System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jacek Juliusz Kozioł
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wpływ dyspersji nanocząstek Fe3O4 na wybrane parametry hodowli L. plantarum 299v, Andrzej Jurkowski, Monika Kierpiec, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Przegląd prac z zakresu mikrobiologii, 2018. / red. M. Maciąg, K. Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 52--60, ISBN: 9788365932440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20353] [data modyf: 20-09-2018 10:21]
[2] Wpływ nanocząstek tlenku żelaza na produkcję kwasu mlekowego w hodowli okresowej Lactobacillus rhamnosus GG, Andrzej Jurkowski, Ita Szczepańska, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Mikrobiologia medyczna i środowiskowa - wybrane zagadnienia, 2017. / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg, Lublin : Wydaw. Naukowe Tygiel sp. z o.o., s. 28--35, ISBN: 9788365598776
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19319] [data modyf: 05-06-2019 12:58]
[3] Zastosowanie nanocząstek tlenku żelaza w immunodiagnostyce i terapii antynowotworowej, Weronika Worobiec, Beata Machnicka, Alicja Defort, Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Na pograniczu chemii i biologii, 2016. / red. Henryk Koroniak, Jan Barciszewski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 219--230, ISBN: 9788323231554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18876] [data modyf: 29-03-2017 10:06]
[4] Uwalnianie leku z nanocząstek magnetycznych otaczanych chitozanem, (poli)tlenkiem etylenu) i dekstranem, Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort
// W: Na pograniczu chemii i biologii, 2015. / red. H. Koroniak, J. Barciszewski . T. 34, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 257--278, ISBN: 9788323229889
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17883] [data modyf: 18-05-2016 10:10]
[5] Separacja Zn(II), Pb(II), Cd(II) za pomocą polimerowych membran inkluzyjnych zawierających etery koronowe jako przenośniki jonów, Jolanta Kozłowska, Cezary A. Kozłowski, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2008. / red. K. Konieczny, M. Bodzek, Gliwice : Komitet Inżynierii Środowiska PAN (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Vol. 49), s. 403--407, ISBN: 9788389293695
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10584] [data modyf: 06-11-2008 09:35]
[6] Wydzielanie jonów Pb(II), Zn(II) I Cd(II) przy użyciu ciekłych membran zawierających PNP-etery lariatowe, Cezary A. Kozłowski, Jolanta Kozłowska, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2006. , Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo. s.c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 36), s. 421--427, ISBN: 8389293315
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Modified physicochemical properties of acidic model drugs immobilized on Fe3O4 magnetic iron oxide nanoparticles / Julia Nowak-Jary, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2020. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 53, no. 11, 1025--1035, ISSN: 0091-150X, , eISSN: 1573-9031, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drug delivery systems, drug immobilization, lipophilicity, magnetic iron oxide nanoparticles, permeability, solubility
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11094-020-02118-w         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25067] [data modyf: 24-03-2020 13:40]
[2] A method to increase the survival of probiotic bacteria Lactobacillus brevis at a lowered pH / Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, Ewelina Gronczewska, 2019. Biological Letters Vol. 54, no. 1, 13--20, ISSN: 1644-7700, , eISSN: 1734-7467, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fe3O4 nanoparticles, Lactobacillus brevis PCM 2570, low pH, probiotic bacteria, survival rate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/biolet-2019-0002         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-24287] [data modyf: 10-10-2019 12:26]
[3] Anomalous proton spin-lattice relaxation in organic compounds containing methyl groups / Lidia Latanowicz, Anna Timoszyk, Jacek Juliusz Kozioł, 2019. Concepts in Magnetic Resonance : Part A, 1, ISSN: 1546-6086, , eISSN: 1552-5023, bibliogr. summ. .- [in press]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1002/cmr.a.21471         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23761] [data modyf: 05-03-2019 09:04]
[4] The release of NSAIDs such as ibuprofen and diclofenac from magnetic nanoparticles coated with dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2019. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 53, no. 6, 527--534, ISSN: 0091-150X, , eISSN: 1573-9031, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer-Peppas model, diclofenac, dopamine, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles (MNPs), nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11094-019-02032-w         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24625] [data modyf: 21-11-2019 14:37]
[5] Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles / Maciej Marć, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, Bartłomiej Zapotoczny(*), 2018. NANO : Brief Reports and Reviews Vol. 13, no. 12, 1--9, ISSN: 1793-2920, , eISSN: 1793-7094, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adsorption, magnetic materials, magnetite nanoparticles, nanostructures, titanate nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1793292018501424         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23611] [data modyf: 31-01-2019 16:35]
[6] Hampered binding to blood serum albumin and antimicrobial activity of ibuprofen immobilised on magnetic nanoparticles Fe3O4 / Julia Nowak-Jary, Jacek Juliusz Kozioł, 2018. Micro & Nano Letters Vol. 13, iss. 3, 316--320, ISSN: 1750-0443 , bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1049/mnl.2017.0123         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-22472] [data modyf: 08-03-2018 10:39]
[7] Release testing of selected drugs from surface magnetic nanoparticles and their diffusion through a membrane / Ewelina Gronczewska, Weronika Worobiec, Alicja Defort, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, 2018. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 52, no. 3, 257--265, ISSN: 0091-150X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer - Peppas model, Lactobacillus bacteria, NSAIDs, diffusion, dopamine, drug release, magnetic nanoparticles, membrane, nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-22795] [data modyf: 29-05-2018 10:23]
[8] Eco-friendly and temperature dependent biosynthesis of gold nanoparticles using the bacterium Pseudomonas aeruginosa: characterization and antibacterial activity / Anna Timoszyk, Joanna Niedbach, Paulina Śliżewska, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł, 2017. Journal of Nano Research Vol. 48, 114--124, ISSN: 1662-5250, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, UV-visible spectroscopy, antimicrobial activity, biosynthesis, gold nanoparticles, photoluminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.48.114         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-21036] [data modyf: 13-11-2017 10:15]
[9] Resistance to enzymatic cleavage of peptide agents immobilised on magnetic nanoparticles Fe3O4 / Julia Nowak-Jary, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2017. Micro & Nano Letters Vol. 12, iss. 3, 170--174, ISSN: 1750-0443 ,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1049/mnl.2016.0558         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-21188] [data modyf: 21-03-2017 11:25]
[10] Kinetics of ibuprofen release from magnetic nanoparticles coated with chitosan, PEG and dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2016. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 50, no. 6, 491--499, ISSN: 0091-150X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer - Peppas model, drug carrier, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-20547] [data modyf: 28-10-2016 11:55]
[11] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek, 2016. Journal of Biochemistry Vol. 159, no. 4, 421--427, ISSN: 0021-924X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[12] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga, 2016. International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) Vol. 2, iss. 4, 97--103, ISSN: 2395-6992, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[13] Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous silica for magnetic field guided drug delivery and release / Bartłomiej Zapotoczny, N. Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 374, 96--102, ISSN: 0304-8853, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drug delivery and release, magnetic nanoparticles, mesoporous silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.08.035         Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-18598] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[14] The Effect of Fe3O4 Nanoparticles on Survival of Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus PCM2499 at Lower pH / Andrzej Jurkowski, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Polish Journal of Microbiology Vol. 64, no. 3, 307--310, ISSN: 1733-1331, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [Short Communication]
Słowa kluczowe: Lactobacillus acidophilus PCM2499, nanoparticles, probiotic bacteria, survival at low pH
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19354] [data modyf: 02-10-2015 17:47]
[15] Nanobuffering property of Fe3O4 magnetic nanoparticles in aqueous solution / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, J. Mleczko, 2013. Physica A Vol. 392, no. 6, 1493--1499, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electric double layer, Magnetic nanoparticles, Stochastic equation, pH value
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.12.002         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-17026] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[16] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek, 2012. Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials, [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
[17] Light emission from CdS quantumdots stabilized by sugars / Iwona Sergiel, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort, 2009. Acta Physica Polonica A Vol. 116, Supp., 166--168, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14511] [data modyf: 01-03-2010 10:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Synteza nanocząstek magnetycznych zawierających rdzeń z tlenku żelaza - potencjalne zastosowania w medycynie / Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Agnieszka Mirończyk // W: Na Pograniczu Chemii i Biologii .- 2011, T. 26, s. 11--34 bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: funkcjonalizowanie powierzchni nanocząstek, metoda zol-żel, nanocząstki magnetyczne, synteza hydrotermalna, synteza w mikroemulsji, współstrącanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9462] [data modyf: 28-12-2012 13:37]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ rozmiaru nanocząstek Fe3O4 na wybrane parametry hodowli bakterii probiotycznych L. plantarum 299v, 2018. Andrzej Jurkowski, Monika Kierpiec, Jacek Juliusz Kozioł // W: III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa - Microbs : abstrakty. Dwikozy k. Sandomierza, Polska Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018, s. 39
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23032] [data modyf: 30-05-2018 12:44]
[2] Effect of iron oxides nanoparticles on the survival and productivity of probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus GG, 2017. Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, Ita Szczepańska // W: II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa - Microbs : abstrakty. Dwikozy k. Sandomierza, Polska Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017, s. 38, ISBN: 9788365272546
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22793] [data modyf: 30-05-2018 12:33]
[3] Uwalnianie leków z powierzchni nanocząstek magnetycznych, 2017. Ewelina Gronczewska, Weronika Worobiec, Alicja Defort, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł // W: VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2017. Łódź, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 72
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22643] [data modyf: 27-06-2017 11:53]
[4] Wpływ nanocząstek tlenku żelaza na przeżywalność i produktywność bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG, 2017. Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, Ita Szczepańska // W: II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa - Microbs : abstrakty. Dwikozy k. Sandomierza, Polska Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017, s. 37, ISBN: 9788365272546
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22775] [data modyf: 30-05-2018 12:33]
[5] Diclofenac and dopamine release from the magnetic nanoparticles coated with dextran, 2016. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 42, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22403] [data modyf: 03-01-2017 12:26]
[6] The impact of the presence of Fe3O4 nanoparticles on the number of L. rhamnosus GG in batch culture, 2016. I. Szczepańska, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 53, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22404] [data modyf: 03-01-2017 12:34]
[7] Applications magnetic nanoparticles in immunoassay construction, 2015. W. K. Worobiec, Jacek Juliusz Kozioł, Beata Machnicka // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 78, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21989] [data modyf: 01-12-2015 18:15]
[8] Drug release from the magnetic nanoparticles coated with CHITOSAN, PEG and DEXTRAN, 2015. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort(*), Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 62, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21988] [data modyf: 18-05-2016 10:09]
[9] The effect of Fe3O4 nanoparticles on Survival of Probiotic Bacteria Lactobacillus plantarum 299v in Lower pH, 2015. K. Gancarz, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 61, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21986] [data modyf: 01-12-2015 16:51]
[10] Zastosowanie nanocząstek tlenku żelaza w teranostyce, 2015. Jacek Juliusz Kozioł // W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : od profilaktyki do sukcesu sportowego. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21909] [data modyf: 09-10-2015 13:08]
[11] Immobilizacja lizyny na nanocząstkach magnetycznych Fe3O4 za pomocą łącznika zawierającego kwas 3-karboksyfenyloboronowy, 2014. Julia Nowak-Jary, Jacek Juliusz Kozioł // W: Piąte Warsztaty Nanotechnologiczne - PoWieFoNa 2014. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 24
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21746] [data modyf: 07-09-2015 17:04]
[12] Synthesis nanoparticles of iron oxide coated chitosan - application, 2014. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 47
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21584] [data modyf: 18-05-2016 10:09]
[13] Application of functionalized iron oxide nanoparticles to determine catecholamines, 2013. Alicja Defort, Julia Nowak-Jary, Jacek Juliusz Kozioł // W: 6th Workshop on Current Problems in Physics : Zielona Góra - Lviv. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 2013, s. 8
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21747] [data modyf: 14-02-2017 14:37]
[14] Optical properties of gold nanoparticles, 2013. Anna Timoszyk, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł // W: 6th Workshop on Current Problems in Physics : Zielona Góra - Lviv. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 2013, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22532] [data modyf: 14-02-2017 14:39]
[15] Ferromagnetic resonance of the Ni/C and Fe3O4 magnetic nanoparticles in the porous silicate glasses, 2012. Bohdan Padlyak, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, E. Rysiakiewicz-Pasek, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 89--90
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Biological synthesis of gold nanoparticles using the extract of Pseudomonas aeruginosa, 2011. Joanna Niedbach, Anna Timoszyk, Paulina Śliżewska, Jacek Juliusz Kozioł // W: IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH "Four Colours of Biotechnology" Central European Congress of Life Sciences. Krakow, Polska - : [B. w.], 2011, P3.5, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22531] [data modyf: 14-02-2017 14:35]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P. 406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013 .- Data udzielenia : 08-12-2017
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P.406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski