System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Kamil Banaszewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Wolnego Dostępu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Biblioteka w internetowych memach, Kamil Banaszewski
// W: Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata, 2019. / pod red. Beata Taraszkiewicz, Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, s. 95--116, ISBN: 9788395660207
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21514] [data modyf: 04-06-2020 10:15]
[2] MULTIedukacja w bibliotekach akademickich - nowe metody i narzędzia szkoleń uzytkowników, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Multibibliotekarstwo, 2018. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały t. 97), s. 25--48, ISBN: 9788365741141
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20281] [data modyf: 29-05-2019 11:47]
[3] Przegonić chmury: komunikowanie wizji, misji i wartości na stronach WWW bibliotek akademickich, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, 2018. / pod red. Tomasza Piestrzyńskiego i Justyny Jerzyk-Wojteckiej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 21--34
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20778] [data modyf: 29-05-2019 12:37]
[4] Doskonalenie jakości usług biblioteki w obszarze kompetencji informacyjnych jej użytkowników. Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Zarządzanie jakością w bibliotece, 2017. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały 94), s. 215--237, ISBN: 9788364203855
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19190] [data modyf: 03-06-2019 11:00]
[5] Franciszek Foltin (ojciec), Kamil Banaszewski
// W: Wadowice - Wadowiczanie, 2017. , - : Muzeum Miejskie w Wadowicach, s. 1-3, ISBN: - https://wadowiczanie.pl/wadowiczanie/foltin-franciszek-ojciec/ .- [online]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19709] [data modyf: 10-01-2018 12:23]
[6] Franciszek Foltin (syn), Kamil Banaszewski
// W: Wadowice - Wadowiczanie, 2017. , - : Muzeum Miejskie w Wadowicach, s. 1-5, ISBN: - https://wadowiczanie.pl/wadowiczanie/foltin-franciszek-syn/ .- [online]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19710] [data modyf: 10-01-2018 12:22]
[7] Franciszek Foltin (wnuk), Kamil Banaszewski
// W: Wadowice - Wadowiczanie, 2017. , - : Muzeum Miejskie w Wadowicach, s. 1-4, ISBN: - https://wadowiczanie.pl/wadowiczanie/foltin-franciszek-wnuk/
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19711] [data modyf: 10-01-2018 12:25]
[8] W trosce o kulturę informacyjną; zrozumiałość tekstów "konsumenckich" na stronach www bibliotek, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni, 2017. / pod red. Katarzyny Materskiej i Beata Taraszkiewicz, Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, s. 78--95, ISBN: 9788388783241
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19978] [data modyf: 31-05-2019 11:59]
[9] Czy humaniści potrafią zlokalizować, wybrać i posłuzyć się informacją naukową? Wyniki badań pilotażowych, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa, 2016. / pod red. Beaty Taraszkiewicz, Słupsk : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 96--121, ISBN: 9788388783227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18912] [data modyf: 31-03-2017 12:46]
[10] Satysfakcja użytkowników jako podstawa budowania relacji z nowoczesną biblioteką uczelnianą. Wyniki badań Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
// W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, 2016. / pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Propozycje i Materiały 92), s. 185--206, ISBN: 9788364203640
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17780] [data modyf: 18-04-2016 09:00]
[11] Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1815-1858. Bibliografia przedmiotowa za lata 1858-2012, Kamil Banaszewski
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie* : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 37--56, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17471] [data modyf: 11-01-2016 11:50]
[12] Tworzenie kultury oceny drogą do nowoczesnej biblioteki (akademickiej), Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu, 2015. / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej, Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, s. 17--22, ISBN: 9788361970286
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17540] [data modyf: 25-01-2016 09:56]
[13] Zadowoleni czytelnicy, czyli wstęp do systematycznych badań nad satysfakcją użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie* : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 57--65, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17472] [data modyf: 11-01-2016 11:52]
[14] Szatkowski Jan Aleksander (1826-1900), Kamil Banaszewski
// W: Polski słownik biograficzny : Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, 2010. . tom 47/1, z. 192, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 154--155, ISBN: 9788388909863
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12626] [data modyf: 19-01-2016 08:57]
[15] Szczapiński Piotr Józef (1805-1870), Kamil Banaszewski
// W: Polski Słownik Biograficzny : Szatzsznajder Leon - Szczepański Czesław, 2010. . tom 47/2, z. 193, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 178--180, ISBN: 9788388909870
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13730] [data modyf: 19-01-2016 08:58]
[16] Myśl polityczna w krytyce literackiej na przykładzie krytyki wielkopolskiej z lat 1830 - 1850, Kamil Banaszewski
// W: Między historią, literaturą a polityką**, 2009. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 125--144, ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11211] [data modyf: 30-07-2009 10:59]
[17] Powieść "Pan Sędzia Deluty" Adama Jerzego Czartoryskiego jako przykład wykorzystania dzieła literackiego w rekonstrukcji myśli politycznej - sprawa włościańska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Kamil Banaszewski
// W: Między historią, literaturą a polityką**, 2009. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 101--124, ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11210] [data modyf: 16-02-2010 08:08]
[18] Z problematyki myśli politycznej Ludwika Żychlińskiego (rekonesans), Kamil Banaszewski
// W: Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, 2007. / pod red. nauk. prof. dra hab. Tomasza Nodzyńskiego, Warszawa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 21--30, ISBN: 9788392569909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9637] [data modyf: 19-01-2016 08:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2018 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2019. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 5, 299-317, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25452] [data modyf: 08-07-2020 09:11]
[2] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2017 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 535--552, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24119] [data modyf: 28-05-2019 12:27]
[3] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2016 / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 487--505, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22412] [data modyf: 21-02-2018 11:11]
[4] Biblioteczne szkolenia i jak je znaleźć. Analiza wybranych elementów witryn internetowych polskich bibliotek publicznych uczelni akademickich / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2017. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 9, 193--211, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22868] [data modyf: 15-06-2018 09:09]
[5] Napisz, co o nas sądzisz - czyli badania satysfakcji w BUZ / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Uniwersytet Zielonogórski 241, 3, 17, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21288] [data modyf: 20-04-2017 09:50]
[6] Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski, 2017. Zarządzanie Biblioteką, 1 (9), 28--36, ISSN: 2081-1004, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Appreciative Inquiry, model 4D, organizational development, podejście doceniające, rozwój organizacyjny, the 4D Model, the constructionist principle, zasada konstruktywizmu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23655] [data modyf: 08-02-2019 09:23]
[7] Bibliografia Lubuskiej Polonistyki Akademickiej za rok 2015 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 432--449, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21151] [data modyf: 06-03-2017 10:32]
[8] Dobra zmiana jest możliwa, czyli podejście deceniające w bibliotece / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2016. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 8, 223--247, ISSN: 2299-3363, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21432] [data modyf: 31-05-2017 10:56]
[9] Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego składnikiem kultury oceny w nowoczesnej bibliotece akademickiej / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 7, 257--284, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20089] [data modyf: 23-05-2016 15:56]
[10] Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2014 / Kamil Banaszewski, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 281--294, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19673] [data modyf: 07-01-2016 09:20]
[11] Bibliografia zawartości "Studiów i Materiałów" (seris "Filologia Polska") Wyższej Szkoły Pedagogicznej (nr 1-10: 1975-1999) oraz serii wydawniczej "Filologia Polska" (nr 1-5: 2003-2013) / Kamil Banaszewski, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 265--280, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19672] [data modyf: 07-01-2016 09:19]
[12] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 1 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 36--39, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19307] [data modyf: 23-10-2015 09:51]
[13] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 2 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 40--42, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19452] [data modyf: 23-10-2015 09:52]
[14] Satysfakcja użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja wyników badań, cz. 3 / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 16--19, ISSN: 1644-7867, rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19571] [data modyf: 04-12-2015 08:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziennik Adyny Turno. fragmenty z lat 1849-1850. Próba edycji i tłumaczenie z języka angielskiego / Kamil Banaszewski, Radosław Domke, Katarzyna Grabias-Banaszewska // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 121--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8458] [data modyf: 18-02-2010 08:02]
[2] Jana Szatkowskiego Pamiętniki z życia "Wychowańca Czwartackiego". Fragment - próba edycji / Kamil Banaszewski // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 209--232
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8460] [data modyf: 20-10-2009 09:22]
[3] Bibliografia zawartości "Studiów Zachodnich" 1992 - 2007 (t. 1-9)/ oprac. / Kamil Banaszewski // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 173--184, ISSN: 1428-0663,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8239] [data modyf: 28-10-2008 16:08]
[4] Rewolucja, powstanie, początek niepodległości czy niepotrzebny zryw? - Poglądy polskich uczestników i obserwatorów wokół poznańskiej Wiosny Ludów / Kamil Banaszewski // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 53--67, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8098] [data modyf: 13-03-2008 17:27]
[5] Obraz Niemców okresu Wielkopolskiej Wiosny Ludów w pamiętnikach i publicystyce poznańskiej / Kamil Banaszewski // W: Studia Zachodnie .- 2006, T. 8, s. 161--178, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7521] [data modyf: 31-05-2010 14:45]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Kamil Banaszewski, Anna Janiak, Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, nr 2, 309 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4648] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wileńskie Ponary / / Helena Pasierbska .- Gdańsk , 1996 (Rec.) Kamil Banaszewski // Nad Odrą .- 2011, nr 5-6, s. 102--103
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kronika Miasta Poznania: Wiosna Ludów, nr 1 / , 2008 (Rec.) Kamil Banaszewski // Studia Zachodnie .- 2009, 11, s. 215--218
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Biblia romantycznie odczytywana / / Kubski G. .- Poznań , 2005 (Rec.) Kamil Banaszewski // Pro Libris .- 2006, nr 2, s. 122--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] "Pro Libris". Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne. Nr 1 / .- Zielona Góra , 2006 (Rec.) Kamil Banaszewski // Uniwersytet Zielonogórski .- 2006, 4/5, s. 22
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2 / .- Dzierżoniów , 2005 (Rec.) Kamil Banaszewski // Uniwersytet Zielonogórski .- 2006, nr 4/5, s. 39--40
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski