System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mariusz Kasprzak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 68 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekofizjologiczne uwarunkowania kondycji gołębia miejskiego Columbia livia f. urbana podczas rozwoju gniazdowego, 2010. Mariusz Kasprzak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 97 s. , ISBN: 9788374813242, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9635] [data modyf: 08-06-2010 16:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Development of red blood cells parameters in the White Stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--208, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18924] [data modyf: 10-04-2017 09:59]
[2] How microbiology can contribute to our understanding of White Stork biology, Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--217, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18927] [data modyf: 26-05-2017 07:57]
[3] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// W: Urban fauna : studies of animal biology, ecology and conservation in european cities, 2011. / ed. P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, s. 471--477, ISBN: 9788375900855
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13855] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Kawka Corvus monedula drapieżnikiem gniazdowym gołębia miejskiego Columba livia, Tomasz Hetmański, Mariusz Kasprzak
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 363--370, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11620] [data modyf: 14-01-2010 12:19]
[5] Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki Hirundo rustica, Mariusz Kasprzak, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro, Tomasz Hetmański
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 165--175, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11617] [data modyf: 14-01-2010 12:04]
[6] Wybrane parametry biochemiczne w surowicy gołębia miejskiego Columba livia f. urbana w okresie lęgowym i pozalęgowym, Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Aleksandra Steliga
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 177--184, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11618] [data modyf: 14-01-2010 12:15]
[7] Wybrane wartości hematologiczne gołębia miejskiego Columbia livia żyjącego w środowisku miejskim i wiejskim, Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński
// W: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", s. 618--622, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11447] [data modyf: 05-11-2009 12:45]
[8] Interakcje pierwiastków a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi piskląt bociana białego Ciconia ciconia, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad
// W: Wybrane zagadnienia interakcji ksenobiotyków, 2007. / red. B. Zielińska-Psuja, J. Orłowski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, s. 55--64, ISBN: 9788360187890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10175] [data modyf: 03-11-2015 15:19]
[9] Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from Western Poland, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 395--406, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8741] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[10] Circadian periodicity of antioxidant enzymes' activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks: results of a pilot study, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 353--357, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8737] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[11] Day-night variations in hematological parameters in wild juvenile White Storks Ciconia ciconia, Mariusz Kasprzak(*), Anna Ponińska, Leszek Jerzak, Ewa Kulczykowska
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 339--342, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8735] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[12] Dynamics of chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from polluted environments in W. Poland, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 373--383, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8739] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[13] Element-element interactions in the blood of the White Stork Ciconia ciconia chicks from Poland, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 385--394, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8740] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[14] Induction of reactive species and antioxidant defence systems in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from different environments in Poland, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 343--352, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8736] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[15] Red blood cell parameters in juvenile White Storks Ciconia ciconia with reference to chick development in various weather conditions, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Elżbieta Wołk, Marcin Bocheński
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 359--371, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8738] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[16] Czy gołąb miejski (Columbia livia f. urbana) odżywia się właściwym pokarmem ?, Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański
// W: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, 2004. / Wydaw. LOGO, Bydgoszcz : Kubik & Krause, s. 489--492, ISBN: 838758634X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11446] [data modyf: 05-11-2009 12:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Could mycotoxigenic Fusarium sp. play a role in ulcerative dermal necrosis (UDN) of brown trout (Salmo trutta morpha trutta)? / Agnieszka Pękala-Safińska, Piotr Jedziniak, Anna Kycko, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Paździor, Łukasz Panasiuk, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, 2020. Mycotoxin Research Vol. 36, 311--318, ISSN: 0178-7888, , eISSN: 1867-1632, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Fish diseases, Fungi, Mycotoxin, Ulcerative dermal necrosis (UDN), Zearalenone
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s12550-020-00395-8         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25727] [data modyf: 19-10-2020 12:47]
[2] Do agricultural environments increase the reproductive success of White Stork Ciconia ciconia populations in South-Western Poland? / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Edmund Kartanas, Marcin Bocheński, Martin Hromada(*), Jędrzej Baszyński, Wojciech Kozera, Alina Woźniak, Werner Ulrich, 2020. Science of the Total Environment Vol. 702, 275--289, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agricultural environments, Environmental protection, Landscape ecology, Reproductive success, Resource availability, Trophic ecology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134503         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24576] [data modyf: 14-11-2019 11:26]
[3] Application of biotechnological methods in stem cell transplantation / Katarzyna Rektor, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Grażyna Malukiewicz, Maria Bogdzińska, 2019. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 135, 1--14, eISSN: 2392-2192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bioreactor, biotechnological methods, stem cells, transplantology
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24390] [data modyf: 03-10-2019 12:15]
[4] The effect of dipotassium EDTA and lithium heparin on hematologic values of farmed brown trout Salmo trutta (L.) spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2019. Aquaculture International Vol. 27, iss. 1, 79--87, ISSN: 0967-6120, , eISSN: 1573-143X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant, blood, brown trout, erythrocyte, hematology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10499-018-0308-5         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23210] [data modyf: 06-09-2019 12:54]
[5] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, 41--51, ISSN: 2543-8832, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[6] Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN - affected sea trout Salmo trutta m. trutta (L.), the Słupia River, N Poland / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Marian Giertych, Aleksandra Steliga, 2018. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 47, iss. 3, 230--238, ISSN: 1730-413X, , eISSN: 1897-3191, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Saprolegnia, infection pattern, sea trout, secondary infection, ulcerative dermal necrosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ohs-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-23151] [data modyf: 18-10-2018 11:20]
[7] The impact of UDN on selectwed blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. trutta L. spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, suppl., 7--16, ISSN: 2543-8832, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ulcerative Dermal Necrosis, blood, haematology, hematologia, krew, sea trout, troć wędrowna, wrzodziejąca martwica skóry UDN
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3supp.1
[AWCZ-24361] [data modyf: 20-09-2019 11:58]
[8] Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide / Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak, 2017. Environmental Microbiology, 1--36, ISSN: 1462-2912, , eISSN: 1462-2920, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/1462-2920.13931         Cytowania wg Scopus: 21 [01-03-2021]
[AWCZ-21718] [data modyf: 09-10-2017 13:19]
[9] Influence of crowding on body mass, serum total protein and aminotransferase (ALT, AST) concentration and activity in the feral pigeon Columbia livia f. urbana / Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Aleksandra Steliga, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Monika Grandtke, Andżelina Łopińska, 2016. International Studies on Sparrows Vol. 40, 5--8, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ALT, AST, Columbia livia f. urbana, body weight, crowding, pigeon, total protein
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0035
[AWCZ-21745] [data modyf: 02-10-2017 18:34]
[10] Corynebacterium pelargi sp. nov., isolated from the trachea of white stork nestlings / Peter Kämpfer, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, G. Wilharm, Jan Golke, Hans Jürgen Busse, Stefanie P. Glaeser, 2015. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol. 65, 1415--1420, ISSN: 1466-5026,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1099/ijs.0.000115         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-19111] [data modyf: 30-06-2015 11:38]
[11] Prevalence, Virulence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in White Stork Ciconia ciconia in Poland / Bernadeta Szczepańska, Piotr Kamiński, Małgorzata Andrzejewska, Dorota Śpica, Edmund Kartanas, Werner Ulrich, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Jacek J. Klawe, 2015. Foodborne Pathogens and Disease Vol. 12, no. 1, 24--31, ISSN: 1535-3141 ,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1089/fpd.2014.1793         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-18655] [data modyf: 21-08-2015 10:27]
[12] Sex ratio of White Stork Ciconia ciconia in different environments of Poland / Piotr Kamiński, Ewa Grochowska, Sławomir Mroczkowski, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Beata Koim-Puchowska, Alina Woźniak, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, 2015. Environmental Science and Pollution Research Vol. 22, no. 17, 13194--13203, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Environmental stress, Pb and Cd impact, Poland, Sex determination, Sex ratio, White Stork
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11356-015-4250-z         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-19019] [data modyf: 04-09-2015 10:52]
[13] UDN - tajemnicza choroba troci wędrownej / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Mariusz Kasprzak, 2015. Gawron: kwartalnik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nr 3, 9--13, ISSN: 1640-2103, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19868] [data modyf: 29-02-2016 11:43]
[14] Sex and other sources of variation in the haematological parameters of White Stork Ciconia ciconia chicks / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Alison Johnston, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2014. Journal of Ornithology Vol. 155, 307--314, ISSN: 0021-8375, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: age, blood parameters, haematology, regional differences, sex, year effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10336-013-1016-6         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-17598] [data modyf: 20-08-2015 12:24]
[15] Do males hatch first and dominate sex rations in White Stork Ciconia ciconia chicks? / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Marcin Bocheński, Mirosława Dabert, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Sławomir Mroczkowski, Ewa Wiśniewska, Leszek Jerzak, 2011. Journal of Ornithology Vol. 152, no 2, 213--218, ISSN: 0021-8375, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: brood size, chick size, sex ratio, time of breeding, year effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10336-010-0571-3         Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-14992] [data modyf: 23-08-2011 12:31]
[16] Lekowrażliwość szczepów Proteus mirabilis izolowanych od bociana białego (Ciconia ciconia) / Joanna Kwiecińska-Piróg, Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, 2011. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia Vol. 63, 139--144, ISSN: 0025-8601, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15810] [data modyf: 03-11-2015 13:02]
[17] Blood chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age / Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Mariusz Kasprzak(*), Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2010. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B Vol. 156, no. 2, 144--147, ISSN: 1096-4959, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White stork, blood parameters, brood size, chick age, free-living birds, lipid, protein, sex
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1016/j.cbpb.2010.03.003         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-14587] [data modyf: 03-11-2015 13:04]
[18] Ecophysiological determinations of antioxidant enzymes and lipoperoxidation in the blood of White Stork Ciconia ciconia from Poland / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Leszek Jerzak(*), Mariusz Kasprzak, Halyna Tkachenko, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Beata Koim, Ewa Wiśniewska, 2009. Environmental Research Vol. 109, no 1, 29--39, ISSN: 0013-9351, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White Stork, age, antioxidant enzymes activity, chemical elements, chicks, environmental stress, lipoperoxidation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.envres.2008.07.013         Cytowania wg Scopus: 18 [01-03-2021]
[AWCZ-13500] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[19] The impact of element-element interactions on antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Halyna Tkachenko, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe, Beata Koim, 2009. Archives of Environmental Contamination and Toxicology Vol. 56, no 2, 325--337, ISSN: 0090-4341, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00244-008-9178-6         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-13499] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[20] Chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks in differentiated regions of Poland / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Małgorzata Szady-Grad, Halyna Tkachenko, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, 2008. Medical and Biological Sciences Vol. 22, no 4, 31--37 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, White Stork, blood, bocian biały, chemical elements, chicks, heavy metals, krew, metale ciężkie, pierwiastki chemiczne, pisklęta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13630] [data modyf: 03-11-2015 15:17]
[21] Does environmental pollution affects oxidative stress and protein oxidation in blood of White Stork Ciconia ciconia chicks? / Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Halyna Tkachenko, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad, 2008. Journal of Physiology and Pharmacology Vol. 59, supp. 1, 252, ISSN: 0867-5910,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13501] [data modyf: 03-11-2015 15:17]
[22] Melatonin and thyroxine response to pollution in white stork nestlings (Ciconia ciconia): aspects of rhythmicity and age / Ewa Kulczykowska, Mariusz Kasprzak(*), Hanna Kalamarz, Michał Kuriata, Marta Nietrzeba, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, 2007. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C Vol. 146, no 3, 392--397, ISSN: 1532-0456, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomarkers, endocrine disruption, melatonin, metals, pollution, rhythm, stork, thyroxine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12293] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[23] Changes in hematological parameters in free-living pigeons (Columba livia f. urbana) during the breeding cycle / Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański, Ewa Kulczykowska, 2006. Journal of Ornithology Vol. 147, 599--604, ISSN: 0021-8375, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breeding cycle, columbia livia f. urbana, hematocrit, hematology, red blood cells number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14131] [data modyf: 05-11-2009 10:44]
[24] Plasma fat parameters in the feral pigeon (Columba livia f. urbana) during its postembryonic development / Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański, 2004. Zoologica Poloniae Vol. 49, no 1-4, 229--235 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Feral Pigeons, HDL, LDL, body mass, total cholesterol, triglicerides
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14130] [data modyf: 05-11-2009 12:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i późnych / Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 37--44, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Burn Swallow, Hirundo rustica, dymówka, haematocri Hct, haemoglobin concentration Hgb, hematokryt (Hct), hemoglobina (Hgb), liczba krwinek czerwonych (RBC), mean corpuscular haemoglobin MCH, mean corpuscular haemoglobin concentration MCHC, mean corpuscular volume MCV, number of red blood cells RBC, średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9006] [data modyf: 12-07-2011 12:25]
[2] Ocena antyoksydacyjnego bilansu we krwi gołębi (columbia livia) z różnych środowisk północnej Polski / Nataliya Kurhalyuk, Tomasz Hetmański, Józef Antonowicz, Mariusz Kasprzak, Aleksandra Kaleniecka, Halyna Tkachenko, Małgorzata Milewczyk // W: Słupskie Prace Biologiczne .- 2007, nr 4, s. 43--51
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8480] [data modyf: 05-11-2009 12:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Acinetobacter baumannii - jet stream rider, 2019. G. Wilharm, E. Skiebe, Andżelina Łopińska, K. Weber, K. Görlitz, G. Meimers, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, M. Tobółka, J. Siekiera, C. Schaudinn, T. Semmler, Leszek Jerzak // W: 12th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2019 : abstract book. Frankfurt, Niemcy Frankfurt : Goethe University, 2019, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23522] [data modyf: 16-09-2019 12:21]
[2] Fungal infection of brown trout (Salmo trutta morpha trutta) - case study, 2018. Agnieszka Pękala-Safińska, Piotr Jedziniak, Anna Kycko, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Paździor, Beata Więcek, Łukasz Panasiuk // W: 40th Mycotoxin Workshop : conference abstracts. Munich, Niemcy [B. m.] : --, 2018, s. 130
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23099] [data modyf: 07-08-2018 09:59]
[3] Hodowle komórek macierzystych dla potrzeb transplantacji, 2018. Katarzyna Rektor, Piotr Kamiński, Małgorzata Lorek, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Biotechnologia niejedno ma imię : 1 ogólnopolska konferencja. Poznań, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23283] [data modyf: 26-11-2018 11:51]
[4] The impact of UDN on selected blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. Trutta (L.) spawners, 2018. Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, A. Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 30, ISBN: 9788380841529
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23230] [data modyf: 03-10-2018 14:14]
[5] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia), 2018. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20, ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[6] The effect of sodium heparin on erythrocyte morphology of sand lizard (Lacerta agilis), 2017. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 65, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22875] [data modyf: 21-12-2017 13:42]
[7] Kestrel (Falco tinnunculus) in the urban environment, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 109, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22413] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[8] Morphological characteristics of the leukocytes in circulating blood of the white stork (Ciconia ciconia) chick's, 2016. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, R. Petela, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 76, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22410] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[9] Populations and distribution kestrel (Falco tinnunculus) in Zielona Góra, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 110, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22414] [data modyf: 02-10-2017 18:18]
[10] Sand lizard (Lacerta agilis) and common lizard (Zootoca vivipara) erythrocyte morphology comparison, 2016. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 79, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22411] [data modyf: 03-01-2017 14:28]
[11] Saprolegnia infection pattern in UDN-affected sea trout (Salmo trutta trutta) from the Słupia river, 2016. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 75, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22409] [data modyf: 03-01-2017 14:21]
[12] Avian reservoirs of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumanii, 2015. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Karin Böhland, Christiane Cuny, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Marcin Tobolka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Harald Seifert, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // W: 10th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2015. Athens, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 78
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumanni, avian reservoirs, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21782] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[13] Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments, 2015. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 22, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21867] [data modyf: 13-10-2015 16:21]
[14] Nieuchwytny zabójca - wrzodziejąca martwica skóry (UDN), 2015. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 56, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21871] [data modyf: 13-10-2015 16:20]
[15] Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, 2014. Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 56
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21453] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[16] Eco-physiological and immuno-genetic determinations of white stork Ciconia ciconia condition - is it possible to prevent changes of population status?, 2014. Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 32--33
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21451] [data modyf: 02-09-2015 11:45]
[17] Microbiological studies on White Stork nestlings reveal frequent colonization with the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii and with a novel Corynebacterium species, 2014. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Marcin Bocheński, Marcin Tobółka, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 63--64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21454] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[18] Condition of the White Stork (Ciconia ciconia) under environmental stress: eco-physiological and related responses (causes of changes in White Stork populations in disturbed environments), 2011. Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Tomasz Stuczyński, Beata Koim-Puchowska, Nataliya Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe // W: 8th Conference of the European Ornithologists' Union. Riga, Łotwa Riga : Latvian Ornithological Society, 2011, s. 174 [abstr.], ISBN: 9789984974729
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20109] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, 2011. Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, s. 45 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20107] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] The impact of free radicals upon blood morphology of White Stork Ciconia ciconia chicks in Poland, 2010. Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Tomasz Stuczyński, Roman Buczkowski, Beata Koim, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Brendan P. Kavanagh // W: 3rd International Eurasian Ornithology Congress. Mytilini, Grecja Mytilini : University of the Aegan, 2010, s. 43 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19729] [data modyf: 10-09-2010 10:38]
[21] Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwono-krwinkowych jaskółki dymówki Hirundo rustica, 2009. Mariusz Kasprzak, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro // W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego. Lublin, Polska Lublin : Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 75--76 [abstr.], ISBN: 9788361301530
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19425] [data modyf: 14-12-2009 12:49]
[22] Fat reservoirs in serum of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in different regions of Poland, 2008. Mariusz Kasprzak(*), Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : 17th International Symposium. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 2008, s. 195 [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19042] [data modyf: 03-11-2015 13:03]
[23] Changes in hematological parameters of White Stork (Ciconia ciconia) chicks from polluted environments in Western Poland, 2007. Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński // W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 2007, s. 180--182, ISBN: 9788372714305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18416] [data modyf: 03-11-2015 13:02]
[24] Modyfikacja procesów antyoksydacyjnych z udziałem pierwiastków chemicznych w krwi piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska, 2007. Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak // W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja. Olsztyn, Polska Olsztyn : Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 130 [abstr.], ISBN: 9788389112583
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18536] [data modyf: 03-11-2015 13:03]
[25] The impact of chemical elements upon antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks, 2007. Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad // W: Interakcje ksenobiotyków : VIII ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 29 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18801] [data modyf: 03-11-2015 13:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski