System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Andriej Kotin
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Literarischer Außenseiter in der deutschen und russischen Prosa : narratologische Studien, 2012. Andriej Kotin, Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften 306 s. , ISBN: 9783838134246,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11133] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Motyle w motelu : wiersze i piosenki, 2011. Andriej Kotin, Zielona Góra : Pro Libris 77 s. , ISBN: 9788388336874,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10708] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Von Fichte zu Rosenberg, von Tieck zu Hesse. Metamorphosen der Nationidee., Andriej Kotin
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 399--412, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21484] [data modyf: 30-04-2020 12:22]
[75] [1]
[2] (Nie)przejrzystość rzeczy: wybrane filozoficzne aspekty twórczości Vladimira Nabokova , Andriej Kotin
// W: Filozoficzne aspekty literatury. Studia i szkice, 2019. / red. nauk. Agata Skała, Lublin : Wydawnictwo Tygiel, s. 228--248, ISBN: 9788365932723
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21284] [data modyf: 14-01-2020 11:22]
[5] [1]
[3] Obcość udomowiona, czyli wybrane aspeky recepcji Heinricha Bölla w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, Andriej Kotin
// W: Pisząc, zmieniam świat. : Heinrich Böll czytany współcześnie, 2019. / red. nauk. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 297--311, ISBN: 9788324235285
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20906] [data modyf: 23-05-2019 09:46]
[20] [1]
[4] Die Domestizierung des Fremden. Einige Aspekte der Heinrich-Böll-Rezeption im rusischen Kulturraum, Andriej Kotin
// W: Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen, 2018. / Hg. Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, s. 327--342, ISBN: 9783847108641
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-20275] [data modyf: 23-05-2019 10:01]
[75] [1]
[5] Dyskretna groza przecietnosci. Oblicza totalitaryzmu w myśli i twórczości Vladimira Nabokova, Andriej Kotin
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018. / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 83--92, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20615] [data modyf: 29-05-2019 12:56]
[20] [1]
[6] Reformacja a prawosławie. Marcin Luter według Dmitrija Mereżkowskiego, Andriej Kotin
// W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, 2018. / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla, Wrocław : Quaestio, s. 145--155, ISBN: 9788365815163
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20603] [data modyf: 29-05-2019 12:33]
[5] [1]
[7] Umwege der Lust - Liebe und Sexualität im Friedrich Schlegels "Lucinde", Andriej Kotin
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2018. / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, s. 113--127, ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19954] [data modyf: 23-05-2019 09:55]
[20] [1]
[8] Z perspektywy Trzeciego. Estetyczne i filozoficzne aspekty myślenia narracyjnego, Andriej Kotin
// W: Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, 2018. / red. Agata Skała, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 109--122, ISBN: 9788365932099
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20491] [data modyf: 04-06-2019 12:00]
[5] [1]
[9] Alred Kubins "Die andere Seite" als deutsche Antiutopie der Jahrhundertwende, Andriej Kotin
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction, 2017. / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67, Berlin : Frank&Timme, s. 173--182, ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19204] [data modyf: 30-05-2019 14:54]
[5] [1]
[10] Człowiek rozdwojony. O "ciemnej" stronie potretu bohatera w wybranych tekstach Ludwiga Tiecka i E.T.A. Hoffmana, Andriej Kotin
// W: Ciemna strona człowieka w literaturze XIX wieku, 2017. / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Marty Zofii Bukały i Dominiki Gruntkowskiej, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 137--156, ISBN: 9788379721450
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19642] [data modyf: 30-05-2019 14:56]
[20] [1]
[11] Der Fall 'Lolita' - Vladimir Nabokov vs. Heinz von Lichberg, Andriej Kotin
// W: Prace germanistyczne. Germanistische Werkstatt, 2017. / pod red. Gabrieli Jelitto-Piechulik i Felicji Księżyk . 7, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (Germanistische Herausforderungen und Forschungsperspektiven), s. 181--190, ISBN: 9788373957329
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19588] [data modyf: 30-05-2019 14:58]
[20] [1]
[12] Przezroczyste ciała, nieprzejrzyste dusze - światy i zaświaty Vladimira Nabokova, Andriej Kotin
// W: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej : Świat oczyma duszy, 2016. / pod red. Magdaleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej i Doroy Pazio-Wlazłowskiej . t. 2, Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, s. 101--113, ISBN: 9788364031496
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19262] [data modyf: 05-06-2019 11:22]
[13] Am Rande des Romantischen - Lebenskreis und Liebeskrise in Hermann Hesses "Roßhalde", Andriej Kotin
// W: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, 2015. / red. Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Maciej Jędrzejewski, Robert Małecki . tom 1, Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 283--293, ISBN: 9788389919977
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16888] [data modyf: 06-08-2015 11:58]
[14] Das Böse der Banalität: Vladimir Nabokovs "König, Dame, Bube" als künstlerischer Antikrimi, Andriej Kotin
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation, 2015. / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Popular Fiction Studies Band 3), s. 161--171, ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17430] [data modyf: 07-12-2015 13:33]
[15] Dusza na wygnaniu - metamorfozy samotności w powieści Gajto Gazdanowa "Nocne drogi", Andriej Kotin
// W: "Obcy świat" w dyskursie europejskim*, 2015. / red. nauk. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka . tom 4, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 137--150, ISBN: 9788378421771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17038] [data modyf: 16-07-2015 10:10]
[16] Świat na kołach - przestrzeń pociągu jako makieta rzeczywistości artystycznej, Andriej Kotin
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 223--232, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17742] [data modyf: 07-04-2016 11:12]
[17] "Zmyślona prawda": rzeczywistość a fikcja w koncepcji sztuki literackiej Władimira Nabokova, Andriej Kotin
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku*, 2014. / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Język poza granicami języka III), s. 311--321, ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16040] [data modyf: 14-05-2014 12:02]
[18] Der literarische Außenseiter als Grenzübergänger: Michail Lermontows "Ein Held unserer Zeit" und Hermann Hesses"Der Steppenwolf", Andriej Kotin
// W: Wschód -Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur, 2010. / pod red. Marioli Smolińskiej i Barbary Widawskiej, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 139--145, ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12550] [data modyf: 12-01-2011 11:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Auf der Suche nach dem verlorenen Ich. Das Nationale als Entartung des Individuellen / Andriej Kotin, 2019. Thalloris 3/2018, 65--78, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: I-concept, individual, nation, nationalism, philosophy, romanticism, totalitarianism
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24868] [data modyf: 27-01-2020 14:34]
[5] [1]
[2] Czas, Pamięć, Śmierć - Vladimira Nabokova triada estetyczno-filozoficzna / Andriej Kotin, 2019. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 5, 85--97, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Vladimir Nabokov, consciousness vs death, memory vs vanishing, pamięć vs. przemijanie, temporality in literature, temporalność w literaturze, świadomość vs. śmierć
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25449] [data modyf: 08-07-2020 08:44]
[5] [1]
[3] W poszukiwaniu utraconej metody, czyli Włodzimierz Sołowjow a idea sofijna w nowej książce Henriecke Stahl "Sophia im Denken Vladimir Solov'evs. Eine Ästhetische Rekonstruktion" / Andriej Kotin, 2019. Przegląd Wschodnioeuropejski Vol. 10, nr 2, 221--230, ISSN: 2081-1128, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sofia, Sołowjow, filozofia, metodologia, poezja
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-24821] [data modyf: 14-01-2020 11:33]
[70] [1]
[4] Zwischen Sinn und Wahnsinn. Die Metamorphosen des Ich im deutschen romantischen Märchen / Andriej Kotin, 2019. Studia Germanica Gedanensia: Das (Un-)menschliche in Menschen. Studien zu einer athropologischen Thematik in der Literatur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Nr.40, 110--120, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ich-Kategorie, Individuum, Mensch, Romantik, Wahnsinn
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.26881/sgg.2019.40.09
[AWCZ-25650] [data modyf: 24-09-2020 11:15]
[20] [1]
[5] Der Sprechende und das Unaussprechliche - Literarische Kunst als "Kampf mit der Sprache" / Andriej Kotin, 2018. Studia Germanica Gedanensia: Manifestationen des Unaussprechlichen. (Un)mögliche Welt- und Selbsterkenntnis in Literatur und Kunst vol. 38, 71--83, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Autor, Erzähler, Sprache, das Unaussprechliche
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23738] [data modyf: 24-09-2020 09:34]
[8] [1]
[6] Dies- und jenseits des Flusses - Die Struktur als sinntragendes Element von Ludwig Tiecks "Die Elfen" / Andriej Kotin, 2018. Germanica Wratislaviensia: Quellen - Details - Arumente (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) vol. 143, 29--41, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Komposition, Märchen, Raum, Struktur, Tieck
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23496] [data modyf: 09-01-2019 11:40]
[14] [1]
[7] Fluch und Segen der Heimatlosigkeit. Das russische Berlin der ersten Emigrationswelle vs. Vladimir Nabokov / Andriej Kotin, 2017. Thalloris, 2, 117--130, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Berlin, Culture, Memory, Russian Diaspora, Space, Vladimir Nabokov, White émigré
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23118] [data modyf: 27-09-2018 10:39]
[5] [1]
[8] Form vs. Inhalt - der Sonderfall Vladimir Nabokov / Andriej Kotin, 2017. Anzeiger für Slavische Philologie, XLV, 67--85, ISSN: 0066-5282, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23510] [data modyf: 14-01-2019 09:26]
[10] [1]
[9] "Ich stand als Augenzeuge neben dem Häftling": Das Schicksalsmotiv in Ernst Weiß' "Der Augenzeuge" / Andriej Kotin, 2016. Thalloris, nr 1, 91--103, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fate, First-Person-Narator, Individual, Time & Space
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21272] [data modyf: 20-04-2017 11:14]
[10] Wiersze / Andriej Kotin, 2016. Piosenka. Rocznik kulturalny 4, 260--265, ISSN: 2353-4761,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21231] [data modyf: 04-04-2017 09:38]
[11] Zur Rezeption der Werke von Hermann Hesse in der UdSSR und in Russland / Andriej Kotin, 2010. Przegląd Wschodnioeuropejski, nr 1, 361--381, ISSN: 2081-1128,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14583] [data modyf: 12-09-2014 13:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die vertauschten Geschwister - Christenheit und Heidentum in Friedrich de la Motte Foques "Undine" / Andriej Kotin // W: Studia Germanica Gedanensia(Nr. 34) .- 2016, s. 71--82, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ. .- Religion und Philosophie in neuerer deutschsprachiger Literatur und Kunst. Erkundungen auf Haupt- und Nebenwegen
Słowa kluczowe: Heidentum, Mittelalter, Nymphenmotiv in der Literatur, Romantik,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10460] [data modyf: 06-02-2017 10:06]
[2] "Ich habe [...] keine Sonate schreiben wollen, sondern einen Roman" - zu autoreferenziellen Aspekten von Thomas Manns "Doktor Faustus" / Andriej Kotin // W: Studia Germanica Posnaniensia .- 2013, XXXIV, s. 27--39, ISSN: 0137-2467, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9991] [data modyf: 22-07-2015 09:41]
[3] Der Autor ist tot ? es lebe der Autor! Zum metaphysischen Aspekt der Narrationskrise / Andriej Kotin // W: Linguae Mundi .- 2012, 6/2011/2012, s. 39--53, ISSN: 1734-3879, .- [wyd. elektroniczne]
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9826] [data modyf: 10-03-2014 07:41]
[4] J.W. Goethes "Die Leiden des jungen Werther" - ein Adoleszenzroman? / Andriej Kotin // W: Orbis Linguarum .- 2011, Vol. 37, s. 153--166, ISSN: 1426-7241, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9303] [data modyf: 05-02-2013 12:05]
[5] Der literarische Raum zwischen Epik und Lyrik. Maximilian Voloschins Gedicht Rus' Gluhonemaa (Das taubstumme Russland) / Andriej Kotin // W: Orbis Linguarum .- 2009, Vol. 34, s. 185--193, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8450] [data modyf: 05-02-2013 12:04]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelaler bis zur Gegenwart / (Red.) Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andriej Kotin .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2018, 342 s. .- ISBN: 9783823381235
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5704] [data modyf: 29-05-2019 13:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski