System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Bartosiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Wolnego Dostępu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przeciwko entropii: Floridiego podstawy eko--etyki informacyjnej, Katarzyna Bartosiak
// W: Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata, 2019. / pod red. Beata Taraszkiewicz, Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, s. 150--170, ISBN: 9788395660207
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21515] [data modyf: 04-06-2020 10:18]
[2] MULTIedukacja w bibliotekach akademickich - nowe metody i narzędzia szkoleń uzytkowników, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Multibibliotekarstwo, 2018. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały t. 97), s. 25--48, ISBN: 9788365741141
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20281] [data modyf: 29-05-2019 11:47]
[3] Przegonić chmury: komunikowanie wizji, misji i wartości na stronach WWW bibliotek akademickich, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, 2018. / pod red. Tomasza Piestrzyńskiego i Justyny Jerzyk-Wojteckiej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 21--34
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20778] [data modyf: 29-05-2019 12:37]
[4] Doskonalenie jakości usług biblioteki w obszarze kompetencji informacyjnych jej użytkowników. Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Zarządzanie jakością w bibliotece, 2017. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały 94), s. 215--237, ISBN: 9788364203855
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19190] [data modyf: 03-06-2019 11:00]
[5] Egzystencjalistyczne "niebezpieczne związki": Beauvoir i Sartre'a pojęcie miłości, Katarzyna Bartosiak
// W: Filozoficzne rozważania na temat miłości, 2017. / red. Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 99--131, ISBN: 9788365598639
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19727] [data modyf: 21-11-2019 11:38]
[6] Po wsparcie do filozofa. Sartre'owski egzystencjalizm w praktyce doradczej, Katarzyna Bartosiak
// W: Oblicza egzystencjalizmu, 2017. / red. nauk. Marek Błaszczyk, Kraków : Wydawnictwo Studio Grafpa i Autorzy, s. 231--250, ISBN: 9788363213329
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19728] [data modyf: 03-06-2019 09:53]
[7] W trosce o kulturę informacyjną; zrozumiałość tekstów "konsumenckich" na stronach www bibliotek, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni, 2017. / pod red. Katarzyny Materskiej i Beata Taraszkiewicz, Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, s. 78--95, ISBN: 9788388783241
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19978] [data modyf: 31-05-2019 11:59]
[8] Czy humaniści potrafią zlokalizować, wybrać i posłuzyć się informacją naukową? Wyniki badań pilotażowych, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa, 2016. / pod red. Beaty Taraszkiewicz, Słupsk : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 96--121, ISBN: 9788388783227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18912] [data modyf: 31-03-2017 12:46]
[9] Satysfakcja użytkowników jako podstawa budowania relacji z nowoczesną biblioteką uczelnianą. Wyniki badań Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, 2016. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały 92), s. 185--206, ISBN: 9788364203640
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17780] [data modyf: 18-04-2016 09:00]
[10] Tworzenie kultury oceny drogą do nowoczesnej biblioteki (akademickiej), Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu, 2015. / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej, Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, s. 17--22, ISBN: 9788361970286
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17540] [data modyf: 25-01-2016 09:56]
[11] Wspomnienie (fragment) / Lew Zander; tłum., Katarzyna Bartosiak
// W: Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, 2015. , Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN (Filozofia Rosyjska t. 6), s. 252--257, ISBN: 9788376831060
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17872] [data modyf: 16-05-2016 12:16]
[12] Zadowoleni czytelnicy, czyli wstęp do systematycznych badań nad satysfakcją użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie* : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 57--65, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17472] [data modyf: 11-01-2016 11:52]
[13] Człowiek, Bóg, czas w Sartre'owskim egzystencjalizmie ateistycznym, Katarzyna Bartosiak
// W: Religia wobec historii, historia wobec religii, 2006. / pod red. Elżbiety Przybył, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 102--112, ISBN: 8360490244
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9315] [data modyf: 29-01-2008 11:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2018 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2019. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 5, 299-317, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25452] [data modyf: 08-07-2020 09:11]
[2] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2017 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 535--552, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24119] [data modyf: 28-05-2019 12:27]
[3] Między filozofią a literaturą: Simone de Beauvoir koncepcja powieści metafizycznej / Katarzyna Bartosiak, 2018. Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne: O egzystencji. Między filozofią i literaturą XXXI, nr 2, 101--124```, ISSN: 2082-0860, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: appeal, existentialism, lived experience, metaphysical novel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23771] [data modyf: 07-03-2019 08:58]
[4] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2016 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 487--505, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22412] [data modyf: 21-02-2018 11:11]
[5] Biblioteczne szkolenia i jak je znaleźć. Analiza wybranych elementów witryn internetowych polskich bibliotek publicznych uczelni akademickich / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2017. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 9, 193--211, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22868] [data modyf: 15-06-2018 09:09]
[6] Biografia mnie wyzwoli... Jean-Paula Sartre'a pojekt terapeutyczny : Człowiek a problem humanizmu / Katarzyna Bartosiak, 2017. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna tom 6, nr 1, 167--202, ISSN: 2299-1875, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: auobiography, biography, existential psychoanalsis, original choice
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22213] [data modyf: 15-01-2018 10:04]
[7] Napisz, co o nas sądzisz - czyli badania satysfakcji w BUZ / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Uniwersytet Zielonogórski 241, 3, 17, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21288] [data modyf: 20-04-2017 09:50]
[8] Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Zarządzanie Biblioteką, 1 (9), 28--36, ISSN: 2081-1004, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Appreciative Inquiry, model 4D, organizational development, podejście doceniające, rozwój organizacyjny, the 4D Model, the constructionist principle, zasada konstruktywizmu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23655] [data modyf: 08-02-2019 09:23]
[9] Bibliografia Lubuskiej Polonistyki Akademickiej za rok 2015 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 432--449, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21151] [data modyf: 06-03-2017 10:32]
[10] Dobra zmiana jest możliwa, czyli podejście deceniające w bibliotece / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2016. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 8, 223--247, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21432] [data modyf: 31-05-2017 10:56]
[11] Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego składnikiem kultury oceny w nowoczesnej bibliotece akademickiej / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 7, 257--284, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20089] [data modyf: 23-05-2016 15:56]
[12] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 1 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 36--39, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19307] [data modyf: 23-10-2015 09:51]
[13] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 2 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 40--42, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19452] [data modyf: 23-10-2015 09:52]
[14] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 3 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 16--19, ISSN: 1644-7867, rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19571] [data modyf: 04-12-2015 08:48]
[15] Cóż po filozofie...? Zwierzenia młodych adeptek filozofii / Katarzyna Bartosiak, Agata Pilecka, 2004. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9, 49, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20070] [data modyf: 19-05-2016 10:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean Paulu Sartrze / Katarzyna Bartosiak // W: Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne .- 2010, nr 24/25, s. 75--97, ISSN: 0867-647X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9696] [data modyf: 29-10-2013 08:37]
[2] Sztuka spacerowania, czyli śladami flâneura po nowoczesności i ponowoczesności / Katarzyna Bartosiak // W: Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2005, nr 1, s. 1-7
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10371] [data modyf: 19-05-2016 09:37]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Przyszłość miłości: o nową filozofię relacji intymnych, 2018. Katarzyna Bartosiak // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości: przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : Abstrakty. Lublin, Polska Lublin, 2018, s. 58, ISBN: 9788365272812
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23249] [data modyf: 12-10-2018 10:39]
[2] Egzystencjalistyczne "niebezpieczne związki": Beauvoir i Sartre'a pojęcie miłości, 2017. Katarzyna Bartosiak // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości: przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : Abstrakty. Lublin, Polska Lublin, 2017, s. 28, ISBN: 9788365272584
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23248] [data modyf: 12-10-2018 10:37]
[3] Pisanie egzystencji. Jean-paula Sartre'a (auto)biografie, 2017. Katarzyna Bartosiak // W: Konferencja Naukowa Filozoficzne Aspekty Literatury. Lublin, Polska Lublin, 2017, s. 47, ISBN: 9788365272591
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23245] [data modyf: 10-10-2018 08:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski