System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Jesse-Józefczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Global security in claw-free cubic graphs / Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Discrete Applied Mathematics Vol. 175, 11--23, ISSN: 0166-218X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: cubic graphs, dominating set, secure set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2014.05.027         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18324] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[2] Secure sets and their expansion in cubic graphs / Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Central European Journal of Mathematics Vol. 12, iss. 11, 1664--1673, ISSN: 1895-1074, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s11533-014-0411-4         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18325] [data modyf: 07-09-2015 13:16]
[3] Bounds on global secure sets in cactus trees / Katarzyna Jesse-Józefczyk, 2012. Central European Journal of Mathematics Vol. 10, iss. 3, 1113--1124, ISSN: 1895-1074, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: alliance, cactus tree, dominating set, graph, secure set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s11533-012-0035-5         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-16472] [data modyf: 01-08-2014 13:20]
[4] Monotonicity and expansion of global secure sets / Katarzyna Jesse-Józefczyk, 2012. Discrete Mathematics Vol. 312, no 23, 3451--3456, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Co-quasi-threshold graph, Dominating set, Secure set, Weakly quasi-threshold graph, k-trees
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2012.03.022         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-16653] [data modyf: 12-12-2012 12:22]
[5] The possible cardinalities of global secure sets in cographs / Katarzyna Jesse-Józefczyk, 2012. Theoretical Computer Science Vol. 414, 38--46, ISSN: 0304-3975, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: allians, dominating set, graph, secure set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.tcs.2011.10.004         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-16061] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] The complexity of some acyclic improper colourings / Mieczysław Borowiecki, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2011. Discrete Mathematics Vol. 311, no 8-9, 732--737, ISSN: 0012-365X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colourings, graph algorithms, subcubic graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2011.01.023         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-15495] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Acyclic colourings of graphs with bounded degree / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2010. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Vol. 12, no 1, 59--74, ISSN: 1462-7264, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, subcubic graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-14546] [data modyf: 09-03-2010 15:29]
[8] Matching cutsets in graphs of diameter 2 / Mieczysław Borowiecki, Katarzyna Jesse-Józefczyk, 2008. Theoretical Computer Science Vol. 407, no 1-3, 574--582, ISSN: 0304-3975, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: graph algorithms, matching cutset, stable cutset
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.tcs.2008.07.002         Cytowania wg Scopus: 14 [18-01-2021]
[AWCZ-13359] [data modyf: 03-11-2008 15:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpieczeństwo w grafach / Katarzyna Jesse-Józefczyk // W: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej - (Technologie Informacyjne ; 6) .- 2008, T. 16, s. 409--414 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8170] [data modyf: 19-06-2008 11:59]
[2] O złożoności problemów F-dekompozycji grafów / Katarzyna Jesse-Józefczyk // W: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej - (Technologie Informacyjne ; 5) .- 2007, T. 13, s. 419--426 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7832] [data modyf: 11-02-2008 14:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski