System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Grabias-Banaszewska (dawniej: Grabias)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Pan Sędzia Deluty. Powieść Adama Jerzego Czartoryskiego, 2018. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 192 s. , ISBN: 9788394227791,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14439] [data modyf: 28-05-2019 12:42]
[2] Dom, 2016. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Sztuk Wizualnych UZ 14 s. , ISBN: 9788394227739,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13058] [data modyf: 15-03-2017 07:36]
[3] Rok 1789 na łamach "Gazety Warszawskiej" księdza Stefana Łuskiny, 2016. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogorskiego 154 s. , ISBN: 9788394227777,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13291] [data modyf: 15-03-2017 07:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Obcy" we własnym domu. Przyczynek do analizy zagadnienia na podstawie wybranych opowiadań współczesnych, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019. / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 263--269, ISBN: 9788394050696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21351] [data modyf: 14-02-2020 11:23]
[2] DOM. Wernisaż wystawy: 28 kwietnia 2016 roku Galeria Instytutu Sztuk Wizualnych, PWW, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 305--310, ISBN: 9788395119705
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20123] [data modyf: 23-05-2018 14:54]
[3] Ludowa fantastyka Kresów Wschodnich. Rzecz o demonologii wodnej w zbiorze "Pieśni ludu nadniemeńskiego z okolic Aleksoty", Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--34, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20113] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[4] Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej "Gazety Warszawskiej" r. 1789, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 69--89, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20369] [data modyf: 29-05-2019 12:27]
[5] Pieśni dziadowskie w zbiorach Oskara Kolberga. Przyczynek bibliograficzny, Rafał Bartos, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--117, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20118] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[6] Sytuacja narracyjna w opowiadaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego "Życie po śmierci. Powieść pijaka", Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Jozef Kraševs'kij v kul'turnij spadščini Ukraini. Zbirnik naukovyh prac, 2017. / red. O. P. Poliščuk, Bogdan Trocha, V. O. Eršov, M. A. Kozlovec', N. A. Sejko, Žitomir : Žitomirs'kij deržavnij universitet imeni Ivana Franka, s. 41--46
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20128] [data modyf: 28-05-2018 10:54]
[7] Folklor słowiański w polskiej najnowszej powieści fantastycznej na podstawie powieści Michała Studniarka i Jakuba Żulczyka, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Slov'âns'ka fantastika [3] : zbirnik naukovih prac', 2016. . t. 3, Kiiv : Kiivs'kij nacional'nij universitet imeni Tarasa Ševčenka, s. 38--49, ISBN: 9786177480128
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18538] [data modyf: 21-12-2016 08:31]
[8] Walory artystyczne szyfrowanej korespondencji na przykładzie listu Wincentego Turno do Heleny z Kwileckich Turno, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej, 2016. / red. Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 59--67, ISBN: 9788360218464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19089] [data modyf: 31-05-2017 08:49]
[9] Wpływ autorskiej fascynacji historiografią na kreację głównego bohatera powieści pod tytułem "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta", Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 303--314, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18629] [data modyf: 25-01-2017 13:01]
[10] Mityzacja przestrzeni domowej w powieści Adama Jerzego Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat Panowania Stanisława Augusta, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 213--223, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17155] [data modyf: 01-10-2015 11:39]
[11] Słów kilka na temat zakresu autoryzacji, dokonanej przez Adama Jerzego Czartoryskiego na kopii powieści "Pan Sędzia Deluty", Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / red. nauk. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 27--35, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17468] [data modyf: 11-01-2016 11:34]
[12] Przyczynek do analizy wierszy żałobnych Adama Jerzego Czartoryskiego, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, 2014. / pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trzcińskiego, Romana Magrysia, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 177--182, ISBN: 9788373389694
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16142] [data modyf: 02-07-2014 14:09]
[13] Dwór w Celejowie i jego mieszkanki (przyczynek do semantycznej analizy powieści Adama Jerzego Czartoryskiego pod tytyłem "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanislawa Augusta"), Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 311--319, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16218] [data modyf: 27-08-2014 09:59]
[14] "Judge Deluty" by Adam Jerzy Czartoryski as a Source of Historical Research - the Peasant Matter, Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Images of/from Enlightenment, 2013. / eds. Dariusz Dolański, Anna Janczys, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--136, ISBN: 9788378420484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15340] [data modyf: 21-05-2013 13:40]
[15] Powieść "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej - sprawa włościańska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Kamil Banaszewski
// W: Między historią, literaturą a polityką, 2009. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 101--124, ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11717] [data modyf: 16-02-2010 08:05]
[16] Wybrane problemy edycji powieści A.J. Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty", Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, 2008. / pod red. Magdaleny Bizior - Dombrowskiej, Marcina Lutomierskiego, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich), s. 215--227, ISBN: 9788323122562
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10882] [data modyf: 05-02-2010 09:19]
[17] Nekrologi prasowe w "Gazecie Warszawskiej" (roczniki 1789 i 1793), Katarzyna Grabias-Banaszewska
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 135--148, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9628] [data modyf: 11-02-2010 09:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lubuski konkurs literacki jako przykład dobrych praktyk w obszarze edukacji polonistycznej / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2021. Grono - Pismo Lubuskich Nauczycieli, nr 1, 24--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-26164] [data modyf: 16-02-2021 13:09]
[2] Lubuski konkurs literacki jako przykład dobrych praktyk w obszarze edukacji polonistycznej (sprawozdanie) / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2019. Forum Artis Rhetoricae, nr 4, 111--123 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dydaktyka, edukacja, literatura popularna, pisanie kreatywne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-26163] [data modyf: 16-02-2021 13:01]
[3] Zielonogórskie spotkania polonistyczne w roku 2017 / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 553--557, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24120] [data modyf: 28-05-2019 12:28]
[4] Zielonogorskie Spotkania Polonistyczne w roku 2016 / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 507--511, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22413] [data modyf: 21-02-2018 11:12]
[5] Na zachód / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 393--396, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21146] [data modyf: 06-03-2017 10:21]
[6] Spadkobiercy Pana Podstolego - rzecz o wspólnej genezie "Pana Tadeusza" i "Pana sędziego Delutego". : Przyczynek do analizy zagadnienia / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 99--107, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21130] [data modyf: 06-03-2017 09:03]
[7] Zielonogórskie Spotkania Polonistyczne (2010-2014) / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 467--490, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21153] [data modyf: 06-03-2017 10:36]
[8] Zielonogórskie Spotkania Polonistyczne w roku 2015 / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 451--457, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21152] [data modyf: 06-03-2017 10:35]
[9] Urywki. Rzecz o tekście zarzuconym powiesci Adama Jerzego Czartoryskiego "Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta" (edycja nieznanego rękopisu) / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 77--85, ISSN: 2450-3584,
Słowa kluczowe: Adam Jerzy Czartoryski, autograf, autograph, editorship, edytorstwo, manuscript, novel, powieść, rękopis
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19662] [data modyf: 05-01-2016 12:06]
[10] Wpływ monografii "Puławy" Ludwika Dębickiego na recepcję twórczości literackiej Adama Jerzego Czartoryskiego / Katarzyna Grabias-Banaszewska, 2011. Sztuka Edycji, Nr 1, 51--56
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16484] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziennik Adyny Turno. fragmenty z lat 1849-1850. Próba edycji i tłumaczenie z języka angielskiego / Kamil Banaszewski, Radosław Domke, Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 121--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8458] [data modyf: 18-02-2010 08:02]
[2] Pamiętnik Adama Turno z lat 1775-1851. Fragmenty: grudzień 1849 - kwiecień 1850 (próba edycji) / Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 143--181
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8459] [data modyf: 20-10-2009 09:18]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Katarzyna Grabias-Banaszewska, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, t. 5, 337 s. .- ISSN: 2450-3584 .- [red. naukowa zeszytu]
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5906] [data modyf: 18-01-2021 18:37]
[2] Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich / (Red.) Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury, 2019, 311 s. .- ISBN: 9788394050696
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5873] [data modyf: 18-02-2020 08:49]
[3] Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / (Red.) Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 311 s. .- ISBN: 9788395119705
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5721] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[4] Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy) / (Red.) Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, 2015, 118 s. .- ISBN: 9788394227708
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5397] [data modyf: 11-01-2016 11:46]
[5] Prace Edytorskie / (Red.) Sławomir Kufel, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4642] [data modyf: 20-10-2009 09:28]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów / / Tomasz Andrzejewski, Małgorzta Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz .- Nowa Sól , 2006 (Rec.) Katarzyna Grabias-Banaszewska // Pro Libris .- 2006, nr 2, s. 121--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / / pod red. Doroty Amborskiej - Głowackiej i Romualda Marka Jabłońskiego .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2005 (Rec.) .- O współczesnej dydaktyce słów kilka / Katarzyna Grabias-Banaszewska // Pro Libris .- 2006, nr 1, s. 148--149
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski