System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Dariusz Eljasz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza parametrów czasowych zadań realizowanych w bezprzewodowych sieciach sensorowych z zastosowaniem teorii kolejek, 2014. Dariusz Eljasz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 117 s. (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki), ISBN: 9788378421283, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12174] [data modyf: 26-08-2015 11:38]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] System pomiarowy do diagnozowania dzieci z zaburzeniem koordynacji ruchowej, Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim
// W: Systemy Pomiarowe w teorii i w praktyce, 2020. / red. R. Rybski, Zielona Góra : Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--60, ISBN: 9788395771613
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21815] [data modyf: 07-12-2020 10:17]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wyznaczanie precyzji i dokładności lokalizacji obiektu na przykładzie systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej Dimension4 firmy Ubisense / Dariusz Eljasz, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski, Michał Doligalski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 12, 56--59, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ILS, RTLS, accuracy, dokładność, localization, lokalizacja, measurement uncertainty, niepewność pomiaru, precision, precyzja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.13         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23437] [data modyf: 18-12-2018 10:00]
[2] Localization and behaviour examination of mobile node of wireless sensor network / Dariusz Eljasz, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 211--214, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, NS-2, bezprzewodowe sieci sensorowe, localization, lokalizacja, wireless sensor networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20371] [data modyf: 20-09-2016 12:24]
[3] Zastosowanie bezprzewodowych sieci sensorowych w lokalizacji zwarć doziemnych linii napowietrznych SN / Dariusz Eljasz, Paweł Urbański, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 960--962, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ground fault location, lokalizator zwarć doziemnych, sieci sensorowe, wireless sensor networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18886] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
[4] Dekompozycja sieci jako metoda analizy parametrów czasowych w złożonych strukturach bezprzewodowych sieci sensorowych standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, 2013. Studia Informatica Vol. 34, no. 3, 81--92, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, M/G/1 PS, dekompozycja sieci, network decomposition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17890] [data modyf: 20-08-2015 12:11]
[5] Model M/G/1 PS w procesie modelowania mechanizmu CSMA-CA sieci standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Jacek Bojarski, 2012. Studia Informatica Vol. 33, no 3A, 37--47, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.14.4, M/G/1 PS, modele kolejkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16569] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Modele kolejkowe w analizie sieci IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, 2011. Studia Informatica Vol. 32, no 3A (98), 31--42, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, modele kolejkowe, queuing theory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15757] [data modyf: 06-07-2011 13:39]
[7] Analiza parametrów czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem teorii masowej obsługi i metod szeregowania zadań / Dariusz Eljasz, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1342--1344, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: metody kolejkowe, queuing theory, system obsługi masowej, szeregowanie zadań, task scheduling theory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15256] [data modyf: 18-12-2010 10:06]
[8] Sieć czujników bezprzewodowych oparta na standardzie 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2008. Przegląd Włókienniczy, nr 2, 48--51 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Internet remote laboratory system (IRLS) / Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Dariusz Eljasz, 2007. International Journal of Computing Vol. 6, no 2, 16--21 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Web services, distant learning, remote laboratories
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Systemy operacyjne w sieciach czujników / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, 74--77, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: MANTIS, SOS, TinyOS, dedykowane systemy operacyjne, embedded operating systems, sensor networks, sieci czujników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Kształcenie na odległość w laboratorium metrologii / Dariusz Eljasz, Tomasz Karczewski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 146--148, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wykorzystanie bezprzewodowych sieci komputerowych do przesyłania danych pomiarowych / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 6--9, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11098] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis of communication parameters for chosen LP-WAN standards, 2020. Jakub Maj, Dariusz Eljasz, Krzysztof Piotrowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 57--60, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23676] [data modyf: 01-09-2020 14:04]
[2] Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji, 2020. Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 21--24, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23669] [data modyf: 01-09-2020 12:34]
[3] Wyszukiwania optymalnych ścieżek wspomagane bazami grafowymi, 2020. Jacek Tkacz, Dariusz Eljasz, Michał Doligalski, Aleksandra Łętowska, Wiktor Naskręt // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 101--104, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23684] [data modyf: 01-09-2020 14:32]
[4] Test dokładności systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej Ubisense Dimension4, 2018. Dariusz Eljasz // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 35--38, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23156] [data modyf: 14-09-2018 13:39]
[5] Lokalizacja i badanie zachowania węzła mobilnego w bezprzewodowej sieci sensorowej, 2015. Dariusz Eljasz // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 11--14, ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21948] [data modyf: 04-03-2016 11:22]
[6] Bezprzewodowe sieci sensorowe w rozproszonym systemie lokalizacji zwarć doziemnych linii SN, 2014. Dariusz Eljasz, Paweł Urbański // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 19--22, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21318] [data modyf: 02-09-2015 12:30]
[7] Symulator NS-2 w modelowaniu bezprzewodowych sieci sensorowych bazujących na IEEE 802.15.4, 2012. Dariusz Eljasz, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 11--14, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20363] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Metody analizy parametrów czasowych w systemach Soft Real-Time, 2010. Dariusz Eljasz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 39--42, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19709] [data modyf: 18-08-2010 09:45]
[9] Anteny falowodowe w sieciach WiFi, 2005. Dariusz Eljasz // W: Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI 2005. Chełm, Polska Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005, s. 19--29, ISBN: 8391652823
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski