System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marcel Luzar
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dynamic artificial neural networks in designing robust fault diagnosis systems, 2016. Marcel Luzar, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 174 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 26), ISBN: 978837842282, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13522] [data modyf: 23-01-2017 14:53]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Linear Parameter-Varying Two Rotor Aero-Dynamical System Modelling with State-Space Neural Network, Marcel Luzar, Józef Korbicz
// W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018. / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science Vol. 10842), s. 592--602, ISBN: 9783319912622
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_52   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[WZCZ-20200] [data modyf: 30-05-2019 14:26]
[2] Robust fault detection for non linear two tank system, Marcel Luzar
// W: Selected issues of control engineering and economics, 2015. / ed. I. Cech, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 129--139, ISBN: 9788363349103
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17378] [data modyf: 26-11-2015 16:56]
[3] Robust, efficient predictive FTC, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, 2014. / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Monografie T. 20), s. 300--308, ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16755] [data modyf: 27-08-2015 14:15]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sensor-Based Weightlifting Workout Assisting System Design and its Practical Implementation / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Rafał Kasperowicz, Maciej Rot, Mateusz Semegen, Józef Korbicz, 2019. Journal of Sensors, 1--14, ISSN: 1687-725X, , eISSN: 1687-7268, bibliogr. rys. tab. summ. .- Article ID 1787351
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2019/1787351         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24754] [data modyf: 02-01-2020 12:20]
[2] Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system / Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun, 2016. ISA Transactions Vol. 61, 318--328, ISSN: 0019-0578, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002         Cytowania wg Scopus: 40 [22-02-2021]
[AWCZ-19813] [data modyf: 16-03-2016 14:27]
[3] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 1, 39--44, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czujnik wirtualny, diagnostyka błędu, estymacja odporna, fault diagnosis, fault identification, identyfikacja uszkodzenia, nonlinear systems, robust estimation, systemy nieliniowe, virtual sensor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18026] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
[4] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach / Marcel Luzar, Marcin Witczak, 2014. Journal of Physics : Conference Series: Model Predictive Control Vol. 570, iss. 3, 1--13, ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1742-6596/570/032002
[AWCZ-19135] [data modyf: 12-01-2017 13:52]
[5] Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks / Marcel Luzar, Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Józef Korbicz, 2013. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 61, no. 3, 589--594, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060         Cytowania wg Scopus: 14 [22-02-2021]
[AWCZ-17631] [data modyf: 20-08-2015 09:50]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fault-tolerant control and diagnosis for a non-linear system with an Unknown Input Observer, 2016. Marcel Luzar // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 871--876, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-22251] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[2] Fault-tolerant control and diagnosis for LPV system with H-infinity virtual sensor, 2016. Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 825--830, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-22245] [data modyf: 09-02-2017 11:58]
[3] LPV system modeling with SSNN toolbox, 2016. Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 3952--3957, ISBN: 9781467386838
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7525530   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-22260] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[4] Robust multi-model fault detection and isolation with a state-space neural network, 2016. Andrzej Czajkowski, Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016. Athens, Grecja New York : IEEE Xplore, 2016, s. 25--30, ISBN: 9781467383479
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2016.7535969   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-22257] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[5] SSNN toolbox for non-linear system identification, 2015. Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy [B. m.] : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012008   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-22011] [data modyf: 08-02-2016 13:37]
[6] A LMI-based strategy for H-infinity fault estimation of non-linear systems: application to the multi-tank system, 2014. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcel Luzar // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja [b. m.] : EUCA, 2014, s. 270--275, ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21382] [data modyf: 10-02-2017 12:10]
[7] A robust fault-tolerant model predictive control for linear parameter-varying systems, 2014. Piotr Witczak, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 462--467, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [22-02-2021]
[KONF-21460] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[8] Neural-network based robust FTC: application to wind turbines, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Piotr Witczak // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 1, s. 97--108, ISBN: 9783319071725
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07173-2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-21473] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[9] Neural-network based robust predictive fault-tolerant control for multi-tank system, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak, Christophe Aubrun // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja [b. m.] : EUCA, 2014, s. 276--281, ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[KONF-21383] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[10] Robust, efficient predictive FTC, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21542] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[11] Robust fault identification of a polytopic LPV system with neural network, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Zbigniew Kański // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 1614--1619, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967628   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-21512] [data modyf: 23-10-2019 14:29]
[12] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system, 2013. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska [B. m.] : --, 2014, s. 1--12
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, non-linear systems, robust estimation, virtual sensor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21291] [data modyf: 07-09-2015 15:07]
[13] Robust H-infinity sensor fault diagnosis with neural network, 2013. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Christophe Aubrun // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 125--136, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, neural-networks, nonlinear systems, observers, robust estimation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21179] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[14] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy [Berlin] : [brak wydawcy], 2014, s. 240--251
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-21564] [data modyf: 25-08-2015 12:30]
[15] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Berlin, Niemcy - : IOPScience, 2014, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 3: Model Predictive Control, s. 1--13 .- 13 str. nlb.
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/032002   (pkt: 15)
[KONF-21623] [data modyf: 07-09-2015 15:43]
[16] Robust H infinity actuator fault diagnosis and fault-tolerant control for a multi-tank system, 2013. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 758--763, ISBN: 9781479928569
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693953   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[KONF-20994] [data modyf: 23-10-2019 14:29]
[17] Robust H-infinity actuator fault diagnosis with neural network, 2013. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 200--205, ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20979] [data modyf: 23-10-2019 12:36]
[18] Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks, 2012. Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 196--201 [CD-ROM], ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [22-02-2021]
[KONF-20479] [data modyf: 15-07-2013 11:20]
[19] Model-based sensors fault detection for two-tank system, 2012. Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2012. Copenhagen, Dania [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Słowa kluczowe: LMI, fault detection, fault-tolerant control, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20570] [data modyf: 07-12-2012 14:25]
[20] An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-20117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Fault identification with neural networks for fault-tolerant control, 2011. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20132] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] A GMDH toolbox for neural network-based modelling, 2010. Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 202--206 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: neural network, parameter estimation, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19828] [data modyf: 06-12-2010 09:51]
[24] Przybornik modelowania neuronowego GMDH, 2010. Marcel Luzar // W: XII International PHD Workshop - OWD 2010. Wisła, Polska [Gliwice] : [brak wydawcy], 2010, Conference Archives PTETiS ; Vol. 28, 2010, s. 85--90, ISBN: 8392224272
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19786] [data modyf: 28-10-2010 11:59]
[25] Development of a fault-tolerant control with MATLAB and its application to the twin-rotor system, 2009. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: control system, fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19413] [data modyf: 08-12-2009 12:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Advances in Diagnostics of Processes and Systems : Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland) / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcel Luzar .- Cham : Springer International Publishing, 2021 .- ISBN: 978-3-030-58963-9 .- Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6    (pkt: 20)
[RED-5957] [data modyf: 15-01-2021 14:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski