System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Lidia Głuchowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o sztuce (100 %)
Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 136 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Stanislaw Kubicki - in transitu. Poeta tłumaczy sam siebie = Ein Poet übersetzt sich selbst, 2015. Lidia Głuchowska, Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 473 s. , ISBN: 9788362290970,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12811] [data modyf: 20-02-2017 08:16]
[2] Patrycja Wilczek-Sterna : w poszukiwaniu formy: prace z lat 2000-2011/ zamieszczone teksty, 2011. Paulina Komorowska-Birger, Lidia Głuchowska, Patrycja Wilczek-Sterna ; projekt graficzny Piotr Czech., Zielona Góra : [Uniwersytet Zielonogórski] 95 s. , ISBN: 9788361440208,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10789] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Avantgarde und Liebe. Margarete und Stanislaw Kubicki 1910 - 1945, 2007. Lidia Głuchowska, Berlin : Gebr. Mann Verlag 524 s. (Humboldt-schriften zur kunst- und bildgeschichte IV), ISBN: 9783786125419,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8348] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] Roger Loewig - Stanisław Kubicki : Wyspy człowieczeństwa = Inseln der Menschlichkeit, 2003. Lidia Głuchowska, Berlin : WIR - Deutsch - Polnische Literaturedition 124 s.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Stanislaw Kubicki. Kunst und Theorie, 2003. Lidia Głuchowska II, rozszerz., Berlin : WIR - Deutsch - Polnische Literaturedition 120 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8361] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bunt - Refleks - Ulotka - Ich 7 - performatywna, eksterytorialna "miedzynarodówka ducha"?, Lidia Głuchowska
// W: Der Flyer, 2016. / red. Maciej Kurak, Poznań : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, s. 16--37, ISBN: 9788363533663
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18637] [data modyf: 20-02-2017 08:16]
[2] Bunt - Refleks [Reflex] - Ulotka [The Flyer] - Ich 7 [The 7 of Them] - the Performative, Extraterritorial and Intergenerational "Internationale of Spirit"?, Lidia Głuchowska
// W: Der Flyer, 2016. / red. Maciej Kurak, Poznań : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, s. 106--116, ISBN: 9788363533663
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18638] [data modyf: 20-02-2017 08:17]
[3] Ogrody eksterytorialne - ideał poetycki - przestrzeń mentalna - czas, poznanie, sztuka = Exterritoriale Gärten - poetisches Ideal - mentaler Raum - Zeit, Erkenntnis, Kunst, Lidia Głuchowska
// W: Ogrody = Gärten, 2016. / red. Lidia Głuchowska, Bad Muskau, Zielona Góra : Fundacja "Park Księcia Pücklera Bad Muskau", Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 26--50, ISBN: 9788388426964
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18621] [data modyf: 20-02-2017 08:18]
[4] Avantgardistisches Universum und lokale Perspektive. Avantgardistisches Universum und lokale Perspektive., Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm. Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 85--132, ISBN: 9788364080135
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16901] [data modyf: 20-02-2017 08:18]
[5] Between "Isms", Internationalism and Patriotism: The Case of Stanislaw Kubicki, Lidia Głuchowska
// W: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014, 2015. / pod red. Ireny Kossowskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 233--254, ISBN: 9788323134091
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17733] [data modyf: 20-02-2017 08:19]
[6] BUNT - Expressionismus - Grenzübergreifende Avantgarde und der "Posener Expressionismus". Einige Anmerkungen zu Forschungsstand und Forschungsperspektiven, Lidia Głuchowska, Agnieszka Salamon-Radecka
// W: Bunt. Ekspresjonizm. Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 187--189, ISBN: 9788364080135
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16903] [data modyf: 06-08-2015 11:45]
[7] Der Sturm, Die Aktion i Zdrój a ślady czeskiego kubizmu w twórczości artystów grupy Bunt, Lidia Głuchowska
// W: Bunt a tradycje grafiki w Polsce i w Niemczech, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, s. 37--60, ISBN: 9788363572181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18622] [data modyf: 20-02-2017 08:19]
[8] Die Kunstwerke der Gruppe BUNT kehren in ihre Heimat zurück. Mit Prof. St. Karol Kubicki, der polnischen Museen Werke aus seiner Berliner Sammlung schenkt, spricht die Autorin der Monographie zum Kunstschaffen seiner Eltern, Dr. Lidia Głuchowska, Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm. Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 18--84, ISBN: 9788364080135
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16900] [data modyf: 20-02-2017 08:20]
[9] Graficzne retro-spectio - obecność, znakowość, proces, Lidia Głuchowska
// W: Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Janina Wallis, - : -, s. 3--9, ISBN: 9788393629039
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17698] [data modyf: 21-03-2016 10:01]
[10] "Objektive" Fotografie und konstruierte Kunstgeschichtsschreibung? Anmerkungen zur Geschichte der (kosmo)patriotischen Gruppe BUNT, Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm. Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 133--186, ISBN: 9788364080135
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16902] [data modyf: 20-02-2017 08:20]
[11] Od studenckiego eksperymentu do międzynarodowego sukcesu wystawienniczego. O projekcie "U Schulza" Mariusza Kubielasa, Lidia Głuchowska
// W: Uczelnia miejscem sztuki, 2015. / red. nauk. Artur Pastuszek, Zielona Góra : Instytut Sztuk Wizualnych UZ, s. 126--143, ISBN: 9788393629060
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17697] [data modyf: 20-02-2017 08:21]
[12] "U Schulza - Manekinada". Cykl fotograficzny Mariusza Kubielasa = "At Schulz's - Manneqiun - Stagings". Photography cycle by Mariusz Kubielas, Lidia Głuchowska
// W: Kantor Tropy, 2015. / red. Nikodem Karolak, Katarzyna Pastuszak, Anna Królica, Anna Kamińska, - : Teatr Amareya, s. 26--29
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17312] [data modyf: 10-11-2015 09:35]
[13] Verzeichnis der Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, Lidia Głuchowska, Agnieszka Salamon-Radecka
// W: Bunt. Ekspresjonizm. Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki, 2015. / red. nauk. Lidia Głuchowska, Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 190--196, ISBN: 9788364080135
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16904] [data modyf: 06-08-2015 11:45]
[14] Der "fremde Krieg" und der "neue Staat" Polnische Kunst 1914--1918, Lidia Głuchowska
// W: Totentanz. Der Erste Weltkrieg im Osten Europas, 2014. / Hrsg. Manfred Sapper, Volker Weichsel, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH (Osteuropa Heft 2-4/2014), s. 291--316, ISBN: 9783830533818
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16535] [data modyf: 21-03-2017 12:56]
[15] Raoul Hausmann, un anarchiste? Quelques réflexions sur les opinions politiques d'Hausmann pendant la République de Weimar, Hubert F. van den Berg, Lidia Głuchowska
// W: Raoul Hausmann et les avant-gardes, 2014. / éds. Timothy Benson, Hanne Bergius, Ina Blom, Dijon : Le presses du réel, s. 69--112, ISBN: 9782840666530
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16650] [data modyf: 20-02-2017 08:22]
[16] "Šturm", ego "pol'skie" sozdateli i "opponenty". Spornye momenty nacional'noj i meždunarodnoj istoriografii klassičeskogo avangarda, Lidia Głuchowska
// W: Hervart Val'den i nasledie nemeckogo ekspressionizma, 2014. / red. V. Kolâzin, Moskva : Izdatel'stvo "Političeskaâ enciklopediâ", s. 173--207, ISBN: 9785824319248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16649] [data modyf: 20-02-2017 08:22]
[17] From Abstract Film to Op Art and Kinetic Art? Henryk Berlewi's "Mechano-Facture" as Transmedial Adaptation of Viking Eggeling's Experimental Films, Lidia Głuchowska
// W: The Aesthetics of Matter : Modernism, the Avant-Garde and Material Exchange, 2013. / ed. by Sarah Posman, Anne Reverseau, David Ayers, Sascha Bru, Benedikt Hjartarson, Berlin / Boston : De Gruyter (European Avant-Garde and Modernism Studies Vol. 3), s. 48--66, ISBN: 9783110317374
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16230] [data modyf: 20-02-2017 08:23]
[18] Jidiš Avangarda, Lidia Głuchowska
// W: Mecler Leksikon Avangarde, 2013. / Hrsg. Hubert van den Berg, Walter Fänders, Belgrad : Službeni glasnik, s. 151--153, ISBN: 9878651917583
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16244] [data modyf: 04-09-2015 14:38]
[19] Poznań and Łódź: National Modernism and the International Avant-Garde: "Zdrój" (1917-22); "Yung-Yidish" (1919); and "Tel-Awiw" (1919-21), Lidia Głuchowska
// W: The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines : Volume III, Europe 1880-1940, 2013. / ed. by Peter Brooker, Sacha Bru, Andrew Thacker, Christian Weikop . Part II, Oxford : Oxford University Press, s. 1208--1233, ISBN: 9780199681310
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15261] [data modyf: 20-02-2017 08:23]
[20] The Inter-, Trans- and Postnationality of the Historical Avant-Garde. Introduction, Hubert F. van den Berg, Lidia Głuchowska
// W: Transnationality, Internationalism and Nationhood : European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century, 2013. / ed. by Hubert F. van den Berg and Lidia Głuchowska, Leuven - Paris - Walpole, Ma : Peeters (Groningen Studies in Cultural Change Vol. XLVIII), s. IX--XX, ISBN: 9789042927568
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15426] [data modyf: 20-02-2017 08:25]
[21] The 'New World' of the Avant-Garde and the 'New States' in Central Europe. Perspectives on a Postnational and Postcolonial New Art History. Postface, Lidia Głuchowska
// W: Transnationality, Internationalism and Nationhood : European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century, 2013. / ed. by Hubert F. van den Berg and Lidia Głuchowska, Leuven - Paris - Walpole, Ma : Peeters (Groningen Studies in Cultural Change Vol. XLVIII), s. 183--212, ISBN: 9789042927568
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15427] [data modyf: 20-02-2017 08:24]
[22] W magicznym fotoplastikonie. Transgresje, transformacje, reintegracje. Bruno Schulz, Klisza Werk i multimedia = In the Magical Kaiser Panorama. Transgressions, Transformations, Re-integrations. Bruno Schulz, Klisza Werk and Multimedia, Lidia Głuchowska
// W: Mariusz Kubielas & Jakub Grzywak: Bruno Schulz - Klisza Werk - Transgresiones, 2013. / red. Lidia Głuchowska, Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, s. 5--18, ISBN: 9788362290413 .- [artykuł w j. polskim i angielskim]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15359] [data modyf: 20-02-2017 08:25]
[23] From Transfer to Transgression Yiddish Avant-Garde - a Network within the Universal Network of the International Movement or a Complementary One?, Lidia Głuchowska
// W: Transferts, appropriations et fonctions de l'avant-garde dans l'Europe intermédiaire et du nord, 2012. / sous la direction de Harri Veivo, Paris : L'Harmattan (Cahiers de la Nouvelle Europe 16/2012), s. 143--168, ISBN: 9782296575240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15045] [data modyf: 25-01-2013 08:35]
[24] Polnische Künstler und "Der Sturm": Enthusiasten und Polemiker. Nationale und transnationale Narrative des postkolonialen Avantgarde- und Modernediskurses, Lidia Głuchowska
// W: Der Sturm : Band II: Aufsätze, 2012. / Herausgegeben von Andrea von Hülsen-Esch und Gerhard Finckh, Wuppertal : Von der Heydt-Museum, s. 455--482, ISBN: 9783892020820
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14883] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Hommage á Henryk Bereska. Jego tłumaczenia z lekcji życia w świetle wspomnień przyjaciół i współpracowników, Lidia Głuchowska
// W: "Niezatarte świadectwo...". Życie i dzieło henryka Bereski = "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska, 2010. / pod red. Błażeja Kaźmierczaka i Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Słubice - Włocławek : Collegium Polonicum, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 59--74, ISBN: 9788360607213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12929] [data modyf: 09-06-2011 12:16]
[26] Parada rzeźb, parada "kobiecości" "Niezgrabne przedmioty" Aliny Szapocznikow a "babskie rzemiosło" artystek Warsztatów Wiedeńskich (1903-1932), Lidia Głuchowska
// W: Kobiety i sztuka około 1960 : jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne, 2010. / pod red. Ewy Toniak, Warszawa : Wydaw. Neriton, s. 43--58, ISBN: 9788375431346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14882] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Avantgarde: Berlin - Poznań, Lidia Głuchowska
// W: My, Berlińczycy! Wir Berliner! : Geschichte einer deutsch - polnischen Nachbarschaft, 2009. / Robert Traba (Hg.), Leipzig : Koehler & Amelang ; CBH PAN, s. 160--196, ISBN: 9783733803704
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11011] [data modyf: 05-02-2010 09:11]
[28] Awangarda: Berlin - Poznań, Lidia Głuchowska
// W: My, berlińczycy! Wir Berliner! : historia polsko - niemieckiego sąsiedztwa, 2009. / Robert Traba (red.), Berlin : Centrum Badań Historycznych PAN, Koehler&Amelang, s. 160--196, ISBN: 9783733803711
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11012] [data modyf: 27-03-2009 11:17]
[29] Ezoteryka i polityka w grafice wczesnej polskiej awangardy - Formistów, Buntu i Jung Idysz, Lidia Głuchowska
// W: Wielość w jedności : drzeworyt polski po 1900 roku, 2009. / oprac. i red. nauk. Jolanta Baziak, Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, s. 49--63, ISBN: 9788386580439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11474] [data modyf: 17-11-2009 09:15]
[30] Jiddische Avantgarde, Lidia Głuchowska, Hubert F. van den Berg
// W: Metzler Lexikon Avantgarde, 2009. / herausgegeben von Hubert van den Berg und Walter Fähnders, Stuttgart : Verlag J.B. Metzler, s. 162--164, ISBN: 9783476018663
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11307] [data modyf: 30-09-2009 14:34]
[31] Okkultismus, Esoterik, Mystik und die Ikonographie des Unsichtbaren in der frühen mitteleuropäischen Avantgarde. Das Beispiel der Posener Gruppe Bunt und des Bauhausprofessors Lothar Schreyer, Lidia Głuchowska
// W: Europa! Europa? : the Avant - Garde, Modernism and the Fate of a Continent, 2009. / edited by Sascha Bru, Jan Baetens, Benedikt Hjartarson, Peter Nicholls, Tania Orum, Hubert van den Berg, Berlin : De Gruyter, s. 306--327, ISBN: 9783110217711
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11911] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[32] Propaganda gnozeologiczna i inżynieria wyobraźni. "Nowy człowiek" i "Nowa wspólnota" w grafice klasycznej awangardy, Lidia Głuchowska
// W: Kolekcja Artoteki Grafiki : ze zbiorów Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego: wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2009, 2009. / red. Janina Wallis, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 6--8
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11374] [data modyf: 23-10-2009 09:22]
[33] Bild und Gegenbild. Die Männlichkeit nach 1989 in Polen im Spiegel der hohen und der populären Kultur, Lidia Głuchowska
// W: Postsozialistische Männlichkeiten in einer globalisierten Welt, 2008. / Sylka Scholz, Weertje Willms (Hg.), Berlin : LIT Verlag, s. 163--192, ISBN: 9783825809997
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10615] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[34] "Und wenn die mageren Jahre die fetten waren?" Henryk Bereska in memoriam, Lidia Głuchowska
// W: Fährmann grenzenlos Deutsche und Polen in heutigen Europa, 2008. / Herausgegeben von Brigitta Helbig - Mischewski und Gabriela Matuszek, Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag (Westostpassagen - Slawistische Forschungen und Texte 9), s. 299--324, ISBN: 9783487136394
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10192] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[35] Jarek Łukasik. Obrazy z lat 2006 - 2007 = Jarek Łukasik. Paintings from 2006 - 2007, Lidia Głuchowska
// W: Jarosław Łukasik. Malarstwo, miejsca osobiste, 2007. , Poznań : Galeria Miejska "Arsenał", s. 3--24
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] "Śmietnik sztuki"? Jacek Papla. Sfery wrażliwości, obszary działalności = "A garbage of art"? Jacek Papla - Spheres of sensitivity - Areas of activity, Lidia Głuchowska
// W: Jacek Papla : grafika, 2007. , Jastrowo : Stowarzyszenie Polskich Artystów Malarzy i Grafików Wielkopolskicj w Poznaniu, s. [1-17]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9799] [data modyf: 26-02-2008 10:02]
[37] Das deutsch - polnische Künstlerpaar Margarete und Stanisław Kubicki in der Posener Expressionistenvereinigung Bunt, Lidia Głuchowska
// W: Grenzen überwindend. Festschrift für Adam S. Labuda zum 60. Geburstag, 2006. / herausgegeben von Katja Bernhardt und Piotr Piotrowski, Berlin : Lukas Verlag, s. [12]CD-ROM, ISBN: 9783936872897
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9803] [data modyf: 05-02-2010 09:14]
[38] Der Turmbau zu Babel. Stanisław Kubickis zweisprachige Gedichte aus den Jahren 1918 - 1921 und die Utopie des "neuen Menschen", Lidia Głuchowska
// W: Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und Juden zwischen den Kulturen (1918 - 1939), 2006. / Marion Brandt (Hg.), München : Martin Meidenbauer (Colloquia Baltica 6), s. 15--43, ISBN: 389975560X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9797] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Zielona grafika - polifoniczność medium i wielowątkowość narracji, Lidia Głuchowska
// W: www.zielonagrafika.pl, 2006. , Zielona Góra : Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Zielonogórski, s. [1-5]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Kubickis literarisches Werk. Aufnahme in der Öffentlichkeit = O problemach recepcji twórczości literackiej Stanisława Kubickiego, Lidia Głuchowska
// W: Stanisław Kubicki. Ein Poet übersetzt sich selbst = Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918 - 1921, 2003. / Lidia Głuchowska, Peter Mantis, Berlin : WIR - Deutsch - Polnische Literaturedition, s. 172--186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9833] [data modyf: 05-02-2010 09:16]
[41] Margarete i Stanisław Kubiccy a początki grupy Bunt = Margarete and Stanisław Kubicki and the Origins of the Bunt group, Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm Poznański 1917 - 1925, 2003. / Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon, Poznań : Muzeum Narodowe, s. 46--64, ISBN: 8389053233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Margarete Kubicka/ Stanisław Kubicki [biogramy], Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm Poznański 1917 - 1925 *, 2003. / Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon, Poznań : Muzeum Narodowe, s. 408--409, ISBN: 8389053233
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9885] [data modyf: 28-03-2008 09:57]
[43] Margarete Kubicka/ Stanisław Kubicki [katalog prac ze zbiorów berlińskich], Lidia Głuchowska
// W: Bunt. Ekspresjonizm Poznański 1917 - 1925 *, 2003. / Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon, Poznań : Muzeum Narodowe, s. 298--325, ISBN: 8389053233
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Revolution - der verlorene Sohn - Noah - Irrenhaus = Rewolucja - syn marnotrawny - Noe - dom obłąkanych, Lidia Głuchowska
// W: Stanisław Kubicki. Ein Poet übersetzt sich selbst = Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918 - 1921, 2003. / Lidia Głuchowska, Peter Mantis, Berlin : WIR - Deutsch - Polnische Literaturedition, s. 32--54
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9832] [data modyf: 05-02-2010 09:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Bunt" - Ekspresjonizm - Transgraniczna awangarda w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego / Lidia Głuchowska, Janina Wallis, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, 19--20, 18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20126] [data modyf: 01-06-2016 08:58]
[2] Międzynarodowe tournée wystawy "Bunt ? Ekspresjonizm ? Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego we Wrocławiu" / Lidia Głuchowska, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9-1, 35--36, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19773] [data modyf: 04-02-2016 11:59]
[3] "Bunt", "Refleks" i "Ulotka" - międzynarodowe tournée wystawy donacyjnej. Ekspresjonizm, transgraniczna awangarda i ich współczesne reinterpretacje / Lidia Głuchowska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 49--51, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19332] [data modyf: 16-12-2015 13:09]
[4] Idee i obrazy czyli ut pictura poesis. O wystawie Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej (14.10-31.12.2014) / Lidia Głuchowska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9-1, 29--31, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18794] [data modyf: 31-07-2015 12:33]
[5] Jolanda Jeklin "Transformacja" / Lidia Głuchowska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 44--45, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19508] [data modyf: 10-11-2015 09:37]
[6] Katarzyna Dziuba - "Processing" / Lidia Głuchowska, Janina Wallis, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 41--42, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19305] [data modyf: 17-09-2015 11:09]
[7] "Nicht unsere Werke sind wichtig, sondern das Leben." Performative Manifestationen der Gruppen Bunt und Die Kommune. Ihre Geschichte und ihr Echo in der Gegenwart / Lidia Głuchowska, 2015. Expressionismus: Der performative Expressionismus, 02, 15--36, ISSN: 2363-5592,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19629] [data modyf: 20-02-2017 08:26]
[8] "Się maluje" na "Pokocie", czyli prace studentów Instytutu Sztuk Wizulalnych w teatralnych wnętrzach / Lidia Głuchowska, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 47--48, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19331] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[9] "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu" i "Gabinet technik historycznych" na Europejskim Miesiącu Fotografii w Berlinie / Lidia Głuchowska, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7-8, 57--59, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18795] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[10] Bruno Schulz Mariusz Kubielas "In Transitu" / Christine Balbach, Lidia Głuchowska, 2014. Brennpunkt. Magazin für Fotografie, 4, 52--53
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18525] [data modyf: 31-07-2015 10:59]
[11] Europejski Miesiąc Fotografii i Festiwal "Kunstkreuz" w Berlinie: Wystawa "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu" / Lidia Głuchowska, 2014. Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 3, 121--125, ISSN: 1896-4133,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18773] [data modyf: 31-07-2015 11:02]
[12] In the Shadow of the Official Discourse: Towards a Revision of the History and Theory of the Polish Idiom of Cubism / Lidia Głuchowska, 2014. Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied 47, 2, 156--171, ISSN: 0044-9008, fot.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18988] [data modyf: 20-02-2017 08:27]
[13] Munch, Przybyszewski and "The Scream" / Lidia Głuchowska, 2014. Kunst og Kultur, 4, 182--193, ISSN: 0023-5415, summ.
Słowa kluczowe: "The Scream", Edvard Munch, Expressionism, Stanisław Przybyszewski, Synaesthesia
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18364] [data modyf: 20-02-2017 08:27]
[14] Transmedialne translacje, re-wizje Schulzowskiego "autentyku" i archeologia fotografii: "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu" / Lidia Głuchowska, 2014. Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 4(34), 100--130, ISSN: 1896-4133,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18853] [data modyf: 20-02-2017 08:28]
[15] W dialogu z Schulzem. Mariusz Kubielas / Lidia Głuchowska, 2014. Kurier Galicyjski, nr 14-15, -- .- [publikacja on-line]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18776] [data modyf: 07-09-2015 12:22]
[16] Artyści polscy w orbicie "Der Sturm". Historia i historyzacje / Lidia Głuchowska, 2013. Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 3(29), 3--30, ISSN: 1896-4133,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18366] [data modyf: 20-02-2017 08:28]
[17] Circus Europe i inne kontynenty. O fotografii Marka Lalki / Lidia Głuchowska, 2013. Pro Libris: Obrazy, nr 1(42), 79--83, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18363] [data modyf: 21-07-2015 12:59]
[18] Locus aesteticus. O Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki / Lidia Głuchowska, 2013. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 36--39, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18796] [data modyf: 21-07-2015 12:00]
[19] Station Warsaw. Malevich, Lissitzky, and the Traces of Cultural Transfer between "East" and "West" / Lidia Głuchowska, 2013. Centropa Vol. 13, No. 3, 241--257, ISSN: 1532-5563,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18369] [data modyf: 20-02-2017 08:29]
[20] Introduction: Berlin as a Center of International Modernism and a Turnstile of the Avant-garde / Lidia Głuchowska, 2012. Centropa: a journal of architecture and related arts, vol. 12, number 1, 214, ISSN: 1532-5563, bibliogr. fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16759] [data modyf: 19-11-2012 12:59]
[21] Polish and Polish-Jewish Modern and Avant-garde Artists in the "Capital of the United States of Europe", c. 1910-1930 / Lidia Głuchowska, 2012. Centropa: a journal of architecture and related arts, vol. 12, number 1, 217--233, ISSN: 1532-5563, bibliogr. fot.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16758] [data modyf: 19-11-2012 12:59]
[22] Requiem aeternam, Fryz życia i Piekło. Przybyszewski, Munch, Vigeland i preekspresjonistyczna teoria sztuki / Lidia Głuchowska, 2010. Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego: Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2, 27--54, ISSN: 1896-4133,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15228] [data modyf: 18-02-2011 09:15]
[23] (Trans)regionalne uniwersum. "Rodzinna Europa" i Paneuropa - arystokracja i awangarda / Lidia Głuchowska, 2010. Pro Libris, nr 1, 6--12, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14775] [data modyf: 26-05-2010 11:50]
[24] Awangarda i Epilog. O prezentacjach sztuki na wystawie "My, berlińczycy/ Wir Berliner. Historia polsko - niemieckiego sąsiedztwa" / Lidia Głuchowska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski, nr 5, 29--30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14043] [data modyf: 02-10-2009 09:25]
[25] Awangarda w dwóch odsłonach. O prezentacjach sztuki na wystawie "My, berlińczycy/Wir Berliner" (20.03-14.06.2009, Stadtmuseum Berlin) / Lidia Głuchowska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3-4, 21--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14040] [data modyf: 05-05-2017 11:08]
[26] Geniusz, macho, efeb, androgyne...Metamorfozy męskości we współczesnej polskiej ikonosferze / Lidia Głuchowska, 2009. Pro Libris, Nr 1, 13--29, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13703] [data modyf: 16-04-2009 15:32]
[27] JA? - TAK!/ ICH? - JA! Berlin-Poczdam-Frankfurt nad Odrą i Słubice - sztuka, kultura i historia, czyli o wyprawie stypendialnej studentów Wydziału Artystycznego / Lidia Głuchowska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 29--31, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14044] [data modyf: 02-10-2009 09:28]
[28] Mała apokalipsa i mała stabilizacja. Jarka Łukasika "Obrazy nieostatnie" / Lidia Głuchowska, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 5, 26--28, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14042] [data modyf: 05-05-2017 10:55]
[29] Totenmesse, Lebensfries und Die Hölle : Przybyszewski, Munch, Vigeland und die protoexpressionistische Kunsttheorie / Lidia Głuchowska, 2009. Deshima, 1(nr specjalny), 79--116
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-14736] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[30] Artifex Doctus - Autoportret Stanisława Kubickiego a kod wizualny klasycznej awangardy / Lidia Głuchowska, 2008. Gazeta Malarzy i Poetów, nr 1, [A-D]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Cygańska kapela i Linienstraße. Henryk Bereska - poeta i tłumacz - w oczach przyjaciół (Zigeunerkapelle und Linienstraße. Henryk Bereska - Dichter und Übersetzer - in Augen seiner Freunde) / Lidia Głuchowska, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 6--21, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13250] [data modyf: 25-09-2008 12:32]
[32] Estetyka krzyku i estetyka szeptu. Normana Smużniaka malarstwo alchemicznych formuł / Lidia Głuchowska, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 105--109, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13565] [data modyf: 13-02-2009 16:41]
[33] "My, berlińczycy". 300 lat polskości i Polaków w Berlinie / Lidia Głuchowska, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 47--58, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13563] [data modyf: 13-02-2009 16:20]
[34] Norman Smużniak/ oprac. / Lidia Głuchowska, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 102--104, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13564] [data modyf: 13-02-2009 16:21]
[35] "Verschwörer und Revolutionäre". Zum Kriegsschicksal des Künstlers und Widerstandskuriers Stanisław Kubicki / Lidia Głuchowska, 2008. Inter Finitimos: Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen Beziehungschichte, 6, 100--117
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13641] [data modyf: 19-03-2009 12:21]
[36] Galeria Zero - Polscy młodzi gniewni - w Berlinie / Lidia Głuchowska, 2006. Gazeta Malarzy i Poetów, nr 2, 6--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] "Zielona grafika" - polifoniczność medium i wielowątkowość narracji (fragment tekstu do katalogu wystawy) / Lidia Głuchowska, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 16, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12857] [data modyf: 05-05-2017 10:50]
[38] Sen o Polsce i utopia Paneuropy. Glosy do biografii artystycznej Stanisława Kubickiego / Lidia Głuchowska, 2004. Kronika Wielkopolski, nr 1, 36--53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Porträt des deutsch - polnischen Malers und Dichters Stanisław Kubicki = Portret polsko - niemieckiego malarza i poety Stanisława Kubickiego / Lidia Głuchowska, 2003. Dialog: Deutsch-polnisches Magazin=magazyn polsko-niemiecki, 62--63, 118--125
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Ein Paar zwischen Ost und West. Stanisław Kubicki (1889-1942) und Margarete Kubicka (1891-1984) / Lidia Głuchowska, 2002. Kritische berichte: Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, nr 2, 19--31
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Krzykiem błędnym rozszarpuję przestwór. O Stanisławie Kubickim, jego żonie Margarete oraz współpracy polskich i niemieckich artystów / Lidia Głuchowska, 1999. bez Wandy: Kwartalnik GFPS - Polska, Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego, nr 2, 3--8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12858] [data modyf: 13-03-2008 13:29]
[42] Kubicki und Kubicka / Lidia Głuchowska, 1999. hin und her, Jg. 16, 27--37
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12819] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Holsterbo: Odin Week [fragmenty raportów] / Lidia Głuchowska, 1996. Młoda Polonistyka: pismo studentów polonistyki poświęcone ich pracy naukowej oraz życiu Wydziału, 1, 178
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "In Poland that means nowhere". The "foreign war" and the "new country" 1914-1918. Polish art between tradition and the avant-garde / Lidia Głuchowska // W: Muzeja raksti .- 2015, 6, s. 201--211, ISSN: 2255-6931, bibliogr. rys.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10247] [data modyf: 20-02-2017 08:29]
[2] "Dadaland-Polen"?, "Dada Polen"?, "un dadaďsme polonais"?Anmerkungen zu zwei genealogischen Linien der semidadaistischen Bewegung in Polen. / Lidia Głuchowska // W: Hugo-Ball-Almanach .- 2010, Neue Folge 1, s. 36--62
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8781] [data modyf: 10-12-2010 09:14]
[3] Tristan Tzara - monsieur dada. Manifest dada 1918 i polskie konteksty dadaizmu / Lidia Głuchowska // W: Rita Baum: filozofia, literatura, sztuka .- 2009, nr 13, s. 65--71
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8334] [data modyf: 18-03-2009 12:07]
[4] Wspomnienie i historia - sztuka i polityka. O wojennych losach kuriera polskiego podziemia - artysty - Stanisława Kubickiego ł / Lidia Głuchowska // W: Zeszyty Historyczne .- 2009, z. 168, s. 98--118
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8444] [data modyf: 30-09-2009 14:25]
[5] Mojżesz przed krzewem gorejącym. Awangarda i polityka. Margarete i Stanisław Kubicki 1910 - 1945. / Lidia Głuchowska // W: Biuletyn Instytutu Sztuk Pięknych .- 2006, nr 1, s. 31--43
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8086] [data modyf: 26-02-2008 10:17]
[6] Dokąd, człowieku? Czyli o poszukiwaniach artystycznych Stanisława Kubickiego / Lidia Głuchowska // W: Ikonotheka .- 2004, 17, s. 139--164
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Artystka artyście, czyli "Hommage a Kubicki" Margarete Kubickiej / Lidia Głuchowska // W: Studia Litteraria Polono - Slavica .- 2002, nr 7, s. 103--113
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The "Lady with an Ermine" by Leonardo da Vinci : Its Originality, its Remakes and the Problem of its Repainting, 2012. Lidia Głuchowska // W: The Challenge of the Object : 33rd Congress of the International Committee of the History of Art. Nürnberg, Niemcy Nürnberg : Verlag des Germanisches Nationalmuseum, 2013, s. 141--145, ISBN: 9783936688641
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21444] [data modyf: 09-03-2017 13:14]
[2] "Die Nymphomanie" und "die wilden Kräfte" Aby Warburgs contra "das Dionysische" Friedrich Nietzsches. Ein Versuch des systematischen Vergleichs, 2007. Lidia Głuchowska // W: Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa (anlässlich des 125jährigen Gründungsjubiläums des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Polen) : beiträge der 14. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Krakau, 26.-30. September 2007. Kraków, Polska Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 411--430, ISBN: 9788389101952
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19833] [data modyf: 07-12-2010 10:10]
[3] Artystki Warsztatów Wiedeńskich (1903-1932) i ich udział w kształtowaniu stylu i wzornictwa art déco, 2007. Lidia Głuchowska // W: Polskie art déco : materiały drugiej sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej w Płocku 10 grudnia 2007 roku. Płock, Polska Płock : Muzeum Mazowieckie, 2009, s. 149--176, ISBN: 9788389034663
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19545] [data modyf: 16-04-2010 09:49]
[4] Miejsca puste, czyli co nie dochodzi do głosu w obrazach. Tak zwany epizod dadaistyczny w twórczości Stanisława Kubickiego, 2006. Lidia Głuchowska // W: Brak słów : Topos "niewysłowienia" w nauce i literaturze o sztuce : materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 26 - 28 październik 2006. Nieborów, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2007, s. 207--233
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ostatni obraz. Mojżesz przed krzewem gorejącym Stanisława Kubickiego, 2006. Lidia Głuchowska // W: Wielkie dzieła - wielkie interpretacje : materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17 - 18 listopada 2006. Warszawa, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2007, s. 215--228, ISBN: 9788388341359
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Margarete und Stanisław Kubicki - ein deutsch - polonisches Künstlerpaar zwischen Posen und Berlin, 2003. Lidia Głuchowska // W: Wanderungen: Künstler - Kunstwerk - Motiv - Stifter = Wędrówki: Artysta - Dzieło - Wzorzec - Fundator : Beiträge der 10. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Warschau, 25. - 28. September 2003 = Materiały IX Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki w Warszawie, 25 - 28 września 2003 r.. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2005, s. 129--147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18688] [data modyf: 26-02-2008 10:10]
[7] Historia jako kolorowy slajd = Die Geschichte wie ein farbiges Dia = History as a colour slide, 1999. Lidia Głuchowska // W: Otwarte okno historii = Das offene Fenster der Geschichte = The open Window of History : VI Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA, Racibórz, 15 - 22 sierpień 1999. Racibórz, Polska Łódź : Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein, 2000, s. 24--29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18691] [data modyf: 26-02-2008 09:55]
[8] Sztuki przedstawiające i literatura. Ich odmienny byt materialny i wspólna funkcja perswazyjna, 1996. Lidia Głuchowska // W: Sztuka i obraz sztuki : obrazowanie wizualne a literatura i filozofia : I Ogólnopolskaj Studencka Sesja Naukowa, Wrocław, 25-27 listopad 1996. Wrocław, Polska Wrocław : Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki, 1999, s. 13--21
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Okno w kadrze = Standbild - Fenster = Still window, 1998. Lidia Głuchowska // W: Otwarte okno historii = Das offene Fenster der Geschichte = The open Window of History : V Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki, Kazimierz Dolny 8 - 15 sierpień 1998. Kazimierz Dolny, Polska Łódź : Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein, 1998, s. 40--47
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Malarz, mentor, mag : Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia / (Red.) Dagmar Schmengler, Lidia Głuchowska, Agnes Kern .- Heidelberg, Berlin: Kehrer : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Neue Galerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, 2019, 439 s. .- ISBN: 9783868288919 .- [przejrzana, zaktualizowana i uzupełniona wersja wyd. niemieckiego]
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5932] [data modyf: 23-09-2020 09:42]
[2] Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau / (Red.) Dagmar Schmengler, Agnes Kern, Lidia Głuchowska .- Heidelberg, Berlin: Kehrer : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Neue Galerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, 2018, 438 s. .- ISBN: 9783868288735 .- [katalog wystawy]
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5931] [data modyf: 23-09-2020 09:30]
[3] Ogrody = Gärten / (Red.) Lidia Głuchowska .- Bad Muskau, Zielona Góra : Fundacja "Park Księcia Pücklera Bad Muskau", Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2016, 104 s. .- ISBN: 9788388426964
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5537] [data modyf: 23-01-2017 12:30]
[4] Bunt a tradycje grafiki w Polsce i w Niemczech / (Red.) Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak .- Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2015, 140 s. .- ISBN: 9788363572181
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5539] [data modyf: 24-01-2017 10:56]
[5] Bunt. Expressionismus. Grenzübergreifende Avantgarde. Werke aus der Berliner Sammlung Prof. Stanisław Karol Kubicki / (Red.) Lidia Głuchowska .- Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2015, 208 s. .- ISBN: 9788364080135
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5319] [data modyf: 04-02-2016 11:03]
[6] Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Lidia Głuchowska, Janina Wallis .- - : --, 2015, 10 s. .- ISBN: 9788393629039
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5432] [data modyf: 21-03-2016 10:10]
[7] Mariusz Kubielas & Jakub Grzywak: Bruno Schulz - Klisza Werk - Transgresiones / (Red.) Lidia Głuchowska .- Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2013, 85 s. .- ISBN: 9788362290413
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5106] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[8] Transnationality, Internationalism and Nationhood : European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century / (Red.) Hubert F. van den Berg, Lidia Głuchowska .- Leuven - Paris - Walpole, Ma : Peeters, 2013, 255 s. .- ISBN: 9789042927568
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5116] [data modyf: 08-07-2013 10:35]
[9] Centropa / (Red.) Lidia Głuchowska .- New York : The Sheridan Press, 2012, vol. 12, number 3 .- ISSN: 1532-5563
Kod: RED-C-KOM    BibTeX   (pkt: 1)
[RED-5043] [data modyf: 13-12-2012 14:41]
[10] Stanisław Kubicki. Ein Poet übersetzt sich selbst = Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918 - 1921 / (Red.) Lidia Głuchowska, Peter Mantis .- Berlin : WIR - Deutsch - Polnische Literaturedition, 2003, 197 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4450] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich / / Anna Wierzbicka .- Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk , 2009 (Rec.) Lidia Głuchowska // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2015, 64, 2, s. 297--299
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość. Twórczość Eugeniusza Gepperta po 1945 roku / Eugeniusz Geppert. Towards unreal. Eugeniusz Geppert's work after 1945 / / Dominika Kowalewska .- Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia , 2013 (Rec.) .- Opowiadając Gepperta. Dominiki Kowalewskiej "Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość" / Lidia Głuchowska // Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu .- 2014, nr 17, s. 324--334
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Early Polish Modern Art. Unity in Multiplicity / / Marek Bartelik .- Manchester and New York : Manchester University Press , 2005 (Rec.) Lidia Głuchowska // Centropa .- 2009, 2, s. 232--234
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Gefährliche Musen. Frauen um Max Ernst / / Karoline Hille .- Berlin : Wydaw. Edition Ebersbach , 2007 (Rec.) Lidia Głuchowska // Pro Libris .- 2009, Nr 1, s. 145--146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] My, berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko - niemieckiego sąsiedztwa / / red. R. Traba .- Berlin : CBH PAN Verlag Koehler & Amelang , 2009 (Rec.) Lidia Głuchowska // Pro Libris .- 2009, Nr 1, s. 139--143
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Teksas-land. Moda w PRL / / Anna Pelka .- Warszawa : Wydaw. Trio , 2007 (Rec.) Lidia Głuchowska // Pro Libris .- 2009, Nr 1, s. 147--149
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Huber Globisch 1914 - 2004. Malerei. Vom Lauf der Flüsse/ Malarstwo. O biegu rzeki / / Thomas Michael Kumlehn .- Dresden : Neisse Verlag , 2007 (Rec.) Lidia Głuchowska // Silesia Nova .- 2008, 1, s. 145--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Hubert Globisch 1914-2004. Malerei. Vom Lauf der Flüsse/ Malarstwo. O biegu rzeki / / Thomas Michael Kumlehn .- Dresden : Neisse Verlag , 2007 (Rec.) Lidia Głuchowska // Pro Libris .- 2008, nr 2, s. 155--157
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Z laboratorium "Nowej Wspólnoty". ! Awangardy ! w Europie Środkowej 1910 - 1930. Wymiana i transformacja - wystawa w Martin - Gropius - Bau w Berlinie, 2002/2003 / (Rec.) Lidia Głuchowska // Ikonotheka .- 2004, 17, s. 231--239
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski