-05-2017 11:45]
[0] [0]
[27] Economic, ecological and social aspects of low emission limitations in the middle Odra, 2016. Maciej Dzikuć // W: Sustainable Development in the Context of Global Change : 5th International Conference on Vietnamese Studies. Hanoi, Wietnam Hanoi : Vietnam National University, 2016, s. 1--10
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22351] [data modyf: 01-12-2016 14:04]
[28] Ekonomiczne i ekologiczne determinanty ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza, 2016. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22267] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[29] Legal and technical aspects of low emission reduction in the Lubuskie Region, 2016. Maciej Dzikuć, Peter Trebuňa, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22168] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[30] Mikroekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22266] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[31] Sytuacja ekonomiczna ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć, Marianna Siničáková // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22269] [data modyf: 30-03-2017 12:56]
[32] The importance of the theory of production factors for the development of organic farming and food safety, 2016. Maria Dzikuć, Peter Trebuňa, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--14
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22172] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[33] The institutional environment of organic farming in Poland, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22268] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[34] Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22171] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[35] Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22169] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[36] Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rolnictwo ekologiczne w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22265] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[37] Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--13
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22170] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[38] Ekonomiczne i prawne aspekty wsparcia sektora energetyki odnawialnej w Polsce, 2015. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: Ekologia Pogranicza - EP' 15 : XIII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21827] [data modyf: 10-09-2015 13:26]
[39] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, 2015. Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21739] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[40] Exploitation of energy resources and corporate social responsibility, 2015. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--11
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22042] [data modyf: 05-01-2016 09:13]
[41] Implementation of Life Cycle Assessment in case of determining the external costs in conventional combined heat and powder plant functioning in Poland - case study, 2015. Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć, Janusz Adamczyk // W: Systems supporting in production engineering. Suwałki - Vilnius, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21834] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[42] Konwencjonalne i alternatywne źródła energii w polskim rolnictwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju, 2015. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 15 : XIII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21830] [data modyf: 10-09-2015 13:26]
[43] Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna przedsiębiorstw produkujących agrochemikalia w Polsce, 2015. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22041] [data modyf: 05-01-2016 09:12]
[44] Perspektywy rozwoju rynku energii w Polsce w opinii zarządzających zakładami dystrybucyjnymi - badania empiryczne, 2015. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: Ekologia Pogranicza - EP' 15 : XIII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21828] [data modyf: 10-09-2015 13:26]
[45] Perspektywy wykorzystania węgla brunatnego na przykładzie inwestycji planowanej przez PGE GiEK S. A. w województwie lubuskim, 2015. Maciej Dzikuć, Marta Rejment // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21738] [data modyf: 16-06-2016 11:47]
[46] Społeczna odpowiedzialność biznesu w górnictwie węgla brunatnego, 2015. Maciej Dzikuć, Marta Rejment // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22040] [data modyf: 05-01-2016 09:12]
[47] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym, 2015. Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22038] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[48] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2015. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21740] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[49] Wpływ wykorzystania zasobów węgla brunatnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, 2015. Maciej Dzikuć, Marta Rejment // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21737] [data modyf: 16-06-2016 11:47]
[50] Wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w Polsce w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, 2015. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 15 : XIII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21829] [data modyf: 10-09-2015 13:26]
[51] Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne i ekonomiczne - techniki i narzędzia oceny, 2014. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: Ekologia Pogranicza - EP' 14 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2014, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21468] [data modyf: 07-09-2015 15:59]
[52] Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2014. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 14 : VIII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2014, s. 1--9
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21284] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[53] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 2014. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 14 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2014, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21470] [data modyf: 07-09-2015 15:59]
[54] Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, 2014. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar // W: Ekologia Pogranicza - EP' 14 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2014, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21471] [data modyf: 07-09-2015 15:59]
[55] Energetyka wodna w Polsce - stan aktualny i problematyka rozwoju w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2014. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 14 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2014, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21469] [data modyf: 07-09-2015 15:59]
[56] Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego, 2014. Maciej Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : międzynarodowa konferencja naukowa. Barlinek - Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21505] [data modyf: 07-09-2015 16:07]
[57] Wpływ kopalnych surowców energetycznych na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, 2014. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 14 : VIII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2014, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21285] [data modyf: 07-09-2015 15:58]
[58] Wybrane aspekty zarządzania technologią wytwarzania energii wpływające na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2014. Maciej Dzikuć // W: Zarządzanie Technologią - ZT' 14. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2014, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21246] [data modyf: 07-09-2015 15:58]
[59] Znaczenie gazu ziemnego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2014. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 14 : VIII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2014, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21283] [data modyf: 07-09-2015 15:58]
[60] Znaczenie wykorzystania współwspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce, 2014. Maciej Dzikuć(*) // W: AGROBIZNES 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21363] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[61] Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego, 2013. Maciej Dzikuć // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2013 : VII konferencja naukowo-techniczna. Nałęczów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--9
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20842] [data modyf: 07-09-2015 15:04]
[62] Competitor's localization and innovation activity of peripheral industrial systems in less developed countries - Poland's case, 2013. Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Dzikuć, Barbara Czerniachowicz // W: International Symposium on Marketing, Logistics and Business (MLB). Nagoya, Japonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 217--226
Słowa kluczowe: competitor, industry, innovation, system

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20965] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[63] Determining the environmental benefits of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry, 2013. Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XII/IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Szczecin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2013, s. 1--8
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21018] [data modyf: 02-01-2020 11:43]
[64] Economic and ecological aspects of Polish energy security, 2013. Maciej Dzikuć // W: International Symposium on Marketing, Logistics and Business (MLB). Nagoya, Japonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 300--310
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20937] [data modyf: 25-08-2015 09:46]
[65] Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 2013. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz bezpieczeństwo publiczne - MEF 2013. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20844] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[66] Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej, 2013. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20946] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[67] Porównanie opłacalności wytwarzania energii elektrycznej na bazie odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, 2013. Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2013, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20947] [data modyf: 04-09-2015 12:03]
[68] Przepisy unijne w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, 2013. Maciej Dzikuć // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz bezpieczeństwo publiczne - MEF 2013. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--15
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20843] [data modyf: 07-09-2015 15:04]
[69] System handlu emisjami oraz plany UE w zakresie redukcji emisji CO2, 2013. Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2013, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20948] [data modyf: 04-09-2015 12:03]
[70] Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla współczesnej gospodarki, 2013. Maciej Dzikuć // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz bezpieczeństwo publiczne - MEF 2013. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20845] [data modyf: 07-09-2015 15:04]
[71] Ocena cyklu życia (LCA) energii wytwarzanej w elektrowniach opalanych węglem, 2012. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 12 : międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [Poznań] : [brak wydawcy], 2012, s. [9]
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20847] [data modyf: 23-10-2013 14:37]
[72] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym, 2012. Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[73] Uwarunkowania ekologiczno-ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2012. Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 12 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2012, s. [11]
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20859] [data modyf: 23-10-2013 14:38]
[74] Analiza LCA jako skuteczne narzędzie służące do oceny wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko, 2011. Maciej Dzikuć // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 293--296
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20052] [data modyf: 20-06-2011 14:46]
[75] Zastosowanie analizy cyklu życia do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko, 2011. Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 289--292
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20051] [data modyf: 20-06-2011 14:44]
[76] Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2010. Maciej Dzikuć, Tadeusz Zaborowski // W: Problemy sistemnoj modenizacii ekonomiki Rossii: social'no-političeskij, finansovo-ekonomičeskij i ekologičeskij aspekty : meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : Izd. Instituta Biznesa i Prava, 2010, Sbornik Naučnyh Statej, vyp. 9, s. 400--407, ISBN: 9785897510450
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, ekonomia, polityka energetyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19891] [data modyf: 24-01-2011 09:43]
[77] Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w świetle założeń "Polityki energetycznej Polski do 2030r.", 2010. Maciej Dzikuć // W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe. Wałbrzych, Polska Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20860] [data modyf: 27-06-2013 10:10]
[78] European integration as the basis of building Poland's security in the public and political opinion, 2009. Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 09 : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2009, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20857] [data modyf: 27-06-2013 09:56]
[79] Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego, 2009. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 09 : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2009, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20858] [data modyf: 27-06-2013 09:56]
[80] Bezpieczeństwo energetyczne Polski jako kraju będącego w strukturach UE, 2008. Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 08 : międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20846] [data modyf: 26-06-2013 13:04]
[81] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększenie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego, 2007. Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Ekologia Pogranicza - EP' 07 : V międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20850] [data modyf: 26-06-2013 15:11]
[82] Węgiel jako jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, 2007. Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 07 : V międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20849] [data modyf: 26-06-2013 15:09]
[83] proALPHA APS - The advanced tool for Multi-Resource-Planning and Realtime-Optimization in middle-size enterprises, 2006. Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz // W: 5th International Seminar and Workshop - EDIProD' 2006. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21068] [data modyf: 05-12-2013 10:34]
[84] Obszary wykorzystania programów modelującychy procesy produkcyjne przedsiębiorstwa, 2005. Paweł Różak, Maciej Dzikuć // W: Metody i środki realizacji konkurencyjnych wyrobów przemysłu maszynowego. Zielona Góra - Łagów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20848] [data modyf: 26-06-2013 15:02]
[85] Wspomagane komputerowo zarządzanie wiedzą ekonomiczną, 2002. Maciej Dzikuć, Tomasz Frącek, Paweł Kużdowicz // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Zarządzanie, s. 506--512, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14753] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[86] Qualitätscontrolling als Steuerinstrument zum Total Quality Management, 2001. Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Zarządzanie, s. 292--299, ISBN: 8385911472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11040] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] 3rd Annual 2017 International Conference on Sustainable Development - ICSD 2017 / (Red.) Wei Haur Lam, Fai Tsang Yiu, Maciej Dzikuć .- Beijing : Atlantis Press, 2017, E-book, 338 s. .- ISBN: 9789462523807
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5769] [data modyf: 19-11-2018 11:57]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski / Maciej Dzikuć .- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu : Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, 2012 .- 273 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski