System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 447 pozycji bibliograficznych
56 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce, 2019. Janusz Rymsza, Janusz Bohatkiewicz, Adam Wysokowski, Marcin Dębiński, Jerzy Howis, Michał Jukowski, Weronika Turek, Barbara Rymsza ; pod kier. J. Rymszy., Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 116 s. (Studia i Materiały z. 84), ISBN: 9788389252333, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15242] [data modyf: 28-01-2020 10:31]
[28] [0,35]
[2] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej, 2013. Jerzy Howis, Anna Karpińska-Rzepa, Mariusz Karpiński-Rzepa, Adam Wysokowski ; Oprac. zespół., Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 256 s. , ISBN: 9788393864904, bibliogr. il. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14505] [data modyf: 21-06-2018 13:40]
[3] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych, 2006. Wiktor Jasiński, Andrzej Łęgosz, Arkadiusz Nowak, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski ; oprac.., Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław 73 s. , ISBN: 8391121380, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7804] [data modyf: 21-06-2018 15:26]
[4] Trwałość mostów drogowych, 2005. Henryk Czudek, Adam Wysokowski, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności 107 s. , ISBN: 832061578X, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, 2004. Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław 74 s. , ISBN: 8391121364, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych, 2003. Adam Czerepak, Henryk Czudek, Aneta Pryga, Adam Wysokowski, Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw 57 s. , ISBN: 8391121372, bibliogr. rys. tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7524] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich : część I - wymagania, 2002. Krzysztof Germaniuk, Rajmund Kilarski, Paweł Łukowski, Maria Michałowska, Aneta Pryga, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka, Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw 227 s. , ISBN: 8391121356, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych, 2001. Adam Wysokowski, Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 311 s. (Studia i Materiały z. 53) bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin, 1999. Bartłomiej Kunecki, Andrzej Łęgosz, Wiesława Rowińska, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski . T. 4.1, Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 119 s. (Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej), ISBN: 8390487993, bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11311] [data modyf: 17-01-2013 09:13]
[10] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, 1998. Wiesława Rowińska, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka, Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 99 s. , ISBN: 8391121321, bibliogr. rys. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11318] [data modyf: 18-01-2013 09:34]
[11] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in-situ" w nowo budowanych konstukcjach obiektów mostowych, 1998. Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 51 s. , ISBN: 8391121305, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11317] [data modyf: 18-01-2013 09:30]
[12] Zalecenia dotyczące oceny jakości betony "in-situ" w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych, 1998. Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski, Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 49 s. , ISBN: 8391121313, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11316] [data modyf: 21-06-2018 14:14]
[13] Zalecenia dotyczące oceny stanu powłok malarskich i korozji w konstrukcjach stalowych mostów drogowych : do stosowania w obowiązującym w drogownictwie systemie przeglądów obiektów mostowych, 1995. Adam Wysokowski, Marian Ławniczak, Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów 32 nlb.4 s. (Informacje - Instrukcje nr 52) fot. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11354] [data modyf: 28-01-2013 12:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Trwałość i współczesne technologie wzmacniania przepustów i przejść dla zwierząt, Adam Wysokowski
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, 2019. / red. nauk. M. Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 541--544, ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20932] [data modyf: 06-06-2019 12:33]
[20] [1]
[2] Analiza wybranych oddziaływań górniczych na wiadukt drogowy zlokalizowany na terenie LGOM, Krzysztof Tomala, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski
// W: Budownictwo zrównoważone, 2016. / red. nauk. K. Pawłowski, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 190--201, ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17947] [data modyf: 10-06-2016 10:38]
[3] Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych, Adam Wysokowski, Michał Mońka
// W: Wybrane problemy budownictwa, 2015. / red. nauk. J. Sobczak-Piąska, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 297--310, ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17146] [data modyf: 07-12-2016 13:05]
[4] The specificity of construction of eco civil engineering objects in transport infrastructure using trenchless technology, Adam Wysokowski, Cezary Madryas
// W: Underground infrastructure of urban areas 3, 2015. / ed. C. Madryas, A. Kolonko, B. Nienartowicz, A. Szot, London : Taylor & Francis Group, s. 275--283, ISBN: 9781138026520
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[WZCZ-16402] [data modyf: 27-08-2015 12:48]
[5] Infrastruktura komunikacyjna jako jeden z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie, Adam Wysokowski
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 67--81, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16488] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[6] Badania wpływu rodzaju fundamentów na zachowanie się zespolonych gruntowo-powłokowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym, Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Michał Mońka
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 459--474, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10355] [data modyf: 31-07-2008 13:03]
[7] Renowacje istniejącego odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej, Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 405--411, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wpływ zmęczenia i korozji na nośność eksploatacyjną konstrukcji mostów zespolonych, Adam Wysokowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 445--457, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10354] [data modyf: 31-07-2008 13:00]
[9] Wybrane aspekty stosowania nowoczesnej galanterii betonowej przy modernizacji obszarów zabudowanych, Bożena Kuczma, Adam Wysokowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 269--280, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM - filia Wrocław, Adam Wysokowski
// W: 50 lat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : 1955-2005, 2005. , Warszawa : IBDiM, s. 55--75, ISBN: 8389252554
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8059] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Zespolenie warstw we wzmacnianych konstrukcjach nawierzchni drogowych, Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--84, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania laboratoryjne w skali naturalnej przepustów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 377--384, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w świetle obowiązującej legislacji, Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 167--176, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8057] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Sieć europejskich laboratoriów badawczych - TREE, Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun, Leszek Korusiewicz
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 99--106, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Stand for testing of bridges at natural scale - research possibilities, Adam Wysokowski
// W: A stand for testing of full-scale bridges : general information, 1999. , Żmigród : Center of Polish Road & Bridge Research, s. [10]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15022] [data modyf: 17-01-2013 13:18]
[16] Planning bridge maintenance in Poland using a BMS based on a taxonomic investigation, Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski, Aleksandra Hutnik
// W: Bridge management 3 : inspection, maintenance, assessment and repair, 1996. / ed. by J. E. Harding, G. E. R. Parke, M. J. Ryall, London : E & FN Spon, s. 587--594, ISBN: 0419212108
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17520] [data modyf: 18-01-2016 14:46]
[17] General information on a Polish bridge management system, Andrzej Legosz, Adam Wysokowski
// W: Bridge management 2 : inspection, maintenance, assessment and repair, 1993. / ed. by J. E. Harding, G. A. R. Parke, M. J. Ryall, London : Thomas Telford, s. 870--879, ISBN: 0727719262
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17521] [data modyf: 18-01-2016 14:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jednym głosem o roli nauki w rozwoju budownictwa i architektury / Adam Wysokowski, 2020. Builder, nr 3, 6, ISSN: 1896-0642, .- Dział "Builder Science"
Kod: CZR-N-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.9707
[AWCZ-25493] [data modyf: 27-07-2020 11:12]
[0] [0]
[2] Laboratory Full-Scale Comparative Tests of Rigid and Flexible Foundations of Buried Steel Structures / Adam Wysokowski, Michał Mońka, 2020. International Journal of Steel Structures, 1--9, ISSN: 1598-2351, , eISSN: 2093-6311, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, flexible steel foundations, full-scale laboratory tests, optimization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s13296-020-00324-6         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25008] [data modyf: 28-02-2020 16:03]
[49,5] [0,71]
[3] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym : aktualny stan problematyki / Adam Wysokowski, 2020. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 2, 42--45, ISSN: 1895-0426, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25495] [data modyf: 27-07-2020 11:21]
[5] [1]
[4] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 25 : Zagospodarowanie przepustów o funkcji ekologicznej oraz ekomostów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2020. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 98--103, ISSN: 1734-6681, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25496] [data modyf: 27-07-2020 11:40]
[2,5] [0,5]
[5] Przepusty i przejścia dla zwierząt - niezbędny element nowoczesnej infrastruktury drogowej / Adam Wysokowski, 2020. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 2, 20--25, ISSN: 1730-0703, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25420] [data modyf: 26-06-2020 12:10]
[5] [1]
[6] 80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż Kazimierza Flagi, dr h.c. multi / Adam Wysokowski, 2019. Materiały Budowlane, nr 3, 32, ISSN: 0137-2971, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24082] [data modyf: 15-05-2019 12:27]
[0] [0]
[7] Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne mostów ekologicznych : jako główny wyznacznik trwałości eksploatacyjnej / Adam Wysokowski, 2019. Mosty, nr 6, 31--36, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. wykr. summ.
Słowa kluczowe: animals, deep drainage, ecological bridges, surface drainage, wildlife crossongs
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24728] [data modyf: 19-12-2019 11:12]
[5] [1]
[8] Podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi / Adam Wysokowski, 2019. Inżynier Budownictwa, nr 3, 69, ISSN: 1732-3428, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24084] [data modyf: 15-05-2019 12:43]
[0] [0]
[9] Prof. Kazimierz Furtak doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej / Adam Wysokowski, 2019. Inżynier Budownictwa, nr 4, 28, ISSN: 1732-3428, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24169] [data modyf: 18-06-2019 12:11]
[0] [0]
[10] Przejścia dla zwierząt w budownictwie kolejowym - aktualna problematyka / Adam Wysokowski, 2019. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie maszynowym, Z. 2(119), 297--309 bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: efektywność, przejścia dla zwierząt, wyposażenie przejść, zagadnienia ekologiczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24735] [data modyf: 19-12-2019 12:23]
[5] [1]
[11] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 24 : Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 3. Roboty wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2019. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1, 60--65, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23767] [data modyf: 07-10-2019 14:27]
[2,5] [0,5]
[12] Przepusty i mosty ekologiczne : historia cyklu / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2019. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 104--107, ISSN: 1734-6681, fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24083] [data modyf: 08-10-2019 11:01]
[2,5] [0,5]
[13] Przepusty i przejścia dla zwierząt : PPZ 2019. XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna / Adam Wysokowski, 2019. Mosty, nr 6, 30, ISSN: 1896-7663, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24731] [data modyf: 18-12-2019 14:33]
[0] [0]
[14] Przepusty i przejścia dla zwierząt już wkrótce w Krakowie [wywiad] / Adam Wysokowski, 2019. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5, 6--9, ISSN: 1734-6681, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24478] [data modyf: 24-10-2019 11:27]
[0] [0]
[15] Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 1 / Adam Wysokowski, 2019. Inżynier Budownictwa, nr 2, 45--49, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23696] [data modyf: 08-10-2019 12:40]
[5] [1]
[16] Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 2 / Adam Wysokowski, 2019. Inżynier Budownictwa, nr 3, 70--74, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24085] [data modyf: 08-10-2019 12:40]
[5] [1]
[17] Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Kazimierzowi Furtakowi / Adam Wysokowski, 2019. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 12--13, ISSN: 1644-7867, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24086] [data modyf: 15-05-2019 12:49]
[0] [0]
[18] Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej profesorowi Kazimierzowi Furtakowi / Adam Wysokowski, 2019. Mosty, nr 3-4, 95, ISSN: 1896-7663, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24170] [data modyf: 18-06-2019 12:39]
[0] [0]
[19] Uroczystość obchodów 80-lecia urodzin oraz 50-lecia odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi / Adam Wysokowski, 2019. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 27, ISSN: 1644-7867, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24087] [data modyf: 15-05-2019 12:53]
[0] [0]
[20] Żyjemy w czasach transformacji technologicznej / Adam Wysokowski, 2019. Builder, nr 2, 60, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23695] [data modyf: 08-10-2019 12:38]
[0] [0]
[21] Aspekty zmęczenia w badaniu konstrukcji gruntowo-powłokowych o przekroju otwartym / Adam Wysokowski, 2018. Przegląd Budowlany, nr 10, 28--33, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [artykuł był prezentowany na konferencji "Konstrukcje Zespolone" w 2017 roku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23379] [data modyf: 29-11-2018 16:35]
[5] [1]
[22] Prace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego / Adam Wysokowski, Weronika Turek, Kazimierz Łatwiński, 2018. Przegląd Budowlany, nr 3, 51--55, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22585] [data modyf: 03-04-2018 12:49]
[1,67] [0,33]
[23] Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inzynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej : studium przypadku / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2018. Materiały Budowlane, nr 11, 63--65, ISSN: 0137-2971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konstrukcje inżynierskie, projektowanie, technologie bezwykopowe No-Dig, wytyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.11.17
[AWCZ-23518] [data modyf: 14-01-2019 16:21]
[4] [0,5]
[24] Research on changes in properties of steel from the old road bridge / Adam Wysokowski, 2018. Journal of Constructional Steel Research Vol. 147, 360--366, ISSN: 0143-974X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Change in mechanical and strength properties, Long service, Steel bridges, Steel tests
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jcsr.2018.02.014         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-22758] [data modyf: 17-05-2018 11:22]
[35] [1]
[25] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach Profesorze Marku Łagodzie (1948-2018) / Adam Wysokowski, 2018. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 100--101, ISSN: 1734-6681, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22759] [data modyf: 17-05-2018 11:42]
[0] [0]
[26] Durability of flexible corrugated steel shell structures - theory and practice / Adam Wysokowski, 2017. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 23, 347--361, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: corrosion, durability, fatigue, flexible sttel structures, service life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.32
[AWCZ-21364] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[4] [1]
[27] Foundation of flexible steel structures - developmental trends / Adam Wysokowski, Michał Mońka, Jerzy Howis, 2017. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 23, 363--373, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, developmental trends, flexible foundations, foundation, laboratory tests, optimization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.33
[AWCZ-21365] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[1,33] [0,33]
[28] Metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, 2017. Mosty, nr 1, 51--56, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22534] [data modyf: 22-03-2018 16:42]
[3] [1]
[29] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 21 : wykonawstwo przepustów betonowych. Cz. 2. Roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2017. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1, 78--83, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21362] [data modyf: 15-05-2017 11:55]
[1] [0,5]
[30] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 22 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 1. Parametry konstrukcyjne powłok stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2017. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 88--92, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21363] [data modyf: 15-05-2017 11:58]
[1] [0,5]
[31] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 23 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 2. Zasypka konstrukcyjna / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2017. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 6, 94--99, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22434] [data modyf: 27-02-2018 12:12]
[1] [0,5]
[32] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, 2017. Infrastruktura: Vademecum, 15--19, ISSN: 1896-6233, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22487] [data modyf: 12-03-2018 14:23]
[5] [1]
[33] Elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, 2016. Mosty, nr 5, 68--73, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20568] [data modyf: 10-11-2016 10:01]
[34] Mury oporowe z gruntu zbrojonego ze ścianami osłonowymi z pustaka skarpowego / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2016. Materiały Budowlane, nr 4, 55--56, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2016.04.14
[AWCZ-20466] [data modyf: 12-10-2016 12:58]
[35] Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski, 2016. Inżynier Budownictwa, nr 4, 92--96, ISSN: 1732-3428, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19964] [data modyf: 07-04-2016 13:16]
[36] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 18 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2016. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1, 66--70, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20464] [data modyf: 12-10-2016 12:47]
[37] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 19 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2016. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 82--88, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20465] [data modyf: 12-10-2016 12:52]
[38] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 20 : Wykonawstwo przepustów betonowych, cz. 1 - roboty przygotowawcze, ziemne i fundamentowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2016. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5, 100--103, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20463] [data modyf: 06-03-2019 11:43]
[39] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski, 2016. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 6, 84--93, ISSN: 1730-0703, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[40] Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2016. Budownictwo i Architektura Vol. 15, no. 1, 105--114, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania modelowe, budowa dróg, model research, nawierzchnie technologiczne, road construction, road steel grating, stalowy ruszt drogowy, temporary paving technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20004] [data modyf: 22-04-2016 14:44]
[41] Zagadnienia trwałości eksploatacyjnej w stalowych konstrukcjach mostowych - zmęczenie i korozja / Adam Wysokowski, 2016. Builder, nr spec., 54--59, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: korozja, stalowe konstrukcje mostowe, trwałość eksploatacyjna, utrzymanie, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20587] [data modyf: 27-02-2017 16:10]
[42] Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel, 2015. Drogi Gminne i Powiatowe, nr 2, 37--46, ISSN: 2084-5197, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19406] [data modyf: 12-10-2015 14:35]
[43] Innowacje w infrastrukturze drogowej w aktualnym programie Unii Europejskiej / Adam Wysokowski, 2015. Materiały Budowlane, nr 11, 232--233, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19637] [data modyf: 17-12-2015 10:02]
[44] Kamienna kostka brukowa w drogach województwa lubuskiego / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel, 2015. Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa, nr 14, 22--25, ISSN: 2081-366X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19639] [data modyf: 17-12-2015 10:36]
[45] Mniejsi bracia mostów, czyli o potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt : [ z prof. dr hab. inż. Adamem Wysokowskim rozmawia Magdalena Machura] / Adam Wysokowski, 2015. Mosty, nr 5, 18--21, ISSN: 1896-7663, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19344] [data modyf: 30-09-2015 15:37]
[46] Odwodnienie mostów. Projektowanie, budowa i utrzymanie / Adam Wysokowski, 2015. Mosty, nr 4, 34--39, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19343] [data modyf: 08-02-2016 15:25]
[47] Przegląd technologii bezwykopowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, 2015. Materiały Budowlane, nr 4, 56--58, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: budownictwo komunikacyjne, civil engineering structures, microtunneling, mikrotuneling, technologie bezwykopowe, trenchless technologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19407] [data modyf: 12-10-2015 14:50]
[48] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej : omówienie tematyki przyszłych artykułów na temat przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2015. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 6, 98--99, ISSN: 1734-6681, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19718] [data modyf: 18-01-2016 12:39]
[49] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 17 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2015. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 89--93, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19408] [data modyf: 12-10-2015 14:55]
[50] Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji autostrady A2 / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Materiały Budowlane, nr 4, 53--54, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18362] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[51] Drogi technologiczne przy budowie inwestycji komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Inżynier Budownictwa, nr 4, 78--86, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18074] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[52] Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2014. Materiały Budowlane, nr 4, 40--42, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18361] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[53] Odwodnienie wgłębne obiektów mostowych / Adam Wysokowski(*), 2014. Inżynier Budownictwa, nr 11, 85--92, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18620] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[54] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, 2014. Materiały Budowlane, nr 1, 76, ISSN: 0137-2971, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18014] [data modyf: 03-09-2015 10:54]
[55] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 16 : projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2014. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 90--95, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: eurokody, obliczenia, projektowanie, przejścia dla zwierząt, przepusty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23709] [data modyf: 20-02-2019 12:33]
[56] Rodzaje drogowych ciągów technologicznych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2014. Polskie Drogi, nr 7-8, 98--105, ISSN: 1232-7484, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18346] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[57] Specyfika budowy dolnych przejść dla zwierząt w technologii bezwykopowej / Adam Wysokowski, 2014. Materiały Budowlane, nr 2, 46--47, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18015] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[58] Whiteman Bridge - historia pewnego mostu na australijskich antypodach / Adam Wysokowski, 2014. Mosty, nr 6, 72--78, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18619] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[59] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dokument ujednolicający problematykę / Adam Wysokowski, 2014. Budownictwo i Architektura Vol. 13(1), 149--155, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: design, engineering constructions, konstrukcje inżynierskie, passages for animals, projektowanie, przejścia dla zwierząt, recomendation, zalecenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18073] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[60] Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do ziększonych potrzeb komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 54--57, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17232] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[61] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 5 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski, 2013. Obiekty Inżynierskie, nr 1 (8), 40--53, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19719] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[62] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. I / Adam Wysokowski, 2013. Inżynier Budownictwa, nr 10, 77--83, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17692] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[63] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. II / Adam Wysokowski, 2013. Inżynier Budownictwa, nr 11, 69--74, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17693] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[64] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 13 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2013. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne R. VIII, nr 2, 72--78, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17365] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[65] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 14 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2013. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, 76--81, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23710] [data modyf: 20-02-2019 12:37]
[66] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 15 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2013. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 6, 20--25, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-17904] [data modyf: 20-08-2015 11:42]
[67] Trwałość przepustów komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2013. Materiały Budowlane, nr 5, 21--24, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17363] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[68] Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową / Adam Wysokowski, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12(2), 71--78, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: defects of welds, durability, fatigue, imperfections, imperfekcje, load capacity, nosność, stalowe mosty kolejowe, steel railway bridges, wady spoin, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17562] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[69] Influence of results of testing on manner of constructing culverts and animals passage made as buried flexible steel structures / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2012. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: 2nd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, nr 12, 39--47, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: animal passages, corrugated steel sheet, culverts, flexible steel structures, test results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16480] [data modyf: 04-02-2013 10:34]
[70] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 2 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski, 2012. Obiekty Inżynierskie, nr 2 (5), 36--47, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19720] [data modyf: 18-01-2016 12:49]
[71] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 3 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski, 2012. Obiekty Inżynierskie, nr 3 (6), 49--51, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16657] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[72] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 12 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2012. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne R. VII, nr 6, 76--81, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17364] [data modyf: 26-06-2013 11:51]
[73] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 2] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, 2011. Obiekty Inżynierskie, nr 1 (8), 51--57, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15689] [data modyf: 02-06-2011 12:26]
[74] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 3] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, 2011. Obiekty Inżynierskie, nr 1 (1), 53--71, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15690] [data modyf: 02-06-2011 12:34]
[75] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 4] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, 2011. Obiekty Inżynierskie, nr 2 (2), 51--59, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15899] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[76] Jacking and tunnelling in Poland / Adam Wysokowski, 2011. Trenchless International, no 11, 43--45 rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15694] [data modyf: 03-06-2011 10:02]
[77] Modernizacja mostu Golden Gate / Adam Wysokowski, 2011. Inżynier Budownictwa, nr 6, 79--82, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15898] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[78] Nowatorskie rozwiązania tunelowe i mikrotunelowe przy realizacji układu przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka" / Cezary Madryas, Adam Wysokowski, Marek Gaertig, Lech Skomorowski, 2011. Inżynier Budownictwa, nr 9, 70--73, ISSN: 1732-3428, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15900] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[79] Nowoczesne nawierzchnie mostowe MMA z użyciem asfaltów modyfikowanych gumą / Adam Wysokowski, Danuta Dąbska, 2011. Mosty, nr 5, 64--70, ISSN: 1896-7663, fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15904] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[80] Nowoczesne nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska, 2011. Rynek Inwestycji Drogowych, 42--43 fot. .- Wydanie pilotażowe
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16208] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[81] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 10 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2011. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 54--57, ISSN: 1734-6681, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15691] [data modyf: 02-06-2011 13:30]
[82] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 11 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska, 2011. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 6, 88--94, ISSN: 1734-6681, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16207] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[83] Rok 2010 w branży infrastruktury : Pracy nam nie zabraknie / Adam Wysokowski, 2011. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 1, 27--28, ISSN: 1899-0150, fot. .- Dalszy ciąg podsumowania roku. Opinie i refleksje przedstawicieli Ministerstwa, naukowców i reprezentantów firm ...
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15491] [data modyf: 01-03-2011 15:24]
[84] Tablice pamiątkowe obiektów mostowych : tradycja i współczesność / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2011. Mosty, nr 4, 72--76, ISSN: 1896-7663, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15903] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[85] Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych / Patrycja Giez, Adam Wysokowski, 2011. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 3, 38--42, ISSN: 1895-0426, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15901] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[86] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 / Kazimierz Flaga, Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, 2010. Obiekty Inżynierskie, nr 4 (7), 67--73, ISSN: 2080-573X, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15688] [data modyf: 02-06-2011 12:11]
[87] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. II - odwodnienie wgłębne / Adam Wysokowski, 2010. Inżynier Budownictwa, nr 11, 62--66, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15494] [data modyf: 10-03-2011 09:23]
[88] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. I - odwodnienie powierzchniowe / Adam Wysokowski, 2010. Inżynier Budownictwa, nr 10, 70--73, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15515] [data modyf: 15-07-2020 14:07]
[89] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 7 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. cz.1. Ogólne zasady obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2010. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 88--95, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15492] [data modyf: 01-03-2011 15:29]
[90] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 8 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz.II. Tradycyjne metody obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2010. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 96--103, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15493] [data modyf: 01-03-2011 16:02]
[91] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 9 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2010. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5, 72--81, ISSN: 1734-6681, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15693] [data modyf: 02-06-2011 13:58]
[92] Historia przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Zygmunt Kubiak, 2009. Inżynier Budownictwa, nr 5, 50--54, ISSN: 1732-3428, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13955] [data modyf: 07-08-2009 14:16]
[93] Infrastruktura komunikacyjna Australii / Adam Wysokowski, 2009. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 10, 95--107, ISSN: 1899-0150, fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14360] [data modyf: 08-01-2010 12:57]
[94] Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami / Jerzy Howis, Adam Wysokowski, 2009. Materiały Budowlane, nr 7, 40--43, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14359] [data modyf: 08-01-2010 12:31]
[95] Most na kryzys - Sydney Harbour Bridge / Adam Wysokowski, 2009. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, 8--11, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14363] [data modyf: 08-01-2010 13:44]
[96] Obrót i stosowanie wyrobów budowlanych : aktualne zasady dopuszczania w zakresie mostów i ich wyposażenia / Adam Wysokowski, 2009. Mosty, nr 2, 52--55, ISSN: 1896-7663, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13852] [data modyf: 20-05-2009 16:17]
[97] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Teoria i praktyka : IX Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Sesja Naukowa / Adam Wysokowski, 2009. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1, 24--25, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13613] [data modyf: 02-03-2009 09:58]
[98] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 5 : przepusty jako przejścia dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2009. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1, 70--75, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13614] [data modyf: 02-03-2009 10:02]
[99] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 6 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2009. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 99--104, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14361] [data modyf: 20-02-2019 12:41]
[100] Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak, 2009. Materiały Budowlane, nr 2, 39--40, ISSN: 0137-2971, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13850] [data modyf: 20-05-2009 15:58]
[101] Sesja naukowa o przepustach i przejściach dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Izabela Kunysz, 2009. Materiały Budowlane, nr 2, 82, ISSN: 0137-2971, rys. .- [notatka ; bez afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13851] [data modyf: 25-11-2009 10:28]
[102] Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka / Adam Wysokowski, 2009. Mosty, nr 1, 10--17, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13612] [data modyf: 02-03-2009 08:56]
[103] Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2009. Materiały Budowlane, nr 4, 60--61, 74, ISSN: 0137-2971, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13954] [data modyf: 07-08-2009 13:48]
[104] Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2009. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 4, 20--27, ISSN: 1895-0426, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14362] [data modyf: 08-01-2010 13:13]
[105] Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostu / Adam Wysokowski, 2009. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 1, 47--55, ISSN: 1899-0150, fot. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13615] [data modyf: 02-03-2009 10:56]
[106] Bezpieczeństwo stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, 2008. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 4, 71--81, ISSN: 1730-0703, il. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12993] [data modyf: 14-05-2008 12:34]
[107] Dydaktyka i praktyka : [ z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Anna Krawczyk] / Adam Wysokowski, 2008. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologia, nr 3, 26--29, ISSN: 1896-6233, il. plany.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12982] [data modyf: 21-06-2016 15:32]
[108] Mosty Singapuru : tradycja i nowoczesność / Adam Wysokowski, 2008. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 3-4, 95--105, ISSN: 1899-0150, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12992] [data modyf: 14-05-2008 12:13]
[109] Ograniczanie korozji konstrukcji mostów stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Jan Woźniak, 2008. Mosty, nr 3, 36--43, ISSN: 1896-7663, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13269] [data modyf: 02-10-2008 12:11]
[110] Projektowanie, budowa i utrzymanie przepustów : sprawozdanie z VIII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Sesji Naukowej / Adam Wysokowski, 2008. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 22, ISSN: 1734-6681,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12994] [data modyf: 14-05-2008 13:30]
[111] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 2 : aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymanie przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2008. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3, 68--73, ISSN: 1734-6681, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13513] [data modyf: 22-01-2009 10:02]
[112] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 4 : przepusty nowoczesne / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2008. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5, 84--88, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13299] [data modyf: 16-10-2008 13:49]
[113] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.1 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2008. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2, 52--56, ISSN: 1734-6681, bibliogr. il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12996] [data modyf: 14-05-2008 14:15]
[114] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.3 : przepusty tradycyjne / Adam Wysokowski, Zygmunt Kubiak, Jerzy Howis, 2008. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, 54--59, ISSN: 1734-6681, bibliogr. il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13298] [data modyf: 16-10-2008 13:45]
[115] Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, 2008. Materiały Budowlane, nr 4, 62--63, 107, ISSN: 0137-2971, fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13061] [data modyf: 19-06-2008 11:24]
[116] Comparative full scale tests of behaviour of corrugated steel arch structure placed on corrugated flexible foundations and rigid concrete foundations / Adam Wysokowski, Justyna Górna, Michał Mońka, Piotr Tomala, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 261--272, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible foundations, flexible structures, natural scale test, results comparison, rigid foundations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Comparison of test and calculation results of corrugated steel plate box structure MP150 / Adam Czerepak, Piotr Tomala, Adam Wysokowski, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 53--63, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible box structures, natural scale test, results comparison
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 287--295, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: animal crossing, corrugated steel, steel structures, testing stand, tests results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[119] General conclusions based on the testing of various types of corrugated flexible structures in laboratory in natural scale / Adam Wysokowski, Leszek Janusz, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 273--286, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: corrugated steel pipe, corrugated steel structure, full-scale, laboratory, tests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[120] Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego / Adam Wysokowski, 2007. Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering, nr 1, 39--47, ISSN: 1426-1723, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: corrosion, korozja, load capacity, mosty stalowe, natryskiwanie cieplne, nośność, steel bridges, thermal spraying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[121] Przejścia dla zwierząt - w zgodzie z naturą / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Leszek Janusz, Barbara Bednarek, 2007. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 2, 40--42, ISSN: 1895-0426, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak, 2007. Inżynier Budownictwa, nr 12, 72--75, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[123] Skazani na dobre rozwiązania : z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Grzegorz Bożek / Adam Wysokowski, 2007. Dzikie Życie, nr 11, 8--9 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Systemy odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, 2007. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, 42--48, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12316] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[125] Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu / Józef Karda, Adam Wysokowski, 2007. Materiały Budowlane, nr 4, 65--67, ISSN: 0137-2971, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[126] Ewolucja czy rewolucja? / Adam Wysokowski, 2006. Infrastruktura, nr 1, 6--7, ISSN: 1896-6233, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] Lubuski Dzień Bazaltu Drogowego / Adam Wysokowski, Andrzej Chrzanowski, 2006. Drogownictwo, nr 7, 261--264, ISSN: 0012-6357, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[128] Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji / Adam Wysokowski, Aneta Pryga-Szulc, 2006. Polskie Drogi, nr 7-8, 56--65, ISSN: 1232-7484, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11324] [data modyf: 13-06-2018 12:42]
[129] Wizja infrastruktury drogowej na rok 2040 w Europie / Adewole Adesiyun, Adam Wysokowski, 2006. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 229--230, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni oraz kruszywa do warstw ścieralnych / Adam Wysokowski, Andrzej Duszyński, 2005. Górnictwo Odkrywkowe, nr 3, 30--33, ISSN: 0043-2075, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[131] Drogownictwo i mostownictwo w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku : [wykład inauguracyjny] / Adam Wysokowski, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9, 4--9, ISSN: 1644-7867, bibliogr. fot. rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23519] [data modyf: 14-01-2019 16:49]
[132] Izolacjonawierzchnie na obiektach mostowych / Adewole Adesiyun, Krzysztof Germaniuk, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka, 2005. Materiały Budowlane, nr 4, 80--82, 107, ISSN: 0137-2971, rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[133] Materiały na odwodnienia drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski, 2005. Materiały Budowlane, nr 12, 31--3, ISSN: 0137-2971, fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23517] [data modyf: 14-01-2019 16:08]
[134] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 2005. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 4, 49, ISSN: 1730-0703, fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[135] Systemy odwodnień drogowych obiektów mostowych : workshop, Żmigród, 21 października 2004 r. / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol, 2005. Ochrona Przed Korozją, nr 1, 15--16, ISSN: 0473-7733,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10757] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[136] IV Żmigrodzka Mostowa Sesja Naukowa "Trwałość Mostów Stalowych" / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol, 2004. Ochrona Przed Korozją, nr 2, 44--45, ISSN: 0473-7733, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10748] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[137] Projekt TREE - wyposażenie badawcze w zakresie inżynierii lądowej w Europie / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun, 2004. Materiały Budowlane, nr 2, 69, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[138] Antykorozyjne zabezpieczanie stalowych konstrukcji mostowych / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol, 2003. Bezpieczne Drogi, nr 7, 6 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Antykorozyjne zabezpieczenie drogowych obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, 2003. Polskie Drogi : Drogi Miejskie i Gminne [dod.], 18--23 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] Badania systemów linowych stosowanych w konstrukcjach mostowych / Adam Wysokowski, Leszek Korusiewicz, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Leszek Makarowski, 2003. Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 152--154, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10746] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[141] Wykorzystanie natryskiwania cieplnego w ochronie stalowych obiektów mostowych przed korozją / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Michał Mońka, 2003. Inżynieria i Budownictwo, nr 10, 545--547, ISSN: 0021-0315, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] Badania terenowe stopnia skorodowania belek nośnych w mostach stalowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, 2002. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 2, 85--106, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Effect of fatigue on the durability of steel highway bridges / Adam Wysokowski, 2002. Archives of Civil Engineering Vol. 48, no 1, 59--91, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-10745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[144] Full scale fatigue testing of large-diameter multi-plate corrugated steel culverts / Adam Wysokowski, J. Vaslestadt, 2002. Archives of Civil Engineering Vol. 48, no 1, 31--57, ISSN: 1230-2945, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-10744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[145] Badanie stanu konstrukcji w czasie rzeczywistym / Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Adam Wysokowski, 2001. Polskie Drogi, nr 3, 26--27, ISSN: 1232-7484,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23712] [data modyf: 20-02-2019 13:53]
[146] Estetyczne aspekty obiektów inżynierskich wykonywanych z zastosowaniem blach falistych / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adam Czerepak, Leszek Janusz, 2001. Archivolta, nr 1, 91--92 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10743] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[147] Kilka uwag o betonie samozagęszczalnym / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 2001. Polskie Drogi, nr 3, 8--10, ISSN: 1232-7484, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23711] [data modyf: 20-02-2019 13:50]
[148] Method of assessing fatigue hazard to steel railway bridges / Adam Wysokowski, 2001. Engineering Transactions Vol. 49, no 4, 459--483, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10758] [data modyf: 07-03-2006 12:08]
[149] O rozwoju i właściwościach betonu samozagęszczalnego / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 2001. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 218--221, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23720] [data modyf: 22-02-2019 11:32]
[150] Awaria przepustu wynikająca z braków zarządzania i utrzymania drogi / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, 2000. Drogownictwo, nr 7, 222--223, ISSN: 0012-6357, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23722] [data modyf: 22-02-2019 12:01]
[151] Badania parametrów korozyjnych i ich wpływ na nośność doraźną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, 2000. Konstrukcje Stalowe, nr 3, 54--57 bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16908] [data modyf: 14-01-2013 08:59]
[152] Badania rur systemu Drokan DV / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski, 2000. Materiały Budowlane, nr 11, 51--52, ISSN: 0137-2971, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16904] [data modyf: 11-01-2013 11:00]
[153] Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych / Lech Czarnecki, Adam Wysokowski, 2000. Materiały Budowlane, nr 5, 40--47, ISSN: 0137-2971, rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16906] [data modyf: 11-01-2013 11:08]
[154] Odporność zmęczeniowa nowoczesnych przepustów ze stalowych blach falistych / Adam Wysokowski, Jan Vaslestad, Aneta Pryga, 2000. Konstrukcje Stalowe, nr 5, 45--47 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23721] [data modyf: 22-02-2019 11:51]
[155] System kontroli jakości betonu do budowy mostów w świetle rozporządzenia 735 MTiGM / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 2000. Materiały Budowlane, nr 11, 15, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16903] [data modyf: 11-01-2013 10:58]
[156] Szkolenie na temat "Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego" / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski, 2000. Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 121, ISSN: 0021-0315, fot. rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16909] [data modyf: 14-01-2013 09:14]
[157] Wpływ korozji konstrukcyjnych stali mostowych na wytrzymałość zmęczeniową / Adam Wysokowski, 2000. Materiały Budowlane, nr 12, 54--55, ISSN: 0137-2971, tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16898] [data modyf: 11-01-2013 10:03]
[158] Zastosowanie piezoelektryków w badaniach budowli komunikacyjnych / Ewa Mońka, Adam Wysokowski, 2000. Bezpieczne Drogi, nr 2, 37 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16907] [data modyf: 11-01-2013 11:16]
[159] Full scale testing of multi plate corrugated steel culverts including fatigue problems (technical note) / Jan Vaslestad, Adam Wysokowski, 1999. Archives of Civil Engineering Vol. 45, no 2, 375--383, ISSN: 1230-2945, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23724] [data modyf: 22-02-2019 12:46]
[160] Mosty drogowe na granicach Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Ewa Misiewicz, Jacek Tłustochowski, 1999. Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 127--132, ISSN: 0021-0315, fot. rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16934] [data modyf: 17-01-2013 12:49]
[161] Nowoczesne hydroizolacje obiektów mostowych w Polsce / Adewole Adesiyun, Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski, 1999. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 504--506, ISSN: 0021-0315, bibliogr. tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23723] [data modyf: 22-02-2019 12:35]
[162] Nowoczesne nieniszczące metody badań betonu w mostownictwie i drogownictwie [sprawozdanie z konferencji naukowej] / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski, 1999. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8, 458, ISSN: 0021-0315, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16932] [data modyf: 17-01-2013 09:56]
[163] Powódź w Kotlinie Kłodzkiej - lipiec '98 : zniszczenia w zakresie infrastruktury mostowej i drogowej / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 1999. Bezpieczne Drogi, nr 2, [3] fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16933] [data modyf: 17-01-2013 12:38]
[164] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach mgr inż. Jędrzeju Wysokowskim / Adam Wysokowski, 1999. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 7, ISSN: 0021-0315, fot. rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16921] [data modyf: 15-01-2013 14:21]
[165] Nowe materiały i technologie w budowie i utrzymaniu mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski, Agnieszka Żurawicka, 1998. Inżynieria i Budownictwo, nr 11, 653--659, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16935] [data modyf: 17-01-2013 13:07]
[166] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, 1998. Polskie Drogi, nr 11, 29--30, ISSN: 1232-7484, rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23725] [data modyf: 22-02-2019 13:25]
[167] Nowoczesne materiały i technologie do utrzymania i budowy mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski, 1996. Forum Budowlane, nr 7-8, 45--47 rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23731] [data modyf: 25-02-2019 11:30]
[168] System gospodarki mostowej : komputerowe wspomaganie zarządzania mostami w drogownictwie (stan obecny) / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Aleksandra Hutnik, 1996. Drogownictwo, nr 11, 334--342, ISSN: 0012-6357, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16884] [data modyf: 08-01-2013 15:24]
[169] Współczesne metody oceny jakości betonu w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Moczko, Adam Wysokowski, 1996. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 527--530, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16922] [data modyf: 15-01-2013 14:31]
[170] Doświadczenia z pierwszego etapu wdrożeń systemu gospodarki mostowej / Adam Wysokowski(*), Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko, 1995. Drogownictwo, nr 3, 59--65, ISSN: 0012-6357, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16883] [data modyf: 02-11-2015 16:40]
[171] Jak funkcjonuje System Gospodarki Mostowej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko, 1995. Polskie Drogi, nr 10, 5--6, ISSN: 1232-7484, rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23735] [data modyf: 25-02-2019 11:55]
[172] Jakość kruszyw a budowa autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, 1995. Materiały Budowlane, nr 12, 29--30, ISSN: 0137-2971, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23733] [data modyf: 25-02-2019 11:47]
[173] Jakość kruszyw do budowy autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, 1995. Polskie Drogi, nr 8, 19--20, ISSN: 1232-7484, rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[174] Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej w nowelizowanej normie projektowania mostów stalowych PN/S-10052 / Adam Wysokowski, 1995. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8, 425--427, ISSN: 0021-0315, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23736] [data modyf: 25-02-2019 12:02]
[175] Stanowisko do badań mostów w skali naturalnej / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, 1995. Inżynieria i Budownictwo, nr 10, 537--540, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23732] [data modyf: 25-02-2019 11:43]
[176] Stanowisko IBDiM do badań mostów : pozwolenie na dalszy żywot / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, 1995. Polskie Drogi, nr 10, 7--8, ISSN: 1232-7484, rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23734] [data modyf: 25-02-2019 11:51]
[177] Wpływ korozji na nośność eksploatacyjną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Marian Ławniczak, 1995. Inżynier Budownictwa, nr 10, 523--527, ISSN: 1732-3428, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16920] [data modyf: 15-01-2013 13:45]
[178] Z prac Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : Wytrzymałość eksploatacyjna mostów / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, 1995. Polskie Drogi, nr 4-5, 8, ISSN: 1232-7484, rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23737] [data modyf: 25-02-2019 12:09]
[179] Model obciążeń mostów drogowych do analiz ich nośności zmęczeniowej / Adam Wysokowski(*), 1994. Drogownictwo, nr 12, 282--289, ISSN: 0012-6357, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16882] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[180] Informacja o centralnej ewidencji dużych obiektów mostowych "Cedom" / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski(*), 1992. Drogownictwo, nr 11, 241--247, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16881] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[181] Nowa bitumiczna dylatacja mostowa typu "TARCO" / Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski(*), 1991. Drogownictwo, nr 3, 38--40, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16880] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[182] Problemy wykonawcze stalowego wiaduktu z połączeniami na śruby sprężające / Adam Wysokowski, 1988. Drogownictwo, nr 6, 253--257, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16879] [data modyf: 08-01-2013 14:52]
[183] Badania nad wytrzymałością eksploatacyjną / Jan Kmita, Przemysław Maliszkiewicz, Adam Wysokowski, 1986. Inżynier Budownictwa, nr 4--5, 132--135, ISSN: 1732-3428, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16919] [data modyf: 15-01-2013 13:39]
[184] Badania stalowych mostów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym / Adam Wysokowski(*), 1985. Drogownictwo, nr 6, 139--140, 142--144, ISSN: 0012-6357, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16876] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[185] Wzmocnienie starych przyczółków mostu drogowego / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski(*), 1984. Drogownictwo, 220--227, ISSN: 0012-6357, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16875] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[186] Ocena pracy zdeformowanych stalowych przęseł mostów kolejowych o pochylonych środnikach belek głównych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski, Jan Ruszkiewicz, 1983. Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy, nr 3, 282--288 bibliogr. rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16874] [data modyf: 08-01-2013 13:23]
[187] Wpływ własności materiałowych na kształtowanie i wykonywanie stalowych przęseł mostowych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski, 1983. Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy, nr 1, 11--14 bibliogr. rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16873] [data modyf: 08-01-2013 13:17]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Unusual rebuilding method of historic St Mary's Catedral in the capital of Western Australia / Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cathedral, cechy techniczno-użytkowe, functionality, funkcjonalność, historical facilities, obiekt sakralny, przebudowa, rebuilding, renovation, rewitalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0029
[AWI-10396] [data modyf: 01-08-2016 10:35]
[2] Assessment of impact of the rheological parameters change on sensitivity of the asphalt strain based on the test results / Artur Kurpiel, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 105--117, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: deformation of asphalt mixture, rheological models, rheological parameters, static creep,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-008
[AWI-10206] [data modyf: 22-07-2015 09:12]
[3] Not in-service railway arched bridges and their future / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 51--60, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. wykr.
Słowa kluczowe: bridge structure, revitalisation of bridges, viaduct,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0021
[AWI-10225] [data modyf: 08-09-2015 09:46]
[4] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 1) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 1, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9789] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[5] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 2, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9788] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[6] Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 25--26, ISSN: 2081-366X, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8483] [data modyf: 20-01-2010 10:30]
[7] Aktualne działania IBDiM - Żmigród dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego / Adam Wysokowski // W: Biuletyn ZEWB .- 2006, nr 58, s. 1--18 bibliogr. il. rys.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Projekt zaleceń projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne) .- 2006, s. 93--107 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bridge objects in roads, drainage, drogowe obiekty mostowe, odwodnienie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9520] [data modyf: 01-02-2013 13:25]
[9] Materiały stosowane w odwodnieniach drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 2005, nr 53 (20), s. 163--176 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: drogowe obiekty mostowe, materiały, systemy odwodnieniowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9521] [data modyf: 01-02-2013 14:08]
[10] Simulation analysis of fatigue strenght in steel highway bridges / Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 273--306, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fatigue, highway bridges, simulation analysis, steel structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6978] [data modyf: 08-03-2018 11:44]
[11] IV Żmigrodzka Mostowa Sesja Naukowa / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // W: Biuletyn Informacyjny Drogownictwa .- 2004, nr 1, s. 64--65 fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania w skali naturalnej modelu przepustu skrzynkowego "box culvert" / Adam Czerepak, Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski(*), Leszek Janusz // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne ; no 55) .- 2003, Vol. 105, s. 59--71 bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10734] [data modyf: 15-01-2019 13:01]
[13] Stosowanie żużli (hutniczych) w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie - (Materiały Konferencyjne ; nr 42) .- 2001, Z. 87, s. 93--102 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10735] [data modyf: 15-01-2019 13:38]
[14] Eksploatacja obiektów mostowych a stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii / Jacek Tłustochowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 157--169 rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10741] [data modyf: 22-02-2019 14:05]
[15] III seminarium naukowe "Wytrzymałość eksploatacyjna obiektów mostowych" / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 7--10
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9501] [data modyf: 28-01-2013 10:44]
[16] Stanowisko do badań mostów - możliwości badawcze / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, Zygmunt Gustowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1997, nr 1-2, s. 195--209 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9502] [data modyf: 28-01-2013 10:48]
[17] Działalność Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie, Wrocławskiej Filii IBDiM / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1995, nr 2-3, s. 211--220 rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Sprawozdanie z obrad II Seminarium Naukowego "Wytrzymałość eksploatacyjna przęseł mostowych". Wrocław, listopad 1993 / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1994, nr 3, s. 5--13 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10654] [data modyf: 12-03-2018 12:36]
[19] Uwagi dotyczące wytrzymałości eksploatacyjnej mostów drogowych na podstawie doświadczeń zebranych podczas opracowywania :CEDOM" / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1994, nr 4, s. 73--84 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10652] [data modyf: 12-03-2018 12:28]
[20] Prace Filii Wrocławskiej IBDiM (dawnego Zakładu Badań Poligonowych) w latach 1989-1991 / Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1992, nr 3, s. 99--107
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10742] [data modyf: 25-02-2019 14:07]
[21] Wytrzymałość eksploatacyjna przęseł mostowych (sprawozdanie z obrad seminarium i ich podsumowanie) / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .- 1990, nr 3, s. 78--83 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10653] [data modyf: 12-03-2018 12:32]
[22] Ocena zmęczenia mostów stalowych w ciągu dróg międzynarodowych za pomocą algorytmu do określania trwałości / Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 1987, nr 37 (13), s. 401--406 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10650] [data modyf: 07-03-2018 14:01]
[23] Studies on steel higway bridges aiming at assessment of fatigue strength / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje) .- 1982, nr 29 (10), s. 259--266 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10651] [data modyf: 07-03-2018 14:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Elementy efektywnego wyposażenia przepustów i mostów ekologicznych, 2019. Adam Wysokowski // W: Mosty a środowisko : seminarium naukowo-techniczne "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2019, s. 289--299, ISBN: 9788371252846
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23617] [data modyf: 29-01-2020 14:30]
[0] [0]
[2] Separacja poszczególnych uczestników ruchu, jako kluczowy element bezpieczeństwa ruchu drogowego - doświadczenia światowe, 2019. Adam Wysokowski // W: Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zielona Góra - Łagów, Polska ZIelona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2019, s. 45--46
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23466] [data modyf: 18-06-2019 12:18]
[0] [0]
[3] Prace studialne nad opracowaniem koncepcji Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego - jako odpowiedź na przyszłościowe potrzeby mieszkańców Zielonej Góry, 2018. Kazimierz Łatwiński, Weronika Turek, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 79, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22969] [data modyf: 29-03-2018 16:28]
[0] [0]
[4] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure, 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[0] [0]
[5] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts], 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[6] Aspekt zmęczenia konstrukcji gruntowo-powłokowej o przekroju otwartym na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, 2017. Adam Wysokowski // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 79--80, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22685] [data modyf: 11-08-2017 12:15]
[0] [0]
[7] Fatigue of structural elements in steel bridges - theory and practice, 2016. Adam Wysokowski // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 305--311, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22227] [data modyf: 30-11-2016 12:27]
[8] Rebuilding and restoration of historical Alexandrinus bridge in Kalisz, 2016. Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Arch Bridges in Culture - ARCH 2016 : 8th international conference. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016, s. 190--193, ISBN: 9788371252655
Słowa kluczowe: No-Dig technology, historic bridge, revitalization, stone arch

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22931] [data modyf: 07-03-2018 11:50]
[9] Nietypowy sposób przebudowy zabytkowej katedry St Mary w stolicy Zachodniej Australii, 2015. Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21730] [data modyf: 08-09-2015 13:52]
[10] Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość, 2015. Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 65--66
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21714] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[11] Odbudowa i renowacja zabytkowego łukowego "Mostu Kamiennego" w Kaliszu, 2015. Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie : seminarium naukowo-techniczne "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2015, s. 211--221, ISBN: 9788371252594
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22026] [data modyf: 17-12-2015 09:39]
[12] Problemy utrzymania nawierzchni z kamiennej kostki brukowej, na przykładzie wybranych dróg w województwie lubuskim, 2015. Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 175
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21731] [data modyf: 08-09-2015 13:52]
[13] Trwałość eksploatacyjna stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych, 2015. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXVII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2015, s. 879--890, ISBN: 9788376631929
Słowa kluczowe: awarie elementów, corrosion, drainage, ecological bridges, eksploatacja, elements failure, konstrukcje gruntowo-powłokowe, korozja, mosty ekologiczne, odwodnienie, operation, soil-shell structures

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21914] [data modyf: 12-10-2015 15:13]
[14] Wyposażenie współczenych mostów drogowych, 2015. Adam Wysokowski // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska [B. m.] : Epigraf s.c., 2015, s. 249--277, ISBN: 9788394137113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21913] [data modyf: 12-10-2015 14:45]
[15] Current problems of durability in civil engineering structures of transport infrastructure, 2014. Adam Wysokowski // W: 6th international conference on safety and durability of structures. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 9--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21375] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[16] Odbudowa i renowacja zabytkowego mostu Aleksandryjskiego w Kaliszu, 2014. Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Krzysztof Gałka // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : IV międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, s. 107--108 .- [abstr. również w jęz. angielskim]
Słowa kluczowe: No-Dig technology, historic bridge, most zabytkowy, revitalization, rewitalizacja, stone arch, technologie No-Dig, łuk kamienny

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21514] [data modyf: 07-09-2015 16:00]
[17] Zagadnienia eksploatacyjne w mostach zespolonych - zmęczenie i trwałość, 2014. Adam Wysokowski // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 491--502, ISBN: 9788378421375
Słowa kluczowe: composite bridges, corrosion, eksploatacja, korozja, mosty zespolone, trwałość, zmęczenie, zmęczenie korozyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21398] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[18] Aspekty badań efektywności przejść dla zwierząt pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu autostrady A-2, 2013. Ewa Patalas, Adam Wysokowski // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 85--93, ISBN: 9788393864904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21174] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[19] Influence of executive imperfections of railway steel bridges construction on operational capacity and fatigue capacity, 2013. Adam Wysokowski // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Słowa kluczowe: defects of welds, durability, fatigue, imperfections, load capacity, steel railway bridges

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21519] [data modyf: 07-09-2015 15:12]
[20] Rodzaje dróg technologicznych przy budowie przepustów i przejść dla zwierząt, 2013. Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 33--41, ISBN: 9788393864904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21173] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[21] Rezerwy trwałości zmęczeniowej w konstrukcjach mostów stalowych, 2012. Adam Wysokowski // W: Trwałość obiektów mostowych : seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 229--238, ISBN: 9788371252228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20576] [data modyf: 13-12-2012 10:01]
[22] Technical and economic effectiveness of using trenchless technologies in constructing roads and railway infrastructure, 2008. Adam Wysokowski // W: International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas 2. Wrocław, Polska London : Taylor & Francis Group, 2012, s. 301--318, ISBN: 9780415683944
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23041] [data modyf: 11-06-2018 11:56]
[23] Trwałość przepustów komunikacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych, 2012. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Trwałość obiektów mostowych : seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe". Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 453--468, ISBN: 9788371252228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20577] [data modyf: 13-12-2012 10:04]
[24] Innovative tunnelling and microtunnelling technologies of record parameters used in the construction of the sewage transfer system connected to the Czajka sewage treatment plant in Warsaw, 2011. Cezary Madryas, Adam Wysokowski, Marek Gaertig, Lech Skomorowski // W: 29th International No Dig Conference and Exhibition. Berlin, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[KONF-19979] [data modyf: 03-06-2011 11:35]
[25] Tablice pamiątkowe obiektów mostowych. Tradycja i współczesność, 2011. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Estetyka mostów : VII krajowa konferencja. Warszawa - Jachranka, Polska Warszawa : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 163--168, ISBN: 9788392166870
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19978] [data modyf: 03-06-2011 09:51]
[26] Wpływ uszczelniania płyty pomostowej na trwałość ustroju nośnego mostów, 2001. Adewole Adesiyun, Adam Wysokowski // W: Wzmacnianie, uszczelnianie i odwadnianie podłoża gruntowego i konstrukcji jezdni oraz izolacja pomostów mostowych : materiały konferencyjne. Łódź, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [12]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20658] [data modyf: 01-02-2013 14:29]
[27] Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych, 2011. Patrycja Giez, Adam Wysokowski // W: Estetyka mostów : VII krajowa konferencja. Warszawa - Jachranka, Polska Warszawa : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 57--60, ISBN: 9788392166870
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19977] [data modyf: 03-06-2011 09:49]
[28] Aspekty zmęczenia w mostach stalowych. Wczoraj i dziś, 2010. Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Janusz Sochacki, Włodzimierz Sokołowski // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : streszczenia : II międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2010, s. 91-94 .- [streszcz. równiez w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19935] [data modyf: 10-03-2011 12:16]
[29] Development of the transport infrastructure in Poland with the application No-Dig with CC-GRP materials, 2010. Adam Wysokowski, Cezary Madryas, Lech Skomorowski // W: International No-DIG 2010. ISTT : 28th Conference and Exhibition. Singapore, Singapur Singapore : [brak wydawcy], 2010, s. 056-1--12 [CD-ROM], ISBN: 9780951539125
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-19929] [data modyf: 10-03-2011 11:38]
[30] Konstrukcje przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej. Tradycja i nowoczesność, 2010. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : streszczenia : II międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2010, s. 89-90 .- [streszcz. równiez w j. ang.]
Słowa kluczowe: materiały, obliczenia, przejścia dla zwierząt, przepusty, technologie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19934] [data modyf: 10-03-2011 12:17]
[31] Uwagi na temat wdrażania eurokodów do praktyki projektowej konstrukcji mostów z drewna, 2010. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Innowacje w europejskim budownictwie konstrukcyjnym : powrót do natury, ekologia, nowoczesność. -, - - : [brak wydawcy], 2010, s. 26--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19936] [data modyf: 10-03-2011 13:06]
[32] Przykład praktycznego uwzględnienia zjawisk korozji i zmęczenia dla zabytkowego mostu zespolonego, 2009. Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Jerzy Wagner // W: Zespolone konstrukcje mostowe : konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 2009, s. 563--574, ISBN: 9788372424952
Słowa kluczowe: badania stopnia skorodowania, korozja, metoda szacowania, mosty zespolone, zmęczenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19175] [data modyf: 08-06-2009 15:18]
[33] Zakres eurokodów a inżynieria komunikacyjna, 2009. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2009 : II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Rzeszów - Niepołomice, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 259--270, ISBN: 9788371995378
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19262] [data modyf: 07-08-2009 14:51]
[34] Przepusty powłokowe w infrastrukturze komunikacyjnej, 2008. Adam Wysokowski, Jerzy Howis // W: Infrastruktura komunalna a rozwój terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2008. Rzeszów - Paczółtowice, Polska Rzeszów : [brak wydawcy], 2008, s. 237--246, ISBN: 9788361144090
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18944] [data modyf: 17-10-2008 14:55]
[35] Stosowanie rurowych elementów betonowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej, 2008. Adam Wysokowski, Cezary Madryas, Jerzy Howis // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność. Wisła, Polska Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008, s. 773-784, ISBN: 9788361331049
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19021] [data modyf: 15-12-2008 13:11]
[36] Trwałość eksploatacyjna zabytkowych mostów stalowych, 2008. Adam Wysokowski // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : I Międzynartodowe Sympozjum : streszczenia. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008, s. 63
Słowa kluczowe: eksploatacja, korozja, stalowe mosty zabytkowe, trwałość, utrzymanie, zmęczenie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18940] [data modyf: 16-10-2008 15:56]
[37] Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka, 2008. Adam Wysokowski // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : V Ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 11-40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19155] [data modyf: 20-05-2009 16:33]
[38] Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych, 2008. Adam Wysokowski // W: Mosty stalowe : projektowanie technologie budowy : badania : utrzymanie : Wrocławskie Dni Mostowe ; seminarium. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2008, s. 369--379, ISBN: 9788371251740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19156] [data modyf: 20-05-2009 16:49]
[39] Ekologiczne konstrukcje przejść dla zwierząt a rozwój infrastruktury kolejowej, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Inwestycje na obszarach chronionych : konferencja naukowo-techniczna. Słubice - Garbicz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 97--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Mostowe konstrukcje gruntowo-powłokowe. Laboratoryjne badania niszczące. Awarie w czasie budowy i eksploatacji, 2007. Adam Wysokowski, Leszek Janusz // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXIII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s. 541--550, ISBN: 9788374570299
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce : [konferencja]. Łagów, Polska Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2007, s. 32--41, ISBN: 8391987973
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Systemy odwodnienia obiektów mostowych, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk // W: Nawierzchnie, izolacje i inne elementy wyposażenia mostów : seminarium. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2007, s. 101--116, ISBN: 8392166825
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Badania trwałościowo-wytrzymałościowe betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnych wg PN-EN 1917:2004, 2006. Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski, Cezary Madryas // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2006, s. 657--665, ISBN: 8389478110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23336] [data modyf: 14-01-2019 15:56]
[44] Nowoczesne rozwiązania materiałowe odwodnień drogowych obiektów mostowych, 2006. Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych : VI konferencja naukowo-techniczna. Wisła, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2006, s. 317--330, ISBN: 8391327698
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Nowoczesne rozwiązania materiałowe odwodnień drogowych obiektów mostowych, 2006. Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Trwałe obiekty mostowe w środowisku - EKO MOST 2006 : międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2006, s. 173--180, ISBN: 8389252856
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17838] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie kruszyw wykonywane w pracowni kruszyw i urządzeń odwadniających w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów - filii Wrocław, 2006. Wiktor Jasiński, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski // W: Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław - Żmigród, Polska Wrocław : Wydaw. Literacko-Edukacyjne ARTIS, 2006, s. 37--40, ISBN: 9788360704073
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18144] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji, 2006. Adam Wysokowski, Aneta Pryga-Szulc // W: VII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 37--48
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych (drogowo-kolejowych) na możliwość swobodnej migracji zwierząt, 2006. Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek // W: Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2006, s. 209--217, ISBN: 8387414832
Słowa kluczowe: efekt bariery, infrastruktura transportowa, migracja fauny, przejścia dla zwierząt, środki techniczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Full scale testing program of large-diameter multi-plate corrugated culverts made from aluminium plate, 2005. Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Tomasz Siwowski, Leszek Janusz // W: Aluminium 2005 : 10th International Conference. Kliczków, Polska Skawina : [brak wydawcy], 2005, s. [19] CD-ROM, ISBN: 8391411109
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17664] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Transport research equipment in Europe - TREE, 2005. Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun // W: Innovation in building engineering : proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, s. 153--162, ISBN: 8374810068
Słowa kluczowe: network, research facilities, transport equipment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Degradacja stalowych mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów, 2004. Henryk Czudek, Adam Kaszyński, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XIV seminarium. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 84--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17663] [data modyf: 16-01-2019 11:27]
[52] Doświadczenia ze stosowania różnych cementów w budowie Mostu Millenium we Wrocławiu, 2004. Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Zbigniew Giergiczny, Witold Rudziński // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., 2004, s. 859--872, ISBN: 8389478072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20657] [data modyf: 01-02-2013 12:15]
[53] Metodyka badań betonowych i żelbetowych rur kanalizacyjnych oraz elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnych, 2004. Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja. Wisła, Polska Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., 2004, s. 591--601, ISBN: 8389478072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20656] [data modyf: 01-02-2013 12:11]
[54] Monitorowanie korozji drogowych obiektów inżynierskich, 2004. Adam Wysokowski(*), Edward Zabawa // W: Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie : seminarium zorganizowane w ramach Wystawy KOROZJA 2004. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 3--9, ISBN: 8391638642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17662] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[55] Trwałość eksploatacyjna podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, 2004. Adam Wysokowski, Aneta Pryga // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 431--438, ISBN: 8371251289
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20655] [data modyf: 01-02-2013 11:51]
[56] Cienkie fibrobetonowe warstwy naprawcze drogowych płyt betonowych - badania delaminacji w skali naturalnej, 2003. Leszek Korusiewicz, Andrzej Moczko, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX Międzynarosowa Konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2003, s. 307--314, ISBN: 8389252309
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23337] [data modyf: 16-01-2019 11:37]
[57] Monitorowanie korozji stalowych obiektów mostowych w Polsce, 2003. Adam Wysokowski(*), Aneta Pryga, Michał Mońka // W: Nowoczesne metody monitorowania korozji dla oceny strat korozyjnych i kosztów korozji : konferencja międzynarodowa. Jurata, Polska Warszawa : Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 2003, s. 125--132
Słowa kluczowe: monitorowanie, most, nośność, przeglądy, stan techniczny, utrzymanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22278] [data modyf: 16-01-2019 11:34]
[58] Pollytag - lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego, 2003. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Kruszywa dla dróg i mostów : seminarium. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17660] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[59] Powłoki metalowo-malarskie w budownictwie mostowym, 2003. Aneta Pryga, Adam Wysokowski(*) // W: Zasady kształtowania konstrukcji stalowych w zależności od wybranej metody ochrony przed korozją i warunków eksploatacji. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 49--54
Słowa kluczowe: anticorrosion protection, bridge, coatings, corrosion, korozja, most, powłoki, zabezpieczenie antykorozyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17661] [data modyf: 16-01-2019 11:26]
[60] European network "Transport research equuipments in Europe" stand for testing of bridges in natural scale, 2002. Adam Wysokowski(*), Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // W: 7. Mezinarodni sympozium. Mosty 2002 : konane pod zastitou ministra dopravy a spoju CR v ramci doprovodneho programu 7. Mezinarodniho stavebniho veletrhu IBF. Brno, Słowacja Brno, 2002, s. 98--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23338] [data modyf: 16-01-2019 10:46]
[61] Badania aprobacyjne cementu portlandzkiego CEM I z oferty Górażdże Cement S.A. pod kątem zastosowania, 2001. Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Beton w inżynierii komunikacyjnej : materiały sympozjum naukowo-technicznego. Poznań, Polska Opole : Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o. o., 2001, s. 69--81, ISBN: 8388672045
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17659] [data modyf: 16-01-2019 11:25]
[62] Badania porównawcze tłumienia drgań w tradycyjnych i nowoczesnych wypełnieniach torowisk tramwajowych, 2001. Leszek Korusiewicz, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VII międzynarodowa konferencja - Kielce 2001. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, T. 2, s. 73--81, ISBN: 8391390233
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17670] [data modyf: 22-02-2019 12:17]
[63] Doświadczenie z akresu technologii betonu samozagęszczalnego, 2001. Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VII międzynarodowa konferencja - Kielce 2001. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, T. 1, s. 145--151, ISBN: 8391390233
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20659] [data modyf: 22-02-2019 12:18]
[64] Analiza możliwości wzmacniania płyt betonowych cienkimi warstwami fibrobetonów, 2000. Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski(*) // W: Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej - MATBUD 2000 : III konferencja naukowo-techniczna. Kraków - Mogilany, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2000, s. 370--376, ISBN: 8372421072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20594] [data modyf: 16-01-2019 11:31]
[65] Badania sprawdzająco-aprobacyjne dla rur systemu HOBAS z łącznikami wykonanych z tworzywa GRP metodą odlewania odśrodkowego. Nowatorskie zastosowania rur HOBAS w infrastrukturze podziemnej miast, 2000. Jan Helak, Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski(*) // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja Naukowa - Krynica 2000. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2000, T. 4 : Infrastruktura inżynieryjna miast, s. 443--452, ISBN: 8371250657
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17668] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[66] Investigation of fibre-reinforced thin repairs of concrete slabs or road pavements, 2000. A. M. Brandt, J. L. Granju, Adam Wysokowski, M. A. Glinicki, A. Turatsinze, A. Zurawicka, A. Toumi // W: Fifth RILEM Symposium on Fibre-Reinforced Concretes - FRC. Lyon, Francja Paris : The Publishing Company of RILEM, 2000, s. 281--290, ISBN: 2912143187
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23385] [data modyf: 20-02-2019 13:08]
[67] Mechanical properties of fibre-reinforced concrete for thin repairs of concrete pavements, 2000. Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski(*), Agnieszka Żurawicka // W: Brittle matrix composites 6 : proceedings of the international symposium. Warsaw, Polska Warsaw : Woodhead Publishing Ltd., 2000, s. 306--313, ISBN: 8391038742
Słowa kluczowe: bond strenght, delamination, fibre concrete, post-crack strenght, tensile test

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17669] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[68] Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych w świetle obowiązującej legislacji, 2000. Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja Naukowa - Krynica 2000. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2000, T. 4 : Infrastruktura inżynieryjna miast, s. 41--51, ISBN: 8371250657
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17667] [data modyf: 16-01-2019 11:28]
[69] "Ogólnopolski katalog kruszyw" jako niezbędne wydawnictwo dla współczesnego inwestora budownictwa komunikacyjnego, 2000. Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski(*) // W: Nowoczesne lokalne drogi betonowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego. Górażdże, Polska [b. m.], 2000, s. 55--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23339] [data modyf: 16-01-2019 11:36]
[70] Przeciwdziałanie delaminacji cienkich warstw naprawczych drogowych płyt betonowych, 2000. Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 37--44, ISBN: 8390730499
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23390] [data modyf: 22-02-2019 12:22]
[71] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, 2000. Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XII konferencja naukowo techniczna "Kontra 2000". Warszawa - Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2000, s. 325--330
Słowa kluczowe: naprawa i ochrona powierzchniowa betonu, zalecenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23389] [data modyf: 26-02-2019 12:19]
[72] Zasadnicze czynniki wpływające na możliwość stosowania kruszyw żużlowych i otrzymanych z odpadów pohutniczych w budownictwie drogowym, 2000. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 13--20, ISBN: 8390730499
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23391] [data modyf: 22-02-2019 12:31]
[73] Badania odporności zmęczeniowej przepustów ze stali karbowanej i tworzyw sztucznych w skali naturalnej, 1999. Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 382--392, ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20614] [data modyf: 16-01-2013 15:42]
[74] General description of static and dynamic testing of instrumented steel culvert, 1999. Jan Vaslestad, Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : V międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, T. 2, s. 215--221, ISBN: 839073042
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20612] [data modyf: 22-02-2019 12:18]
[75] Możliwości badawcze stanowiska do badań statycznych i dynamicznych konstrukcji inżynierskich w skali naturalnej, 1999. Adam Wysokowski, Leszek Korusiewicz // W: Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. Wrocław - Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1999, T. 2, s. 335--344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23392] [data modyf: 22-02-2019 12:42]
[76] Możliwości stosowania kruszyw lekkich w budownictwie mostowym, 1999. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, T. 6 : Mosty - projektowanie, budowa, utrzymanie, s. 55--60, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Problemy projektowe, wykonawcze i utrzymaniowe związane ze stosowaniem izolacji na małych mostach, 1999. Adewole Adesiyun, Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 13--20, ISBN: 8371250584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20613] [data modyf: 16-01-2013 15:40]
[78] Full scale testing of multi plate corrugated steel structures in Poland, 1998. Jan Vaslestad, Adam Wysokowski // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : 6th Conference. Gdańsk-Jurata, Polska Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 1998, s. 273--274
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20619] [data modyf: 18-01-2013 10:47]
[79] Kruszywa z pomiedziowego żużla szybowego jako pełnowartościowy materiał dla budownictwa drogowego, 1998. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IV międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 2, s. 13--17, ISBN: 8390730456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20622] [data modyf: 18-01-2013 12:29]
[80] Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych, 1998. Lech Czarnecki, Adam Wysokowski // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : VIII seminarium. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 24--44
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23393] [data modyf: 22-02-2019 13:32]
[81] Możliwości zastosowania kruszyw z odpadów oprodukcyjnych w budownictwie komunikacyjnym, 1998. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IV międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 2, s. 7--12, ISBN: 8390730456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20621] [data modyf: 18-01-2013 12:27]
[82] Wpływ korozji na wytrzymałość zmęczeniową przęseł mostów zespolonych, 1998. Adam Wysokowski // W: Mosty zespolone : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 1998, s. 415--424, ISBN: 8390981106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20620] [data modyf: 18-01-2013 12:16]
[83] Wykorzystanie nowoczesnych technologii przy usuwaniu skutków powodzi w mostownictwie, 1998. Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi : XLIV Konferencja Naukowa - Krynica '98. Krynica, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, T. 2 : Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi, s. 65--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17665] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[84] Badanie wytrzymałości na rozciąganie drogowych betonów cementowych, 1997. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : zbiór referatów z III międzynarodowej konferencji. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 241--245, ISBN: 8390730421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22944] [data modyf: 12-03-2018 13:45]
[85] Nowe materiały i technologie do utrzymania i budowy mostów oraz zasady dopuszczania ich do stosowania w Polsce, 1997. Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // W: XI Zjazd Drogowców Miejskich. Lublin, Polska Lublin : [brak wydawcy], 1997, s. 105--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20642] [data modyf: 28-01-2013 12:43]
[86] Stend for testing of bridge structures at natural scale - research possibilities, 1997. Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // W: Challenges to civil and mechanical engineering in 2000 and beyond - CCME'97 : proceedings of the international conference. Wrocław, Polska [b.m.] : [b.w.], 1997, Vol. 3, s. 589--597, ISBN: 839067548X
Słowa kluczowe: bridges, research laboratory, test stand

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20624] [data modyf: 21-01-2013 09:53]
[87] System Gospodarki Mostowej jako praktyczne narzędzie wspomagające zarządzanie mostami - stan aktualny, 1997. Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // W: XI Zjazd Drogowców Miejskich. Lublin, Polska Lublin : [brak wydawcy], 1997, s. 151--158
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20643] [data modyf: 28-01-2013 12:46]
[88] Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych w budownictwie drogowym, 1997. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Przyjazne Środowisku i Nowoczesne Drogi : międzynarodowe seminaria. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 181--184, ISBN: 839073043X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23394] [data modyf: 22-02-2019 13:53]
[89] Zalecenia stosowania współczesnych metod badań betonu in-situ w polskim budownictwie komunikacyjnym, 1997. Adam Wysokowski, Andrzej Moczko // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : III Ogólnopolska konferencja mostowców. Wisła, Polska Gliwice : Politechnika Śląska, 1997, s. 351--359, ISBN: 8390769107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20628] [data modyf: 21-01-2013 11:17]
[90] Zastosowanie żużli w budownictwie drogowym, 1997. Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : zbiór referatów z III międzynarodowej konferencji. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 381--391, ISBN: 8390730421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23395] [data modyf: 22-02-2019 13:57]
[91] Stand for testing of bridges at natural scale - research possibilities, 1996. Adam Wysokowski // W: Civil Infrastructure Systems for the Next Century : a Global Partnership in Research. Cracow, Polska Warsaw : Polish Academy of Sciences, 1996, s. 117--122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23396] [data modyf: 22-02-2019 14:19]
[92] System Gospodarki Mostowej. Zarządzanie mostami, 1996. Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Aleksandra Hutnik // W: XXXIX Techniczne Dni Drogowe. Busko-Zdrój, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1996, s. 79--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20637] [data modyf: 28-01-2013 11:13]
[93] Bridge Management System: Computer-Aided Planning Decision System for Polish Road Administration, 1995. Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski, Aleksandra Hutnik // W: Fourth International Bridge Engineering Conference. San Francisco, USA Washington : National Academy Press, 1995, Conference Proceedings 7, Vol. 1, s. 16--24, ISBN: 0309061091
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22943] [data modyf: 12-03-2018 12:55]
[94] Monitoring of bridge conditions for durability evaluation in Poland, 1995. Adam Wysokowski, Andrzej Legosz // W: IABSE Symposium - San Francisco 1995 : extending the lifespan of structures. San Francisco, USA Zürich : IABSE, 1995, Vol. 73/2, s. 917--922, ISBN: 3857480874
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20627] [data modyf: 21-01-2013 10:58]
[95] Nowoczesne materiały i technologie do utrzymania i budowy dróg oraz zmiany w zasadach dopuszczania ich do stosowania w Polsce, 1995. Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski // W: X Zjazd Drogowców Miejskich. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1995, s. 99--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20638] [data modyf: 28-01-2013 11:46]
[96] BMS in Poland - computer supported maintenance, 1994. Aleksandra Hutnik, Andrzej Legosz, Adam Wysokowski // W: Gestion des ouvrages d'art : Quelle stratégie pour maintenir et adapter le patrimoine?. Paris, Francja Paris : Presses de L'ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1994, s. 449--454, ISBN: 2859782257
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22086] [data modyf: 18-02-2016 18:26]
[97] Bridge Management System for Polish Road Administration, 1994. Aleksandra Hutnik, Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: International Bridge Conference - Warsaw '94. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, s. 225--234, ISBN: 839015241X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22946] [data modyf: 12-03-2018 14:15]
[98] Effect of operational parameters on durability of highway bridges - basis for optimization of maintenance , 1994. Adam Wysokowski // W: Durability and Service Life of Bridge Structures : II International Scientific Conference. Poznań, Polska Poznań : --, 1994, s. 357--362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23398] [data modyf: 25-02-2019 14:02]
[99] Ocena stanu elementów wyposażenia mostów na podstawie doświadczeń zdobytych przy wykonywaniu Centralnej Ewidencji Dużych Obiektów Mostowych - CEDOM, 1994. Zygmunt Gustowski, Andrzej Łęgosz, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Wyposażenie mostów : II konferencja mostowców. Kozubnik, Polska [B. m.] : --, 1994, s. 177--187
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22937] [data modyf: 08-03-2018 11:40]
[100] Problems of long and short planning in Polish BMS, 1994. Aleksandra Hutnik, Marian Ławniczak, Ewa Misiewicz, Adam Wysokowski // W: International Bridge Conference - Warsaw '94. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, s. 235--244, ISBN: 839015241X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22947] [data modyf: 12-03-2018 14:17]
[101] Problemy modernizacji obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na przykładzie mostu sklepionego, 1994. Zygmunt Gustowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : III konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1994, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22935] [data modyf: 07-03-2018 13:50]
[102] Uwagi wynikające z przeglądów mostów granicznych na Nysie Łużyckiej, 1994. Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych : III konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1994, s. 169--177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23397] [data modyf: 25-02-2019 12:15]
[103] Corrosion and its effect on the fatigue of steel highway bridges, 1992. Adam Wysokowski // W: Safety of bridge structures : proceedings of the 4th international conference. Wrocław, Polska Wrocław : --, 1992, s. 141--146
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22940] [data modyf: 08-03-2018 14:09]
[104] The Central Record of Great Bridge Objects CEDOM, 1992. Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski // W: Safety of bridge structures : proceedings of the 4th international conference. Wrocław, Polska Wrocław : --, 1992, s. 307--312
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22941] [data modyf: 08-03-2018 14:13]
[105] Prace badawcze w zakresie wytrzymałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych, 1991. Adam Wysokowski // W: Wybrane zagadnienia budowy i utrzymania mostów. Bratysława, Słowacja Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1991, s. 75--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22932] [data modyf: 07-03-2018 11:59]
[106] Nowoczesne budownictwo mostowe na przykładzie rozwiązań japońskich, 1990. Adam Wysokowski // W: V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie : konferencja naukowo-techniczna. Czchów, Polska [B. m.], 1990, s. 37--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22081] [data modyf: 18-02-2016 16:56]
[107] Nowy typ dylatacji "TARCO" dla mostów prefabrykowanych, 1990. Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // W: Budowa i utrzymanie mostów prefabrykowanych : konferencja naukowo-techniczna. Borowice, Polska Wrocław, 1990, s. 100--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22942] [data modyf: 12-03-2018 12:22]
[108] Overview of some research projects on durability of bridges, 1990. Adam Wysokowski // W: Bridge Engineering Research in Progress. Reno, USA [B. m.] : --, 1990, s. 119--122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22945] [data modyf: 12-03-2018 14:07]
[109] Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych mostów kolejowych w nowelizowanej normie PN-/S-10052, 1990. Adam Wysokowski // W: Projektowanie, budowa i utrzymanie mostów kolejowych : konferencja naukowo-techniczna. Jadwisin, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 1990, s. 194--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22934] [data modyf: 07-03-2018 13:34]
[110] Algorytm do oceny trwałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych, 1989. Adam Wysokowski // W: Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1989, s. 386--395
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22938] [data modyf: 08-03-2018 12:14]
[111] Durability aspects in the design of steel highaway bridges, 1989. Adam Wysokowski // W: IABSE Symposium - Lisbon 1989 : durability of structures. Lisbon, Portugalia Zürich : International Association for Bridge and Structural Engineering, 1989, Vol. 57/2, s. 475--480, ISBN: 3857480579
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20626] [data modyf: 21-01-2013 10:48]
[112] Ocena skutków zwiększenia obciążeń dróg krajowych na trwałość mostów stalowych, 1989. Adam Wysokowski, Edmund Budka // W: Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1989, s. 396--404
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22939] [data modyf: 08-03-2018 12:16]
[113] Przykłady awarii i napraw przyczółków mostów drogowych, 1988. Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński, Edmund Budka // W: Naprawa i wzmacnianie betonowych i zespolonych konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna. Kielce, Polska [B. m.] : [B. w.], 1988, s. 309--320
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22061] [data modyf: 18-01-2016 12:56]
[114] Estimation of the operational durability of steel highaw bridges by tha simulation method, 1985. Adam Wysokowski // W: Structural Safety and Reliability : proceedings of ICOSSAR '85 : the 4th International Conference on Structural Society and Reliabelity, The International Conference Center Kobe. Kobe, Japonia Kyoto : IASSAR, 1985, Vol. 1., s. 516--520
Słowa kluczowe: highway bridge, operational durability, random model of loads, stress spectra

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20592] [data modyf: 08-01-2013 13:09]
[115] Warunki konstrukcyjno-wytrzymałościowe trwałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych, 1985. Jan Kmita, Adam Wysokowski // W: Środki ochrony i inne sposoby zapewnienia trwałości mostów : konferencja naukowo-techniczna. Płock, Polska [B. m.] : [B. w.], 1985, s. 138--149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22062] [data modyf: 18-01-2016 13:04]
[116] Badania zmian własności stali ze starych wyeksploatowanych mostów drogowych, 1984. Adam Wysokowski, Zbigniew Mańko // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 319--326
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23400] [data modyf: 25-02-2019 14:17]
[117] Sprawozdanie z próbnego obciążenia stalowego mostu drogowego przez rzekę Odrę w Opolu, 1984. Zbigniew Mańko, Józef Rabiega, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 182--192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22082] [data modyf: 18-02-2016 18:10]
[118] Typowe uszkodzenia i problemy utrzymania miejskich mostów stalowych we Wrocławiu, 1984. Zbigniew Mańko, Józef Rabiega, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 193--199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22083] [data modyf: 18-02-2016 18:12]
[119] Uwagi o dopuszczeniu wadliwych stalowych przęseł kolejowych do eksploatacji, 1984. Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 200--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22084] [data modyf: 18-02-2016 18:15]
[120] Uwagi w sprawie stosowania połączeń na śruby sprężające w mostach stalowych, 1984. Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 207--211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22085] [data modyf: 18-02-2016 18:17]
[121] Zasady oceny rezerwy trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych, 1984. Adam Wysokowski, Zbigniew Mańko // W: Metody badań i oceny stanu technicznego mostów stalowych : konferencja naukowo-techniczna. Gdańsk, Polska [B. m.], 1984, s. 327--345
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23399] [data modyf: 25-02-2019 14:12]
[122] Evaluation of the noise level of steel railway bridges from the point of view of experimental research, 1983. Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: Proceedings of the 11th International Congress on Acoustics - ICA. Paris, Francja Paris : International Commisssion on Acoustics, 1983, s. 263--266, ISBN: 4990191560
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22933] [data modyf: 07-03-2018 12:09]
[123] Strain measurements on steel road bridges, 1982. Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // W: IABSE Colloquium : Fatigue of Steel and Concrete Structures : proceedings. Lausanne, Szwajcaria [B. m.] : [brak wydawcy], 1982, s. 849--856, ISBN: 3857480300 .- IABSE Reports : Vol. 37
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20591] [data modyf: 08-01-2013 11:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie / (Red.) Aleksander Nakonieczny, Adam Wysokowski .- Warszawa : [B. w.], 2004, 93 s. .- ISBN: 8391638642
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4208] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, T. 4.1, 119 s. .- ISBN: 8390487993
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5057] [data modyf: 17-01-2013 14:20]
[3] Ogólnopolski katalog kruszyw / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999 .- ISBN: 839112133X
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5053] [data modyf: 17-01-2013 09:28]
[4] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGMWin / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 1.1, 20 s. .- ISBN: 8390487977
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5056] [data modyf: 17-01-2013 14:15]
[5] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : obsługa programu KPSWin (Raport z Przeglądu Szczegółowego) / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 6.0, 28 s. .- ISBN: 8390487950
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5054] [data modyf: 17-01-2013 14:17]
[6] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : przewodnik po programach EGM, KPOM i KPP wraz z instrukcją użytkownika / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, T. 2.1, 238 s. .- ISBN: 8390487969
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5055] [data modyf: 17-01-2013 14:17]
[7] Ogólnopolski katalog kruszyw / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997 .- ISBN: 8390487934
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5059] [data modyf: 18-01-2013 12:37]
[8] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGM - wersja instalacyjna 2.0 / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, [T.] 1.0, 40 s. .- ISBN: 839048790X
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5063] [data modyf: 21-01-2013 11:22]
[9] Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : przewodnik po programach EGM, KPOM, Wykaz, KPP i AKPP wraz z instrukcją obsługi użytkownika : wersja instalacyjna 2.0 / (Red.) Adam Wysokowski .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1994, [T.] 2.0
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5064] [data modyf: 21-01-2013 11:32]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Opinia na temat możliwości wykonywania robót budowlanych dotyczących inwestycji pn: "Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Miedzyrzecz ul. waszkiewicza - etap I od km 1+366,17 do km 1+794,15 (ulica Waszkiewicza na odcinku od torów kolejowych do mostu przez rzekę Obrę oraz część ul. Chrobrego)"w oparciu o dokumentację projektową oraz biorąc pod uwagę stwierdzone kolizje z uzbrojeniem terenu (Sygn. akt I ACa 403/16) / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2018 ; 1--13s. Raport: UZ/IB/ZDiM-6018/W
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wytyczne planowania, projektowania, eksploatacji i utrzymania na drogavch krajowych przejść dla dużych i średnich zwierząt dziko żyjących (projekt) / Janusz Rymsza, Janusz Bohatkiewicz, Joanna Werka, Karolina Jasińska, Dagny Krauze-Gryz, Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Weronika Turek .- - : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2018 ; 1--22s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Analiza efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych. Etap II : Analiza przepisów technicznych dotyczących przejść dla zwierząt na drogach publicznych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis .- - : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2017 ; 1--123s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Opinia na temat kotew PRO do wzmacniania ścian wielowarstwowych w wielkopłytowych systemach prefabrykowanych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2017 ; 3s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5617, IB-3/2017
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Opinia o innowacyjności : wymiana przewodów usytuowanych w gruncie (istniejące sieci podziemne) za pomocą techniki przewiertu płuczkowgo z wykorzystaniem wiertnicy HDD z jednoczesną kontrolą siły ciągu nowo instalowanych przewodów / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2017 ; 8s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5717, IB-6/2017
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Wstępna koncepcja układu Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego w postaci osi komunikacyjnych w jego rejonie dla przyszłościowych potrzeb Zielonej Góry na podstawie analizy zebranych danych / Adam Wysokowski, Dominik Dołęga, Krzysztof Tomala, Weronika Turek .- Uniwersytet Zielonogórski : Zakład Dróg i Mostów, 2017 ; 67s. Raport: UZ-IB-ZDiM-5917 ; + zał.
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Opinia na temat nowatorskiej konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni i podbudowie drenażowej / Adam Wysokowski, Wojciech Eckert .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2016 ; 3s. Raport: UZ-IB-ZDiM/55/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opinia o innowacyjności wystawiona przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego na wniosek Zakładu Usługowo-Handlowego Womar Wojciech Krawczyk / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2016 ; 4s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5416
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Opinia na temat możliwości zastosowania żelbetowych płyt drogowych składowanych w pasie drogowym w miejscowościach: Dobrzejów, Gniewomirowice, Grzymalin do budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Miłkowice / Adam Wysokowski, Krzysztof Tomala .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2015 ; 8s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5315
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Proponowana technologia doraźnej naprawy nawierzchni drogowych na kampusie "A" Uniwersytetu Zielonogórskiego / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2015 ; 6s. Raport: UZ/IB/ZDiM-5215
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 16s. Raport: IB-4/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; 28s. Raport: IB-4/2014, ZDiM-1414/2014
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Raport z badań eksploatacyjnych wiaduktu pod torem nr 1 w ciągu linii nr 003 Warszawa - Kunowice w km 426,680 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5114, IB-20/2014, ZDiM01514
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2014 ; -s. Raport: Nr 5014, IB-4/2014, ZDiM-1414/
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Ekspertyza na temat oddziaływania projektowanej budowy dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej E59 wrocław - Poznań z ulicą Gostyńską w Kościanie na konstrukcję sąsiednich budynków i na funkcjonowanie systemu odprowadzania wód w kierunku rzeki Obry / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4413, IB-ZDiM/08a/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Koreferat na temat rozwiązań projektowych wykonania nowego placu składowego surowca na terenie Zakładu firmy Kronopol Sp. z o.o. w Żarach / Adam Wysokowski, Abdrahman Alsabry .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4313, IB-1/2013/ZDiM/08
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Opinia na temat mozliwości technologicznego wykorzystania produktu PERFEKT I w infrastrukturze komunikacyjnej, hydrotechnicznej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4713, UZ/IB/ZDiM/11/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Opinia na temat oddziaływania na środowisko gruzu betonowo-ceglanego pod względem wbudowania w drogi leśne dla Nadleśnictwa / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4613, UZ/IB/ZDiM/10/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Opinia techniczna na temat przyczyn uszkodzeń wypełnień ekranów akustycznych zlokalizowanych na rondzie R2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Przyczyna Górna / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4813, UZ/IB/ZDiM/12/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Opracowanie proponowanej technologii wzmocnienia gruntu do posadowienia projektowanej nowej kwatery odpadów niebezpiecznych "N" na terenie firmy Ekologistyka / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4513, UZ/IB/ZDiM/09/2013
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 23s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 15s. Raport: IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; 30s. Raport: Nr rej. IB-2/2012/ZDiM
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Koreferat na temat wpływu prowadzonych robót budowlanych przy budowie parkingu podziemnego na powstałe uszkodzenia w istniejącym schronie i budynku Urzędu Miasta Wrocław / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4212, IB-21/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Opinia na temat możliwości zastosowania mieszanki popiołowo-żużlowej do budowy nasypów dróg dojazdowych do mostu na Odrze w Brzegu Dolnym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3812, IB-0412/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Opinia techniczna na temat wpływu nieodpowiedniego odwodnienia na funkcjonalność techniczną oraz nosność i trwałość drogi powiatowej nr 1371D gmina Trzebnica na długości pól golfowych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4112, IB-06/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3512, IB-2-2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Projekt próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Paweł Błażejewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3712, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Próbne obciążenie wiaduktu WD-24 zlokalizowanego w km 261+985 drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce, odcinek Świebodzin - Zielona Góra, nad drogą krajową S3 w km 32+175,51 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak, Tomasz Wiśniewski, Michał Drzewiecki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3912
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Raport z prac naukowo-badawczych projektu w zakresie badań prototypów nowych produktów w postaci prefabrykatów betonowych i żelbetowych niezbędnych przy budowie ekologicznej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3412, IB-0112/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 3612, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Raport z próbnego obciążenia mostu drogowego nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2012 ; -s. Raport: Nr 4012, IB-2/2012
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Opinia o innowacyjności technologii: stalowe mosty przęsłowe systemowe ECO TRACK / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3011
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Opinia techniczna nt przydatności kratownic przestrzennych "DURA TRACK" w inżynierskiej praktyce komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3211
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Raport ocena innowacyjnego rozwiązania kratownic "DURA-TRACK" do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2011 ; -s. Raport: Nr 3311
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Budowa obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 km 0+000,00 - 5+303,20 : raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 33s. Raport: Nr rej. IB-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Ekspertyza (przegląd specjalny) drogowego obiektu mostowego przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Ścinawa wraz z badaniem wybranych elementów konstrukcyjnych i określeniem ich aktualnej nośności / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, I. Poślednik .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2710, IB-13/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Opinia nt rozwiązania połączenia drogowego pomiędzy mostem na Odrze a miejscowością Przyborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Nowa Sól - Wolsztyn z uwzględnieniem zagrożeń powodziowych / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2210, IB-6/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Opinia o innowacyjności kratownic przestrzennych do stabilizacji podłoża DURA - TRACK / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2410
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Opinia o wpływie na środowisko innowacyjnej technologii "Kratownic przestrzennych do stabilizacji podłoża DURA-TRACK" / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2510
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Projekt obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra - Czerwieńsk / Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2910, IB-20/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 1910, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2310, Ib-12/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III, Mazurowice - Wilczków od km 52+759 do km 7+700 / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2010, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego. Most drogowy przez Odrę w Ścinawie JNI: 16030032, DK nr 36 w km 33+493 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, I. Poślednik .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 2610
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 21s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt wschodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 26s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk, Włodzimierz Dyszak .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 28s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : projekt próbnego obciążenia most w km. 147,451 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 12s. Raport: Nr rej. IB - 01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 16s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor. II / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 17s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna : raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Opinia o innowacyjności systemu napraw elementów betonowych w obiektach budowlanych w tym głównie w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1709
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1409, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[57] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor I Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Miedzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1609, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[58] Raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych. Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1809, IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[59] Raport z próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor II. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1509, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[60] Ekspertyza obiektu mostowego nr JNI 01006530 km 14+679 w ciągu drogi powiatowej 3900 Czarkowo-Krzywiń w m. Świniec / Włodzimierz Dyszak, Czesław Machelski, Anna Staszczuk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[61] Opinia dotycząca stanu technicznego drogi leśnej "Niebieskiej" o długości 4557 m na terenie Nadleśnictwa Szprotawa / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1108, IB-2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[62] Opinia na temat mieszanki SMA wyprodukowanej na bazie asfaltu modyfikowanego granulatem gumowym / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1208
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[63] Opinia o innowacyjności systemu korpusów służących do zawalcowania w nawierzchniach bitumicznych. Nazwa handlowa Easy-Lock EWF / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1308
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[64] Opinia techniczna nt przydatności rur firmy HOBAS System Polska Sp. z o.o. z produkowanych w systemie CCGRP w celu ich użycia jako przepusty pod drogami leśnymi / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 1008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[65] Wykonanie badań wybranych cech technicznych kostki brukowej typu "Behaton" / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 0808
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[66] Badania betonowej kostki brukowej, kostka betonowa typu "Behaton" o grubości 8 cm / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0607
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[67] Opinia techniczna nt skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego gabionów (materacy, koszy) / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0707
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[68] Wykonanie badań kostki polbrukowej / Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0507
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[69] Raport z przeglądu szczegółowego mostu zwodzonego na kanale portowym Odry w Nowej Soli / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2006 ; 7s. Raport: Nr rej. IB-10/2006
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[70] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez kanał Dychowski zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+500 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0205, IB-12/2005-1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[71] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Bóbr zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+200 w miejscowości Łagoda / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instutut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0305, IB-12/2005-2
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[72] Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Odrę zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1187F w miejscowości Cigacice km 3+650 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2005 ; -s. Raport: Nr 0105, IB-1/2005
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[73] An analysis of stresses and strains in steel spans with inclined webs / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1983 ; 395--396s. Raport: Raport serii PRE nr 62/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[74] Stability and load capacity of box spans resulting model studies / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 1983 ; 1--13s. Raport: Raport z serii PRE nr 61/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[75] Próba oceny przydatności hipotez kumulacji uszkodzeń do określania wytrzymałości eksploatacyjnej mostów stalowych / Adam Wysokowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inzynierii Lądowej, 1980 ; 1--14s. Raport: Raport z serii PRE nr 11/83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski