System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Alicja Defort
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Uwalnianie leku z nanocząstek magnetycznych otaczanych chitozanem, (poli)tlenkiem etylenu) i dekstranem, Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort
// W: Na pograniczu chemii i biologii, 2015. / red. H. Koroniak, J. Barciszewski . T. 34, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 257--278, ISBN: 9788323229889
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17883] [data modyf: 18-05-2016 10:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Modified physicochemical properties of acidic model drugs immobilized on Fe3O4 magnetic iron oxide nanoparticles / Julia Nowak-Jary, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2020. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 53, no. 11, 1025--1035, ISSN: 0091-150X, , eISSN: 1573-9031, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drug delivery systems, drug immobilization, lipophilicity, magnetic iron oxide nanoparticles, permeability, solubility
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11094-020-02118-w         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25067] [data modyf: 24-03-2020 13:40]
[2] The release of NSAIDs such as ibuprofen and diclofenac from magnetic nanoparticles coated with dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2019. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 53, no. 6, 527--534, ISSN: 0091-150X, , eISSN: 1573-9031, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer-Peppas model, diclofenac, dopamine, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles (MNPs), nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11094-019-02032-w         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24625] [data modyf: 21-11-2019 14:37]
[3] Kinetics of ibuprofen release from magnetic nanoparticles coated with chitosan, PEG and dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2016. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 50, no. 6, 491--499, ISSN: 0091-150X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer - Peppas model, drug carrier, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-20547] [data modyf: 28-10-2016 11:55]
[4] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek, 2016. Journal of Biochemistry Vol. 159, no. 4, 421--427, ISSN: 0021-924X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[5] Light emission from CdS quantumdots stabilized by sugars / Iwona Sergiel, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort, 2009. Acta Physica Polonica A Vol. 116, Supp., 166--168, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14511] [data modyf: 01-03-2010 10:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Synteza nanocząstek magnetycznych zawierających rdzeń z tlenku żelaza - potencjalne zastosowania w medycynie / Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Agnieszka Mirończyk // W: Na Pograniczu Chemii i Biologii .- 2011, T. 26, s. 11--34 bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: funkcjonalizowanie powierzchni nanocząstek, metoda zol-żel, nanocząstki magnetyczne, synteza hydrotermalna, synteza w mikroemulsji, współstrącanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9462] [data modyf: 28-12-2012 13:37]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Diclofenac and dopamine release from the magnetic nanoparticles coated with dextran, 2016. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 42, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22403] [data modyf: 03-01-2017 12:26]
[2] Drug release from the magnetic nanoparticles coated with CHITOSAN, PEG and DEXTRAN, 2015. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort(*), Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 62, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21988] [data modyf: 18-05-2016 10:09]
[3] Synthesis nanoparticles of iron oxide coated chitosan - application, 2014. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 47
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21584] [data modyf: 18-05-2016 10:09]
[4] Application of functionalized iron oxide nanoparticles to determine catecholamines, 2013. Alicja Defort, Julia Nowak-Jary, Jacek Juliusz Kozioł // W: 6th Workshop on Current Problems in Physics : Zielona Góra - Lviv. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 2013, s. 8
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21747] [data modyf: 14-02-2017 14:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski