System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Beata Mirkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Beata Mirkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Informacji Naukowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Winiarstwo w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej i innych wybranych bibliotekach cyfrowych, Beata Mirkiewicz, Marta Czajkowska
// W: Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media, 2020. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Zielona Góra : Wydawnictwo Pro Libris, s. 167--176, ISBN: 9788364393488
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21791] [data modyf: 15-01-2021 12:59]
[2] Zasoby open access jako źródło informacji naukowej, Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, 2018. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 121--134, ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20479] [data modyf: 29-05-2019 13:40]
[3] Internetowe źródła informacji o drugiej wojnie światowej, Beata Mirkiewicz
// W: Pamięć czasu Zagłady* : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 411--426, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13043] [data modyf: 08-08-2011 09:32]
[4] Wilon, Sancho Pansa, Marchołt i inni. O "balladowych" wierszach Stanisława Grochowiaka i ich bohaterach, Beata Mirkiewicz
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 329--342, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Łatwiejszy dostęp do elektronicznych zasobów naukowych podczas pandemii / Beata Mirkiewicz, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4, 28--29, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25419] [data modyf: 26-06-2020 09:36]
[2] Otwartość w nauce. Ruch Open Access - idee, inicjatywy, zasoby / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz, 2018. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 30--33, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23214] [data modyf: 18-10-2018 09:06]
[3] Polskie czasopisma elektroniczne z zakresu literaturoznawstwa - przegląd / Beata Mirkiewicz, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 379--388, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22397] [data modyf: 21-02-2018 09:49]
[4] Problematyka niepełnosprawności w polskich czasopismach naukowych - analiza wybranych przykładów / Beata Mirkiewicz, 2017. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 9, 123--136, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22866] [data modyf: 15-06-2018 09:02]
[5] Sieciowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Beata Mirkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 19--21, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20244] [data modyf: 08-07-2016 11:12]
[6] Zasoby sieciowe w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogorskiego / Beata Mirkiewicz, 2016. Bibliotekarz Lubuski, nr 1-2 (41-42), 42--47 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20573] [data modyf: 10-11-2016 11:44]
[7] SKEP jako pełnotekstowa baza publikacji autorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego / Beata Mirkiewicz, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9/1, 17--18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17843] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[8] Uniwersytet Zielonogórski ma nowoczesną bibliotekę akademicką / Ewa Adaszyńska, Beata Mirkiewicz, 2013. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2, 11--12, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17063] [data modyf: 21-07-2015 12:56]
[9] Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Tygodniu Bibliotek / Beata Mirkiewicz, 2011. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 4/5, 68--69, ISSN: 1644-7867, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15721] [data modyf: 05-05-2017 11:07]
[10] Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod fundamenty nowej biblioteki UZ / Beata Mirkiewicz, 2011. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16092] [data modyf: 05-05-2017 11:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polemiki Stanisława Grochowiaka z gatunkiem: o modlitwie i innych formach pochodzących z wypowiedzi religijnej / Beata Mirkiewicz // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 272--289
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7026] [data modyf: 14-06-2011 10:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mickiewicz Grochowiaka, 1997. Beata Mirkiewicz // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia1997, 20 maja 1998). Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Pro Libris, 1998, s. 83--88, ISBN: 8390888440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14331] [data modyf: 14-06-2011 10:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Beata Mirkiewicz .- Zielona Góra : Pro Libris, 2001, 182 s. .- ISBN: 838833610X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Opowieść dla wnuka: prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów / (Red.) Beata Mirkiewicz .- Zielona Góra : "Pro Libris", 2000 .- ISBN: 8388336088
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3809] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Rozpoznany moment osobności / / Markiewicz Cz. .- Zielona Góra , 2000 (Rec.) Beata Mirkiewicz // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 114--117
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Słowo peryferyjne. Eseje szkice literackie. Recenzje / / Dutka Cz. P. .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) Beata Mirkiewicz // Edukacja Humanistyczna .- 1999, nr 4, s. 129--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski