System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sebastian Czerwiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka (25 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Generalized arboricity of graphs with large girth / Tomasz Bartnicki, Bartłomiej Bosek, Sebastian Czerwiński, Michał Farnik, Jarosław Grytczuk, Zofia Miechowicz, 2019. Discrete Mathematics Vol. 342, iss. 5, 1343--1350, ISSN: 0012-365X, , eISSN: 1872-681X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acyclic chromatic index, Arboricity, Bounded expansion, Entropy compression
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.disc.2019.01.018         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23793] [data modyf: 12-03-2019 15:15]
[100] [1] / [100] [1]
[2] The lonely runner problem for lacunary sequences / Sebastian Czerwiński, 2018. Discrete Mathematics Vol. 341, iss. 5, 1301--1306, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lacunary sequences, The Lonely Runner Conjecture
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2018.02.002         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-22550] [data modyf: 23-03-2018 14:27]
[25] [1] / [25] [1]
[3] Harmonious coloring of uniform hypergraphs / Bartłomiej Bosek, Sebastian Czerwiński, Jarosław Grytczuk, Paweł Rzążewski, 2016. Applicable Analysis and Discrete Mathematics Vol. 10, iss. 1, 73--87, ISSN: 1452-8630, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Harmonious coloring, uniform hypergraphs, vertex-distinguishing coloring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.2298/AADM160411008B         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-20428] [data modyf: 04-10-2016 14:25]
[4] Additive coloring of planar graphs / Tomasz Bartnicki, Bartłomiej Bosek, Sebastian Czerwiński, Jarosław Grytczuk, Grzegorz Matecki, Wiktor Żelazny, 2014. Graphs and Combinatorics Vol. 30, no. 5, 1087--1098, ISSN: 0911-0119, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00373-013-1331-y         Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-18472] [data modyf: 20-08-2015 14:42]
[5] Random runners are very lonely / Sebastian Czerwiński, 2012. Journal of Combinatorial Theory, Series A Vol. 119, iss. 6, 1194--1199, ISSN: 0097-3165, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lonely runner problem, diophantine approximation, integer distance graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/jcta.2012.02.002
[AWCZ-16453] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Lucky labelings of graphs / Sebastian Czerwiński, Jarosław Grytczuk, Wiktor Żelazny, 2009. Information Processing Letters Vol. 109, no 18, 1078--1081, ISSN: 0020-0190, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Combinatorial Nullstellensatz, Combinatorial problems, Lucky labeling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.ipl.2009.05.011         Cytowania wg Scopus: 26 [01-03-2021]
[AWCZ-14127] [data modyf: 04-11-2009 09:41]
[7] Invisible runners in finite fields / Sebastian Czerwiński, Jarosław Grytczuk, 2008. Information Processing Letters Vol. 108, no 2, 64--67, ISSN: 0020-0190, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: combinatorial problems, integer distance graphs, the lonely runner problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])    DOI: 10.1016/j.ipl.2008.03.019         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-13457] [data modyf: 17-12-2008 09:56]
[8] Nonrepetitive colorings of graphs / Sebastian Czerwiński, Jarosław Grytczuk, 2007. Electronic Notes in Discrete Mathematics Vol. 28, 453--459 bibliogr. .- http://www.sciencedirect.com/science/journal/15710653 [dostęp: 2007.11.13] ; w oryginale współautor: Jarek Grytczuk
Kod:
CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Hipoteza Kakei w ciałach skończonych, 2008. Sebastian Czerwiński // W: XI Międzynarodowe warsztaty dla młodych matematyków : teoria liczb. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009, s. 53--55, ISBN: 9788392954705
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19492] [data modyf: 17-02-2010 11:43]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski