System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mirosław Kowalski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 200 pozycji bibliograficznych
28 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dispositive des Genus. Das weibliche Geschlecht im strukturellen Machtgefüge, 2020. Arletta Szmorhun, Mirosław Kowalski, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag 179 s. (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur Band 2), ISBN: 9783847111993,
Kod: MON-W2-H    BibTeX   (pkt: 300)
[WZ-15436] [data modyf: 24-07-2020 14:19]
[300] [1]
[2] Bioetyka. Między prawem a pedagogiką : analizy i refleksje, 2016. Mirosław Kowalski, Błażej Kmieciak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 177 s. , ISBN: 9788378507642, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13155] [data modyf: 14-06-2016 15:10]
[3] Wielowymiarowa wartość pracy. Ujęcie socjopedagogiczne : Raport z badań "Polacy o swojej pracy" edycja 2016, 2016. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Dariusz Sarzała, Adam Szwedzik, Danuta Morańska, Paweł Rosik, Mariusz Michalski, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański, Jerzy Zawadzki, Agnieszka Taper, Aleksandra Dąbrowska, Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 18 s. , ISBN: 9788393455461,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13471] [data modyf: 04-01-2017 12:02]
[4] Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne, 2012. Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 146 s. , ISBN: 9788378501138,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11202] [data modyf: 20-11-2012 11:51]
[5] Fenomenologie : socjologia versus pedagogika (przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej), 2011. Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 182 s. , ISBN: 9788375878547,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10705] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem = Think about health. Between freedom and slavery, 2011. Małgorzata Kaliszewska, Mirosław Kowalski, Kielce-Zielona Góra : Małgorzata Kaliszewska & Mirosław Kowalski 263 s. , ISBN: 9788360837580,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10546] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Santé - maladie et jeunesse - vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l'homme moderne) = Health - Illness and Youth - Old Age (in the context of concerns, expectations and hopes of modern man), 2011. Mirosław Kowalski, Paweł Prüfer, Fribourg : Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions 144 s. , ISBN: 9782970076513,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10597] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - analizy i impresje, 2010. Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 193 s. , ISBN: 9788373089327,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10112] [data modyf: 19-04-2011 08:54]
[9] Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych (Edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and Health in Television (Education by TV "Commonplace"), 2008. Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 183 s. , ISBN: 9788373089860,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zdrowie - wartość - edukacja, 2007. Mirosław Kowalski, Anna Gaweł Wyd. II, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 239 s. , ISBN: 9788373087996,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9286] [data modyf: 26-11-2009 14:32]
[11] Zdrowie - wartość - edukacja, 2006. Mirosław Kowalski, Anna Gaweł, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 239 s. , ISBN: 83730879990,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Facetten des Nationalismus aus Sicht der Ideologie und Bildungspraxis, Mirosław Kowalski
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 347--364, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21482] [data modyf: 30-04-2020 11:58]
[75] [1]
[2] Perspektywa szkolna i środowiskowa standardów profilaktyki społecznej, Mirosław Kowalski, Sławomir Kania, Sławomir Śliwa
// W: Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, 2018. / red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 19--28, ISBN: 9788378423430
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20589] [data modyf: 29-05-2019 12:31]
[11,6] [0,58]
[3] Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie, Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania
// W: Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, 2018. / red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--15, ISBN: 9788378423430
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20588] [data modyf: 29-05-2019 12:31]
[11,6] [0,58]
[4] W kierunku konserwacji zdrowia - profilaktyka pozytywna, Mirosław Kowalski, Sławomir Kania, Maciej Śliwa
// W: Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, 2018. / red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--117, ISBN: 9788378423430
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20590] [data modyf: 29-05-2019 12:31]
[11,6] [0,58]
[5] (Do)wolność i(a) zdrowie. Zdrowie i kultura zdrowotna jako ograniczniki wolności?, Mirosław Kowalski, Mariusz Z. Jędrzejko
// W: Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, 2016. / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, s. 53--85, ISBN: 9788375457186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18500] [data modyf: 15-12-2016 09:08]
[6] Wprowadzenie, czyli dlaczego warto pisać o narkotykach i dopalaczach, Mariusz Z. Jędrzejko, Bronisław Paweł Rosik, Mirosław Kowalski
// W: Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, 2016. / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, s. 9--17, ISBN: 9788375457186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18499] [data modyf: 15-12-2016 09:06]
[7] Zakończenie nieco nienaukowe, Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski
// W: Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, 2016. / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, s. 279--283, ISBN: 9788375457186
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18501] [data modyf: 15-12-2016 09:10]
[8] Człowiek w epoce uzależnień i wielowymiarowego ryzyka. Wprowadzenie, Mariusz Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław Paweł Rosik
// W: Uzależnienia behawioralne : Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne, 2014. / red. nauk. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Miroslaw Kowalski, Bronislaw Paweł Rosik, Radom : Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, s. 7--24, ISBN: 9788393455478
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16383] [data modyf: 24-11-2014 14:31]
[9] Education science in the era of acceleration and great changes - how to face challenges of the future?, Mariusz Jędrzejko, Mirosław Kowalski
// W: Education and social rehabilitation - twoo roads, one goal (European contexts), 2014. / ed. by Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwka, Ewa Kowalska, Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, s. 11--24, ISBN: 9788362683604
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16349] [data modyf: 07-11-2014 15:04]
[10] O "Wychowaniu dla przyszłości" Bogdana Suchodolskiego - 50 lat później, Mirosław Kowalski
// W: O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : W 110. rocznicę urodzin, 2014. / pod red. Czesława Kupisiewicza i Bogusława Śliwerskiego, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 100--109, ISBN: 9788361991632
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16097] [data modyf: 12-06-2014 09:02]
[11] Posłowie. Dlaczego i jak ludzie uzależniają się i co z tym dalej będzie?, Mariusz Jędrzejko, Bronisław Paweł Rosik, Mirosław Kowalski
// W: Uzależnienia behawioralne : Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne, 2014. / red. nauk. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Miroslaw Kowalski, Bronislaw Paweł Rosik, Radom : Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, s. 198--214, ISBN: 9788393455478
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16384] [data modyf: 24-11-2014 14:33]
[12] The problem of violence of young people towards the elderly, perceived by the adult inhabitants of the świętkorzyskie voivodeship, Monika Szpringer, Marian Florczyk, Mirosław Kowalski
// W: Education and social rehabilitation - twoo roads, one goal (European contexts), 2014. / ed. by Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwka, Ewa Kowalska, Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, s. 59--70, ISBN: 9788362683604
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16350] [data modyf: 07-11-2014 15:08]
[13] Współmierność paradygmatów? Zarys sprzeczności i wyłaniających się zbieżności - perspektywa badań nad jakościa edukacji, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, 2014. / pod red. Jana Grzesiaka, Kalisz - Konin : WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie (Ewaluacja i innowacje w edukacji), s. 131--143, ISBN: 9788388335952
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16395] [data modyf: 01-12-2014 09:19]
[14] Między tożsamością a podmiotowością - w kierunku teorii edukacyjnej (refleksje oparte na koncepcji Charlesa Taylora), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Młodzież - Kultura - Tożsamość, 2012. / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego, Białystok : Trans Humana, s. 59--77, ISBN: 9788361209706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14919] [data modyf: 07-09-2015 09:59]
[15] Od jednej fenomenologii transcentalnej do wielu fenomenologicznych filozofii i socjologii, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Edukacja oczekiwania a rzeczywistość : książka dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Denekowi w 80. rocznicę urodzin, 2012. / pod red. Jana Grzesiaka, Anny Karpińskiej, Janusza Mastalskiego, Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (Ewaluacja i innowacje w edukacji), s. 79--102, ISBN: 9788362135790
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14502] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Świadomość społeczna jako przestrzeń niewspółmierności Logosów: racjonalności linearnej, logiki dwuwartościowej i triady aksjologicznej a wymiary świata ponowoczesnego (konsekwencje dla pedagogiki i socjologii wiedzy), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 2012. / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" .- wyd. II, s. 59-79, ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14937] [data modyf: 06-12-2012 10:48]
[17] Ciało i zdrowie w poststrukturalizmach Zygmunta Baumana i Michela Foucaulta prolegomena dla refleksji o ciele i zdrowiu osób niepełnosprawnych, Daniel Falcman, Mirosław Kowalski
// W: Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 92--110, ISBN: 9788389682192
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12878] [data modyf: 17-05-2011 11:31]
[18] Health owing to television or big educational simulation (reflections), Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski
// W: Humanistic and Social Issues of Physical Education, 2011. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, s. 91--105, ISBN: 9788374814584
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14407] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[19] Między kształtowaniem zdrowia społecznego a wychowaniem (kilka refleksji z filozoficznego namysłu nad resocjalizacją w czasach ponowoczesnych), Mirosław Kowalski
// W: W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, 2011. / pod red. naukową Franciszka Marka, Sławomira Śliwy, Opole : Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o., s. 15--41, ISBN: 9788362683185
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13742] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Między podmiotowością a tożsamością (analiza rekonstrukcyjna oraz prezentacja wybranych pól aplikacji propozycji Ch. Taylora), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym : między partykularyzmem a uniwersalizmem, 2011. / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 161--174, ISBN: 9788323223276
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13746] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Między świadomością aksjologiczną a tożsamością (refleksje o/dla edukacji), Mirosław Kowalski
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 221--235, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13666] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Nauczyciel - osoba wspierająca rozwój ucznia, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski
// W: Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2011. / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Daniel Kukla, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, s. 171--186, ISBN: 9788361982173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14452] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Romana Ingardena i Maxa Schelera teorie wartości (w kierunku społecznej i indywidualnej odpowiedzialności za ciało i zdrowie), Małgorzata Gąsiorowska-Sawka, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 65--81, ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14277] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Rozważania o podmiotowości (w kierunku myślenia o bezpiecznym rozwoju człowieka), Mirosław Kowalski
// W: Bezpieczna młodość : część I, 2011. / red. nauk. Alina Rynio, Edmund Juśko, Tarnów : Zakłady Graficzne "Drukarz" Sp. z.o.o, s. 194--210, ISBN: 9788362249169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13779] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Wprowadzenie, Mirosław Kowalski
// W: Jak żyć w szczęśliwości. Zdrowe i bezpieczne życie : program edukacji zdrowotnej dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 2011. / Barbara Wolny . część II, Tarnów : Zakłady Graficzne "Drukarz" Sp. z.o.o, s. 3--4, ISBN: 9788362249169
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14266] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Edukacja alternatywna w XXI wieku, 2010. / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwierski, Poznań - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 51--69, ISBN: 9788375874365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12606] [data modyf: 01-02-2011 08:35]
[27] How environmental factors influence the alcohol addiction, Monika Szpringer, Grażyna Nowak-Starz, Zbigniew Formella, Mirosław Kowalski, Jolanta Karyś, Marian Florczyk
// W: Environmental and cultural behaviors conditioning wellness, 2010. / pod red. Grażyny Nowak-Starz, Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 221--241, ISBN: 9788361495109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12116] [data modyf: 12-07-2010 11:37]
[28] "Na dobre i na złe" zdrowiu: komunikaty reklamowe a zdrowie, Mirosław Kowalski
// W: Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne, 2010. / pod red. Ewy Kowalskiej i Mirosława Kowalskiego, Tychy : Maternus Media, s. 96--101, ISBN: 9788389701176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11910] [data modyf: 16-04-2010 09:21]
[29] O "więzi i więziach" w Internecie (i poprzez Internet). Refleksje filozoficzno-pedagogiczne, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Więzi**, 2010. / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Dylematy egzystencjalne Tom 2), s. 99--124, ISBN: 9788374813679
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12509] [data modyf: 03-01-2011 08:46]
[30] Refleksje o odpowiedzialności za ciało i zdrowie ("wizje naukowe" i rzeczywistość), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, 2010. / red. nauk. Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski, Stalowa Wola - Tarnów : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, s. 31--55, ISBN: 9788362249039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11995] [data modyf: 26-05-2010 09:48]
[31] Szkoła wobec (nie) pewnej rzeczywistości zawodowej, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski
// W: Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy, 2010. / pod red. Urszuli Pulińskiej, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 58--67, ISBN: 9788372996299
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12462] [data modyf: 09-12-2010 10:25]
[32] Świadomość społeczna jako przestrzeń niewspółmierności Logosów: racjonalności linearnej, logiki dwuwartościowej i triady aksjologicznej a wymiary świata ponowoczesnego (konsekwencje dla pedagogiki i socjologii wiedzy), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 2010. / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak, Kraków : Impuls .- wyd. I, s. 59-79, ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11944] [data modyf: 10-05-2010 12:17]
[33] Filozoficzne podstawy resocjalizacji (dyskurs o założeniach antropologicznych), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, 2009. / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło, Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", s. 179-194, ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11986] [data modyf: 19-05-2010 15:33]
[34] Zdrowie w procesie wychowania (między akceptacją a odrzuceniem), Mirosław Kowalski
// W: Ewaluacja i innowacje w edukacji : samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, 2009. / pod red. nauk. Jana Grzesiaka, Kalisz - Konin : WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie, s. 219--226, ISBN: 9788388335457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11093] [data modyf: 20-05-2009 12:06]
[35] Internet i zdrowie, Mirosław Kowalski
// W: Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, 2008. / pod red. Mirosława Kowalskiego, Tychy : Maternus Media, s. 78--87, ISBN: 9788389701084
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10159] [data modyf: 20-05-2008 12:10]
[36] Medialne kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży, Mirosław Kowalski, Jacek Urbaniak
// W: Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia : praca zbiorowa, 2008. / pod red. Agnieszki Bochniarz, Jacka Boguckiego, Anny Grabowiec, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 19--26, ISBN: 9788361495727
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10883] [data modyf: 10-02-2009 13:06]
[37] Refleksje o moralno - etycznych kompetencjach nauczyciela w obliczu zmiany społecznej (między profesjonalizmem a hedonizmem), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103--115, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10704] [data modyf: 07-01-2009 13:06]
[38] Refleksje o odpowiedzialności za ciało i zdrowie (część druga), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne, 2008. / red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 443-452, ISBN: 9788361304050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10862] [data modyf: 05-02-2009 11:38]
[39] Refleksje o odpowiedzialności za ciało i zdrowie (część pierwsza), Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne, 2008. / red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 437-442, ISBN: 9788361304050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10861] [data modyf: 05-02-2009 11:37]
[40] Wyzwania dla edukacji z perspektywy telewizyjnych wizji o zdrowiu (refleksje), Mirosław Kowalski
// W: Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych : zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne, 2008. / pod red. nauk. Teresy Bernadetty Kulik, Barbary Wolny, Anny Pacian . Cz. 1, Stalowa Wola - Lublin : Wydaw. Diecezjalne, s. 503--520, ISBN: 9788392630210
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10556] [data modyf: 28-10-2008 12:22]
[41] Medialna "mandragora" wartości zdrowia. Krótki dyskurs wokół trady: zdrowie-bezpieczeństwo-media, Mirosław Kowalski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy, 2007. / red. Marek Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 72--83, ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Nauczyciel - promotor zdrowia - przewodnikiem czy tłumaczem?, Mirosław Kowalski
// W: Ruch rzeźbi każdy umysł i ciało, 2007. / Radosław Muszkieta, Władysław Nowociński, Leszno : Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym", s. 89--97, ISBN: 9788392173519
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8888] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Wiedza potoczna o zdrowiu (między wizją deskryptywną, normatywną i propagowaną). Szkic teoretyczny, Mirosław Kowalski
// W: Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy, 2007. / red. nauk. Beata Fedyn, Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 34--40, ISBN: 9788360730102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Refleksje na temat zachowań prozdrowotnych kandydatek i kandydatów do zawodu nauczycielskiego, Mirosław Kowalski
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, 2006. / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 109--118, ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Terapia przez sztukę, jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, 2006. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--169, ISBN: 8374810483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Aktywność ruchowa jako element zachowań pozdrowotnych w późniejszych dekadach życia człowieka, Mirosław Kowalski
// W: Dyskursy młodych andragogów.T. 6, 2005. / red. nauk. Józef Kargul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 91-100, ISBN: 7374810203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Koncepcja muzykoterapii Gertrudy Orff i jej związki z systemem pedagogicznym, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Metody i formy terapii sztuką, 2005. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--44, ISBN: 8374810076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Optymizm-pesymizm oraz styl życia u przyszłych nauczycieli, Mirosław Kowalski
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia, 2005. / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2, Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 201--206, ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Rola nauczyciela jako promotora zdrowia, Mirosław Kowalski
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 507--517, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Nauczyciel jako kreator zdrowia we współczesnej szkole, Mirosław Kowalski
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. T. 3, 2004. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak, Warszawa - Poznań : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 248--257, ISBN: 8371516177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Aktywność ruchowa jako element promocji zdrowia w środowisku wojskowym, Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski
// W: Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych, 2003. / pod red. Mariana Marcinkowskiego i Marka Sokołowskiego, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 136--143, ISBN: 8388923307
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6873] [data modyf: 27-05-2006 13:35]
[52] Czynniki społeczne a zachowania prozdrowotne studentów, Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa, 2003. / pod red. Jerzego Zagórskiego i Macieja Składa, Lublin : Instytut Medycyny Wsi, s. 225--233, ISBN: 837090844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej na lekcjach muzyki, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 391--395, ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5585] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Problem spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży jako jeden z podstawowych aspektów troski o bezpieczeństwo publiczne, Mirosław Kowalski
// W: Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, 2002. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2436), s. 34--40, ISBN: 8322922787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Promocja zdrowia -uczeń i szkoła, Mirosław Kowalski
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2002. / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 269--271, ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6870] [data modyf: 14-10-2004 16:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice / Mirosław Kowalski, Ernest Magda, 2020. Resocjalizacja Polska, 19, 35--48, ISSN: 2081-3767, , eISSN: 2392-2656, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kontakt wspierający, oddziaływanie resocjalizacyjne, paradygmat
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.22432/pjsr.2020.19.03
[AWCZ-25794] [data modyf: 09-11-2020 13:39]
[49,5] [0,71]
[2] Reflections on educational effects in the age of crises / Mirosław Kowalski, 2019. Problems of Education in the 21st Century Vol. 77, No. 2, 172--178, ISSN: 1822-7864, , eISSN: 2538-7111, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33225/pec/19.77.172         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24096] [data modyf: 23-05-2019 09:36]
[20] [1]
[3] Sytuacje graniczne w życiu człowieka (rozważania andragogiczno-etyczne) / Mirosław Kowalski, 2019. Dyskursy Młodych Andragogów 20, 179--189, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: adult education, andragogika, andragogy, choroba, cierpienie, death, edukacja dorosłych, suffering-disease, śmierć
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi20.18
[AWCZ-24797] [data modyf: 10-01-2020 12:41]
[20] [1]
[4] Borders, Inequalities and Global Generations: A Preliminary Study on the use of Ulrich Beck's Concepts in the Polish Context / Mirosław Kowalski, Łukasz Albański, 2018. The New Educational Review Vol. 52, 76--85, ISSN: 1732-6729,
Słowa kluczowe: U. Beck, higher education, intra-generational conflicts, migration, young people
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22905] [data modyf: 29-06-2018 11:45]
[7,5] [0,5]
[5] Cyberzagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży - podszeptywacze używek / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania, Katarzyna Gabała-Wdowiak, Anna Żybort, 2018. Wychowanie na co Dzień, nr 5-6, 10--14, ISSN: 1230-7785,
Słowa kluczowe: cyberthreats, online instigators of suicides, online instigators of the drugs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23970] [data modyf: 09-10-2019 10:34]
[1,25] [0,25]
[6] Global Generation(s) and Higher Education: Some Reflections on the Use of Ulrich Beck?s Concepts in the Polish Context / Mirosław Kowalski, Łukasz Albański, 2018. Kultura i Edukacja, No. 2 (120), 51--64, ISSN: 1230-266X,
Słowa kluczowe: U. Beck, higher education, intra-generational conflicts, migration, young people
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23311] [data modyf: 21-11-2018 14:00]
[6] [0,5]
[7] Ideologia - edukacja - zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? / Mirosław Kowalski, 2018. Horyzonty Wychowania vol. 17, nr 41, 155--167, ISSN: 1643-9171, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dyskurs, edukacja, ideologia, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17399/HW.2018.174110
[AWCZ-22814] [data modyf: 04-06-2018 11:32]
[13] [1]
[8] Migranci o nieuregulowanym statusie u progu dorosłości. Refleksje nad znaczeniem edukacji w perspektywie cyklu życia . / Łukasz Albański, Mirosław Kowalski, 2018. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, 49--55, ISSN: 1507-6563, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cykl życia, education, edukacja, life cycle, migracja, migration, nieuregulowany status, unregulated status
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-25514] [data modyf: 06-08-2020 08:51]
[7] [0,5]
[9] Profilaktyka cyberzagrożeń - przegląd i ocena propozycji / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania, 2018. Wychowanie na co Dzień, nr 4, 14--18, ISSN: 1230-7785, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cyberthreats, media competence training, social campaigns, strategy change strategy, working with parents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24006] [data modyf: 12-04-2019 10:33]
[2,5] [0,5]
[10] Status nauki wychodzącej z subiektywności i intencjonalności - refleksje (fenomenologie jako teoretyczna ariergarda podmiotu a problem naukowości analiz) / Mirosław Kowalski, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, nr 2, 53--68, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: intencjonalność, nauka, podmiot, subiektywność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23417] [data modyf: 12-12-2018 09:13]
[11] [1]
[11] Myśli o edukacji z perspektywy ideologii (edukacyjnych?) jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji / Mirosław Kowalski, 2017. Rocznik Lubuski tom 43, część 1, 15--29, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja, polityka oświatowa, szkolnictwo wyższe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22059] [data modyf: 06-12-2017 10:41]
[11] [1]
[12] Our Kids: The American Dream in Crisis - nierówności w koncepcji kapitału - nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna) / Mirosław Kowalski, Łukasz Albański, 2017. Studia Edukacyjne, 45, 123--138, ISSN: 1233-6688,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22706] [data modyf: 27-04-2018 10:01]
[6,5] [0,5]
[13] Rodzina wobec prawnych problemów ochrony zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia / Błażej Kmieciak, Mirosław Kowalski, 2017. Roczniki Pedagogiczne tom 9, nr 4, 71--90, ISSN: 2080-850X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: leczenie psychiatryczne, prawa człowieka, psychopatologia, rodzina, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22601] [data modyf: 04-04-2018 11:04]
[4] [0,5]
[14] Uwarunkowania oddziaływań profilaktycznych w szkołach / Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwa, 2017. Wychowanie na co Dzień, nr 5, 28--30, ISSN: 1230-7785, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22606] [data modyf: 04-04-2018 12:23]
[2] [0,5]
[15] Wiedza żywieniowa elementem programów edukacji zdrowotnej realizowanych z udziałem młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy / Anna Porycka, Mirosław Kowalski, 2016. Wychowanie na co Dzień, nr 5-6, 45--50, ISSN: 1230-7785, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: OHP participants, diet-related diseases, dietary knowledge, eating disorders, health education, prevention of unhealthy behaviour, unhealthy behaviours, young people
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24007] [data modyf: 12-04-2019 10:43]
[16] Axiological awareness and ethical subjectivity as problems of pedagogical reflection. Theoretical consideration / Mirosław Kowalski, 2015. Edukácia. Vedecko-odborný časopis R. 1, č. 2, 147--153, ISSN: 1339-8725, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: education, responsibility, school, violence
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19160] [data modyf: 14-03-2017 10:29]
[17] Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego - refleksje / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, 2015. Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy t. 41, cz. 2, 231--236, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19898] [data modyf: 10-03-2016 09:55]
[18] Konferencja naukowa "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin" w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w dn. 12 maja 2014 roku / Izabela Kieliś, Mirosław Kowalski, 2014. Studia z Teorii Wychowania tom V, nr 1 (8), 281--285, ISSN: 2083-0998,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18391] [data modyf: 31-07-2015 11:33]
[19] Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku / Mirosław Kowalski, 2014. Rocznik Pedagogiczny, t. 37, 241--249, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19068] [data modyf: 31-07-2015 11:32]
[20] Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2013 / Mirosław Kowalski, 2014. Rocznik Pedagogiczny t. 37, 241--249, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19000] [data modyf: 31-07-2015 11:00]
[21] Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2012 / Mirosław Kowalski, 2013. Rocznik Pedagogiczny t. 36, 125--129, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18105] [data modyf: 21-07-2015 11:59]
[22] Subjectivity towards Educational Practice and Threats of Contemporary Times: Exceptions of Reflection / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, 2013. Problems of Education in the 21st Century: Recent Issues in Education - 2013 vol. 52, 5--6, ISSN: 1822-7864,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17217] [data modyf: 21-07-2015 11:01]
[23] Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty) / Marzanna Farnicka, Mirosław Kowalski, 2012. Społeczeństwo i Rodzina, nr 30, 24--38, ISSN: 1734-6614, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16603] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Nobilitowanie ideologii społecznych przy pomocy nauki (ideologizowanie nauki) - analizy i refleksje / Mirosław Kowalski, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 191--199, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16954] [data modyf: 21-01-2013 09:11]
[25] Wstęp / Bogdan Idzikowski, Mirosław Kowalski, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 9--11, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16960] [data modyf: 21-01-2013 09:34]
[26] Dimensions of Responsibility for Health in the Socio-Economic Area Responsibility for Health in the Direction of Thinking Towards the Freedom of Choice? / Mirosław Kowalski, Paweł Prüfer, 2011. Journal of Educational Review Vol. 4, No. 4, 547--552 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16380] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Estimating reflection over postmodernic state of mass culture / Mirosław Kowalski, Mariusz Dróżdż, 2011. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, R. 11, č. 1, 79--89 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15640] [data modyf: 21-04-2011 11:57]
[28] Interdyscyplinarny charakter katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II (a jej edukacyjno-socjalizacyjny kontekst) / Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski, 2011. Społeczeństwo i Rodzina, nr 27, 8--23, ISSN: 1734-6614, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15874] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Śmierć jako pretekst do niektórych wymiarów prawdy bycia (rozważania etyczno-andragogiczne) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2011. Edukacja Dorosłych, nr 1, 13--28, ISSN: 1230-929X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16001] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o i dla edukacji szkolnej) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2011. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 1, 35--41, ISSN: 0239-6858, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15600] [data modyf: 12-04-2011 13:56]
[31] W kierunku myślenia o wartości zdrowia i ciała (wokół starożytnej wizji Platona - szkic edukacyjny) / Mirosław Kowalski, 2011. Wychowanie na co Dzień, Nr 9, 23--25, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16291] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[32] Body and health as the goods? : (pedagogical and sociological contexts) / Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak, 2010. Porivnal'no-pedagogični studii, No 3-4, 48--52
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15729] [data modyf: 24-06-2011 11:45]
[33] Challenges for Education from the Perspective of Television's Views on Health / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż, 2010. Journal of Educational Review Vol. 3, No. 4, 483--491 bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15489] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[34] Create their own space in cyberspace / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2010. Journal of Technology and Information Education Volume 2, Issue 3, 12--16 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15370] [data modyf: 26-01-2011 07:33]
[35] Konferencja: Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2010. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4, 39--41, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14772] [data modyf: 26-05-2010 08:44]
[36] Podstawy pedagogiki społecznej - refleksje i analizy / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2010. Wychowanie na co Dzień, Nr 4-5, 12--14, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15030] [data modyf: 24-09-2010 08:35]
[37] Social problems of old people = Problemy społeczne osób starszych / Monika Szpringer, Mirosław Kowalski, 2010. Studia Medyczne = Medical Studies, Tom 20, 19--24, ISSN: 1899-1874, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: age, old age, quality of life, social problems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-16076] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[38] Świadomość wychowawcza jako przestrzeń edukacji w opiniach potencjalnych rodziców / Irena Bartusiak, Mirosław Kowalski, 2010. Społeczeństwo i Rodzina, nr 25, 25--33, ISSN: 1734-6614, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15475] [data modyf: 24-02-2011 10:32]
[39] Television as a Health Value Carrier. World of Illusion - World without Health? / Mirosław Kowalski, 2010. The New Educational Review Vol. 22, No. 3-4, 353--361, ISSN: 1732-6729, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15317] [data modyf: 14-01-2011 13:45]
[40] Word and Image in the Media: Educational Aspects / Piotr T. Nowakowski, Mirosław Kowalski, 2010. Journal of Educational Review Vol. 3, No. 1, 105--109 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15083] [data modyf: 14-10-2010 09:14]
[41] Zespół Teorii Wychowania przy KNP PAN / Mirosław Kowalski, 2010. Rocznik Pedagogiczny, t. 33, 123--125, ISSN: 0137-9585,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15049] [data modyf: 07-10-2010 08:13]
[42] Debata i Konferencja / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 41, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14725] [data modyf: 05-05-2017 11:03]
[43] Health education through 'everyday' television / Mirosław Kowalski, 2009. Journal of Educational Review Vol. 2, No. 2, 215--218 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14555] [data modyf: 15-03-2010 13:50]
[44] Kultura konsumpcji (patologia?) - edukacja (refleksje) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2009. Wychowanie na co Dzień, Nr 9, 14--15, ISSN: 1230-7785, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14365] [data modyf: 04-06-2010 10:02]
[45] Nowe technologie a odpowiedzialność za zdrowie (perspektywa pedagogiczna) / Mirosław Kowalski, 2009. Media4u Magazine, nr X1, 29--31, ISSN: 1214-9187, bibliogr. summ. .- http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf [ dostęp w dniu: 19.06.2009 r.]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13917] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[46] Odpowiedzialność za zdrowie człowieka dorosłego - między wolnością a zniewoleniem? / Mirosław Kowalski, 2009. Edukacja Dorosłych, nr 2, 27--37, ISSN: 1230-929X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: człowiek dorosły, odpowiedzialność, zdrowie
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14556] [data modyf: 11-06-2010 14:49]
[47] Równać szanse - Ogólnopolskie Forum Edukacyjne / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14724] [data modyf: 05-05-2017 11:02]
[48] Television as a Health Value Carrier. World of Illusion - World without Health? / Mirosław Kowalski, 2009. The New Educational Review Vol. 18, No. 2, 253--261, ISSN: 1732-6729, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: health, health education, television
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14035] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[49] Wokół triady: młodzież - konsumpcja - wychowanie (refleksje) / Mirosław Kowalski, 2009. Wychowanie na co Dzień, Nr 1-2, 17--19, ISSN: 1230-7785, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13647] [data modyf: 04-06-2010 10:03]
[50] Krótki dyskurs o zdrowiu i kulturze (z postmodernizmu w tle) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2008. Kultura i Edukacja, nr 1, 70--84, ISSN: 1230-266X, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13466] [data modyf: 11-06-2010 14:53]
[51] Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski, 2008. Wychowanie na co Dzień, nr 6, 6--10, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13176] [data modyf: 04-06-2010 10:04]
[52] Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski, 2008. Wychowanie na co Dzień, nr 7-8, 27--32, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13286] [data modyf: 04-06-2010 10:04]
[53] Zdrowie - podstawowy potencjał rozwoju zawodowego (zarys problemu) / Mirosław Kowalski, 2008. Problemy Profesjologii, nr 1, 53--61, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13320] [data modyf: 27-10-2008 12:31]
[54] Zmysel pre zodpovednosť za zdravie - personalistická perspektíva (prvá časť) = Poczucie odpowiedzialności za zdrowie - perspektywa personalistyczna (część pierwsza) / Mirosław Kowalski, 2008. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok R. VIII, č. 4, 224--231 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13649] [data modyf: 25-03-2009 12:31]
[55] Ponowoczesność jako źródło narkomanii? Refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, 2007. Wychowanie na co Dzień, nr 10-11, 6--12, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież / Mirosław Kowalski, 2007. Wychowanie na co Dzień, nr 1-2, 19-23, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11863] [data modyf: 04-06-2010 10:04]
[57] Zdravie vd'aka médiám, alebo vel'ké výchovné predstieranie - t'ažké otázky pre (ne)dospelých rodičov = Zdrowie dzięki mediom, czyli wielkie wychowawcze udawanie - Trudne pytania do (nie)dojrzałych rodziców / Mirosław Kowalski, 2007. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 4, 36--45 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, mass media, zdrowie
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Przyszły nauczyciel - wzór czy antywzór zdrowia? / Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski, 2004. Česká Antropologie Vol. 54, 94--95 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Współczesny nauczyciel - promotor zdrowia - przewodnikiem a może tłumaczem / Mirosław Kowalski, Wojciech Malinowski, Paweł Kowalski, 2004. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3-4, 205--213
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10474] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Refleksje o moralności seksualnej nastolatków - w kierunku pozamoralności / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // W: Studia Edukacyjne .- 2013, nr 24, s. 115--127, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: beyond-morality, emancipation of language and morals, moral autonomy of thr pupil, moral heumeneutics of everyday life experience, sexual morality of young people,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9660] [data modyf: 22-07-2015 09:43]
[2] Dla ufilozoficznienia pedagogiki. W obszarze pedagogiki jako antropologii / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // W: Zeszyty Wydziału Humanistycznego .- 2012, VII, s. 31--48 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: education, phenomenology, study,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9308] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Spis Katedr i Zakładów Teorii Wychowania (część I - stan na 30 czerwca 2011 r.)/ oprac. / Aldona Molesztak, Mirosław Kowalski // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2011, tom II, nr 2, s. 373--378, ISSN: 2083-0998, summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9237] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń" (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne" / Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 323--325, ISSN: 2083-0998,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8724] [data modyf: 24-09-2010 10:11]
[5] Kultura zdrowotna - wymiary edukacyjne (w kierunku odpowiedzialności za zdrowie) / Mirosław Kowalski // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2009, Z. 8, s. 207--216 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: edukacja, odpowiedzialność, wartość zdrowia, zdrowie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8491] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Zdrowie - wymiary pedagogiczno-teologiczne. Zarys problematyki wychowania ku odpowiedzialności za zdrowie / Mirosław Kowalski // W: Paedagogia Christiana .- 2009, nr 1, s. 107--119, ISSN: 1505-6872, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8481] [data modyf: 06-11-2009 12:12]
[7] Antynomia aksjologii edukacyjnej w kontekście załamań struktury teoretycznej współczesnej pedagogiki (refleksje z perspektywy przemian we współczesnym świecie) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika .- 2007, s. 9--23
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8138] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Gra z młodzieżą wokół wartości zdrowie. Dyskurs (nie)oczekiwany o mass mediach / Mirosław Kowalski, Wojciech Malinowski, Paweł Kowalski // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2007, Z. 7, s. 95--106 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8210] [data modyf: 17-10-2008 09:03]
[9] Elementy prozdrowotnego stylu życia studentów kierunków nauczycielskich na tle oddziaływań edukacyjnych / Mirosław Kowalski, Wojciech Malinowski, Paweł Kowalski // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna ; Z. 6) .- 2005, s. 171--184
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Knowledge and health conscisusnes among the prospective teachers=Wiedza a zachowania pozdrowotne kandydatów do zawodu nauczycielskiego / Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(suppl. 13) .- 2003, Vol. 58, s. 98--104
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6690] [data modyf: 28-05-2007 11:24]
[11] The awareness of AIDS among prospective teachers=Świadomość problemu AIDS wśród kandydatów do zawodu nauczycielskiego / Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(suppl. 13) .- 2003, Vol. 58, s. 93--97
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Od Łagowa do Drzonkowa / Mirosław Kowalski, Bronisława Cupik // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, Z. 2, s. 15-16
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Pierwsza ogólnopolska konferencja na temat kształcenia pracowniczego - i co dalej? / Mirosław Kowalski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, Z. 3, s. 45-50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Násilí - Média - Výchova = Violence - Media - Education, 2012. Mariusz Dróżdż, Mirosław Kowalski // W: Média a vzdělávání 2012 = Media and Education 2012 : Sbornik recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. -, - Praha : ExtraSYSTEM, 2012, s. 33--40, ISBN: 978808757007
Słowa kluczowe: consumption, culture, education, influence, mass communications, mass media, reception, school, television, violence

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20970] [data modyf: 16-10-2013 09:38]
[2] Etyczność jako kontekst rozumienia dewiacji, 2011. Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 147--157, ISBN: 9788087182161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20216] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Around the triad health as a value - human being - postmodernism (pedagogical dimensions), 2010. Mirosław Kowalski // W: Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove. Prešov, Słowacja Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 249--254, ISBN: 9788055501987
Słowa kluczowe: Health, Responsibility

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19700] [data modyf: 21-07-2010 09:43]
[4] Cielesność i zdrowotność w refleksji P. L. Bergera i T. Luckmanna. Na kanwie krytycznego odczytania Społecznego tworzenia rzeczywistości, 2010. Mirosław Kowalski, Daniel Falcman // W: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 : inovace a nové trendy: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Czechy Brno : Institut mezioborových studií, 2010, s. 364--376, ISBN: 9788087182154
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19874] [data modyf: 12-01-2011 11:36]
[5] Education towards responsibility for health, 2009. Mirosław Kowalski // W: Sprianna zdorov'u ditej ta molodi: teoretiko-metodični aspekti. -, Ukraina Luc'k : [brak wydawcy], 2009, s. 45--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19367] [data modyf: 23-10-2009 10:50]
[6] Health of the young generation: commodity or value? (pedagogical dimensions), 2009. Mirosław Kowalski // W: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : Predškolská a elementárna pedagogika: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Levoča, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 218--223[CD-ROM], ISBN: 9788080845148
Słowa kluczowe: body and Heath, children and youth, responsibility, social pedagogy, upbringing

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19432] [data modyf: 16-12-2009 09:49]
[7] New technology and human health (the discurse on the technology culture), 2009. Mirosław Kowalski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 1. diel, s. 203--207, ISBN: 9788080838782
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19596] [data modyf: 04-06-2010 12:57]
[8] Nowe technologie a odpowiedzialność za zdrowie( perspektywa pedagogiczna), 2009. Mirosław Kowalski // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2009, s. 62--65, ISBN: 9788070416112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19127] [data modyf: 16-04-2009 17:19]
[9] Ocenianie szkolne w ramach edukacji zdrowotnej (w kierunku odpowiedzialności za zdrowie młodych pokoleń), 2009. Mirosław Kowalski // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 118--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19122] [data modyf: 16-04-2009 12:00]
[10] Wizja cielesno-zdrowotna Zygmunta Baumana obszarem teorii i praktyki pedagogiki społecznej (refleksje), 2009. Mirosław Kowalski // W: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów. Brno, Czechy Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 360--368[CD-ROM], ISBN: 9788087182093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19456] [data modyf: 18-01-2010 09:15]
[11] Nauczyciel wobec medialnych działań na rzecz wartości zdrowia, 2008. Mirosław Kowalski // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008, s. 135--141, ISBN: 978837340556
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18829] [data modyf: 01-07-2008 08:28]
[12] Nowe technologie a zdrowie społeczne (wymiary pedagogiczne), 2008. Mirosław Kowalski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : Zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 119--125, ISBN: 9788080837211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19294] [data modyf: 24-09-2009 10:18]
[13] The omnipresence of the value of health (playing with the young about the value of health), 2007. Mirosław Kowalski // W: Vostok-Belarus'-Zapad: sotrudničestvo po problemem formirovania i ukreplenia zdorov'a : sbornik naučnyh statej meždunarodnogo simpoziuma. Brest, Białoruś Brest : "Al'ternativa", 2008, s. 27--32
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18822] [data modyf: 19-06-2008 10:24]
[14] Medialna "wszechobecność" wartości zdrowia (między podporządkowaniem a suwerennością człowieka - nauczyciela - ucznia), 2007. Mirosław Kowalski // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007, s. 249--254, ISBN: 978837340488
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Kilka refleksji o medialnych grach z młodzieżą wokół wartości zdrowia=A few reflection about mediumistic games of health value with yuoth, 2006. Mirosław Kowalski // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen. Zakopane, Polska Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 299--304, ISBN: 8373740422
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17823] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zachowania prozdrowotne kandydatów zawodu nauczycielskiego w kontekście pytań o autorytet nauczycielski, 2005. Mirosław Kowalski // W: Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 309--313, ISBN: 8392225406
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Powinności nauczyciela - wychowawcy na rzecz bezpieczeństwa społeczności szkolnej, 2004. Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy. Trzcianka, Polska Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004, s. 164--170, ISBN: 8371516495
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Refleksje nad ideą promocji zdrowia w środowisku młodzieży niepełnosprawnej, 2003. Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 328--332, ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ czynników społecznych na zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej, 2003. Mirosław Kowalski, Wojciech Malinowski, Paweł Kowalski // W: Integrální pohled na človéka : sborník referátů z konferece s mezinárodní účastí. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palasckégo, 2003, s. 123--135, ISBN: 802440713
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zachowania prozdrowotne oraz postrzeganie zdrowia przez młodzież akademicką Uniwersytetu Zielonogórskiego : (komunikat z badań), 2001. Mirosław Kowalski // W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003, s. 459--467, ISBN: 8370989128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16651] [data modyf: 29-05-2006 09:52]
[21] Proozdorovitel'nye elementy v povedenii studentov učitel'skih special'nostej zelenogurskogo universiteta, 2002. Mirosław Kowalski, Paweł Kowalski, Z. Tyrek // W: Zdorove studenčeskoj molodeži: dostiženija nauki i praktiki na sovremennom etape : materialy III Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus', 2002, s. 158--161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Styl życia a zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Zielonogórskiego : (komunikat z badań), 2002. Mirosław Kowalski // W: Edukacja zdrowotna - alkohol - sport : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002. Kraków, Polska Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2002, s. 153--159, ISBN: 8389121301
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Środowiskowe uwarunkowania zachowań pozdrowotnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (komunikat z badań), 2002. Mirosław Kowalski // W: Wyzwania i zagrożenia zdrowotne w świetle procesu integracji : Krajowa Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia - Prof. dr hab. med. Mariusza Łapińskiego, Warszawa, 22 - 23 marca 2002. Warszawa, Polska Warszawa : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2002, s. 145--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Horyzonty Wychowania / (Red.) Mirosław Kowalski, Wit Pasierbek, Ewa Kowalska .- Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018, 304 s. .- ISSN: 1643-9171
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5751] [data modyf: 17-09-2018 09:47]
[2] Rocznik Lubuski / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 44, część 2, 275 s. .- ISSN: 0485--3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5783] [data modyf: 04-01-2019 08:32]
[3] Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki / (Red.) Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 241 s. .- ISBN: 9788378423430
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5773] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[4] Współczesne dyskursy edukacyjne / (Red.) Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2017, 174 s. .- ISBN: 9788395061394
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5889] [data modyf: 30-03-2020 10:28]
[5] Edukacja i/a mózg. Mózg a/i edukacja / (Red.) Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016, 157 s. .- ISBN: 9788378509165
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5396] [data modyf: 11-01-2016 10:56]
[6] Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / (Red.) Mirosław Kowalski, Mariusz Z. Jędrzejko .- Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016, 300 s. .- ISBN: 9788375457186
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5518] [data modyf: 21-12-2016 13:25]
[7] Rocznik Lubuski : Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, t. 41, cz. 2, 236 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5426] [data modyf: 10-03-2016 10:03]
[8] Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem / (Red.) Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak .- Gniezno : Poligrafia KMB, 2015, 323 s. .- ISBN: 9788394316129
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5366] [data modyf: 15-10-2015 12:40]
[9] Education and social rehabilitation - twoo roads, one goal (European contexts) / (Red.) Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwka, Ewa Kowalska .- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014, 144 s. .- ISBN: 9788362683604
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5252] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[10] Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości [wyd. II] / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 381 s. .- ISBN: 9788378505402381
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5190] [data modyf: 02-09-2015 16:24]
[11] Resocjalizacja - edukacja - polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej / (Red.) Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak .- Środa Wielkopolska : --, 2014, 221 s. .- ISBN: 9788392893417
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5314] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[12] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym* / (Red.) Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 248 s. .- ISBN: 9788378505334
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5193] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[13] Uzależnienia behawioralne : Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne / (Red.) Mariusz Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław Paweł Rosik .- Radom : Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, 2014, 242 s. .- ISBN: 9788393455478
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5255] [data modyf: 02-09-2015 16:24]
[14] Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki / (Red.) Bogdan Idzikowski, Mirosław Kowalski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2012, Tom 38, część 2, 358 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5061] [data modyf: 21-01-2013 10:18]
[15] Zeszyty Wydziału Humanistycznego / (Red.) Mirosław Kowalski, Leszek Albański .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4987] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, wyd. II, 245 s. .- ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5041] [data modyf: 10-12-2012 12:00]
[17] Studia z Teorii Wychowania / (Red.) Bogusław Śliwerski, Mirosław Kowalski .- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4777] [data modyf: 24-09-2010 10:14]
[18] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. : Ku opowiedzialności za edukację (między wolnością a zniewoleniem?) / (Red.) Mirosław Kowalski, Paweł Prüfer .- Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010, 5
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4837] [data modyf: 15-02-2011 09:20]
[19] Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010, 381 s. .- ISBN: 9788375873474
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4806] [data modyf: 21-12-2010 10:41]
[20] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010, wyd. I, 245 s. .- ISBN: 9788373089563
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4723] [data modyf: 10-12-2012 12:00]
[21] Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne / (Red.) Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski .- Tychy : Maternus Media, 2010, 127 s. .- ISBN: 9788389701176
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4717] [data modyf: 16-04-2010 09:18]
[22] Wspomaganie pedagogiczne niedostosowanych społecznie : teora i praktyka / (Red.) Leszek Albański, Mirosław Kowalski .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2010, 104 s. .- ISBN: 9788361955061
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4797] [data modyf: 25-11-2010 09:13]
[23] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. : Kultura - Edukacja - Wychowania (zmiany dostrzegane i odczuwalne) / (Red.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak .- Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, 4
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4641] [data modyf: 15-02-2011 09:22]
[24] Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem / (Red.) Mirosław Kowalski .- Tychy : Maternus Media, 2008, 96 s. .- ISBN: 9788389701084
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4482] [data modyf: 20-05-2008 12:08]
[25] Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / (Red.) Robert Fudali, Mirosław Kowalski .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006, 173 s. .- ISSN: 978-83-7308-757-6
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne / / Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski (red.) .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2013 (Rec.) .- Edukacja a ekskluzja i inkluzja społeczna / Iwona Rudek, Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień .- 2014, nr 3 (246), s. 45--46
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne / .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2013 (Rec.) .- Edukacja a ekskluzja i inkluzja społeczna / Iwona Rudek, Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień .- 2014, nr 3, s. 45--46
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / / Barbara Kromolicka (red.) .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2012 (Rec.) Anna Dobrychłop, Mirosław Kowalski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2013, nr 1, s. 149--151
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Edukacja zdrowotna - wybrane kwestie / / Małgorzata Kaliszewska .- Kraków : UKiP J&D Gębka , 2009 (Rec.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2010, nr 1, s. 61
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka / / red. nauk. M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk .- Stalowa Wola : Wydaw. KUL, WZNS , 2009 (Rec.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień .- 2010, nr 3, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski