System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Dariusz Asienkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Propogandowy obraz relacji PRL - NRD w latach 80. XX wieku w oficjalnej prasie regionalnej Ziem Zachodnich, Dariusz Asienkiewicz
// W: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, 2013. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 369--382, ISBN: 9788388336959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15457] [data modyf: 29-07-2013 11:02]
[2] Pozyskiwanie funduszy europejskich przez gminę Rzepin w latach 2006-2010 na tle wybranych gmin powiatu słubickiego, Dariusz Asienkiewicz, Damian Utracki
// W: Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, 2012. / praca zbiorowa pod red. Bernadetty Nitschke, Kamila Glinki; Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra : Wydaw. Majus, s. 194--204, ISBN: 9788360389225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14622] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Obraz wojny oraz interwencji NATO w Kosowie w 1999 roku na łamach prasy polskiej, Dariusz Asienkiewicz
// W: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, 2011. / pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak, Poznań : Instytut Zachodni, s. 199--218, ISBN: 9788361736301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14188] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Działalność partyjna oraz koncepcje polityczne Wilhelma Piecka, Dariusz Asienkiewicz
// W: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej**, 2010. / pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 9--18, ISBN: 9788360389128
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11991] [data modyf: 24-05-2010 13:54]
[5] Myśl polityczna Narodowej Demokracji i jej elementy w programach współczesnych partii prawicowych, Dariusz Asienkiewicz
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 658--673, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12281] [data modyf: 14-10-2010 07:39]
[6] Spór PRL-NRD o rozgraniczenie Zatoki Pomorskiej w latach 1980-tych, Dariusz Asienkiewicz
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 190--194, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12747] [data modyf: 08-03-2011 10:40]
[7] Stan prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Dariusz Asienkiewicz
// W: Naród, narodowy, narodowościowy : stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, 2010. / praca zbiorowa pod red. Kamila Glinki; Instytut Politologii UZ, Zielona Góra : Wydaw. Majus, s. 9--15, ISBN: 9788360389136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12612] [data modyf: 01-02-2011 09:08]
[8] Problematyka SDKPiL, KPRP, KPP w "Dziejach Polski" pod red. Jerzego Topolskiego. Socjalizm międzynarodowy w oficjalnej historiografii czasów PRL, Dariusz Asienkiewicz
// W: Radykalna Lewica na ziemiach polskich w latach 1893-1938. SDKPiL, KPRP, KPP, 2009. / pod red. Ryszarda Rauby, Zielona Góra : Wydaw. Drukarnia "Druk - Ar", s. 105--110, ISBN: 9788360087398
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11359] [data modyf: 21-10-2009 09:02]
[9] Spór PRL-NRD o rozgraniczenie Zatoki Pomorskiej w latach 1980-tych, Dariusz Asienkiewicz
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 177--182, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11519] [data modyf: 30-11-2009 09:54]
[10] Zarys stosunków politycznych między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, Dariusz Asienkiewicz
// W: Politologia jako nauka?** : analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata, 2009. / pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 9--17, ISBN: 9788360389098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11455] [data modyf: 09-11-2009 11:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obraz "Układu Warszawskiego w prasie PRL w latach 80. XX wieku" / Dariusz Asienkiewicz, 2011. Studia Geopolitica: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 2010/2011, 1, 148--154 rys. summ.
Słowa kluczowe: Propaganda, Układ Warszawski, Świat dwubiegunowy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16332] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wystąpienia robotnicze w Polsce (czerwiec 1956, grudzień 1970 oraz sierpień 1980) w oficjalnej pracie PRL / Dariusz Asienkiewicz // W: Młody Politolog .- 2012, R. 1, 2011, s. 5--16
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9676] [data modyf: 11-10-2013 08:16]
[2] Preferencje wyborcze mieszkańców okręgu wyborczego nr 8 z siedzibą w Zielonej Górze w elekcjach parlamentarnych w 2005 oraz 2007 roku - analiza porównawcza / Dariusz Asienkiewicz // W: Młody Politolog .- 2011, Nr 1, s. 17--28 tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8891] [data modyf: 02-04-2011 10:19]
[3] Nacjonalizm w opinii młodzieży szkół średnich województwa lubuskiego / Dariusz Asienkiewicz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 101--110, ISSN: 1899-2722, tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8868] [data modyf: 15-09-2014 09:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski