System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jarosław Kuczer
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki prawne (25 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 104 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Sorau = Żary, 2015. Barbara Bielinis-Kopeć, Jarosław Kuczer, Berlin : Deutschen Gesellschaft e.V. 24 s. (Schlösser und Gärten der Neumark = Zamki i Ogrody Nowej Marchii Ht. 18), ISBN: 9783941675742, fot. rys.
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13020] [data modyf: 29-03-2016 12:31]
[2] Baronowie, hrabiowie, książęta : Nowe elity Śląska (1629-1740), 2013. Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 319 s. , ISBN: 9788378420590,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11656] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[3] Historia Szprotawy/ Felix Matuszkiewicz ; tłum. i oprac., 2010. Jarosław Kuczer, Szprotawa : Urząd Miejski 323 s. , ISBN: 9788393048601, .- zawiera: Szprotawa w XX wieku/ Hieronim Szczegóła
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9750] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[4] Archiwum Herminy von Reuss : korespondencje rodzin Reuss, Schönaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C.Norwida w Zielonej Górze, 2009. Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Pro Libris 130 s. (Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze Zeszyt 4), ISBN: 9788388336744,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9342] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[5] Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671 - 1727, 2007. Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Warszawa : Wydaw. "DiG" 146 s. , ISBN: 8371814828,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8093] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[6] Szlachta w życiu społeczno - gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej : 1526 - 1740, 2007. Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 324 s. , ISBN: 9788374810760,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7927] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[7] Kronika Zielonej Góry; tłum. [z niem.] i oprac., 2005. Jarosław Kuczer ; Johann Gottfrid John, Heinrich Adolph Piltz., Zielona Góra : Pro Libris 206 s. , ISBN: 838833641X,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7311] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sejmik zielonogórski w systemie administracyjnym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740), Jarosław Kuczer
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 559--573, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21548] [data modyf: 18-06-2020 13:02]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Etatyzm śląski doby baroku. Myśl polityczno-prawna a reorganizacja życia publiczno-administracyjnego Śląska w latach 1629-1740, Jarosław Kuczer
// W: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, 2018. / red. S. Bożyk, A. Olechno, Białystok : Wydaw. Temida 2, s. 655--663, ISBN: 9788365696007
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20323] [data modyf: 30-05-2019 18:01]
[20] [1] / [20] [1]
[3] Migrating Aristocracy. Notices toPublic, Law and Administrative Dimensions of Aristocratic Aspirantions in Silesia in the Epoch of Baroque, Jarosław Kuczer
// W: Changes of the Noble Society : Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, 2018. / ed. J. Brňovják, J. Županič, Ostrava - Prague : University of Ostrava, Charles University, s. 163--173, ISBN: 9788075990679
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20964] [data modyf: 28-06-2019 11:18]
[5] [1] / [5] [1]
[4] Prawodawstwo i administracja królewska względem Żydów Dolnego Śląska w epoce habsburskiej (1526-1740), Jarosław Kuczer
// W: Żydzi żarscy a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego, 2017. / pod red. Tomasza Jaworskiego i Tamary Włodarczyk, Żary-Żagań : Oficyna Wydawnicza Dekorgraf, s. 9--24, ISBN: 9788363532499
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19128] [data modyf: 03-06-2019 09:34]
[5] [1] / [5] [1]
[5] Fürsten und Stände: Herrschaft im Feudalismus, Jarosław Kuczer, Tim S. Müller
// W: Handbuch zur Geschichte der Kulturlandschaft der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2016. / Hg. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Axel Zutz, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 277--314, ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18383] [data modyf: 14-11-2016 08:26]
[6] Książęta i stany: władza w czasach feudalnych, Jarosław Kuczer, Tim S. Müller
// W: Historia krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej części województwa lubuskiego, 2016. / red. G. Bayerl, L. C. Belzyt, A. Zutz, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 267--307, ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18095] [data modyf: 24-08-2016 13:01]
[7] Kunst und Kultur in der südlichen Lubuskie, Jarosław Kuczer
// W: Kultur-Landschaft im Zentrum Europas : Deutsch-polnische Touren in Geschichte und Gegenwart der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2015. / Hg. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 77--87, ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18438] [data modyf: 30-11-2016 10:15]
[8] Sztuka i kultura w południowym Lubuskim, Jarosław Kuczer
// W: Krajobraz Kultury w centrum Europy : Polsko-niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 77--87, ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16825] [data modyf: 08-05-2015 12:07]
[9] Geschlechter, Parks und Schlösser. Adelige Lebensformen und ihre bauliche Repräsentation, Jarosław Kuczer
// W: Adelslandschaft, Industrielandschaft, Zukunftslandschaft. : Deutsch-polnische Touren in Geschichte und Gegenwart der Niederlausitz und südlichen Lubuskie, 2014. / Hg. Günter Bayerl, Cottbus - Senftenberg : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 115--131, ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16398] [data modyf: 05-10-2015 08:03]
[10] Prestiż i ranga. Arystokracja śląska doby baroku, Jarosław Kuczer
// W: Siedem wykładów na siedem wieków Sławy. Zeszyt historyczny, 2014. / pod red. Alfreda Röslera, Sława : Urząd Miejski w Sławie, s. 69--76, ISBN: 97808392010067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16397] [data modyf: 05-10-2015 08:04]
[11] Rody, parki i palace. Arystokratyczne style życia i ich architektoniczna reprezentacja, Jarosław Kuczer
// W: Krajobraz kulturowy: arystokratyczny, przemysłowy oraz krajobraz przyszłości : Polsko-niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego, 2014. / red. nauk. Günter Bayerl, Leszek Belzyt, Cottbus, Zielona Góra : Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogorski, s. 115--131, ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18437] [data modyf: 30-11-2016 09:48]
[12] Obchody uroczystości i świąt w Zielonej Górze w świetle kroniki miejscowego nauczyciela Johanna Gottfrieda Johna z 1816 roku, Jarosław Kuczer
// W: Zielona Góra - Chociebuż. Społeczeństwo, rozwój przemysłowy, kultura = Grünberg - Cottbus. Gesellschaft, Industrielle, Kultur, 2013. / red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--121, ISBN: 9788378420668
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15441] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[13] Polityka tworzenia nowych elit arystokratycznych Śląska w czasach reform absolutystycznych Habsburgów po 1629 roku, Jarosław Kuczer
// W: Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych, 2013. / red. Hanna Kurowska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" (Zielonogórskie Studia Demograficzne nr 3), s. 11--31, ISBN: 9788360087800
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15731] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[14] Prestige, Rank, Authority - Tradition and Law. The Silesian Aristocracy's Way to Gain and Hold up the Social Status at the Turn of Baroque and Enlightenment, Jarosław Kuczer
// W: Images of/from Enlightenment, 2013. / eds. Dariusz Dolański, Anna Janczys, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 137--163, ISBN: 9788378420484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15339] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[15] Prestiż, ranga, autorytet, reprezentacja. Prawno-społeczne konsekwencje hierarchizacji arystokracji śląskiej do 1740 roku, Jarosław Kuczer
// W: Między Barokiem a Oświeceniem : Społeczeństwo stanowe, 2013. / pod red. Stanisława Achremczyka i Jerzego Kiełbika, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 194--218, ISBN: 9788360839591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16036] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[16] Rycerze, manowie, szlachta, baronowie. Prawne i społeczne aspekty powstania wczesnonowożytnej szlachty księstwa głogowskiego w okresie panowania Jagiellonów (1490-1526), Jarosław Kuczer
// W: Głogów w czasach Jagiellonów, 2012. / red. Leszek Lenarczyk, Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa, s. 19--54, ISBN: 8397860732397
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15162] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[17] Ewolucja tytulatury arystokracji śląskiej w XVI - XVIII wieku. Zarys problemu, Jarosław Kuczer
// W: Šlechtic v Horním Slezsku = Szlachcic na Górnym Śląsku : vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), 2011. / red. Jiří Brnovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Katowice - Ostrava : Uniwersytet Śląski - Ostravská Univerzita, s. 35--52, ISBN: 9788073689360
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14046] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[18] Miasto cesarskie. Zielona Góra za czasów panowania dynastii Habsburgów (1526-1740), Jarosław Kuczer
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, 2011. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--238, ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13850] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[19] Sejmik weichbildu zielonogórskiego. Administracja stanowa w czasach habsburskich (1526-1740), Jarosław Kuczer
// W: Burmistrz, landrat, wojewoda : przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, 2011. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Pro Libris, s. 26--33, ISBN: 9788388336867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13799] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[20] Arystokracja z przywileju. Czynniki determinujące rozwój śląskiego Herrenstandu w okresie dominacji cesarskiej 1600-1740, Jarosław Kuczer
// W: Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, 2010. / red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--142
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12003] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[21] Die schlesischen Stände und die kaiserliche Kriegführung von 1600 bis 1740 am Beispiel des Fürstentums Groß-Glogau, Jarosław Kuczer
// W: Kriegführung und Staatsfinanzen : Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740, 2010. / Peter Rauscher (Hg.), Münster : Aschendorff Verlag, s. 229--250, ISBN: 9783402139936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11805] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[22] Jakub Schickfuss (1574-1636). Uczony, prawnik - dyplomata, kronikarz śląski, Jarosław Kuczer
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne, 2009. / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 21--33, ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11427] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[23] Transfer der Aristokratie und Evolution des schlesischen Herrenstandes in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Jarosław Kuczer
// W: Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa, 2009. / herausgegeben von Agnieszka Pufelska und Iwan Michelangelo D'Aprile, Hannover : Wehrhahn Verlag, s. 89--106, ISBN: 9783865252197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11263] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[24] Obsada urzędów starościńskich w dziedzicznych księstwach śląskich w obliczu absolutyzmu cesarskiego (1629 - 1741), Jarosław Kuczer
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 273--286, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10480] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[25] Pomiędzy prowincją a uniwersalizmem stanowym. Szlachta weichbildu zielonogórskiego w okresie 1526 - 1740, Jarosław Kuczer
// W: Zielona Góra - Chociebuż: historia społeczeństw i gospodarki = Grünberg - Cottbus: Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte, 2008. / red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt . tom 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--45, ISBN: 9788374811835
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10381] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[26] Kronika Carla Augusta Bergmüllera w świetle nowożytnego dziejopisarstwa miejskiego w Europie i na Śląsku, Jarosław Kuczer
// W: Zielona Góra na przestrzeni dziejów : przemiany społeczno - kulturowe, 2007. / red. Dawid Kotlarek, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 67--80, ISBN: 9788388336577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9490] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[27] Szlachta weichbildu zielonogórskiego w strukturze administracyjno - ekonomicznej księstwa głogowskiego w latach 1526 - 1740, Jarosław Kuczer
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, 2007. / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 5), s. 69--85, ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9406] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[28] Świebodzin w okresie panowania habsburskiego (1526 - 1740), Jarosław Kuczer
// W: Dzieje Świebodzina, 2007. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, s. 61--106, ISBN: 8392281438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9111] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[29] Podstawy kształtowania kontaktów szlachty krośnieńskiej i głogowskiej z prowincją wielkopolską w okresie wczesnonowożytnym (1526-1741), Jarosław Kuczer
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--110, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8441] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[30] Rodzina von Biberstein w księstwie głogowskim w XVI w., Jarosław Kuczer
// W: Bibersteinowie : w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, 2006. / red. nauk. Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--110, ISBN: 8374810440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8724] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[31] Osadnictwo żydowskie w księstwie głogowskim w swietle procesów społeczno-ekonomicznych Europy doby średniowiecza, Jarosław Kuczer
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 485--499, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7536] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[32] Podstawy prawnej egzystencji społeczności żydowskiej księstwa głogowskiego w okresie rządów habsburskich (1526-1740), Jarosław Kuczer
// W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--111, ISBN: 8389712954
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8117] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[33] Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w ZIelonej Górze, Jarosław Kuczer
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--20, ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7946] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[34] Rodzina von Kitlitz jako właściciele majątku Świdnica w okresie wczesnonowożytnym, Jarosław Kuczer
// W: Świdnica : 700 lat historii, 2005. / oprac. i zdjęcia Mirosław Kuleba, Świdnica : Urząd Gminy Świdnica, s. 73--76
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8178] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[35] Handel żydowski w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek), Jarosław Kuczer
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 263--276, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7535] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Czwarty stan?". Aspekty społeczno-ustrojowe, prawne, administracyjne i kulturowe warunkujące rozwój stanu panów (Herrenstand) na Śląsku w okresie nowożytnym (XVI?XVIII w. / Jarosław Kuczer, 2019. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy R. 10, nr 1, 1--13, ISSN: 1803-7550, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24307] [data modyf: 11-10-2019 14:24]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Struktura dóbr szlacheckich w księstwie głogowskim i podstawy prawnego ich funkcjonowania w czasach habsburskich (1526-1740) / Jarosław Kuczer, 2019. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia Vol. 74, 159--181, ISSN: 0239-4251, , eISSN: 2083-361X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Silesia, fideikomis, księstwo głogowskie, landed property, nobility, principality of Głogów, szlachta, własność ziemska, Śląsk
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17951/f.2019.74.159-181
[AWCZ-25158] [data modyf: 15-04-2020 08:44]
[20] [1] / [20] [1]
[3] Perspektywy zmiany prawnego statusu mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec / Jarosław Kuczer, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 127--136, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, ethnic minority, minority, mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, mniejszość polska w Niemczech, the Council of Polish Organizations in Germany, the Framework Convention for the Protection of National Minorities, the Polish minoruty in Germany
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24929] [data modyf: 11-02-2020 12:57]
[5] [1] / [5] [1]
[4] Prawne i administracyjne podstawy tworzenia systemu militarnego na Śląsku na przykładzie Księstwa Głogowskiego w czasach habsburskich (1526-1740) / Jarosław Kuczer, 2018. Studia Zachodnie t. 20, 21--46, ISSN: 1428-0663, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Habsburgowie, bezpieczeństwo, księstwo głogowskie, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23783] [data modyf: 11-03-2019 12:58]
[9] [1] / [9] [1]
[5] "Ci, którzy hołdują, i ci, którym hołdy są czynione". Hołd na ziemiach śląskich w czasach habsburskich (1526-1740). Zwyczaj, procedura prawna i postępowanie administracyjne / Jarosław Kuczer, 2017. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t. 14, 157--168, ISSN: 1733-0491,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22533] [data modyf: 22-03-2018 14:06]
[0] [0] / [0] [0]
[6] Herrenstand - panský stav - stan panów. Trudności w tłumaczeniu i wprowadzaniu do obiegu naukowego pojęć historycznych o złożonym charakterze prawno-administracyjnym i społeczno-kulturowym. / Jarosław Kuczer, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 24, nr 4, 69--81, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21823] [data modyf: 25-10-2017 09:46]
[13] [1] / [13] [1]
[7] "Stan panów"? Miejsce Herrenstandu w systemie prawnym, administracyjnym i ustrojowym Śląska w epoce habsburskiej / Jarosław Kuczer, 2017. Studia Zachodnie t. 19, 51--73, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Herrenstand, arystokracja, baronowie, hrabiowie, stan panów, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22369] [data modyf: 15-02-2018 08:51]
[9] [1] / [9] [1]
[8] Arystokracja jako "stan" legitymizujący absolutystyczny ustrój administracji Śląska w okresie po wojnie trzydziestoletniej (1648-1740) / Jarosław Kuczer, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 43--55, ISSN: 1428-0663, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: absolutyzm, administracja, arystokracja, wojna trzydziestolenia, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21415] [data modyf: 06-06-2017 08:25]
[9] Szlachta Księstwa Legnickiego w drugiej połowie XVII w. w świetle spisu dóbr ziemskich z 1676 r. / Jarosław Kuczer, Marcin Maciejewski, 2016. Slezský sborník. Acta Silesiaca, nr 1, 5--28, ISSN: 0037-6833, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Duchy o Legnica, Silesia, aristocracy, nobility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21380] [data modyf: 22-05-2017 09:08]
[10] Zur Besitzgeschichte der Niederlausitzer Standesherrschaft Sorau vom 13. bis 18. Jahrhundert / Jarosław Kuczer, 2016. Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte Band 67, 215--221, ISSN: 0447-2683,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21156] [data modyf: 07-03-2017 10:58]
[11] Klucze niemieckiej historiografii do historii o Polsce. Uwagi na marginesie książki Michaela G. Müllera "Zrozumieć polską historię", Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, "Poznańska Biblioteka Niemiecka", 505 ss. / Jarosław Kuczer, 2015. Studia Zachodnie 17, 364--373, ISSN: 1428-0663,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20358] [data modyf: 16-09-2016 08:41]
[12] "Nowa tradycja". Administracyjno-ustrojowe zwiazki książąt ze Śląskiem w okresie 1629--1740 / Jarosław Kuczer, 2015. Studia Zachodnie 17, 59--77, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20268] [data modyf: 01-08-2016 07:57]
[13] Aristocracy Devoid of Court: Silesian Counts in State Structures of the Czech Crown and German Empire at the Time of the Reformed Land Order after 1629 / Jarosław Kuczer, 2013. Prague Papers on the History of Intetrnational Relations 2, 52--65, ISSN: 1803-7356, summ.
Słowa kluczowe: Aristocracy, Bohemia, Graffenstand, Habsburg, Silesia, Silesian Counts
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17852] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[14] The Decline or Growth of the Importance of Silesian Barons at the End of the 17th Century and at the Beginning of the 18th Century / Jarosław Kuczer, 2012. Slezský sborník. Acta Silesiaca, čÍslo 3-4, 181--200, ISSN: 0037-6833, summ.
Słowa kluczowe: Freiherren, German aristocracy, Reichsfreyherren, Silesia, Silesia principalities, aristocracy, barons, counts, dukes
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17479] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[15] Graffen haben wir nicht im Lande. Social and Legal Aspects of the Growth of the Silesian Aristocracy in 1600-1740 / Jarosław Kuczer, 2011. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nr X (XXI), 77--94, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15966] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[16] An official or a satrap? Two faces of the starost in hereditary Silesian duchies (1629-1741) / Jarosław Kuczer, 2010. Slezský sborník. Acta Silesiaca R. CVIII, Č. 3-4, 187--204, ISSN: 0037-6833,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15220] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[17] Baron Johann von Schönaich zwany Nieszczęśliwym (cz. 1) / Jarosław Kuczer, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 1, 104--109, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12963] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[18] Baron Johann von Schönaich zwany Nieszczęśliwym (cz. 2) / Jarosław Kuczer, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 137--142, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13252] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[19] Podróżnik, dyplomata, fundator śląski doby renesansu. Joachim von Berge (1526-1602) oczami biografa Karla Kellera / Jarosław Kuczer, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 139--146, ISSN: 1642-5995, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13566] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[20] Baronowie von Rechenberg / Jarosław Kuczer, 2007. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 3, 74--82, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12349] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[21] Hrabiowie von Dünnewald / Jarosław Kuczer, 2007. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 1, 123--132, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11967] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[22] Hrabiowie von Fernemont / Jarosław Kuczer, 2007. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 104--111, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12258] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[23] "Kapitał cywilizacyjny" szlacheckości na Śląsku / Jarosław Kuczer, 2006. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 97--105, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11349] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[24] Kryteria definiujące elitę szlachecką ksiestwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej (1648-1741) / Jarosław Kuczer, 2006. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 2, 276--289, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11054] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[25] Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741 / Jarosław Kuczer, 2006. Pro Libris, 2, 97--103, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10947] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[26] Szlachcianka w życiu społecznym księstwa głogowskiego / Jarosław Kuczer, 2005. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 124--129, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10594] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[27] Kronika czy krótkie opisanie...? / Jarosław Kuczer, 2003. Pro Libris, 1, 125--128, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10562] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "L'économie du bon plaisir". Wpływ myśli etatystycznej na organizację życia administracyjno-ekonomicznego Śląska doby habsburskiej (1526-1740) / Jarosław Kuczer // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 7, s. 196--211, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Holy Roman Empire of German Nation, Silesia, administracja, administration, arystocracy, arystokracja, economics, ekonomia, etatyzm, statism, Śląsk, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10587] [data modyf: 03-11-2017 11:30]
[2] Cudzoziemska arystokracja w "prowincji przygranicznej". Problem udziału imigrantów w pracach administracji śląskiej (1629--1740) / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 11--31, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9891] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[3] Matrykuła ziemska księstwa brzeskiego z początku XVIII w. / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 265--286, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9595] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[4] Rola "motywów" i "zasług" w procedurze prawnej uzyskania tytułu arystokratycznego na Śląsku w nowej polityce Habsburgów po 1629 r. / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 15--33, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9587] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[5] Dzieje Nowego Miasteczka do końca XVIII wieku. Prawno-własnościowe i społeczne aspekty rozwoju miasta / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 65--107, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9252] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[6] Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald (1669 - 1718) / Jarosław Kuczer // W: Studia Śląskie .- 2009, T. LXVIII, s. 93--116, ISSN: 0039-3355, tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8427] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[7] Spis właścicieli dóbr ziemskich księstwa świdnicko-jaworskiego z 1690 roku / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2009, T. 11, s. 175--189, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8582] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[8] Szlachcic In Christo seeliglich. Edukacja młodzieży szlacheckiej Śląska w czasach habsburskich na przykładzie księstwa głogowskiego / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2009, T. 11, s. 29--41, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8577] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[9] Od wypędzenia do przywileju. Czynniki warunkujące egzystencję społeczności żydowskiej księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526 - 1741) / Jarosław Kuczer // W: Studia Judaica - (Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich) .- 2008, Tom IV, s. 121--141
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8058] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[10] Spis lenników księstwa żagańskiego z 1719 roku/ oprac. / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 187-- 194, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8240] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[11] Transfer arystokracji a ewolucja śląskiego "Herrenstand" w pierwszej połowie XVIII wieku / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 53--67, ISSN: 1428-0663, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8236] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[12] Majątki szlacheckie współczesnej gminy Świdnica w okresie habsburskim (1526 - 1740) / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 81--96, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7941] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[13] Szlachta jako dzierżawca dóbr królewskich w księstwie głogowskim w XVI i XVII wieku / Jarosław Kuczer // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 131--143, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8217] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[14] Materiały do historii Środkowego NAdodrza (XVI-XVIII wiek) zasobach Austriackiego Archiwmu Państwowego w Wiedniu / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2005, T. 8, s. 273--281, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7509] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[15] Współdziałanie szlachty protestanckiej ksiestwa głogowskiego w obronie wyznania w XVII i na początku XVIII wieku / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2005, T. 8, s. 121--136, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7505] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[16] Zielonogórski "Landhaus" jako miejsce obrad sejmiku szlacheckiego na przełomie XVII i XVIII w. / Jarosław Kuczer // W: Studia Zielonogórskie .- 2005, T. 11, s. 67--76, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7225] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[17] Znaczenie rodu von Kottwiz w enklawie chobieńskiej w latach 1477-1638 / Jarosław Kuczer // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 75--88, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6997] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Migracje arystokracji a przemiany prawno-administracyjne i własnościowe majątków ziemskich na Śląsku w dobie późno-habsburskiej (1629-1740), 2018. Jarosław Kuczer // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 22, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23314] [data modyf: 07-12-2018 12:17]
[0] [0] / [0] [0]
[2] "L'économiedu bon plaisir". Wpływ myśli etatystycznej na organizację życia administracyjno-ekonomicznego Śląska doby habsburskiej (1525-1740), 2016. Jarosław Kuczer // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 50, ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: Holy Roman Empire of German Nation, Silesia, administracja, administration, arystocracy, arystokracja, economics, ekonomia, etatyzm, statism, Śląsk, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23274] [data modyf: 14-11-2018 09:39]
[3] Szlachta kożuchowska wobec wyzwań polityki religijnej cesarstwa Habsburgów po wojnie trzydziestoletniej (1648-1740), 2009. Jarosław Kuczer // W: Kościół Łaski w Kożuchowie : materiały z sesji naukowej, Kożuchów 19 V 2009 roku. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2009, s. 47--54, ISBN: 9788392728436
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19194] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[4] Działalność jezuitów na terenie powiatu nowosolskiego (1649 - 1776), 2008. Jarosław Kuczer // W: Zabytki Kożuchowa i okolic. Ochrona i renowacja : materiały z seminarium naukowego "Renowacja architektury sakralnej i zabytkowych budowli strategią na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego w województwie lubuskim". Kożuchów, 30 V 2008 r. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2008, s. 25--32, ISBN: 9788392728405
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18811] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[5] Kształcenie nauczycieli we Francji, 2003. Aleksandra Kuczer, Jarosław Kuczer // W: Edukacja w procesie integracji europejskiej : [materiały konferencyjne]. Białystok, Polska Białystok : Instytu Historii Uniwersytetu Białostockiego, 2003, s. 158--162, ISBN: 8391816133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17197] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[6] Szlachta enklawy świebodzińskiej w życiu księstwa głogowskiego doby habsburskiej (XVI-XVIII wiek), 2002. Jarosław Kuczer // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 111--124, ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17143] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Burmistrz, landrat, wojewoda : przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych / (Red.) Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer .- Zielona Góra : Pro Libris, 2011, 226 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4941] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[2] Historia Szprotawy/ Felix Matuszkiewicz ; tłum. i oprac. / (Red.) Jarosław Kuczer .- Szprotawa : Urząd Miejski, 2010, 323 s. .- ISBN: 9788393048601 .- zawiera: Szprotawa w XX wieku/ Hieronim Szczegóła
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4776] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[3] Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku / (Red.) Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 259 s. .- ISBN: 9788374813112
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4733] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[4] Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne / (Red.) Przemysław Bartkowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2009, 161 s. .- ISBN: 9788388336720
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4653] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[5] Kronika Zielonej Góry; tłum. [z niem.] i oprac. / (Red.) Jarosław Kuczer .- Zielona Góra : Pro Libris, 2005, 206 s. .- ISBN: 8388336
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4156] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Familie von Rechenberg. Von uhrem Unsprung bis zur gegenreformation. Neuere Beiträge / / Wolfrad Freiherr von Rechenberg .- Münster , 2013 (Rec.) Jarosław Kuczer // Studia Zachodnie .- 2016, t. 18, s. 401--404
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, t 1 / / Anna Kalisz (red.) .- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" (Rec.) Jarosław Kuczer // Przegląd Prawa Konstytucyjnego .- 2015, nr 5 (27), s. 207--212
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Zrozumieć polską historię / / Michael Müller .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2012 (Rec.) .- Klucze niemieckiej historiografii do historii o Polsce. Uwagi na marginesie książki Michaela G. Müllera "Zrozumieć polską historię", Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, "Poznańska Biblioteka Niemiecka", 505 ss. / Jarosław Kuczer // Studia Zachodnie .- 2015, s. 364--373
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Die Familie von Hatzfeldt, Adelige Wohnkultur und Lebensführung zwischen Renaissance und Barock / / Jens Friedhoff .- Düsseldorf , 2005 (Rec.) Jarosław Kuczer // Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 212--215
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Dolny Śląsk. Monografia historyczna / / red. Wojciech Wrzesiński .- Wrocław , 2006 (Rec.) Jarosław Kuczer // Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 255--258
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Książęta i stany. Historia Śląska (1469 - 1740) / / Norbert Conrads .- Wrocław , 2005 (Rec.) Jarosław Kuczer // Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 219--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Szlachta w życiu społeczno - gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526- 1740) / Jarosław Kuczer .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2004 .- 285 s. / Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski