System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Stefan Konstańczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 340 pozycji bibliograficznych
51 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Etyka niezależna w Polsce, 2019. Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 498 s. , ISBN: 9788378423898, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15461] [data modyf: 28-08-2020 13:49]
[100] [1]
[2] Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle, 2017. Stefan Konstańczak . Tom II, Kraków : Wydawnictwo "scriptum" 424 s. (Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej), ISBN: 9788365432858, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14783] [data modyf: 11-08-2020 11:33]
[20] [1]
[3] Dialog księdza z filozofem, 2015. Kazimierz Sierpowski, Stefan Konstańczak, Kuślin : Drukarnia Pallottinum 171 s. , ISBN: 9788370147556,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12367] [data modyf: 05-08-2015 10:25]
[4] Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych, 2011. Joanna Dudek, Stefan Konstańczak, Joanna Zegzuła-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 171 s. , ISBN: 9788374814751,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11018] [data modyf: 21-03-2016 09:44]
[5] Etyka pielęgniarska, 2010. Stefan Konstańczak, Warszawa : Difin SA 260 s. , ISBN: 9788376412788,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9753] [data modyf: 28-09-2010 12:29]
[6] Wybrane zagadnienia ekofilozofii, 2005. Stefan Konstańczak, Słupsk : Pomorska Akademia Pedagogiczna 209 s. , ISBN: 8374670355,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8862] [data modyf: 07-01-2009 12:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edukacja moralna młodego pokolenia w warunkach politycznego zniewolenia Polski, Stefan Konstańczak
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 235--253, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21551] [data modyf: 23-06-2020 11:23]
[5] [1]
[2] Kicz w służbie ideologii, Stefan Konstańczak
// W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, 2019. / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij, L'viv, Râšiv : L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, s. 77--86, ISBN: 9786177726653
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21071] [data modyf: 19-09-2019 08:57]
[5] [1]
[3] Między nadzieją i zwątpieniem. Kręta droga do naukowego mistrzostwa, Stefan Konstańczak
// W: Wychować (w sobie) mistrza : W stronę Jubileuszu 80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Mariańskiego, 2019. / red. nauk. Leszek Pawelski, Marek Rembierz, Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych (Monografia - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych nr XVIII), s. 89--99, ISBN: 9788393626977
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21271] [data modyf: 07-01-2020 12:36]
[5] [1]
[4] Ethics of Social Consequences and the Polish Philosophical Tradition, Stefan Konstańczak
// W: Ethics of Social Consequences : Philosophical, Applied and Professional Challenges, 2018. / ed. Vasil Gluchman, UK : Cambridge Scholars Publishing, s. 58--70, ISBN: 9781527505995
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19928] [data modyf: 03-06-2019 11:24]
[5] [1]
[5] Polemika Marii Ossowskiej z Adamem Schaffem o miejsce etyki w marksizmie, Stefan Konstańczak
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--215, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20419] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[20] [1]
[6] Przemijanie życia z puktu widzenia nieśmiertelności. Refleksje Henryka Elzenberga, Stefan Konstańczak
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt : Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018. / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 219--227, ISBN: 9788055521640
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21138] [data modyf: 14-10-2019 09:48]
[5] [1]
[7] Ekologia versus ideologia. O Polskich problemach z recepcją raportu Gro Harlem Brundtland, Stefan Konstańczak
// W: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland., 2017. / pod red. Ryszarda F. Sadowskiego i Zbigniewa Łepko, Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, s. 99--112
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19445] [data modyf: 03-06-2019 11:49]
[5] [1]
[8] Klerk nieheroiczny. O nieemocjonalnej kontemplacji życia i sztuki, Stefan Konstańczak
// W: Emocjonalne aspekty kultury, 2017. / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 75--87, ISBN: 9788374649292
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19869] [data modyf: 03-06-2019 10:37]
[20] [1]
[9] O krytykach etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, Stefan Konstańczak
// W: Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, 2017. / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 81--112, ISBN: 9788380181830
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19982] [data modyf: 03-06-2019 09:32]
[20] [1]
[10] Strategie przetrwania. Filozofowie polscy podczas II wojny światowej, Stefan Konstańczak
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017. / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 157--182, ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19677] [data modyf: 03-07-2019 11:16]
[20] [1]
[11] Daniela Gromska (1889-1973) w roli historyka polskiej filozofii, Stefan Konstańczak
// W: Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, 2016. / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 99--117, ISBN: 9788380180987
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18336] [data modyf: 28-10-2016 09:47]
[12] Historia filozofii greckiej w polemicznym zwierciadle Adama Mahrburga, Stefan Konstańczak
// W: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja : Ks. Stefan Pawlicki CR: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, 2016. / pod red. Wojciecha Mleczko CR, Kraków : Wydawnictwo Św. Jana Pawła II(XVI), s. 127--153, ISBN: 9788364613111
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18959] [data modyf: 24-04-2017 09:27]
[13] Józefa Tischnera krytyka marksizmu, Stefan Konstańczak
// W: Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei, 2016. / pod red. Elżbiety Struzik, Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, s. 82--108, ISBN: 9788360743980
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18301] [data modyf: 24-10-2016 09:23]
[14] Problem niedostosowania procesu kształcenia kadr medycznych do potrzeb społeczeństwa, Stefan Konstańczak
// W: Obrazovanie i nauka v vysšej škole: sovremennye trendy : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, nosvâščennoj 50-letiju Krasnodarskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury (oktâbr' - noâbr' 2016 g.), 2016. / red. S. S. Zengii, V. P. Gricenko, G. O. Macievskij, Krasnodar : Ministerstvo kul'tury Rossijskoj Federacii, s. 187--193, ISBN: 9785948252247
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18983] [data modyf: 28-04-2017 09:36]
[15] Czy istnieje toruńska szkoła filozoficzna? Recepcja myśli Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga w powojennej filozofii polskiej, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia - Etyka - Ekologia : Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, 2015. / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 323--339, ISBN: 9788323134510
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17257] [data modyf: 22-10-2015 11:48]
[16] Kazimierz Twardowski o moralnych podstawach prawa pozytywnego, Stefan Konstańczak
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--106, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17300] [data modyf: 09-11-2015 10:34]
[17] Naga egzystencja - "choroba głodowa" jako przedmiot badań medycznych w getcie warszawskim i obozach zagłady. Filozoficzne refleksje, Stefan Konstańczak
// W: Medycyna w cieniu nazizmu, 2015. / red. Michał Musielak i Katarzyna B. Głodowska, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, s. 271--285, ISBN: 9788375972733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17727] [data modyf: 04-04-2016 10:29]
[18] Profesor Zdzisław Kalita - zielonogórskie impresje, Stefan Konstańczak
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--22, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17295] [data modyf: 09-11-2015 10:18]
[19] Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 409--226, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17031] [data modyf: 13-07-2015 12:16]
[20] Toruńskie impresje, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia - Etyka - Ekologia : Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, 2015. / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 843--845, ISBN: 9788323134510
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17258] [data modyf: 22-10-2015 11:57]
[21] Aplikowanie do zawodu lekarskiego w polskiej szkole filozofii medycyny, Stefan Konstańczak
// W: Perspektivy profesijnej etiky, 2014. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis), s. 123--133, ISBN: 9788055511047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16449] [data modyf: 06-08-2015 12:39]
[22] Nauka a bezpieczeństwo publiczne. Polskie doświadczenia, Stefan Konstańczak
// W: Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, 2014. / red. nauk. Zenon Trejnis, Ryszard Radziejewski, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 69--80, ISBN: 9788379380145
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16130] [data modyf: 27-06-2014 10:44]
[23] Pomiędzy strachem a nadzieją - organizmy transgeniczne w biosferze, Stefan Konstańczak
// W: Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, 2014. / red. nauk. Aleksander Bobko, Karolina Cynk, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 26--41, ISBN: 9788373389687
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15904] [data modyf: 17-03-2014 09:49]
[24] Z europejskiej perspektywy. Zbigniew Antoni Jordan jako historyk najnowszej filozofii polskiej, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, 2014. / pod red. Macieja Woźniczki, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 97--112, ISBN: 9788374554046
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16332] [data modyf: 04-11-2014 13:27]
[25] Bezpieczeństwo globalne w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, Małgorzata Chrzanowska, Stefan Konstańczak
// W: Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, 2013. / pod red. Zenona Trejnisa, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 61--76, ISBN: 9788362954742
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15404] [data modyf: 19-06-2013 12:12]
[26] Ekologia w praktyce politycznej, Stefan Konstańczak, Adrianna Woźniak
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--106, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15549] [data modyf: 26-09-2013 13:12]
[27] In the Shadow of Holocaust - Hans Jonas's Concept of "Homo Patiens", Stefan Konstańczak
// W: Understanding Human Being : Essays on Jewish Anthropology, 2013. / ed. by Zbigniew Sareło and Hubert T. Mikołajczyk, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 113--121, ISBN: 9788374672092
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15563] [data modyf: 01-10-2013 15:37]
[28] Maria Ossowska o moralnych aspektach egzekwowania prawa, Stefan Konstańczak
// W: Etika w profesiách, 2013. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove, s. 51--61, ISBN: 9788055510309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15951] [data modyf: 06-08-2015 13:16]
[29] Marksizm polski wobec szkoły lwowsko-warszawskiej. Próba oceny wzajemnego oddziaływania, Stefan Konstańczak
// W: Idąc na cały świat, 2013. / red. ks. Edward Jarmoch, Drohiczyn : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Kuria Diecezjalna w Drohiczynie (Biblioteka Drohiczyńska XVII), s. 267--287, ISBN: 9788360239261
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15601] [data modyf: 18-10-2013 11:35]
[30] Wykorzenieni - delokalizacja globalna, Stefan Konstańczak, Michaił Żuk
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--204, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15554] [data modyf: 27-09-2013 08:38]
[31] Arystokracja ducha - o ciemnej stronie doskonałości moralnej, Stefan Konstańczak
// W: Aksjologia współczesności : Problemy i kontrowersje, 2012. / pod red. Bogumiły Truchlińskiej, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 61--71, ISBN: 9788377842317
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15021] [data modyf: 16-01-2013 17:34]
[32] Bezpieczeństwo jednostki - koncepcja systemowa, Stefan Konstańczak
// W: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa : profesorowi doktorowi habilitowanemu Zenonowi Trejnisowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, 2012. / red. nauk. Marek Adamkiewicz, Warszawa : Redakcja Wydaw. Wojskowej Akademii Technicznej, s. 111--120, ISBN: 9788362954452
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14960] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[33] Dyskurs przemocy, Stefan Konstańczak
// W: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : Komentarze, nawiązania, inspiracje, 2012. / red. nauk. Bogna Choińska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 293--327, ISBN: 9788374671965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15158] [data modyf: 01-03-2013 16:13]
[34] Edukacja wobec globalizacji, Stefan Konstańczak, Michaił Żuk
// W: Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna : Wymiary teorii i praktyki, 2012. / red. nauk. Helena Ciążela, Włodzimierz Tyburski, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 133--143, ISBN: 9788362828647
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15323] [data modyf: 09-05-2013 10:50]
[35] Moralne rozdroże globalnej walki z terroryzmem, Stefan Konstańczak
// W: Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna : Wymiary teorii i praktyki, 2012. / red. nauk. Helena Ciążela, Włodzimierz Tyburski, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 51--65, ISBN: 9788362828647
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15322] [data modyf: 09-05-2013 10:48]
[36] Wpływ etyk zawodowych na postrzeganie spoleczne zawodów medycznych, Stefan Konstańczak
// W: Profesijná etika : minulosť prítomnosť, 2012. / Vasil Gluchman (ed.), Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 53), s. 110--121, ISBN: 978855506746
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16065] [data modyf: 28-05-2014 12:03]
[37] Ekopolityka a system wartości globalizującego się społeczeństwa, Stefan Konstańczak
// W: Etika a Politika, 2011. / Vasil Gluchman (ed.), Prešov : Filozofická fakulta PU, s. 267--275, ISBN: 9788055502663
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14426] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Etos pracy filozofa w polskim romantyzmie. O obowiązkach filozofii względem nauki i narodu, Stefan Konstańczak
// W: Etos pracy i deontologia zawodowa, 2011. / pod red. nauk. Mariana Kasperskiego, Tadeusza Szczurka, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 41--57, ISBN: 9788362954247
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13957] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Struggle with social exclusion as a moral problem, Stefan Konstańczak
// W: Socio-ethical aspects of human functioning in the modern word, 2011. / Aleksandra Kuzior - Izabela Bieńkowska, Banská Bystrica : [b. w.], s. 90--98, ISBN: 9788089415076
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13780] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Tortury z naukowym certyfikatem. O błogosławieństwie nauki dla okrucieństwa, Stefan Konstańczak
// W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : prawa człowieka w społecznej praktyce, 2011. / praca zbiorowa pod red. Aleksandry Kuzior, Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, s. 55--72, ISBN: 9788361975205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13633] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] Warunki zaistnienia wartości w aksjologii Romana Ingardena, Stefan Konstańczak
// W: Spory o (bez)założeniowość filozofii, 2011. / praca zbiorowa pod red. Alicji Pietras, Daniela Żuromskiego i Marcina Furmana, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 249--259, ISBN: 9788374671491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12897] [data modyf: 31-05-2011 09:37]
[42] Ciało ludzkie jako system - filozofowie o konsekwencjach ingerencji w strukturę biologiczną człowieka, Stefan Konstańczak
// W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, 2010. / pod red. Andrzeja Kiepasa i Elżbiety Struzik, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 344--354, ISBN: 9788392602248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12594] [data modyf: 27-01-2011 12:02]
[43] Henryka Struvego rozważania nad materią sztuki, Stefan Konstańczak
// W: Materia sztuki, 2010. / red. Michał Ostrowicki, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 231--240, ISBN: 9788324208135
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12718] [data modyf: 28-02-2011 13:28]
[44] Moralne aspekty pracy w filozofii Karola Libelta, Stefan Konstańczak
// W: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego, 2010. / pod red. Mariana Kasperskiego, Tadeusza Szczurka, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 99--110, ISBN: 978836148886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12812] [data modyf: 29-03-2011 09:27]
[45] O sensie i potrzebie filozofowania, Stefan Konstańczak
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko, 2010. , Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 353--359, ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12232] [data modyf: 30-09-2010 10:09]
[46] Ontologiczny status wartości w filozofii Romana Ingardena, Stefan Konstańczak
// W: Spór o istnienie świata : w 40. rocznicę śmierci Romana Ingardena, 2010. / [red. nauk. Wojciech Słomski], Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 81--93, ISBN: 9788361087922
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12618] [data modyf: 01-02-2011 11:59]
[47] Procesy globalizacyjne jako wyzwanie dla systemów oświatowych oraz stymulator wzrostu potencjału innowacyjności w edukacji, Stefan Konstańczak, Michail Žuk
// W: Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka, 2010. / red. nauk. Miła Kwapiszewska - Antas, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 146--152, ISBN: 9788392893806 .- (brak afiliacji UZ)
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11830] [data modyf: 22-03-2010 09:36]
[48] Status wartości w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza, Stefan Konstańczak
// W: Język i poznanie : w 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, 2010. / pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 231--243, ISBN: 9788361087922
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12580] [data modyf: 20-01-2011 10:52]
[49] Unifikacja kulturowa w edukacji, Stefan Konstańczak, Michaił Żuk
// W: Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, 2010. / pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 145--150, ISBN: 9788361087052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12562] [data modyf: 14-01-2011 09:00]
[50] W poszukiwaniu prawdy, czyli o potrzebie filozofowania, Stefan Konstańczak
// W: W stronę szczęścia : Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, 2010. , Warszawa : Helidor, s. 373--381, ISBN: 9788360854525
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11829] [data modyf: 22-03-2010 09:10]
[51] Wartościowanie w aksjologii Józefa Tischnera, Stefan Konstańczak
// W: Etyka solidarności : w 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, 2010. / pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 141--151, ISBN: 9788361087960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12444] [data modyf: 07-12-2010 09:58]
[52] Wykluczenie społeczne w edukacji. O utopijności hasła równych szans oświatowych, Stefan Konstańczak
// W: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, 2010. / red. nauk. Irina Surina, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 71--82, ISBN: 9788375874259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12392] [data modyf: 18-11-2010 09:48]
[53] Aksjocentryzm, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 14--16, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11493] [data modyf: 27-11-2009 08:58]
[54] Charakter narodowy Polaków jako przedmiot analizy filozoficznej Karola Libelta, Stefan Konstańczak
// W: Zagadnienie bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków, 2009. / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szczurka, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 153--165, ISBN: 9788361486374
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11857] [data modyf: 01-04-2010 13:10]
[55] Czy inteligent może być przestępcą?, Stefan Konstańczak
// W: Ethos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce, 2009. / red. nauk. Edward Jarmoch, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 159--169, ISBN: 9788370515645 .- (brak afiliacji UZ)
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11848] [data modyf: 30-03-2010 09:12]
[56] Didaskalocentryzm, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 54, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11494] [data modyf: 27-11-2009 08:59]
[57] Ewolucja poglądów historiozoficznych Henryka Elzenberga, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 67--76, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11413] [data modyf: 28-10-2009 08:47]
[58] Filozofia wychowania Jana Legowicza, Bogna Choińska, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia: istnienia, myślenie, działenie : w 100. rocznicę urodzin Jana Legowicza, 2009. , Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 63--75, ISBN: 9788361087762
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11851] [data modyf: 31-03-2010 13:12]
[59] Globalizacja, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 92--94, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11495] [data modyf: 27-11-2009 09:00]
[60] Globalizacja jako wyzwanie dla filozofii wychowania, Stefan Konstańczak, Michaił Żuk
// W: Facere veritatem in caritate : księga pamiątkowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji nadania honorowego tytułu Licencjusz Teologii Adwentystycznej przez Senat WST-H im. Michała Beliny Czechowskiego, 2009. / red. Remigiusz Król, Dariusz Pater, Podkowa Leśna : Signa Temporis, s. 165-169, ISBN: 9788362161058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12077] [data modyf: 02-07-2010 13:51]
[61] Humanizm, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 108--110, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11496] [data modyf: 27-11-2009 09:00]
[62] Kryzys inteligenckiego etosu, Stefan Konstańczak
// W: Navigare necesse est : Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, 2009. , Warszawa : Wydaw. Naukowe Mega - Plast, s. 273--284, ISBN: 8389884712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11795] [data modyf: 02-03-2010 06:54]
[63] O możliwości rozpoznawania wartości w świetle aksjologii Henryka Elzenberga, Stefan Konstańczak
// W: Elzenberg - tradycja i współczesność, 2009. / pod red. Włodzimierza Tyburskiego, Ryszarda Wiśniewskiego, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 137--154, ISBN: 9788323123262
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11377] [data modyf: 23-10-2009 10:56]
[64] O sensie i bezsensie zadawania cierpienia dla "ochrony" demokracji, Stefan Konstańczak
// W: Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, 2009. / red. nauk. Wiesław Wacławczyk, Warszawa : Wydaw. ERIDA, s. 24--35, ISBN: 9788390423890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12395] [data modyf: 18-11-2010 11:28]
[65] Pajdocentryzm, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 215--216, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11497] [data modyf: 27-11-2009 09:01]
[66] Paula Ricoeura poszukiwania źródeł moralności, Stefan Konstańczak
// W: Hermeneutyczna tradycja filozofii, 2009. / red. Hubert T. Mikołajczyk, Marek Rembierz, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 175--204, ISBN: 9788374670045
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11165] [data modyf: 01-07-2009 09:28]
[67] Rousseau Jean Jacques(1712-1778), Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 259--260, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11498] [data modyf: 27-11-2009 09:02]
[68] Równość, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 260--263, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11499] [data modyf: 27-11-2009 09:03]
[69] Równouprawnienie, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 263--264, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11500] [data modyf: 27-11-2009 09:06]
[70] Spór o rozumienie prawdy w etyce, Stefan Konstańczak
// W: Poznanie a prawda, 2009. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 417--429, ISBN: 9788373385023
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11609] [data modyf: 13-01-2010 10:16]
[71] Sprawiedliwość, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 289--291, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11501] [data modyf: 27-11-2009 09:07]
[72] Studia na odległość. Podmiotowość studenta w świetle teorii transakcyjnego dystansu Michaela G. Moore'a, Stefan Konstańczak
// W: Człowiek a światy wirtualne, 2009. / pod red. Andrzeja Kiepasa, Marioli Sułkowskiej i Magdaleny Wołek, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 175--185, ISBN: 9788322617939
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11283] [data modyf: 17-09-2009 10:45]
[73] Studium moralne osoby uzależnionej. Rozważania o granicach pomocy w pracy pielęgniarskiej, Stefan Konstańczak, Karolina Zydor
// W: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, 2009. / pod red. Krystyny Homendy . 2, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 29--36, ISBN: 9788374671385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11166] [data modyf: 01-07-2009 09:42]
[74] Tadeusz Czeżowski o moralnych powinnościach nauczyciela akademickiego, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia na rozdrożu : w 120. rocznicę urodzin Tadeusza Czeżowskiego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 103--117, ISBN: 9788361087809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11927] [data modyf: 26-04-2010 09:10]
[75] Wartościowanie, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 330--331, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11502] [data modyf: 27-11-2009 09:07]
[76] Wartość, Stefan Konstańczak
// W: Encyklopedia filozofii wychowania, 2009. / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, s. 331--333, ISBN: 9788360186886
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11503] [data modyf: 27-11-2009 09:08]
[77] Wątki bioetyczne w pracach Marii Ossowskiej, Stefan Konstańczak
// W: Wzór Obywatela : Maria i Stanisław Ossowscy, 2009. / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 81--93, ISBN: 9788361087847
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11827] [data modyf: 22-03-2010 08:45]
[78] "Zielona teoria" w etyce i polityce, Stefan Konstańczak
// W: Moralność a polityka, 2009. / red. nauk. Edward Jarmoch, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 207--218, ISBN: 978837051563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11849] [data modyf: 30-03-2010 09:20]
[79] Ahinsa, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 14, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10757] [data modyf: 08-01-2009 14:20]
[80] Artosfera jako warunek harmonijnego rozwoju osobowości / Tatiana Suminowa; tłum. z jęz. ros., Stefan Konstańczak
// W: Dylematy kultury globalnej*, 2008. / red. nauk. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 51--54, ISBN: 9788392027096
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15403] [data modyf: 19-06-2013 11:14]
[81] Bioinformatyka, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 31--32, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10758] [data modyf: 08-01-2009 14:21]
[82] Biotechnologia, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 36, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10759] [data modyf: 08-01-2009 14:22]
[83] Brzeziński Tadeusz, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 41--42, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10760] [data modyf: 08-01-2009 14:22]
[84] Callahan Daniel, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 44, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10761] [data modyf: 08-01-2009 14:23]
[85] Edukacja ekologiczan a bezpieczeństwo konsumentów, Stefan Konstańczak
// W: Dylematy kultury globalnej, 2008. / red. nauk. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 115--128, ISBN: 9788392027096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10637] [data modyf: 05-12-2008 11:00]
[86] Edukacja filozoficzna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego, Stefan Konstańczak
// W: Twórca Szkoły Lwowsko - Warszawskiej w 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 93--102, ISBN: 9788361087526
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10686] [data modyf: 17-12-2008 10:15]
[87] Ekoestetyka, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 68, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10762] [data modyf: 09-01-2009 08:51]
[88] Ekopsychologia, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 75, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10763] [data modyf: 09-01-2009 08:52]
[89] Ekosprawiedliwość, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 75--76, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10764] [data modyf: 09-01-2009 08:53]
[90] Ekoteologia, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 77, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10765] [data modyf: 09-01-2009 08:54]
[91] Elzenberg Henryk Józef Marian (1887 - 1967), Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 81, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10766] [data modyf: 09-01-2009 08:55]
[92] Environmentalizm, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 83, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10767] [data modyf: 09-01-2009 08:56]
[93] Etos chłopski - zanik paradygmatu czy kontynuacja?, Stefan Konstańczak
// W: Człowiek i filozofia : prace poświęcone Wojciechowi Słomskiemu z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez L'Universitas Internationalis Studiorum Superiorum "Pro Deo", 2008. , Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacyjne, s. 461--477, ISBN: 8389884496
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10979] [data modyf: 20-03-2009 12:38]
[94] Etyka środowiskowa, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 93, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10768] [data modyf: 09-01-2009 08:57]
[95] Friedricha Dürrenmatta krytyka moralności mieszczańskiej, Stefan Konstańczak
// W: Friedrich Dürrenmatt : dehumanizacja człowieczeńswa, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 71--82, ISBN: 9788361087403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10687] [data modyf: 17-12-2008 10:19]
[96] Globalizacja, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 112, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10769] [data modyf: 09-01-2009 08:57]
[97] Habermas Jürgen, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 116, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10770] [data modyf: 09-01-2009 08:58]
[98] Hastings Center, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 117, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10791] [data modyf: 09-01-2009 09:30]
[99] Hull Zbigniew Aleksander, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 127, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10771] [data modyf: 02-03-2010 08:50]
[100] Humanizm ekologiczny, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 127--128, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10772] [data modyf: 09-01-2009 09:00]
[101] Inżynieria genetyczna, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 136-137, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10773] [data modyf: 09-01-2009 09:01]
[102] Jaroń Józef, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 139--140, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10774] [data modyf: 09-01-2009 09:01]
[103] Kiepas Andrzej, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 146, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10775] [data modyf: 09-01-2009 09:02]
[104] Kopania Jerzy Marian, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 154, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10776] [data modyf: 09-01-2009 09:03]
[105] Kotarbiński Tadeusz, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 155--156, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10777] [data modyf: 09-01-2009 09:03]
[106] Moltmann Jürgen, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 173--174, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10778] [data modyf: 09-01-2009 09:04]
[107] Ossowska Maria (1896 - 1974), Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 193--194, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10779] [data modyf: 09-01-2009 09:05]
[108] Perspektywa kultury globalnej w poglądach filozoficznych Karola Libelta (w dwusetną rocznicę urodzin filozofa), Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wobec problemów globalizacji, 2008. / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Wydaw. Akademii Pomorskiej, s. 169--185, ISBN: 9788374670937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10722] [data modyf: 06-01-2009 13:38]
[109] Poglądy estetyczne Stanisława Brzozowskiego, Stefan Konstańczak
// W: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 93--105, ISBN: 9788361087441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10685] [data modyf: 17-12-2008 10:05]
[110] Polityka ekologiczna, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 205, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-10780] [data modyf: 09-01-2009 09:06]
[111] Potter Van Rensselaer II (1911 - 2001), Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 210, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10781] [data modyf: 09-01-2009 09:07]
[112] Preskryptywizm o prawdziwości zdań i sądów etycznych, Stefan Konstańczak
// W: Prawda i świat człowieka : studia i szkice filozoficzne, 2008. / praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuboka, Katowice : Wydaw. Akademia Ekonomiczna, s. 123--134, ISBN: 978837246934
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10690] [data modyf: 18-12-2008 08:50]
[113] Problemy integracji nauki i szkolnictwa wyższego w Rosji: aspekt filozoficzny / Wasyl P. Gricenko; tłum. z jęz. ros., Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wobec problemów globalizacji*, 2008. / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 151--165, ISBN: 9788374670937
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15400] [data modyf: 19-06-2013 08:59]
[114] Promieńska Halina, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 216, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10782] [data modyf: 09-01-2009 09:08]
[115] Recepcja panslawizmu w polskiej filozofii i humanistyce XIX wieku, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia słowiańska na przełomie wieków, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ (Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie), s. 81--92, ISBN: 9788361087489
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10830] [data modyf: 28-01-2009 09:31]
[116] Rifkin Jeremy, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 231--232, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10783] [data modyf: 09-01-2009 09:09]
[117] Rousseau Jean Jacques (1712 - 1778), Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 232, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10784] [data modyf: 09-01-2009 09:10]
[118] Sgreccia Elio, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 239--240, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10785] [data modyf: 09-01-2009 09:11]
[119] Szawarski Zbigniew, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 254, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10786] [data modyf: 09-01-2009 09:12]
[120] Szewczyk Kazimierz Bogumił, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 255, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10787] [data modyf: 09-01-2009 09:13]
[121] Tolerancja narodowościowa i religijna w koncepcjach pedagogicznych Karola Libelta, Stefan Konstańczak
// W: Tolerancja a edukacja, 2008. / pod red. Mirosława Patalona, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 292--300, ISBN: 9788373265363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10806] [data modyf: 13-01-2009 14:24]
[122] Twardowski Tomasz, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 271, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10788] [data modyf: 09-01-2009 09:13]
[123] Tyburski Włodzimierz, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 271--272, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10789] [data modyf: 09-01-2009 09:14]
[124] Unifikacja kulturowa a bezpieczeństwo jednostki (wykluczenie społeczne w zglobalizowanej Europie), Anna Cąkała, Stefan Konstańczak
// W: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość : zbiór prac, 2008. / pod red. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Siedlce : Akademia Podlaska (Monografie nr 99), s. 171--184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10905] [data modyf: 19-02-2009 11:38]
[125] Uwarunkowania edukacji filozoficznej, Stefan Konstańczak
// W: Eine Philosophie - Eine Welt - Ein Mensch, 2008. , Hannover : Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, s. 239--249, ISBN: 9783000264269
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11069] [data modyf: 30-04-2009 10:48]
[126] Zdrowie w bioetyce, Stefan Konstańczak
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 289--290, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10790] [data modyf: 09-01-2009 09:19]
[127] Znaczenie społeczności lokalnych w poglądach filozoficznych Karola Libelta (W dwusetną rocznicę urodzin filozofa), Stefan Konstańczak
// W: Społeczeństwo - kultura - moralność = Spoločnosť - kultúra - morálka, 2008. / red. nauk. Zlatica Plašienková i Marek Rembierz . tom I, Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej (Człowiek w społeczeństwie), s. 81--90, ISBN: 9788360714447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10691] [data modyf: 29-12-2008 11:42]
[128] Bezpieczeństwo ekologiczne jako problem społeczny, Stefan Konstańczak
// W: Czynić świat bardziej bezpiecznym, 2007. / red. nauk. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski . Tom I, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 139--146, ISBN: 9788370514049
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10741] [data modyf: 08-01-2009 10:12]
[129] Biblia jako źródło inspiracji estetycznych, Stefan Konstańczak
// W: Biblia w kulturze europejskiej, 2007. / [red. nauk. W. Słomski], Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 189--198, ISBN: 978361087366
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10800] [data modyf: 13-01-2009 12:13]
[130] Bioetyka - wprowadzenie i ogólna charakterystyka, Stefan Konstańczak
// W: Ekorozwój i Agenda 21 : interdyscyplinarny model kształcenia, 2007. / pod red. Piotra Pieczyńskiego, Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, s. 147--149, ISBN: 8391744582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10720] [data modyf: 06-01-2009 12:28]
[131] Czego nas uczą polscy filozofowie? Stanisław Brzozowski o edukacji filozoficznej, Stefan Konstańczak
// W: Polylog jako wyzwanie edukacyjne współczesności, 2007. / red. nauk. Józef Kwapiszewski, Małgorzata Chrzanowska, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 147--154, ISBN: 9788392027065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10825] [data modyf: 27-01-2009 12:58]
[132] Czy postęp biotechnologii niesie zagrożenie dla natury ludzkiej?, Stefan Konstańczak
// W: Ewolucja koncepcji natury ludzkiej w świetle nauk filozoficznych, psychologii, technologii i politologii : praca zbiorowa, 2007. / pod red. Edwarda Jarmocha, Józefa Jaronia, Izabeli Aldony Trzpil, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 163--176, ISBN: 9788370514235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10743] [data modyf: 08-01-2009 10:26]
[133] Dziecko niepełnosprawne intelektualnie jako pacjent, wychowanek, przestępca, Stefan Konstańczak, Anna Przybecka
// W: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, 2007. / pod red. Krystyny Homendy, Elżbiety Grygorowicz, Małgorzaty Lesińskiej - Sawickiej . I, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 87--99, ISBN: 9788374670622
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10808] [data modyf: 15-01-2009 12:01]
[134] Eksperymenty na zwierzętach, Stefan Konstańczak
// W: Ekorozwój i Agenda 21 : interdyscyplinarny model kształcenia, 2007. / pod red. Piotra Pieczyńskiego, Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, s. 161--170, ISBN: 8391744582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10721] [data modyf: 06-01-2009 12:29]
[135] Istota i przedmiot ekofilozofii, Stefan Konstańczak
// W: Ekorozwój i Agenda 21 : interdyscyplinarny model kształcenia, 2007. / pod red. Piotra Pieczyńskiego, Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, s. 125--126, ISBN: 8391744582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10718] [data modyf: 06-01-2009 12:25]
[136] Istota wartości i powinności w aksjologii Henryka Elzenberga, Stefan Konstańczak
// W: Wartość i człowiek : w 40. rocznicę śmierci Henryka Elzenberga, 2007. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 89--101, ISBN: 9788361087243
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10723] [data modyf: 06-01-2009 13:50]
[137] Koncepcje ekofilozofii, Stefan Konstańczak
// W: Ekorozwój i Agenda 21 : interdyscyplinarny model kształcenia, 2007. / pod red. Piotra Pieczyńskiego, Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, s. 127--134, ISBN: 8391744582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10719] [data modyf: 06-01-2009 12:25]
[138] O marginesach filozofowania we współczesnej filozofii rosyjskiej / Wasyl P. Gricenko, Tatiana J. Danilczenko; tłum. z jęż. ros., Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wychowania a wizje świata*, 2007. / red. Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 27--42, ISBN: 837467136X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15401] [data modyf: 19-06-2013 10:19]
[139] Obraz ludzkiej duchowości w filozofii Józefa Kremera i poglądach Juliusza Słowackiego, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata, 2007. / red. nauk. Stefan Konstańczak i Miła Kwapiszewska - Antas, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 43--54, ISBN: 9788392027058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10804] [data modyf: 13-01-2009 13:24]
[140] Obraz świata w myśli filozoficznej Józefa Kremera, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wychowania a wizje świata, 2007. / red. Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 67--80, ISBN: 837467136X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10801] [data modyf: 13-01-2009 12:19]
[141] "Psałterz rymowany" Simeona Połockiego i Wasyla Titowa jako unikalny zabytek kultury słowiańskiej końca XVII wieku / Ludmiła Sidorowicz; tłum. z jęz. ros., Stefan Konstańczak
// W: Filozofia wychowania a wizje świata*, 2007. / red. Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 81--88, ISBN: 837467136X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15402] [data modyf: 19-06-2013 10:24]
[142] Wpływ rodziny dysfunkcjonalnej na zachowania przestępcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Próba analizy filozoficznej, Stefan Konstańczak, Anna Przybecka
// W: Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego : praca zbiorowa, 2007. / pod red. nauk. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 151--162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10870] [data modyf: 09-02-2009 11:49]
[143] Biotehnologii kak faktor obšestvennyh izmenenij, Stefan Konstańczak
// W: Integracia nauki i vysšego obrazovania v social'no-kul'turoj sfere : sbornik naučnyh trudov, 2006. , Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, s. 154--161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10847] [data modyf: 02-02-2009 09:03]
[144] Kontrowersje wokół ekologii głębokiej, Stefan Konstańczak
// W: Rozmaitości ekofilozofii, 2006. / red. tomu Antoni Skowroński, Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis (Episteme 57), s. 121--140, ISBN: 8386523964
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11804] [data modyf: 02-03-2010 13:34]
[145] Osamotnienie artysty - wybór czy konieczność?, Stefan Konstańczak
// W: Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne, 2006. / pod red. Piotra Domerackiego, Włodzimierza Tyburskiego, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 431--443, ISBN: 8323120293
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10831] [data modyf: 28-01-2009 09:42]
[146] Paradoks humanizmu ekologicznego, Stefan Konstańczak
// W: Filozofia bliższa życiu : Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu, 2005. / red. nauk. Paweł Czarnecki . Tom I, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 368--380, ISBN: 8388953761
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10869] [data modyf: 09-02-2009 11:41]
[147] System ochrony zdrowia a bezpieczeństwo obywateli, Stefan Konstańczak
// W: Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, 2005. / pod red. nauk. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Siedlce : Wydaw. ODN (Monografia nr 1), s. 98--107, ISBN: 8391922561
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10874] [data modyf: 09-02-2009 15:29]
[148] Zdrowie jako kategoria filozoficzna, Stefan Konstańczak
// W: Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, 2005. / pod red. nauk. Ryszarda Czyżewskiego i Bogdana Drozdowicza, Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 95--105, ISBN: 8392027027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10742] [data modyf: 08-01-2009 10:20]
[149] Kompetencje moralne w strukturze indywidualnego obrazu świata, Stefan Konstańczak
// W: Edukacja a wizje świata, 2002. , Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Ekonomicznej, s. 43--57, ISBN: 8391256871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10803] [data modyf: 13-01-2009 13:13]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu / Stefan Konstańczak, 2020. Acta Medicorum Polonorum R. 10, z. 1, 15--31, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, historia medycyny, polskie szkolnictwo medyczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.20883/amp.2020/4
[AWCZ-25681] [data modyf: 05-10-2020 09:57]
[5] [1]
[2] Dylematy współczesnej edukacji moralnej / Stefan Konstańczak, 2019. Studia z polityki publicznej = Public Policy Studies, nr 4, 99--110, ISSN: 2391-6389, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: edukacja moralna, etyka, postęp kulturowy, religia, społeczeństwo konsumpcyjne, wychowanie religijne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25616] [data modyf: 14-09-2020 13:52]
[20] [1]
[3] Etyka analityczna Kazimierza Ajdukiewicza / Stefan Konstańczak, 2019. Studia z Filozofii Polskiej Vol. 14, 133--156, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Analitical Ethics, Kazimierz Ajdukiewicz, Philosophy of Lvov-Warsaw School, etyka analistyczna, filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25574] [data modyf: 28-08-2020 08:48]
[5] [1]
[4] Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki / Stefan Konstańczak, 2019. Galicja. Studia i Materiały 5, 271--289, ISSN: 2450-5854, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Lvov-Warsaw School, analitical philosophy, analityczna filozofia, lecture on ethics, szkoła lwowsko-warszawska, wykłady z etyki
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15584/galisim.2019.5.18
[AWCZ-24787] [data modyf: 10-01-2020 10:33]
[20] [1]
[5] On the search for sources of good and evil in the Lvov-Warsaw School of Philosophy / Stefan Konstańczak, 2019. Ethics and Bioethics Vol. 9, Iss. 1-2, 37--45, ISSN: 1338-5615, , eISSN: 2453-7829, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbinski, Władysław Witwicki, ethics, sources of good and evil, the Lvov-Warsaw School
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ebce-2019-0006         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-24209] [data modyf: 28-06-2019 13:21]
[20] [1]
[6] On the testimony of the Holocaust in literature and ethics / Stefan Konstańczak, 2019. Ethics and Bioethics Vol. 9, No. 3-4, 181--189, ISSN: 1338-5615, , eISSN: 2453-7829, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Holocaust, Holocaust Memorial Day, Itzhak Katzenelson, ethics, literature
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ebce-2019-0022         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-24786] [data modyf: 10-01-2020 10:26]
[20] [1]
[7] Kołakowski versus Schaff - dwie wersje próby modernizacji marksizmu / Stefan Konstańczak, 2018. Studia z Filozofii Polskiej tom 13, 159--175, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Schaff, Leszek Kołakowski, Marxist philosophy, ideology, polish modern philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24392] [data modyf: 04-10-2019 11:33]
[5] [1]
[8] O sensie uprawiania historii filozofii polskiej / Stefan Konstańczak, 2018. Studia z Filozofii Polskiej tom 13, 7--10, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24391] [data modyf: 04-10-2019 11:26]
[5] [1]
[9] "Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej" - spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza / Stefan Konstańczak, 2018. Filo-Sofija: Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel r. XVIII, nr 40, 79--97, ISSN: 1642-3267, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Lviv-Warsaw school, students' meetings on the anniversary of Twardowski's death
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23609] [data modyf: 31-01-2019 11:58]
[7] [1]
[10] Social Factors Affecting Sustainable Development in Poland / Stefan Konstańczak, 2018. Brolly. Journal of Social Sciences, 1 (1), 101--113 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, ecological awareness, ecological crisis, pro-ecological attitudes, sustainable development, the Brundtland Report
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23141] [data modyf: 28-09-2018 10:06]
[5] [1]
[11] Wbrew pozorom niezależny. Adama Schaffa droga do totalitaryzmu do ekumenicznego socjalizmu / Stefan Konstańczak, 2018. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich vol. 18, 199--226, ISSN: 1642-1248, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: humanizm ekumeniczny, ideologia, marksizm, socjalizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/sofia.2018.18.3
[AWCZ-24396] [data modyf: 04-10-2019 12:11]
[9] [1]
[12] Adama Wrzoska filozofia medycyny / Stefan Konstańczak, Anna Podborączyńska-Oksiak, 2017. Acta Medicorum Polonorum z. 2, nr 7, 5--23, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, etyka zawodów medycznych, filozofia medycyny, polska szkoła filozofii medycyny, zawód lekarski
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22384] [data modyf: 26-04-2018 12:45]
[1,5] [0,5]
[13] Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego / Stefan Konstańczak, 2017. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 4 (104), 339--354, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22702] [data modyf: 26-04-2018 12:39]
[11] [1]
[14] Intelekt na usługach totalitaryzmu. O próbach "naukowego uzasadnienia" idei higieny rasy / Stefan Konstańczak, 2017. Acta Medicorum Polonorum R. 7, z. 1, 5--36, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Friedrich Nietsche, eugenika, higiena rasy, historia filozofii
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21722] [data modyf: 28-09-2017 09:40]
[3] [1]
[15] Kazimierz Ajdukiewicz's proposal of ethical norms / Stefan Konstańczak, 2017. Ethics and Bioethics Vol. 7, Iss. 3-4, 145--154, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz Twardowski, analytic philosophy, ethics, scientific ethics, the Lvov-Warsaw School
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-23090] [data modyf: 21-09-2018 09:20]
[5] [1]
[16] Naturalizm etyczny Aleksandra Świętochowskiego / Stefan Konstańczak, 2017. Studia z Filozofii Polskiej tom 12, 159--180, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aleksander Świętochowski, evolutionism, independent ethics, moral laws, positivism, scientific ethics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22893] [data modyf: 27-06-2018 14:47]
[5] [1]
[17] Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej / Stefan Konstańczak, 2017. Folia Philosophica vol. 38, 171--182, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: I Congress of Polish Science, Lvov-Warsaw School, Marxist ideology, a "soft revolution", sovietization of Polish science
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22262] [data modyf: 26-01-2018 12:58]
[8] [1]
[18] Concepts of moral education in Poland / Stefan Konstańczak, 2016. Ethics and Bioethics 6, 1-2, 59--68, ISSN: 1338-5615,
Słowa kluczowe: concepts of moral education in Poland, history of moral education in Poland, moral education, moral upbringing
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21193] [data modyf: 22-03-2017 09:30]
[19] Doskonałość jako problem moralny w pracach Władysława Tatarkiewicza / Stefan Konstańczak, 2016. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich Vol. 16, 157--176, ISSN: 1642-1248, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: doskonałość moralna, moral perfection, perfectionism, perfekcjonizm, samodoskonalenie się, self-perfecting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21562] [data modyf: 14-07-2017 09:02]
[20] Filozofów spór archeologiczny (II) / Stefan Konstańczak, Aleksandra Bulaczek, 2016. Studia z Filozofii Polskiej t. 11, 221--248, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Karol Libelt, Stefan Pawlicki, anthropogenesis, archeological discoveries, palafittes, theory of evolution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21408] [data modyf: 29-05-2017 08:49]
[21] Niemoralne Prawo / Stefan Konstańczak, 2016. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 201--214, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: moralność, prawo, sprawiedliwość, wolność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21489] [data modyf: 21-06-2017 09:34]
[22] Pamietnik czasu wojny. Lekarska epopeja Adama Wrzoska / Stefan Konstańczak, 2016. Acta Medicorum Polonorum r. 6, z. 2, 69--88, ISSN: 2083-0343, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, II wojna światowa, Second World War, doctors' diaries, historia medycyny, history of medicine, pamiętniki lekarzy
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20956] [data modyf: 21-02-2017 10:39]
[23] Polityczny wymiar kryzysu ekologicznego / Stefan Konstańczak, 2016. Studia Ecologiae et Bioethicae, 1 (14), 151--164, ISSN: 1733-1218, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ecological crisis, environmental politics, environmental protection, ethics of environment, etyka środowiska, kryzys ekologiczny, ochrona środowiska naturalnego, polityka środowiskowa, social ecological movements, spoleczne ruchy ekologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20523] [data modyf: 24-10-2016 09:40]
[24] Racjonalność strategii zrównoważonego rozwoju / Stefan Konstańczak, 2016. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój: Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyznaczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji, nr 1, 60--71, ISSN: 0014-2263, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, biosfera, kryzys ekologiczny, zielona teoria, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20528] [data modyf: 25-10-2016 08:34]
[25] The eligibility of candidates to the medical professions in the light of professional ethics / Stefan Konstańczak, 2016. Professional'noe obrazovanie v sovremennom mire = Proffesional education in the modern world T. 6, No 1, 125--129, ISSN: 2224-1841,
Słowa kluczowe: Professional responsibility, education, eligibility, ethics of medicine, moral valueethical codess, of candidates to the medical professions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19948] [data modyf: 04-04-2016 10:13]
[26] Źródła etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego / Stefan Konstańczak, 2016. Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe t. 3 (2015-2016), 18--36 bibliogr.
Słowa kluczowe: Tadeusz Kotarbiński, ethics, etyka, etyka niezależna, independent ethics, independent ethics criticism, krytyka etyki niezależnej, practical realism, realizm praktyczny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20695] [data modyf: 13-12-2016 09:46]
[27] Dzieje filozofii polskiej w listach zapisane. O korespondencji Stefana Pawlickiego z Kazimierzem Twardowskim / Stefan Konstańczak, 2015. Studia z Filozofii Polskiej t. 10, 201--220, ISSN: 1897-8584, summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Polish philosophy, Stefan Pawlicki, mutual correspondence of the philosophers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19727] [data modyf: 20-01-2016 11:45]
[28] Importance of professional ethics in the process of staff education / Stefan Konstańczak, 2015. Professional'noe obrazovanie v sovremennom mire = Proffesional education in the modern world, 3(18), 14--21, ISSN: 2224-1841, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Professional responsibility, deontology, education, ethical codes, moral values, professional ethics
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19694] [data modyf: 14-01-2016 12:07]
[29] Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki / Stefan Konstańczak, 2015. Filo-Sofija, nr 28, 241--261, ISSN: 1642-3267, summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, ethics, science
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19750] [data modyf: 01-02-2016 09:03]
[30] Konsekwencje II wojny światowej dla polskiej filozofii (1944-1953) / Stefan Konstańczak, 2015. Kul'tura i vremâ peremen 11, 4, 1--5, eISSN: 2411-4596, bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21348] [data modyf: 10-05-2017 11:21]
[31] Krytyka moralności wiktoriańskiej (w twórczości Charlesa Dickensa) (cz. 1) / Vasil Gluchman; tłum. z j. słow. / Stefan Konstańczak, 2015. Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, 48-53 / (54-55), 110--118 bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19751] [data modyf: 01-02-2016 09:19]
[32] Samotność z perspektywy nieśmiertelności. Refleksje Henryka Elzenberga / Stefan Konstańczak, 2015. Filozofia Chrześcijańska: Osoba i samotność. Między codziennością a mistyką tom 12, 169--183, ISSN: 1734-4530, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Henryk Elzenberg, arystokracja ducha, death, immorality, nieśmiertelność, samotność, solitude, spirit aristocracy, śmierć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19912] [data modyf: 14-03-2016 12:19]
[33] Stefana Pawlickiego (1839-1916) pierwsze polskie przekłady "Medytacji o pierwszej filozofii" oraz "Rozprawy o metodzie" / Stefan Konstańczak, 2015. Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych XXVII, 315--333, ISSN: 0860-4487, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20018] [data modyf: 28-04-2016 09:18]
[34] Szkoła Lwowsko-Warszawska (a proces ideologizacji powojennej nauki polskiej) / Stefan Konstańczak, 2015. Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, 48-53 / (54-55), 207--215 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19752] [data modyf: 01-02-2016 09:21]
[35] The borders of penal law repressiveness in the light of ethics: Polish experience / Stefan Konstańczak, 2015. Ethics and Bioethics vol. 5 (1-2), 2015, 51--57, ISSN: 1338-5615, bibliogr.
Słowa kluczowe: justice, law's repressiveness, legal order in the country, penal law, social depravation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19395] [data modyf: 09-10-2015 12:10]
[36] Walka jako problem moralny w twórczości Marii Ossowskiej / Stefan Konstańczak, 2015. Colloquium, 1, 7--20, ISSN: 2081-3813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maria Ossowska, ethos rycerski, etyka walki, honor, konflikt, walka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19911] [data modyf: 14-03-2016 12:03]
[37] Krionika jako próba walki człowieka ze śmiercią / Stefan Konstańczak, 2014. Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, nr 15, 93--104, ISSN: 1641-5973,
Słowa kluczowe: cryonic suspension, cryonics, death, immorality, life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19087] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[38] Moralny obowiązek ochrony środowiska naturalnego według ks. prof. Tadeusza Ślipko / Stefan Konstańczak, 2014. Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 12 (2014/1), 9--28, ISSN: 1733-1218,
Słowa kluczowe: Tadeusz Ślipko, bioethics, bioetyka, ethics and environment, etyka środowiska, moral duty, obowiązek moralny, ochrona środowiska naturalnego, protection of natural environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18691] [data modyf: 29-07-2015 11:30]
[39] O sensie i bezsensie obrony humanistyki / Stefan Konstańczak, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4/5, 27--28, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18253] [data modyf: 31-07-2015 11:00]
[40] Theory of sustainable development and social practise = Teoria rozwoju zrównoważonego a praktyka społeczna / Stefan Konstańczak, 2014. Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development Vol. 9, No 1, 37--46, ISSN: 1895-6912, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anthroposphere, antroposfera, bezpieczeństwo, biosfera, biosphere, eco-development, ecological crisis, ekorozwój, kryzys ekologiczny, safety, strategie pokonywania kryzysu, strategies of crisis' overcoming, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-17952] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[41] Evolutionary Ethics in the Light of Extended Synthesis / Adrianna Woźniak, Stefan Konstańczak, 2013. Ethics and Bioethics Vol. 3, Issue 1-2, 21--30, ISSN: 1338-5615,
Słowa kluczowe: evolutionary ethics, inheritance, ontogeny, selection
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17950] [data modyf: 21-07-2015 12:43]
[42] Independent Ethics in Poland / Stefan Konstańczak, 2013. Ethics and Bioethics Vol. 3, Issue 3-4, 139--147, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lvov-Warsaw School, Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Witwicki, clerisy, independent ethics, liberal, the learned
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17968] [data modyf: 21-07-2015 13:02]
[43] Kondycja duchowa człowieka jako źródlo kultury w filozofii Henryka Elzenberga / Stefan Konstańczak, 2013. Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, 41-43 / 44-47, 51--58
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17688] [data modyf: 06-12-2013 08:14]
[44] O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa - Józef M. Bocheński w roli "sumienia" polskiej filozofii powojennej / Stefan Konstańczak, 2013. Filo-Sofija: O. Józef M. Bocheński - logika, filozofia, światopogląd, nr 21, 231--248, ISSN: 1642-3267,
Słowa kluczowe: Joseph M. Bocheński, Polish philosophy after World War II, conscience, fight with communism, spiritual culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17895] [data modyf: 21-07-2015 12:01]
[45] Retoryka dominacji - polityczne sterowanie nauką / Stefan Konstańczak, 2013. Zagadnienia Naukoznawstwa tom XLIX, zeszyt 2, 101--115, ISSN: 0044-1619, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: I Kongres Nauki Polskiej, Ist Congress of Polish Science, Lvov and Warsaw School, Marxism, Polish science after World War II, etetyzacja nauki polskiej, marksizm, nauka polska po II wojnie światowej, state control of Polish science, szkoła lwowsko-warszawska
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18488] [data modyf: 21-07-2015 11:58]
[46] Zrównoważony znaczy bezpieczny / Stefan Konstańczak, 2013. Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej tom 14, 55--66, ISSN: 1641-5973,
Słowa kluczowe: ecological crisis, ecosystem, environment, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18016] [data modyf: 21-07-2015 13:04]
[47] Etyka społeczna wobec wykluczenia społecznego / Stefan Konstańczak, 2012. Social'no-Gumanitarnyj Vestnik: Vserossijskij sbornik naučnyh trudov: Ežegodnik 2012 Krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva, 83-89
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17542] [data modyf: 14-10-2013 11:48]
[48] Homo patiens w filozofii Władysława Tatarkiewicza / Stefan Konstańczak, Adrianna Woźniak, 2012. Lumen Poloniae, nr 1, 93--121, ISSN: 1897-9742,
Słowa kluczowe: Polish philosophy, Władysław Tatarkiewicz, history of Polish philosophy, history of philosophy, philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17986] [data modyf: 17-03-2014 09:55]
[49] "Swój" czy "obcy"? O mechanizmie dehumanizacji / Stefan Konstańczak, 2012. Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, 203--212, ISSN: 1641-5973, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17293] [data modyf: 16-05-2013 12:26]
[50] Tadeusza Czeżowskiego koncepcja etyki naukowej / Stefan Konstańczak, 2012. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria: Wydanie specjalne: IX Polski Zjazd Filozoficzny Wisła, 17-21 września 2012. Część druga, nr 3, 547--558, ISSN: 1230-1493, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: T. Czeżowski, etyka, metaetyka
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17119] [data modyf: 21-03-2013 13:17]
[51] W cieniu Holocaustu. Hansa Jonasa koncepcja "homo patiens" / Stefan Konstańczak, 2012. Kultura i Wartości, 1, 48--56, ISSN: 2299-7806, summ. .- http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2011/11/Stefan-Konsta%C5%84czak-W-cieniu-Holocaustu-Hansa-Jonasa-koncepcja-homo-patiens.pdf[dostęp: 17.04.2012]
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16389] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[52] Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna / Stefan Konstańczak, 2012. Studia Ecologiae et Bioethicae, tom 10, 23--33, ISSN: 1733-1218, bibliogr.
Słowa kluczowe: prewencja, system opieki zdrowotnej, wartość zdrowia, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17161] [data modyf: 22-03-2013 10:59]
[53] Egzystencjalne znaczenie cierpienia w aksjologii Władysława Tatarkiewicza / Stefan Konstańczak, 2011. Filo-Sofija, nr 13-14, 629--642, ISSN: 1642-3267, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16237] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[54] Filozofia wychowania Wincentego Lutosławskiego / Stefan Konstańczak, 2011. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 113--128, ISSN: 1897-9742, summ.
Słowa kluczowe: Eleusis, Plato, Wincenty Lutosławski, messianism, national education, philosophy of education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16391] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[55] Humanistyczny sens przemijania / Stefan Konstańczak, 2011. Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, (33-36)/(27-40), 43--51
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16346] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[56] Professional ethics in Polish Medicine / Stefan Konstańczak, Bogna Choińska, 2011. Ethics and Bioethics, nr 1-2, 14--20, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bioethics, education, ethical codes, ethics of medicine, moral values, professional responsibility
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16307] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[57] "Ruch Filozoficzny" i wolność badań naukowych w Polsce w latach 1947-1957 / Stefan Konstańczak, 2011. Ruch Filozoficzny LXVIII, nr 4, 821--838, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16492] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[58] Etyczne fundamenty medycyny / Stefan Konstańczak, 2010. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia: OSOZ : w trosce o zdrowsze społeczeństwo, nr 10, 7--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15229] [data modyf: 10-12-2010 09:18]
[59] Postęp cywilizacyjny a bezpieczeństwo ekologiczne / Stefan Konstańczak, 2010. Problemy Ekologii vol. 14, nr 6, 272--276, ISSN: 1427-3381, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15490] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[60] Sprawiedliwy rozdział świadczeń medycznych jako problem bioetyczny / Stefan Konstańczak, 2010. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8, 139--151, ISSN: 1733-1218,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16444] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[61] Jak może trwać pojęcie Ojczyzny w świadomości narodowej bez istnienia własnego państwa? Koncepcja rozczłonii Ojczyzny Karola Libelta / Stefan Konstańczak, 2009. Rocznik Lubuski: Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, T. 35, cz.1, 101--114, ISSN: 0485-3083, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14021] [data modyf: 25-09-2009 14:35]
[62] Moralność jako przedmiot analizy filozoficznej w pracach Karola Libelta / Stefan Konstańczak, 2009. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 99--110, ISSN: 1897-9742, summ.
Słowa kluczowe: culture, philosophy, philosophy of Poland, the national philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14515] [data modyf: 11-06-2010 09:49]
[63] Nietolerancja jako przyzwolenie na zadawanie cierpienia / Stefan Konstańczak, 2009. Świat i Słowo, nr 1, 255--264, ISSN: 1731-3317, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14048] [data modyf: 02-10-2009 11:01]
[64] Tolerancja w świecie nauki - Tadeusz Czeżowski i Wincenty Lutosławski / Stefan Konstańczak, 2009. Ruch Filozoficzny LXVI, nr 4, 799--809, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15031] [data modyf: 28-09-2010 12:15]
[65] "Zielona" teoria / Stefan Konstańczak, 2009. Problemy Ekologii vol. 13, nr 3, 144--147, ISSN: 1427-3381, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13934] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[66] Ekologiczny Nobel - The Ecological Nobel Peace Prize / Stefan Konstańczak, 2008. Problemy Ekologii vol. 12, nr 3, 131--133, ISSN: 1427-3381, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13503] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[67] Filozofia i myśl polityczna Andrzeja Towiańskiego = Philosophy and political ideas of Andrzej Towiański / Stefan Konstańczak, Leszek Skrzypek, 2008. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1, 195--206 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Andrzej Towiański, philosophy, philosophy and political
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13489] [data modyf: 08-01-2009 09:41]
[68] Kontrowersje wokół wpływu biotechnologii na środowisko naturalne / Stefan Konstańczak, 2007. Problemy Ekologii vol. 11, nr 1, 11--13, ISSN: 1427-3381, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13555] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[69] Narodziny polskiej myśli estetycznej w XIX wieku / Stefan Konstańczak, 2007. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 67--81, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14518] [data modyf: 11-06-2010 09:49]
[70] Wątki aksjologiczne w filozofii Jana Legowicza / Stefan Konstańczak, 2007. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 2, 79--86, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14517] [data modyf: 11-06-2010 09:49]
[71] Wątki bioetyczne w pracy Tadeusza Kotarbińskiego = Bioethical Plots in the works of Tadeusz Kotarbinski / Stefan Konstańczak, 2007. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1, 31--45 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kotarbinski, bioethics, minimize suffering, moral dilemmas, pathologies
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13488] [data modyf: 08-01-2009 09:11]
[72] Environmental Ethics in Poland / Stefan Konstańczak, 2006. Studia Ecologiae et Bioethicae, 4, 209--216, ISSN: 1733-1218, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-13593] [data modyf: 10-10-2009 16:29]
[73] Etyka cnót obywatelskich Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego / Stefan Konstańczak, 2006. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1, 143--150 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13522] [data modyf: 27-01-2009 10:40]
[74] Filosofia vospitania i process globalizacii v obrazovanii / Stefan Konstańczak, 2006. Filosofia obrazovania: special'nyj vypusk, 261--264, ISSN: 1811-0916,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13543] [data modyf: 02-02-2009 08:43]
[75] Human ecology / Stefan Konstańczak, 2006. Studia Ecologiae et Bioethicae, 4, 9--15, ISSN: 1733-1218, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13592] [data modyf: 10-10-2009 16:29]
[76] Nauka i publicystyka wobec osiągnięć biotechnologii / Stefan Konstańczak, 2006. Problemy Ekologii vol. 10, nr 4, 190--193, ISSN: 1427-3381, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13556] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[77] Perfekcjonizm moralny w ujęciu Władysława Tatarkiewicza / Stefan Konstańczak, 2006. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 2, 35--44 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13523] [data modyf: 27-01-2009 10:41]
[78] Pomiędzy mesjanizmem a neomesjanizmem / Stefan Konstańczak, 2005. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1, 29--41 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13521] [data modyf: 27-01-2009 10:38]
[79] Spór o miejsce sprawiedliwości w systemie wartości / Stefan Konstańczak, 2005. Kultura i Edukacja, nr 3, 50--58, ISSN: 1230-266X, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13520] [data modyf: 02-06-2011 08:53]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niespełnione nadzieje zrównoważonego rozwoju / Stefan Konstańczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, z. 85, s. 215--232, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Thomas Malthus, bezpieczeństwo globalne, kryzys ekologiczny, pomoc humanitarna, strategie pokonywania kryzysu, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10266] [data modyf: 15-10-2015 09:28]
[2] Pomiędzy filozofią a literaturą - twórcze dylematy Stanisława Brzozowskiego / Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 9--38, ISSN: 1897-8584, summ.
Słowa kluczowe: Stanisław Brzozowski, culture, human, morality, nature, philosophy of literature, work,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10209] [data modyf: 23-07-2015 13:32]
[3] Filozofów spór archeologiczny / Aleksandra Bulaczek, Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2013, tom 8, s. 193--216, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10014] [data modyf: 22-07-2015 09:53]
[4] Henryka Elzenberga "religia wartości" / Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2012, tom 7, s. 73--94, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9649] [data modyf: 31-07-2013 09:21]
[5] O (nie)tożsamości człowieka genetycznie zmodyfikowanego / Stefan Konstańczak // W: Archeus .- 2011, s. 5--17, ISSN: 1641-5973, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9393] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Zygmunta Zawirskiego niedokończony projekt / Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2011, tom 6, s. 51--63, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9375] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Edukacja w epoce globalizacji. Próba analizy filozoficznej / Stefan Konstańczak // W: Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva .- 2010, s. 184--190
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8819] [data modyf: 27-01-2011 12:35]
[8] Pozwolić im odejść. Moralny i społeczny sens opieki hospicyjnej / Stefan Konstańczak // W: Archeus .- 2010, T. 11, s. 15--27, ISSN: 1641-5973, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9062] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Zbigniew Jordan (1911-1977) - szkic do filozoficznej biografii / Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, tom 5, s. 35--52, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9208] [data modyf: 15-09-2014 09:18]
[10] O wartości ludzkiego życia w epoce post-human / Stefan Konstańczak // W: Disputatio .- 2009, Tom VII, s. 34--47, ISSN: 0873-626X, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8498] [data modyf: 11-06-2010 10:07]
[11] Od formizmu do strefizmu. Ewolucja poglądów estetycznych Leona Chwistka / Stefan Konstańczak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2009, Nr 8, s. 13--29, ISSN: 1641-9669, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8514] [data modyf: 18-01-2010 13:47]
[12] Teoria dzieła sztuki Michała Sobeskiego / Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2009, tom 4, s. 299--306, ISSN: 1897-8584,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8767] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Nurt neomesjanistyczny w filozofii polskiej końca XIX wieku / Stefan Konstańczak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2008, Nr 7, s. 17--43, ISSN: 1641-9669,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8263] [data modyf: 10-10-2009 16:34]
[14] Uwarunkowania bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów w szkole / Stefan Konstańczak // W: Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne .- 2008, Nr 1, s. 151--158 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8279] [data modyf: 16-01-2009 10:05]
[15] Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa Schelera / Stefan Konstańczak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 6, s. 39--48, ISSN: 1641-9669,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8286] [data modyf: 10-10-2009 16:34]
[16] Spadkobiercy filozofii Józefa Marii Hoene - Wrońskiego / Stefan Konstańczak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 6, s. 21--37, ISSN: 1641-9669,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8285] [data modyf: 10-10-2009 16:34]
[17] Etyka środowiskowa jako pomost łączący antroposferę z biosferą / Stefan Konstańczak // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2005, Nr 5, s. 37--66, ISSN: 1641-9669,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8284] [data modyf: 10-10-2009 16:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Człowiek poszukujący etyki. Przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej o edukacji moralnej młodego pokolenia, 2017. Stefan Konstańczak // W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti (ETPP 2017/17) Etika v minulosti - minulost' v etike. 17. medzinárodná konferencia. Červený Kláštor, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017, s. 149--162, ISBN: 9788055518428
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbiński, concepts of indipendent ethics, ethics, moral education

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23057] [data modyf: 18-06-2018 08:57]
[15] [1]
[2] Inspiracje twórczością Fiodora Dostojewskiego w filozofii polskiej, 2015. Stefan Konstańczak // W: Russkaâ literatura v sud'bah otečestvennoj kul'tury : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (9-10 aprelâ 2015 g.) v ramah Festivalâ nauki 2015 i Goda literatury v Rossii. Krasnodar, Rosja Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2015, s. 177--188, ISBN: 9785948251615
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21905] [data modyf: 08-10-2015 12:16]
[3] Uniwersytet współczesny jako instytucja kulturotwórcza, 2014. Stefan Konstańczak // W: Modernizaciâ gumanitarnogo i hudožestvennogo obrazovaniâ: innovacionnye strategii razvitiâ (1) : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii g. Krasnodar 16-17 aprelâ 2014. Krasnodar, Rosja Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2014, s. 281--292, ISBN: 9785948251905
Słowa kluczowe: culture, globalisation, science, society, university

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21906] [data modyf: 08-10-2015 13:28]
[4] Čto formiruet filosofiu menedžmenta XXI veka?, 2013. Stefan Konstańczak, M.V. Žuk // W: Innovacijnij rozvitok suspil'stva za umov kros-kul'turnih vzaemodij. Sumi, Ukraina Sumi : [brak wydawcy], 2013, s. 11--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21030] [data modyf: 07-08-2015 10:17]
[5] Problém slobodného pestovania vedy v l'vovsko-varšavskej škole, 2011. Stefan Konstańczak // W: Sloboda a jej projekcie : Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Stará Lesná, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 220--227, ISBN: 9788055506197
Słowa kluczowe: The Lvov-Warsaw School, Freedom, K. Twardowski, Marxism, Philosophical Polemics, Science, the Clerk Attitude

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20791] [data modyf: 16-10-2013 13:32]
[6] XXI vek: čelovečeskij kapital, innovacii, tranzity, 2012. Stefan Konstańczak, M.V. Žuk, V.F. Živod'or, V.A. Mazurenko // W: Innovacijnij rozvitok suspil'stva za umov kros-kul'turnih vzaemodij. Sumi, Ukraina Sumi : [brak wydawcy], 2012, s. 378-380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20996] [data modyf: 02-12-2013 10:40]
[7] Innovacionnoe obrazovanie kak otvet vyzovam informacionnyh revolucij i potencial social'nyh tranzitov, 2010. Stefan Konstańczak, Mihail Vasilievič Žuk // W: New Information Technologies in Education for All: Life-Long Learning. Kiiv, Ukraina Kiiv : [brak wydawcy], 2010, s. 77-81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21031] [data modyf: 06-11-2013 11:32]
[8] Innovacionnogo obrazovania kak faktor innovacionnyh proryvov, 2009. Stefan Konstańczak, B. Czojnska, M.V. Žuk, V.F. Živod'or // W: Innovacijnij rozvitok suspil'stva za umov kros-kul'turnih vzaemodij. Sumi, Ukraina Sumi : [brak wydawcy], 2010, s. 354--357
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19734] [data modyf: 30-09-2010 12:48]
[9] Obrazovanie v XX veke: poisk prioritetov, 2010. Stefan Konstańczak, M.V. Žuk, B. Czojnska // W: Kross-kul'turnyj podhod v nauke i obrazovanii. Novosibirsk, Rosja Novosibirsk : [brak wydawcy], 2010, s. 143-148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21029] [data modyf: 06-11-2013 11:16]
[10] Argument społeczny w dyskusjach bioetycznych, 2009. Stefan Konstańczak // W: Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti : [zborník vychádza s finančnou podporou Pariticipačného programu UNESCO na roky 2008-2009]. Stara Lesna, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009, s. 57--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19358] [data modyf: 20-10-2009 09:05]
[11] Moralny wymiar pracy socjalnej, 2008. Anna Cąkała, Stefan Konstańczak // W: Praca socjalna : konferencje naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Lublin, Polska Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 2009, s. 149--161, ISBN: 9788392799412
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19135] [data modyf: 22-04-2009 12:41]
[12] Obrazovanie XXI veka: formirovanie novyh smyslov i kreativov, 2009. Stefan Konstańczak, Mihail Vasilievič Žuk // W: Kross-kul'turnyj podhod v nauke i obrazovanii. Novosibirsk, Rosja Novosibirsk : [brak wydawcy], 2009, s. 72--81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19434] [data modyf: 16-12-2009 12:37]
[13] "Ożywić" podmiot - rozważania w kontekście kryzysu podmiotowości, 2008. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak // W: Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v dnoch 17.-18. apríla 2008. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 215--226, ISBN: 9788080944650 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19357] [data modyf: 20-10-2009 08:48]
[14] Uwarunkowania bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów w szkole, 2008. Stefan Konstańczak // W: Praca socjalna : konferencje naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Lublin, Polska Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 2009, s. 173--184, ISBN: 9788392799412
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19134] [data modyf: 22-04-2009 12:33]
[15] Freedom after deconstruction, 2008. Stefan Konstańczak, Bogna Choińska // W: Innovacijnij rozvitok suspil'stva za umov kros-kul'turnih vzaemodij : osvita, kul'tura, nauka ak činniki innovacijnogo rozvitku. Sumi, Ukraina Sumi : [brak wydawcy], 2008, s. 163--166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19038] [data modyf: 09-01-2009 09:59]
[16] Misja dziejowa krajów słowiańskich w historiozofii polskiej XIX wieku, 2008. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak // W: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník z príspevkov z 2. ročníka slovensko - poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie Kongresové centrum SAV v Smoleniciach 14.4.-16.4.2008. Smolenice, Słowacja Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2008, II, s. 148--155
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19028] [data modyf: 30-12-2008 12:26]
[17] Osnovnye idei ekofeminizma, 2008. Stefan Konstańczak // W: Integracia nauki o obrazovania : informacionnaa kul'tura i kreativnyj potencial obšestva i ličnosti. Krasnodar, Rosja Krasnodar : [brak wydawcy], 2008, s. 125--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19101] [data modyf: 03-03-2009 12:40]
[18] Unifikcja kultury europejskiej a przekaz wartości w edukacji studentów, 2007. Stefan Konstańczak // W: Kultura w edukacji współczesnego człowieka : materiały z konferencji naukowej. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008, s. 101--114, ISBN: 9788360400081
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19037] [data modyf: 06-01-2009 14:11]
[19] Filosofia zdorov'a - ekologičeskij aspekt, 2007. Stefan Konstańczak // W: Informacionnye i kommunikacionnye nauki v izmenaušejsa Rossii. Krasnodar, Rosja Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2007, s. 137--143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19052] [data modyf: 02-02-2009 09:12]
[20] Ekologia i čelovek, 2005. Stefan Konstańczak // W: Regional'nye problemy ekologii: puti rešenia : tezisy dokladov II meždunarodnogo ekologičeskogo simpoziuma v gorode Polocke. Polock, Białoruś Polock : [brak wydawcy], 2005, s. 11--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19053] [data modyf: 02-02-2009 09:11]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu / (Red.) Joanna Dudek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 230 s. .- ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5374] [data modyf: 09-11-2015 10:57]
[2] Terytoria kultury - topografia obecności / (Red.) Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 238 s. .- ISBN: 9788378420798
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5132] [data modyf: 15-02-2017 11:51]
[3] Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin / (Red.) Stefan Konstańczak, Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 244 s. .- ISBN: 9788374812771
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4650] [data modyf: 28-10-2009 09:08]
[4] Dylematy kultury globalnej / (Red.) Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech .- Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2008, 195 s. .- ISBN: 9788392027096
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4544] [data modyf: 05-12-2008 11:06]
[5] Filozofia wobec problemów globalizacji / (Red.) Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech .- Słupsk : Wydaw. Akademii Pomorskiej, 2008, 246 s. .- ISBN: 9788374670937
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4559] [data modyf: 06-01-2009 13:36]
[6] Filozofia wobec problemów współczesnego świata / (Red.) Stefan Konstańczak, Miła Kwapiszewska - Antas .- Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007, 158 s. .- ISBN: 9788392027058
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4564] [data modyf: 13-01-2009 13:19]
[7] Filozofia wychowania a wizje świata / (Red.) Marek Fota, Stefan Konstańczak, Ryszard Sitek .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007, 216 s. .- ISBN: 837467136X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4563] [data modyf: 13-01-2009 12:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej / / Joanna Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydanicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2012 (Rec.) .- 277--283 / Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2019, Vol. 14
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Selected Issues in the History of Polish Philosophy / / Tomasz Mroz .- Vilnius : Vilnius University Publishing House , 2016 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2019, Vol. 14, s. 289--292
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Bibliografia 1945-2014 / / Leszek Kołakowski (przygotował Stanisław Gromadzki) .- Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską , 2017 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2018, tom 13, s. 367--369
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Fenomen svobody u francuz'komu diskursi postmodernizm / / Oresta Losik .- L'viv : L'vivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka , 2016 (Rec.) .- O fenomenie wolności / Stefan Konstańczak // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2018, Vol. 18, s. 240--245
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) / / Maria Januszewska-Warych .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2015 (Rec.) Stefan Konstańczak // Cieszyński Almanach Pedagogiczny .- 2018, T. 5, s. 193--196
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej / / Roman Murawski .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2011 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2017, Vol 73, No 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego / / Bogna Choińska .- Kraków : Universitas , 2014 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2017, t. 12, s. 327--331
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Benedykta Bornsteina niepublikowane pisma z teorii poznania, logiki i metafizyki. Wybór i opracowanie oraz wprowadzenie i komentarze / / Krzysztof Śleziński .- Katowice : Wydawnictwo "Scriptum" , 2014 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2016, t. 11, s. 373--376
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej / / Ryszard F. Sadowski .- Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego , 2015 (Rec.) .- Religia a ekologia / Stefan Konstańczak // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2016, Vol. 16, s. 375--379
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Rozprawa geologiczno-antropologiczna / / Karol Libelt .- Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , 2013 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2015, t. 10, s. 293--298
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956 / / John Connelly .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2014 (Rec.) Stefan Konstańczak // Filo-Sofija .- 2015, 28, s. 333--340
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Morality: Reasoning on Different Approaches / / Vasil Gluchman ed. .- Amsterdam / New York : Rodopi , 2013 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ethics and Bioethics .- 2014, Vol. 4, Issue 3-4, s. 215--221
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Morality: Reasoning on Different Approaches (Value Inquiry Book Series) / / Vasil Gluchman .- Amsterdam / New York : Rodopi , 2013 (Rec.) .- Review: Morality: Reasoning on Different Approaches / Stefan Konstańczak // Ethical Theory and Moral Practice .- 2014, s. -- .- [publikacja on-line]
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.1007/s10677-014-9529-5   (pkt: 0)
[14] Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych; Stefan Pawlicki CR / / Tomasz Mróz (red. nauk., oprac. i wstęp) .- Kraków : Wydawnictwo Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej , 2013 (Rec.) Stefan Konstańczak // Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców .- 2014, nr 20, s. 35--40
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga / / Liliana Kiejzik, Jacek Uglik (red.) .- Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN , 2012 (Rec.) .- Panorama filozofii rosyjskiej XIX i XX wieku - odsłona druga / Stefan Konstańczak // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2014, Vol. 14, s. 302--306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza / / Liliana Kiejzik, Jacek Uglik (red.) .- Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Aletheia , 2009 (Rec.) .- Panorama filozofii rosyjskiej XIX i XX wieku - odsłona pierwsza / Stefan Konstańczak // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2014, Vol. 14, s. 298--301
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza / / Ryszard Wiśniewski .- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram , 2013 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2013, tom 8, s. 305--308
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Etyka społecznych konsekwencji / / Vasil Gluchman .- Warszawa : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum , 2012 (Rec.) .- Czy istnieje nieutylitarystyczny konsekwencjalizm? / Stefan Konstańczak // Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich .- 2013, nr 13, s. 322--327
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy / / Tomasz Mróz .- Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki , 2012 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 2, s. 405--411
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Rozum i wiara: intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego / / Marek Rembierz, Stanisław Cadera (red.) .- Kęty : Wydawnictwo Naukowe "Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku" , 2010 (Rec.) Stefan Konstańczak // Universitas Gedanensis .- 2013, t. 45, s. 183--188
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności / / Lilianna Kiejzik .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , 2010 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 1, s. 169--173
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej znaczenie dla badań współczesnych / / Krzysztof Śleziński .- Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" , 2009 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2012, tom 7, s. 325--330
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu / / Robert Piotrowski .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog , 2011 (Rec.) .- O pożytkach eksperymentu myślowego w nauce / Stefan Konstańczak // Sofia .- 2012, nr 12, s. 299--304
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Geneza hymnu Europy i jego współczesne znaczenie / / Maria Januszewska-Warych .- Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica , 2012 (Rec.) Stefan Konstańczak // Edukacja Otwarta .- 2012, nr 1, s. 207--210
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego / / Dariusz Barbaszyński .- Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2012 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2012, s. 331--335
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej (poglądy estetyczne Herberta, Olędzkiej-Frybesowej i Czapskiego) / / Bogna Choińska .- Słupsk : Wydawnictwo Akademii Pomorskiej , 2009 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2012, nr 11, s. 263--271
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Aksiocentrizm v filosofii obrazovania, perevod s pol'skogo O. Girnogo / / An Zubelevič .- Sankt Peterburg : Izd. Politehničeskogo Universiteta , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Pastores .- 2011, 1, s. 195-198
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Etyka rozwoju a wychowanie / / Grzegorz Grzybek .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2010 (Rec.) Stefan Konstańczak // Paedagogia Christiana .- 2011, nr 1, s. 273--275
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Iskusstvo reklamy v sovremennoj kul'ture / / Roman Sapeńko .- Kijiv , 2005 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2011, 10, s. 177-182
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Philosophical attemps / / Wojciech Słomski .- Hannover : Verlag Europäische Akademie der Naturwissenschaften , 2009 (Rec.) Stefan Konstańczak // Lumen Poloniae .- 2011, nr 1, s. 199--203
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Filosofia. Kommunikacia. Istina (Filosofskie esse) / / Valentin Vandyšev, Vociceh Slomskij .- Sumi , 2009 (Rec.) Stefan Konstańczak // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2010, T. 3, s. 164-169
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski Redivivus / / Piotr Bartula .- Kraków : Księgarnia Akademicka , 2006 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2010, nr 9, s. 175--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Na pograniczu życia / / Robert Roczeń .- Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2010, Tom 8, 1, s. 303--307
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[34] O śmierci, seksie i metodzie zapłodnienia in vitro / / Zdzisława Piątek .- Kraków , 2005 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2010, Tom 8, 1, s. 307--310
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Polska szkoła filozofii medycyny: przedstawiciele i wybrane problemy / / red. Michał Musielak, Jan Zamojski .- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego , 2010 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, Tom 5, s. 331--334
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa i ekorozwoju / / Mariusz Cisek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne , 2009 (Rec.) Stefan Konstańczak // Problemy Ekologii .- 2010, nr 1, s. 43--45
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Wartościujący umysł / / Stefan Florek .- Nowy Sącz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne .- 2010, Nr 2, s. 241--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Wartość pracy w polskiej tradycji moralnej / / Marek Adamkiewicz .- Warszawa : Wydaw. WAT , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Kultura i Edukacja .- 2010, nr 1, s. 194--197
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem Utopii / / Tomasz Mróz .- Kraków : Polska Akademia Umiejętności , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, Tom 5, s. 325--329
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Ekofilozofia / / Zdzisława Piątek .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2009, LXVI, nr 1, s. 139--145
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Ekofilozofia [Ecophilosophy] / / Zdzisława Piątek .- Kraków : Jagielonian University Press , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Polish Journal of Philosophy .- 2009, Vol. III, No. 1, s. 136--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Komórki życia i śmierci. Etyczna ocena pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych / / Grzegorz Koss .- Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej , 2006 (Rec.) Stefan Konstańczak // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne .- 2009, Nr 2, s. 243--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych / / Kwame Anthony Appiah ; przekład Joanna Klimczyk .- Warszawa : Wydaw. Prószyński i S-ka , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Edukacja Filozoficzna .- 2009, vol. 48, s. 241--246
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Nový Dávid - prorok nádeje / / Stanislav Stolárik .- Prešov : Prešovská Univerzita , 2007 (Rec.) Stefan Konstańczak // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2009, T. 4, s. 132--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Tortury. Bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne / / John Perry ; przekład Wojciech Gadowski .- Kraków : Wydaw. WAM , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2009, nr 8, s. 143--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Distance Studies in the USA and Poland at the turn of the XX and XXI century / / J.Z. Górnikiewicz .- Białystok , 2004 (Rec.) Stefan Konstańczak // Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne .- 2008, nr 1, s. 249--250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego / / Jan Zubelewicz .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej , 2008 (Rec.) Stefan Konstańczak // Człowiek w kulturze .- 2008, 20, s. 351--355
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Wokół myśli i działalności Karola Libelta / / pod red. Antoniego Szczucińskiego .- Poznań : Oficyna Wydawnicza Batik , 2004 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2008, Nr 7
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Ekologia a procesy transformacji. Materiały na V Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne / / pod red. Jana Dębowskiego .- Olsztyn : WSP , 1999 (Rec.) Stefan Konstańczak // Lumen Poloniae .- 2007, nr 1, s. 136--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Elzenberg / / Włodzimierz Tyburski .- Warszawa : Wiedza Powszechna , 2006 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2007, LXIV, nr 2, s. 293--298
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu / / Józef Kwapiszewski .- Słupsk : Wydaw. WSP , 1998 (Rec.) Stefan Konstańczak // Lumen Poloniae .- 2007, nr 1, s. 128--132
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Filozofia prestupnogo mira / / Vladimir Vladimirovich Koklukhin .- Brześć : Wydaw. S. Lavrova , 2003 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 6, s. 175--186
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Jeden świat. Etyka globalizacji / / Peter Singer .- Warszawa : Książka i Wiedza , 2006 (Rec.) Stefan Konstańczak // Kultura i Edukacja .- 2007, nr 3, s. 152--158
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Mądrość i sztuka leczenia / / Zbigniew Szawarski .- Gdańsk : Wydaw. słowo/obraz terytoria , 2005 (Rec.) Stefan Konstańczak // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 3, s. 226--234
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych / / Danuta Ślęczek - Czakon .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego , 2004 (Rec.) Stefan Konstańczak // Problemy Ekologii .- 2006, Vol. 10, nr 2, s. 111--113
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Biotechnologia w ochronie środowiska / / Ewa Klimiuk, Marta Łebkowska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2003 (Rec.) Stefan Konstańczak // Problemy Ekologii .- 2005, vol. 9, nr 3, s. 164--166
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[57] Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? / / Jürgen Habermas ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz .- Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar , 2003 (Rec.) Stefan Konstańczak // Ruch Filozoficzny .- 2005, Nr 4
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[58] Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / / Jacek Zbigniew Górnikiewicz .- Białystok : Wydaw. Trans Humana , 2004 (Rec.) Stefan Konstańczak // Kultura i Edukacja .- 2005, nr 4, s. 113--117
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[59] Zapiski z błękitnych ruin / / Kajetan Młynarski .- Kraków , 2000 (Rec.) Stefan Konstańczak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2005, Nr 5, s. 221--228
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski