System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Bartosz Brzostowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Electronic and Optical Properties of Carbon Nanotubes Directed to Their Applications in Solar Cells, Jacek Wojtkiewicz, Bartosz Brzostowski, Marek Pilch
// W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 13th International Conference, PPAM 2019, 2020. / eds. R. Wyrzykowski, E. Deelman, J. Dongarra, K. Karczewski, Cham : Springer Nature Switzerland (Lecture Notes in Computer Science 12044), s. 341--349, ISBN: 9783030432218
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-43222-5_30   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[WZCZ-21509] [data modyf: 02-06-2020 09:21]
[11,6] [0,58]
[2] Augmented symmetry approach to the DFT simulations of the chromium-based rings, Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz
// W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th International Conference, PPAM 2015, 2016. / eds. R. Wyrzykowski et al. . Vol. 2, Berlin - Heidelberg : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science 9574), s. 321--331, ISBN: 9783319321516
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-32152-3_30   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[WZCZ-17930] [data modyf: 01-06-2016 10:26]
[3] DFT study of the Cr8 molecular magnet within chain-model approximations, Valerio Bellini, Daria M. Tomecka, Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Filippo Troiani, Franca Manghi, Marco Affronte
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013, 2014. / eds. R. Wyrzykowski et al., Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 8385), s. 428--437, ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16262] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
[4] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013, 2014. / eds. R. Wyrzykowski et al., Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 8385), s. 448--457, ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Atomically Thin 1T-FeCl2 Grown by Molecular-Beam Epitaxy / Xuhan Zhou, Bartosz Brzostowski, Artur Durajski, Meizhuang Liu, Jin Xiang, Tianran Jiang, Zhiqiang Wang, Shenwei Chen, Peigen Li, Zhihao Zhong, Andrzej Drzewiński, Marcin Jarosik, Radosław Szczęśniak, Tianshu Lai, Donghui Guo, Dingyong Zhong, 2020. Journal of Physical Chemistry C Vol. 124, 9416--9423, ISSN: 1932-7447, , eISSN: 1932-7455, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c03050
[AWCZ-25221] [data modyf: 03-05-2020 10:32]
[70] [0,5]
[2] Spectroscopic and paramagnetic properties of LaAlO3 polycrystals doped with vanadium ions / K. Lemański, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, Adam Drzewiecki, D. Stefańska, P. J. Dereń, 2020. Journal of Luminescence Vol. 221, 1--6, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Energy transfer, LaAlO3, Luminescence, Perovskites, Vanadium ions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117059         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-24935] [data modyf: 12-02-2020 12:27]
[28,58] [0,41]
[3] Spectroscopic and paramagnetic studies of LaAlO3 polycrystals doped with manganese ions / K. Lemański, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, Adam Drzewiecki, D. Stefańska, P. J. Dereń, 2020. Materials Chemistry and Physics Vol. 250, 1--7, ISSN: 0254-0584, , eISSN: 1879-3312, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Energy transfer, LaAlO3, Luminescence, Manganese ions, Perovskites
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.matchemphys.2020.123149         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25334] [data modyf: 02-06-2020 09:34]
[28,58] [0,41]
[4] Accurate Magnetic Couplings in Chromium-Based Molecular Rings from Broken-Symmetry Calculations within Density Functional Theory / Shira Weissman, Michał Antkowiak, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz, Leeor Kronik, 2019. Journal of Chemical Theory and Computation Vol. 15, iss. 9, 4885--4895, ISSN: 1549-9618, , eISSN: 1549-9626, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1021/acs.jctc.9b00459         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-24438] [data modyf: 15-10-2019 12:41]
[140] [1]
[5] Advantages of the DFT Augmented Symmetry Approach to Simulations of the Chromium-Based Ring Cr8 within B3LYP Functional / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, G. Kamieniarz, 2018. Acta Physica Polonica A Vol. 133, no. 3, 591--593, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.133.591         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-22649] [data modyf: 16-04-2018 11:16]
[5] [0,33]
[6] How the size of LaAlO3 nanocrystals changes its spectroscopic properties / P. J. Dereń, B. Bondzior, G. Banach, Bartosz Brzostowski, 2018. Journal of Luminescence Vol. 193, 73--78, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.07.011         Cytowania wg Scopus: 7 [28-09-2020]
[AWCZ-22292] [data modyf: 31-01-2018 13:57]
[35] [1]
[7] Spectroscopic properties of LaAlO3 single-crystal doped with Tb3+ ions / Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, P. J. Dereń, 2018. Optical Materials Vol. 78, 292--294, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Perovskite, Single-crystal, Tb3
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.02.046         Cytowania wg Scopus: 7 [28-09-2020]
[AWCZ-22500] [data modyf: 15-03-2018 15:19]
[35] [1]
[8] Spectroscopic properties of LaAlO3:Tm3+ nanocrystals / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, W. Walerczyk, 2018. Optical Materials Vol. 83, 68--72, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LaAlO3, Nanocrystal, Perovskite, Thulium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.05.058         Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-22968] [data modyf: 02-08-2018 14:22]
[35] [1]
[9] The study of magnetic molecules containing Cr9 chromium-based rings within density functional theory / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Grzegorz Kamieniarz, 2017. Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4, 961--963, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.131.961         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-21516] [data modyf: 29-06-2017 13:05]
[5] [0,33]
[10] Applicability of the DFT augmented symmetry approach to simulations of the chromium-based rings: cross-validation using the PBE functional / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz, 2016. Computational Methods in Science and Technology Vol. 22, no. 2, 109--121, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chromium nanorings, density functional theory, molecular magnets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.22.02.006
[AWCZ-20202] [data modyf: 27-06-2016 12:18]
[11] Spectroscopic properties and Judd-Ofelt analysis of LaAlO3 monocrystal doped with Tm3+ ions / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, B. Bondzior, 2016. Journal of Luminescence Vol. 178, 400--406, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cross-relaxation schemes in Tm3+, Density of states of LaAlO3, LaAlO3, Perovskite, Tm3+
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.05.049         Cytowania wg Scopus: 13 [28-09-2020]
[AWCZ-20480] [data modyf: 14-10-2016 10:27]
[12] DFT estimation of exchange coupling constant of Cr8 molecular ring using the hybrid functional B3LYP / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 407--409, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.407         Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-18985] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[13] Mapping of the DFT spin configuration energies of Cr8Cd molecular ring onto the energy structure of Falicov-Kimball model / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, R. Lemański, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 410--412, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.410         Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-18986] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[14] DFT and Falicov-Kimball model approach to Cr9 molecular ring / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, R. Lemański, G. Kamieniarz, 2014. Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1, 270--271, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.270         Cytowania wg Scopus: 5 [28-09-2020]
[AWCZ-18400] [data modyf: 21-08-2015 09:48]
[15] Fundamental gaps in Cr8, Cr7Ni and Cr7 molecules / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, G. Kamieniarz, 2014. Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1, 234--235, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.234         Cytowania wg Scopus: 5 [28-09-2020]
[AWCZ-18399] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[16] The role of the Ca vacancy in the determination of the europium position in the energy gap, its valence state and spectroscopic properties in KCa(PO3)3 / A. Watras, A. Matraszek, P. Godlewska, I. Szczygieł, J. Wojtkiewicz, Bartosz Brzostowski, G. Banach, J. Hanuza, J. Dereń, 2014. Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 16, no. 12, 5581--5588, ISSN: 1463-9076, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1039/c3cp54875a         Cytowania wg Scopus: 15 [28-09-2020]
[AWCZ-18095] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[17] Chromium-based rings within the DFT and Falicov-Kimball model approach / Bartosz Brzostowski, R. Lemański, T. Ślusarski, D. Tomecka, G. Kamieniarz, 2013. Journal of Nanoparticle Research Vol. 15, 1--12, ISSN: 1388-0764, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: DFT approach, Falicov-Kimball model, Molecular rings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11051-013-1528-2         Cytowania wg Scopus: 15 [28-09-2020]
[AWCZ-17213] [data modyf: 02-09-2015 12:42]
[18] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 992--998, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 15 [28-09-2020]
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] DFT study of octanuclear molecular chromium-based ring using new pseudopotential parameters / Bartosz Brzostowski, T. Ślusarski, G. Kamieniarz, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 1115--1117, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 6 [28-09-2020]
[AWCZ-16502] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Electronic structure and magnetic properties of a molecular octanuclear chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz, 2011. Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 11, no 10, 9080--9087, ISSN: 1533-4880, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1166/jnn.2011.4300         Cytowania wg Scopus: 13 [28-09-2020]
[AWCZ-16062] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Application of the package SIESTA to linear models of a molecular chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 5, 967--968, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 13 [28-09-2020]
[AWCZ-15301] [data modyf: 07-01-2011 11:37]
[22] EIT four-level lambda scheme of cold rubidium atoms / Bartosz Brzostowski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Bogdan Grabiec, Sau Vu Ngoc, Agnieszka Żaba, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 13--16, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced ransparency (EIT), lambda scheme
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15479] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[23] Non-finite-difference algorithm for integrating Newton's motion equations / Bartosz Brzostowski, Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Tadeusz Nadzieja, 2007. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 244, no 3, 851--858, ISSN: 0370-1972, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-11623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Effect of \Gamma-X interband mixing on the surface electronic structure of GaAs/AlAs superlattices / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, 2003. Physical Review B Vol. 67, 1--5, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9947] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Density of states of superlattices with multiple layers per period / R. Kucharczyk, M. Stęślicka, Bartosz Brzostowski, B. Djafari-Rouhani, 2000. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures Vol. 5, 280--290 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: semi-empirical models calculations, semiconductor heterostructures, superlattices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-9948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Density of states of a terminated superlattice with periodically arranged \delta-defects / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka, 1999. Czechoslovak Journal of Physics Vol. 49, no 11, 1537--1545, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Surface electronic structure of periodically \delta-doped superlattice / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka, 1998. Progress in Surface Science Vol. 59, no 1-4, 277--287 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski