System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Perzyńska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kompetencje spedytora w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Agnieszka Perzyńska
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - implementacja nowoczesnych rozwiązań, 2019. / red. nauk. S. Saniuk, A. Perzyńska, M. Al-Noorachi, Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, s. 209--218, ISBN: 9788364971822
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21372] [data modyf: 24-03-2020 09:28]
[2] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju, Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 2017. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--194, ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[3] Analysis of economic and international freight forwarding logistics for a selected road transport company in Lubuskie, Klaudia Tanona, Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska
// W: IT solutions in logistics, 2015. / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 143--156, ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18491] [data modyf: 13-12-2016 12:04]
[4] Utilizing the benefits of reverse logistics in enterprise, Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska
// W: IT solutions in logistics, 2015. / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 33--44, ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18487] [data modyf: 13-12-2016 11:53]
[5] Silna marka województwa lubuskiego kluczem do konkurencyjności, Agnieszka Perzyńska
// W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, 2012. / red. nauk. P. Antonowicz, Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 229--237, ISBN: 9788373268906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14604] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania strategii marki przedsiębiorstw, Agnieszka Perzyńska
// W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, 2011. / pod red. M. Pańkowskiej, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonom. w Katowicach (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), s. 353--370, ISBN: 9788372466839
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14403] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] History of cinema, Agnieszka Perzyńska
// W: Frame of a film's culture : quest Europe - product for export, 2008. / ed. by I. Politowicz, E. Antonowicz, Zielona Góra : Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, s. 8--36, ISBN: 9788361197287
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10552] [data modyf: 23-10-2008 13:22]
[8] Komunikat 4 : prezentacja multimedialna w promocji regionu Lubuskiego, Agnieszka Perzyńska
// W: Architektura ekopromocji w turystyce regionu Lubuskiego : biokomunikaty, 2008. / red. Ilona Politowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 62--77, ISBN: 9788374811460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10086] [data modyf: 08-05-2008 12:29]
[9] Multimedia presentation, Agnieszka Perzyńska
// W: The secret dimension of publicity : promotion of Silesia Region, 2008. / red. Ilona Politowicz, Katowice : The Technical School of Higher Education in Katowice, s. 52--60, ISBN: 8392322185
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10071] [data modyf: 06-05-2008 11:49]
[10] Oprogramowanie 3 : Microsoft Word : Microsoft Excel : Microsoft PowerPoint, Agnieszka Perzyńska
// W: Grafika komputerowa w reklamie, 2008. / red. I. Politowicz, Zielona Góra - Katowice : Wydaw. IPEA, Wydaw. Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, s. 206--321, ISBN: 8392322126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10602] [data modyf: 14-11-2008 09:42]
[11] Technologie w projektowaniu reklam, Agnieszka Perzyńska
// W: Przystanek reklamy : promocja Regionu Lubuskiego, 2008. / red. I. Politowicz, Zielona Góra : Wydaw. Zakładu Komunikacji Wizualnej IPEA, s. 119--142, ISBN: 9788392745501
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10599] [data modyf: 14-11-2008 09:15]
[12] Trzy wymiary reklamy, Agnieszka Perzyńska
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. M. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 137--152, ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10449] [data modyf: 23-09-2008 15:25]
[13] Edukacja a transport w społeczeństwie informacyjnym, Agnieszka Perzyńska
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 207--215, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] System publicznego transportu autobusowego, a instytucje edukacyjne w województwie lubuskim, Agnieszka Perzyńska
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 257--270, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Quality of Public Transport Services in the Aspect of City Logistics Requirements / Agnieszka Perzyńska, 2020. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] Vol. 28, no. 46, 82--89, ISSN: 1336-1589, , eISSN: 1338-0532, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: city logistics, public transport, transportation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/rput-2020-0011
[AWCZ-25558] [data modyf: 24-08-2020 14:28]
[2] Kwalifikacje a kompetencje w zarządzaniu transportem w praktyce gospodarczej / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 5, 77--88, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: competences, management, qualifications, transport
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24671] [data modyf: 09-12-2019 11:23]
[3] Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie drogowym / Agnieszka Perzyńska, Hubert Gliński, Anna Sokalska, Łukasz Śliwiński, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 5, 19--29, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: innovations, road transport, security systems, transport
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24666] [data modyf: 09-12-2019 09:56]
[4] Selected IT solutions in logistics strategies of supply chains / Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, 2016. Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics Vol. 3, iss. 4, 31--37, ISSN: 1339-5629,
Słowa kluczowe: IT solutions, logistics, supply chain management
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.22306/al.v3i4.75
[AWCZ-20708] [data modyf: 21-12-2016 10:28]
[5] The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in Lubuskie voivodeship / Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, 2016. LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics Vol. 12, no. 3, 307--316, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: instruments, instrumenty logistyczne, instrumenty marketingowe, logistics, marketing tools, przedsiębiorstwa transportowe, transport, transport companies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.10
[AWCZ-20896] [data modyf: 20-01-2017 11:36]
[6] CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 6, 12098--12101, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18750] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[7] Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 4, 3889--3893, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18447] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[8] Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 6, 12475--12478, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18749] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[9] Wybrane instrumenty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych w województwie lubuskim / Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 4, 4017--4023, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18449] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[10] Brand identity of Lubuskie Voivodeship / Agnieszka Perzyńska, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 248--259, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: brand, brand of the region, economic development, marka, marka regionu, rozwój gospodarczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0017
[AWCZ-17419] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[11] Logistyczny system informacyjny w przedsiębiorstwie / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, 2013. Logistyka, nr 5, 399--404, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17623] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[12] Wizerunek przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim / Agnieszka Perzyńska, 2013. Logistyka, nr 5, 356--360, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17785] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi / Agnieszka Perzyńska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 323--333, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: company, logistics, marketing, transport,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10482] [data modyf: 28-02-2017 17:52]
[2] Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta / Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 397--408, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: city logistics, public transport, transportation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10509] [data modyf: 12-05-2017 09:34]
[3] Transport lądowy i wodny w dobie kryzysu / Agnieszka Perzyńska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2015, Nr 382, s. 238--248, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: crisis, kryzys, przedsiębiorstwo transportowe, transport, transport company,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2015.382.18
[AWI-10282] [data modyf: 13-11-2015 16:24]
[4] Marka w marketingu terytorialnym / Agnieszka Perzyńska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 320, s. 120--127, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: brand, city brand, city icon, ikona miasta, marka, marka miasta, marketing terytorialny, territorial marketing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10046] [data modyf: 24-08-2015 15:01]
[5] Perspektywy rozwoju regionalnego województwa lubuskiego. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie publicznego transportu przygranicznego / Magdalena Jaworska, Agnieszka Perzyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2006, nr 437, s. 114--125, ISSN: 1509-0507, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Selected aspects of logistics management in transport enterprises in the Lubuskie Province, 2016. Agnieszka Perzyńska // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska Ostrava : Tanger Ltd., 2017, s. 669--675, ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: logistics, logistics management, transport

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22996] [data modyf: 30-12-2019 12:05]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przedsiębiorczość i Zarządzanie / (Red.) Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Mariusz Bednarek .- Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2019, T. 20, z. 5 .- ISSN: 1733-2486
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5857] [data modyf: 09-12-2019 11:44]
[2] Systemy logistyczne w gospodarowaniu - implementacja nowoczesnych rozwiązań / (Red.) Sebastian Saniuk, Agnieszka Perzyńska, Muzahim Al-Noorachi .- Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2019, 262 s. .- ISBN: 9788364971822
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5880] [data modyf: 24-03-2020 08:52]
[3] Współczesne trendy w logistyce : systemy logistyczne / (Red.) Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2018, 226 s. .- ISBN: 9788394467234
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5768] [data modyf: 31-05-2019 12:51]
[4] Współczesne trendy w logistyce : zrównoważony rozwój / (Red.) Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 175 s. .- ISBN: 9788394467227
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5616] [data modyf: 31-05-2019 11:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski