System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Maciej Małolepszy
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
31 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Deutsche und polnische Auslegungs- und Argumentationskultur im Strafrecht : eine vergleichende Analyse der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof und Oberstem Gericht, 2015. Maciej Małolepszy, Berlin : Duncker & Humblot 512 s. (Schriften zum Strafrecht 289), ISBN: 9783428146680, bibliogr. tab.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12923] [data modyf: 19-01-2016 12:10]
[2] Pomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny, 2014. Maciej Małolepszy, Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje 59 s. , ISBN: 9788363795665, bibliogr. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12503] [data modyf: 10-11-2015 12:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rola kuratorów rodzinnych w zapobieganiu przestępczości nieletnich, Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz
// W: Pro dignitate legis et maiestate iustitiae : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Witolda Kuleszy, 2020. / red. A. Liszewska, J. Kulesza, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 935--945, ISBN: 9788381427494
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21697] [data modyf: 05-10-2020 13:58]
[14,2] [0,71]
[2] Uwagi o potrzebie reformy środków służących zwalczaniu mowy nienawiści w internecie na tle niemieckiej ustawy o poprawie egzekwowania prawa w mediach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz), Maciej Małolepszy, Bartosz Jakimiec
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2019 : zagadnienia wybrane, 2020. / red. H. Paluszkiewicz . T. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 18), s. 55--66, ISBN: 9788378424260
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21809] [data modyf: 04-12-2020 14:03]
[14,2] [0,71]
[3] Ausgewählte Probleme der Satire und der Karikatur in der strafrechtlichen Rechtsprechung, Maciej Małolepszy
// W: Current Problems of the Penal Law and Criminology = Aktuelle probleme des Strafrechs und der Kriminologie, 2019. / ed. E. W. Pływaczewski, E. M. Guzik-Makaruk, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 241--256, ISBN: 9788381589024
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21365] [data modyf: 09-03-2020 13:21]
[20] [1]
[4] Die Ernennung von Richtern in England und Wales, Maciej Małolepszy, Michał Głuchowski
// W: Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, 2019. / Hrsg. M. Małolepszy, Berlin : Duncker & Humblot (Studien zum vergleichenden Öffentlichen Recht Bd 7), s. 99--106, ISBN: 9783428158881
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21260] [data modyf: 20-12-2019 15:52]
[2,5] [0,5]
[5] Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit im Rechtsvergleich, Maciej Małolepszy, Bartosz Jakimiec
// W: Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, 2019. / Hrsg. M. Małolepszy, Berlin : Duncker & Humblot (Studien zum vergleichenden Öffentlichen Recht Bd 7), s. 121--147, ISBN: 9783428158881
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21261] [data modyf: 20-12-2019 15:56]
[2,5] [0,5]
[6] Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w ujęciu prawnoporównawczym, Maciej Małolepszy, Bartosz Jakimiec
// W: Kryteria i procedury wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, 2019. / red. M. Małolepszy, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 115--146, ISBN: 9788381980968
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21278] [data modyf: 10-01-2020 10:21]
[14,2] [0,71]
[7] Kryteria i procedura wyboru sędziów w Anglii i Walii, Maciej Małolepszy, Michał Głuchowski
// W: Kryteria i procedury wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, 2019. / red. M. Małolepszy, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 93--102, ISBN: 9788381980968
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21277] [data modyf: 10-01-2020 10:14]
[14,2] [0,71]
[8] Landesbericht Polen, Maciej Małolepszy, Aleksandra Ligocka
// W: Waffen und gefährliche Werkzeuge als Strafschärfungsgrund : Rechtsvergleich und Reform, 2019. / Hrsg. G. Hochmayr, Baden-Baden : Nomos Verlasgesellschaft (Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht Bd 39), s. 145--163, ISBN: 9783848756759
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20819] [data modyf: 06-06-2019 17:29]
[2,5] [0,5]
[9] Odpowiedzialność karna za zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze wobec małoletnich w świetle zmian w polskim i niemieckim prawie karnym, Maciej Małolepszy, Martyna Dorniak
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, 2019. / red. H. Paluszkiewicz . T. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 11), s. 35--54, ISBN: 9788378423829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21076] [data modyf: 20-09-2019 09:52]
[14,2] [0,71]
[10] W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądów powszechnych, Maciej Małolepszy, Bartosz Jakimiec
// W: Kryteria i procedury wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, 2019. / red. M. Małolepszy, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 147--173, ISBN: 9788381980968
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21279] [data modyf: 10-01-2020 10:23]
[14,2] [0,71]
[11] Prawnokarne granice satyry i karykatury w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, Maciej Małolepszy
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 191--211, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20407] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[12] Straftheorie und Strafzumessungspraxis in der Volksrepublik Polen (1944-1988), Maciej Małolepszy
// W: Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, 2018. / Hrsg. G. Steinberg . Bd. 2, Baden-Baden : Nomos Verlasgesellschaft, s. 95--113, ISBN: 9783848748709
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20576] [data modyf: 06-06-2019 15:53]
[5] [1]
[13] Wstęp, Aleksandra Ligocka, Maciej Małolepszy
// W: Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, 2018. / red. M. Małolepszy, A. Ligocka, Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, s. 7--9, ISBN: 9788365988225
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20626] [data modyf: 20-12-2018 12:26]
[2,5] [0,5]
[14] Der Beschleunigungsgrundsatz in der strafrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichthofs und des Obersten Gerichts, Maciej Małolepszy
// W: Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, 2017. / Hrs. G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy, Tübingen : Mohr Siebeck, s. 95--104, ISBN: 9783161553592
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-19381] [data modyf: 28-05-2019 18:06]
[75] [1]
[15] Przestępstwo niealimentacji w polskim i niemieckim systemie prawnym - uwagi na kanwie nowelizacji prawa karnego, Maciej Małolepszy, Eryk Sokołowski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, 2017. / red. H. Paluszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 7), s. 41--68, ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20096] [data modyf: 28-05-2019 18:32]
[14,2] [0,71]
[16] Vernachlassigt der polnische Strafgesetzgeber die Generalprävention, Maciej Małolepszy
// W: Current Problems of the Penal Law and Criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, 2017. / ed. by E. W. Pływaczewski, E. M. Guzik-Makaruk, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 118--132, ISBN: 9788325590000 .- afiliacja równiez Europa-Universität Viadrina
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18998] [data modyf: 24-05-2019 14:52]
[20] [1]
[17] Zasada szybkości postępowania w prawnokarnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Federalnego, Maciej Małolepszy
// W: Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, 2017. / red. nauk. G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy, Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, s. 89--102, ISBN: 9788365988003
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19619] [data modyf: 23-05-2019 18:10]
[20] [1]
[18] Czy badania prawnoporównawcze w zakresie prawa karnego są potrzebne?, Maciej Małolepszy
// W: Polska Komparatystyka Prawa : Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, 2016. / red. A. Wudarski, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska Komparatystyka Prawa), s. 467--479, ISBN: 9788362921201 .- M. Małolepszy - podwójna afiliacja
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17957] [data modyf: 13-03-2017 16:12]
[19] Die Probleme der beiderseitigen Strafbarkeit einer Tathandlung im Kontext der grenzüberschreitenden Nacheile, Maciej Małolepszy
// W: Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, 2016. / Hrsg. M. Małolepszy, M. Soiné, A. Zurakowska, Berlin : Logos Verlag, s. 83--97, ISBN: 9783832542962
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18303] [data modyf: 24-10-2016 10:09]
[20] Kradzież z włamaniem w polskim i niemieckim prawie karnym, Maciej Małolepszy
// W: Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego = Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft, 2016. / red. A. Chylewska-Tölle, A. Tölle, Berlin : Logos Verlag (Thematicon 27), s. 313--333, ISBN: 9783832542245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17934] [data modyf: 06-06-2016 14:38]
[21] Problemy podwójnej przestępczości czynu w kontekście pościgu transgranicznego, Maciej Małolepszy
// W: Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, 2016. / red. M. Małolepszy, A. Żurakowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 3), s. 75--88, ISBN: 9788378422648 .- podwójna afiliacja
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18306] [data modyf: 13-03-2017 16:41]
[22] Das Modell der Vollstreckung der Geldstrafe im polnischen Sanktionensystem, Maciej Małolepszy
// W: Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce = Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, 2015. / red. M. Małolepszy, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 305--316, ISBN: 9788325577551 .- afiliacja również EU Viadrina, Frankfurt n.Odrą
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17355] [data modyf: 13-03-2017 16:52]
[23] Model wykonywania kary grzywny w polskim systemie karnym, Maciej Małolepszy
// W: Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce = Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, 2015. / red. M. Małolepszy, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 115--125, ISBN: 9788325577551
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17354] [data modyf: 20-11-2015 10:26]
[24] Möglichkeiten und Grenzen des elektronisch überwachten Hausarrests. Eine rechtsvergleichende Betrachtung anlässlich der polnischen Reformvorhaben, Gudrun Hochmayr, Maciej Małolepszy
// W: Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, 2014. / ed. by E. W. Pływaczewski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck Sp. z o.o., s. 31--53, ISBN: 9788325563479
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16844] [data modyf: 14-01-2016 15:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności / Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz, 2020. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych R. 24, z. 1, 53--77, ISSN: 1506-1817, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: choice of the place of work, deduction from remuneration, executive criminal proceedings, limitation of liberty, socially useful work
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25684] [data modyf: 06-10-2020 09:40]
[2,5] [0,5]
[2] Odpowiedzialność karna oficera compliance / Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz, 2019. Prokuratura Krajowa, nr 5, 5--35, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24148] [data modyf: 08-10-2019 13:45]
[2,5] [0,5]
[3] Der Einsatz von ehrenamtlichen Richtern im deutschen und im polnischen Strafverfahren / Maciej Małolepszy, Michał Głuchowski, 2018. Neue Justiz : Zeitschrift für Anwalts - und Gerichtspraxis, no. 5, 184--190, ISSN: 0028-3231, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22830] [data modyf: 05-06-2018 12:22]
[2,5] [0,5]
[4] Participation of lay judges in criminal proceedings in Poland and Germany / Maciej Małolepszy, Michał Głuchowski, 2018. Ius Novum, nr 2, 86--106, ISSN: 1897-5577, , eISSN: 2545-0271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: access to files, adjudicating benches, criminal law, criminal proceedings, czynnik społeczny, dostęp do akt, jurisdiction, lay judges, participation of the citizenry, postępowanie karne, prawo karne, rekompensata, remuneration, składy orzekające, wymiar sprawiedliwości, ławnicy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23159] [data modyf: 01-10-2018 14:27]
[5,5] [0,5]
[5] Ausgewählte Probleme der grenzüberschreitenden Nacheile in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit / Maciej Małolepszy, 2017. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform Vol. 100, no. 2, 134--142, ISSN: 0026-9301, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21936] [data modyf: 08-11-2017 12:56]
[15] [1]
[6] Częściowy zakaz wykonywania zawodu / Maciej Małolepszy, 2017. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych R. 21, z. 1, 111--123, ISSN: 1506-1817, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: freedom to pursue a profession, penal measure, prohibition from practicing a profession
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21747] [data modyf: 03-10-2017 09:55]
[7] [1]
[7] Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim / Maciej Małolepszy, 2017. Prokuratura Krajowa, nr 10, 148--166, ISSN: 1233-2577, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21937] [data modyf: 08-11-2017 13:04]
[6] [1]
[8] Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy / Maciej Małolepszy, 2017. Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji Vol. 18, iss. 1, 2--7, ISSN: 1640-9280, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish-German cooperation, Schengen, crime in border regions, hot pursuit, police cooperation, pościg, przemyt, przestępczość przygraniczna, smuggle, współpraca policyjna, współpraca polsko-niemiecka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21939] [data modyf: 08-11-2017 13:47]
[6] [1]
[9] Deutsches und polnisches Strafrecht - strukturelle Unterschiede / Maciej Małolepszy, 2016. Neue Justiz : Zeitschrift für Anwalts - und Gerichtspraxis, no. 11, 453--457, ISSN: 0028-3231,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20755] [data modyf: 28-04-2017 14:08]
[10] Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischen Recht / Maciej Małolepszy, 2016. SVR : Straßenverkehrsrecht Jg 16, no. 2, 47--49, ISSN: 1613-1096, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19961] [data modyf: 10-03-2017 09:08]
[11] Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischen Recht / Maciej Małolepszy, 2016. Neue Justiz : Zeitschrift für Anwalts - und Gerichtspraxis, no. 3, 107--109, ISSN: 0028-3231, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20618] [data modyf: 10-03-2017 09:08]
[12] Die grundlegenden Unterschiede in der Strafbarkeit der Trunkenheitssfahrt nach dem deutschen und polnischen Strafrecht / Maciej Małolepszy, 2016. Blutalkohol : Alkohol, Drugs, Behavior and Traffic Safety Vol. 53, no. 4, 9--17, ISSN: 0006-5250,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20524] [data modyf: 24-01-2017 11:10]
[13] Die Regulierung der Rechte und Pflichten des Fußgängers und des Autofahrers auf dem Fußgängerüberweg - Neue Tendenzen im polnischen Recht / Maciej Małolepszy, 2016. NZV : Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht Jahrg. 17, H. 5, 214--215, ISSN: 0934-1307,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20214] [data modyf: 10-03-2017 09:09]
[14] Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym / Maciej Małolepszy, 2016. Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, nr 1, 63--76, ISSN: 1505-3520, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Polish und German regulations, comparison, dopuszczalna prędkość, exceeding, motor vehicle, pojazd mechaniczny, polskie i niemieckie regulacje, porównanie, przekroczenie, speed limit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19861] [data modyf: 24-02-2016 14:39]
[15] Prawnokarne problemy regulacji prostytucji w Niemczech / Maciej Małolepszy, 2016. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej Vol. 2016, 1--10, ISSN: 0031-0344, http://www.e.palestra.pl/artykuly/prawnokarne-problemy-regulacji-prostytucji-w-niemczech,239.html .- [e-Palestra, 2016, poz. 12/A]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20753] [data modyf: 03-03-2017 09:36]
[16] Die revolutionäre Reform des polonischen Strafzumessungsrechts und ihre möglichen Auswirkungen auf die Sanktionierung der Vermögenskriminalität / Maciej Małolepszy, 2015. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform Jahrg. 98, H. 2, 147--159, ISSN: 0026-9301, bibliogr. tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19170] [data modyf: 21-07-2015 12:04]
[17] Kiedy polskie drogi będą wreszcie bezpieczne? / Maciej Małolepszy, 2015. Rzeczpospolita: Rzecz o Prawie [dodatek], I3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19476] [data modyf: 02-11-2015 10:01]
[18] Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji / Maciej Małolepszy, 2015. Prokuratura Krajowa, nr 11, 31--44, ISSN: 1233-2577, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19531] [data modyf: 20-11-2015 12:36]
[19] Odpowiedzialność za spowodowanie w ruchu drogowym zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości w świetle prawa niemieckiego / Maciej Małolepszy, 2015. Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, nr 8, 18--35, ISSN: 1505-3520, wykr. summ.
Słowa kluczowe: German Criminal Code, hazardous behaviours of drivers, niebezpieczne zachowania kierującego pojazdem, niemiecki Kodeks karny, prawo o ruchu drogowym, traffic law
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19280] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[20] Przejście dla lepszego prawa / Maciej Małolepszy, 2015. Rzeczpospolita: Rzecz o Prawie [dodatek], I3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19474] [data modyf: 02-11-2015 09:58]
[21] Przyszła polityka karna / Maciej Małolepszy, 2015. Rzeczpospolita, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19477] [data modyf: 02-11-2015 10:02]
[22] Abschied von der Suche nach der Wahrheit im deutschen und polnischen Strafverfahren: Eine parallele Tendenz? / Maciej Małolepszy, 2014. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft Bd 126, Ht. 2, 489--508, ISSN: 0084-5310, , eISSN: 1612-703X,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19011] [data modyf: 03-03-2017 09:58]
[23] Surowiej dla spokoju sumienia / Maciej Małolepszy, 2014. Rzeczpospolita, nr 11, 13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19012] [data modyf: 10-11-2015 12:23]
[24] Zielone światło dla grzywny / Maciej Małolepszy, 2014. Rzeczpospolita: Rzecz o Prawie [dodatek], I4
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19475] [data modyf: 02-11-2015 10:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Braucht das polnische StGB ein neues Gefährdungsdelikt gegen Raser?, 2015. Maciej Małolepszy // W: Strafrechtlicher Reformbedarf : Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen). Rzeszów - Kraków, Polska Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2016, s. 319--334, ISBN: 9788364864674
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22558] [data modyf: 10-03-2017 12:15]
[2] Kann die Geldstrafe in der polnischen Strafzumessungspraxis zur dominanten Sanktion werden?, 2014. Maciej Małolepszy // W: Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtsvergleichender Perspektive : materialien eines deutsch-japanisch-polisch-türkischen Kolloquiums. Istanbul, Turcja - : Seçkin Yayincilik San.ve Tic. A.S, 2015, s. 159--166, ISBN: 9789750235368 .- Seçkin Hukuk No. 1543
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22017] [data modyf: 06-03-2017 09:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich / (Red.) Maciej Małolepszy .- Berlin : Duncker & Humblot, 2019, 150 s. .- ISBN: 9783428158881
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5859] [data modyf: 20-12-2019 15:58]
[2] Kryteria i procedury wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich / (Red.) Maciej Małolepszy .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2019, 204 s. .- ISBN: 9788381980968 .- [Seria: Monografie Prawnicze]
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5860] [data modyf: 10-01-2020 10:08]
[3] Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden / (Red.) Aleksandra Ligocka, Maciej Małolepszy, Michael Soiné .- Berlin : Logos Verlag, 2018, 178 s. .- ISBN: 9783832547561
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5758] [data modyf: 30-05-2019 14:43]
[4] Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania / (Red.) Maciej Małolepszy, Aleksandra Ligocka .- Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2018, 200 s. .- ISBN: 9788365988225
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5780] [data modyf: 30-05-2019 14:45]
[5] Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat / (Red.) Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy .- Tübingen : Mohr Siebeck, 2017, 140 s. .- ISBN: 9783161553592
Kod: RED-MON-WII-H    BibTeX   (pkt: 150)
[RED-5625] [data modyf: 28-05-2019 18:02]
[6] Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym / (Red.) Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy .- Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2017, 128 s. .- ISBN: 9788365988003
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5662] [data modyf: 23-05-2019 18:10]
[7] Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile / (Red.) Maciej Małolepszy, Michael Soiné, Aleksandra Zurakowska .- Berlin : Logos Verlag, 2016, 220 s. .- ISBN: 9783832542962
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5472] [data modyf: 01-08-2016 13:49]
[8] Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych / (Red.) Maciej Małolepszy, Aleksandra Żurakowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 261 s. .- ISBN: 9788378422648
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5502] [data modyf: 14-03-2017 10:31]
[9] Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen = Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wykonywania sankcji o charakterze pieniężnym / (Red.) Maciej Małolepszy(*) .- Berlin : Collegium Polonicum & Logos Verlag, 2015, 381 s. .- ISBN: 9783832538248
Kod: RED-C-KOM    BibTeX   (pkt: 1)
[RED-5404] [data modyf: 04-08-2016 12:10]
[10] Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce = Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen / (Red.) Maciej Małolepszy .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2015, 462 s. .- ISBN: 9788325577551
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5380] [data modyf: 13-03-2017 16:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski