System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Grzegorz Iszkuło
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 61 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czynniki wpływające na brak sukcesu reprodukcyjnego cisa pospolitego, Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński
// W: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, 2012. / red. J. Pajakowski, Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, s. 89--96, ISBN: 9788361821281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15200] [data modyf: 20-03-2013 12:57]
[2] Od łuków do taksolu, czyli krótka historia eksploatowania cisa przez człowieka, Grzegorz Iszkuło
// W: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, 2012. / red. J. Pajakowski, Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, s. 16--20, ISBN: 9788361821281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15199] [data modyf: 20-03-2013 12:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych / Grzegorz Iszkuło, Liliana Armatys, Monika Dering, Marek Ksepko, Dominik Tomaszewski, Agnieszka Ważna, Marian Giertych, 2020. Sylwan Vol. 163, no. 3, 226--236, ISSN: 0039-7660, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Viscum album, biotic forest disturbance, infestation, parasitic plant
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25196] [data modyf: 24-04-2020 09:27]
[8,73] [0,22]
[2] Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability / Mariola Rabska, Piotr Robakowski, Ewelina Ratajczak, Roma Żytkowiak, Grzegorz Iszkuło, Emilia Pers-Kamczyc, 2020. Trees : Structure and Function, 1--16, ISSN: 0931-1890, , eISSN: 1432-2285, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Antioxidants, Chlorophyll a fluorescence, Dioecious plants, Nutrient stress, Photosynthetic pigments
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00468-020-02004-8         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25855] [data modyf: 24-11-2020 11:32]
[100] [1]
[3] Sexual Dimorphism in the Chemical Composition of Male and Female in the Dioecious Tree, Juniperus communis L., Growing under Different Nutritional Conditions / Mariola Rabska, Emilia Pers-Kamczyc, Roma Żytkowiak, Dawid Adamczyk, Grzegorz Iszkuło, 2020. International Journal of Molecular Sciences Vol. 21, iss. 21, 1--16, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: C:N ratio, Juniperus communis L., carbon, dioecious plants, macroelements, nitrogen, nutrition limitation stress, phenolic compounds, sexual dimorphism, starch, total nonstructural carbohydrates
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms21218094         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25854] [data modyf: 24-11-2020 11:21]
[140] [1]
[4] Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: Computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew / Igor J. Chybicki, Grzegorz Iszkuło, Jan Suszka, 2019. Molecular Ecology, 4077--4096, ISSN: 0962-1083, , eISSN: 1365-294X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecological determinants, genetic markers, mating system, outcrossing, plants, regression
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1111/mec.15195         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25849] [data modyf: 24-11-2020 09:46]
[140] [1]
[5] Biological Flora of the British Isles: Aesculus hippocastanum / Peter A. Thomas, Omar Alhamd, Grzegorz Iszkuło, Monika Dering, Tarek A. Mukassabi, 2019. Journal of Ecology Vol. 107, 992--1030, ISSN: 0022-0477, , eISSN: 1365-2745, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Cameraria ohridella, chestnut bleeding canker, conservation, geographical and altitudinal distribution, germination, herbivory, mycorrhiza, reproductive biology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1111/1365-2745.13116         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-25852] [data modyf: 24-11-2020 10:34]
[140] [1]
[6] Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides / Radosław Jagiełło, Urszula Walczak, Grzegorz Iszkuło, Piotr Karolewski, Edward Baraniak, Marian Giertych, 2019. International Journal of Pest Management Vol. 65, no. 1, 33--43, ISSN: 0967-0874, , eISSN: 1366-5863, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Basal area increment, imidacloprid, insect outbreak, potential fecundity, radial increment, tebuconazole, tree health
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/09670874.2018.1454630         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-24531] [data modyf: 06-11-2019 12:30]
[20,21] [0,29]
[7] More isn't always better - The effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata L. / Emilia Pers-Kamczyc, Grzegorz Iszkuło, Mariola Rabska, Dorota Wrońska-Pilarek, Jacek Kamczyc, 2019. Environmental and Experimental Botany Vol. 162, 468--478, ISSN: 0098-8472, , eISSN: 1873-7307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Abiotic stress, C:N ratio, Coniferous plant, Fertilizer deposition, Male flowers, Plant-environment interaction, Pollen development, Pollen grains, Pollen morphology, Pollen quality, Precocity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.01.015         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24530] [data modyf: 06-11-2019 12:13]
[100] [1]
[8] Spatial genetic structure and diversity of natural populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece / Łukasz Walas, Petros Ganatsas, Grzegorz Iszkuło, Peter A. Thomas, Monika Dering, 2019. PLoS One, 1--27, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0226225         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25853] [data modyf: 24-11-2020 10:46]
[100] [1]
[9] Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata L. juveniles / Mariana Kýpet'ová, Łukasz Walas, Peter Jaloviar, Grzegorz Iszkuło, 2018. Dendrobiology Vol. 79, 10--19, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Taxus baccata L., herbivory grazing, regeneration, sapling growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.079.002         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-22020] [data modyf: 28-11-2017 09:29]
[10] [0,5]
[10] Photochemistry and Antioxidative Capacity of Female and Male Taxus baccata L. Acclimated to Different Nutritional Environments / Piotr Robakowski, Emilia Pers-Kamczyc, Ewelina Ratajczak, Peter A. Thomas, Zi-Piao Ye, Mariola Rabska, Grzegorz Iszkuło, 2018. Frontiers in Plant Science Vol. 9, 1--13, ISSN: 1664-462X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: English yew, antioxidants, apparent electron transportation rate, carotenoids, chlorophyll a fluorescence, dioecious plants, photosynthesis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3389/fpls.2018.00742         Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-22844] [data modyf: 07-06-2018 15:43]
[40] [1]
[11] Sexual systems in gymnosperms: A review / Łukasz Walas, Wojciech Mandryk, Peter A. Thomas, Żanna Tyrała-Wierucka, Grzegorz Iszkuło, 2018. Basic and Applied Ecology Vol. 31, 1--9, ISSN: 1439-1791, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dioecy, endangered species, evolution, monoecy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.baae.2018.05.009         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-23406] [data modyf: 10-12-2018 12:26]
[30] [1]
[12] Spatial genetic structure and clonal structure of Prunus serotina during invasive spread / Monika Dering, Katarzyna Sękiewicz, Grzegorz Iszkuło, Aleksandra Chojnacka, Dominik Tomaszewski, Emilia Pers-Kamczyc, Piotr Karolewski, 2018. Silva Fennica Vol. 52, no. 3, 1--21, ISSN: 0037-5330, , eISSN: 2242-4075, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: black cherry, clonal structure, colonization, genetic structure, invasiveness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.14214/sf.9987         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23100] [data modyf: 06-11-2019 12:39]
[30] [1]
[13] The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić / Łukasz Walas, Monika Dering, Petros Ganatsas, Emilia Pers-Kamczyc, Grzegorz Iszkuło, 2018. Plant Biosystems: an International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology Vol. 152, no. 5, 1048--1058, ISSN: 1126-3504, , eISSN: 1724-5575, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: climate change, horse-chestnut, leaf miner, relict, species distribution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1080/11263504.2017.1415991         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-22895] [data modyf: 28-06-2018 14:48]
[30] [1]
[14] Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. / Sebastian Pilichowski, Rafał Filip, Adrianna Kościelska, Gabriela Żaroffe, Agata Żyźniewska, Grzegorz Iszkuło, 2018. Sylwan R. 162, nr 6, 452--459, ISSN: 0039-7660, bibliogr. tab. wykr. summ. .- G.I. - afiliacja również Inst. Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Scots pine, dendroclimatology, infestation, mistletoe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22876] [data modyf: 30-08-2018 08:59]
[2,5] [0,17]
[15] Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles / Kinga Nowak-Dyjeta, Marian Giertych, P. Thomas, Grzegorz Iszkuło, 2017. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 39, 1--8, ISSN: 0137-5881, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dioecy, N storage, Phenology, Sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-017-2489-3         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-21602] [data modyf: 16-08-2017 09:45]
[8,84] [0,35]
[16] Taxus baccata in Morocco: a tree in regression in its southern extreme / Angel Romo, Grzegorz Iszkuło, Mohammed Seghir Taleb, Łukasz Walas, Adam Boratyński, 2017. Dendrobiology Vol. 78, 63--74, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: dakhs, ecology, forestry, niche modelling, phytogeography, plant conservation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.078.007         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-21574] [data modyf: 31-07-2017 11:50]
[8,94] [0,45]
[17] Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland / Marcin Pietras, Maria Rudawska, Grzegorz Iszkuło, Anna Kujawa, Tomasz Leski, 2016. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 25, no. 3, 1197--1204, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: foreign fungus, fungal biogeography, genetic diversity, molecular markers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15244/pjoes/61230         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-20203] [data modyf: 23-02-2017 12:02]
[18] Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Emilia Pers-Kamczyc, Dorota Nalepka, Mariola Rabska, Łukasz Walas, Monika Dering, 2016. Dendrobiology Vol. 76, 81--89, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Quaternary, competition, endangered species, human impact, yew
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.076.008         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-20475] [data modyf: 23-02-2017 12:38]
[19] Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio / I. J. Chybicki, Monika Dering, Grzegorz Iszkuło, K. Mezya, Jan Suszka, 2016. Heredity Vol. 117, 449--459, ISSN: 0018-067X, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1038/hdy.2016.65         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-20598] [data modyf: 23-02-2017 10:22]
[20] Effect of geographic range discontinuity on species differentiation - East-Mediterranean Abies cilicica: a case study / Katarzyna Sękiewicz, Monika Dering, M. Sękiewicz, Krystyna Boratyńska, Grzegorz Iszkuło, Monika Litkowiec, Tolga Ok, Magda B. Dagher-Kharrat, Adam Boratyński, 2015. Tree Genetics & Genomes T. 11, 1--10, ISSN: 1614-2942, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [G.Iszkuło afiliacja również ID PAN]
Słowa kluczowe: Mediterranean region, biogeography, cilician fir, nSSR markers, plant diversity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s11295-014-0810-5         Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-19168] [data modyf: 28-02-2017 16:17]
[21] Effect of geographic range discontinuity on taxonomic differentiation of Abies cilica / Krystyna Boratyńska, Katarzyna Sękiewicz, Anna Katarzyna Jasińska, Dominik Tomaszewski, Grzegorz Iszkuło, Tolga Ok, Magda Bou Dagher-Kharrat, Adam Boratyński, 2015. Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 84, no. 4, 419--430, ISSN: 0001-6977, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [G. Iszkuło - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Cilician fir, East Mediterranean region, biogeography, biometrics, multivariate analyses, plant diversity, plant variation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5586/asbp.2015.037         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-19723] [data modyf: 11-04-2017 14:46]
[22] Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccata with varied proportions of male and female individuals / Monika Litkowiec, B.P. Plitta-Michalak, Andrzej Lewandowski, Grzegorz Iszkuło, 2015. Silva Fennica Vol. 49, no. 4, 1--14, ISSN: 0037-5330, , eISSN: 2242-4075, bibliogr. rys. tab. summ. .- [afiliacja również ID PAN w Kórniku]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.14214/sf.1236         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-19193] [data modyf: 07-09-2015 13:30]
[23] Is climate warming advantageous for plants with untoothed leaves? / Grzegorz Iszkuło(*), Katarzyna Myślicka, 2015. Basic and Applied Ecology Vol. 16, 386--393, ISSN: 1439-1791, bibliogr. rys. wykr. summ. .- G. Iszkuło multiafiliacja
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)
[AWCZ-19167] [data modyf: 12-04-2017 11:22]
[24] Jałowiec (nie)pospolity / Wojciech Mandryk, Grzegorz Iszkuło(*), 2015. Las Polski, nr 5, 12--13, ISSN: 0023-8538, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18900] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[25] Genetic diversity and inter-specific relations of western Mediterranean relic Abies taxa as compared to the Iberian A. alba / Monika Dering, Katarzyna Sękiewicz, Krystyna Boratyńska, Monika Litkowiec, Grzegorz Iszkuło, Angel Romo, Adam Boratyński, 2014. Flora Vol. 209, no. 7, 367--374, ISSN: 0367-2530, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: A. alba, A. pinsapo, Genetic diversity, Giblartar Strait, Phylogeography, West Mediterranean firs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.flora.2014.03.011         Cytowania wg Scopus: 20 [18-01-2021]
[AWCZ-18486] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[26] Influence of initial light intensity and dee browsing on Taxus baccata saplings: a six years field study / Grzegorz Iszkuło, Kinga Nowak-Dyjeta, M. Sękiewicz, 2014. Dendrobiology Vol. 71, 93--99, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ. .- podwójna afiliacja - G. Iszkuło
Słowa kluczowe: endangered species, light intensity, yew
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12657/denbio.071.009         Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[AWCZ-17935] [data modyf: 22-02-2017 14:25]
[27] Morphological differentiation supports the genetic pattern of the geographic structure of Juniperus thurifera (Cupressaceae) / Adam Boratyński, Anna K. Jasińska, Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Angel M. Romo, Krystyna Boratyńska, Karolina Sobierajska, Grzegorz Iszkuło, 2013. Plant Systematics and Evolution Vol. 299, 773--784, ISSN: 0378-2697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Juniperus thurifera, biometry, geographic differentiation, numerical taxonomy, plant morphology, plant variation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00606-013-0760-7         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-17155] [data modyf: 20-08-2015 11:32]
[28] Morphological diversity and structure of West mediterranean Abies species / K. Sękiewicz, M. Sękiewicz, Anna K. Jasińska, Krystyna Boratyńska, Grzegorz Iszkuło, Angel Romo, Adam Boratyński, 2013. Plant Biosystems: on international journal dealing with all aspects of plant biology : official journal of the Societa Botanica Italiana Vol. 147, no. 1, 125--134, ISSN: 1126-3504, bibliogr. rys. tab. .- [afiliacja również Instytut Dendrologii PAN]
Słowa kluczowe: Mediterranean fir, biogeography, biometrics, needles, plant variation, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/11263504.2012.753130         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-17274] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
[29] Sex influences the taxanes content in Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Piotr Kosiński, Michał Hajnos, 2013. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 35, no. 1, 147--152, ISSN: 0137-5881, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dioecy, Light intensity, Sex, Taxanes, Taxus baccata
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-012-1057-0         Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-17108] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[30] Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło, 2013. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody Vol. 32, no 1, 89--102, ISSN: 0208-7545, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Międzychodzko-Sierakowski Lakeland, nature protection, reserves, tourism
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17669] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
[31] Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Yakov Didukh, Marian Giertych, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska, Janusz Szmyt, 2012. Annals of Forest Science Vol. 69, no 6, 705--712, ISSN: 1286-4560, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: European yew, Growth rate, Silver fir, competition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s13595-012-0193-4         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-16798] [data modyf: 12-12-2012 13:46]
[32] Zmiany roslinności w rezerwacie "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" koło Wierzchlesu w Borach Tucholskich / Grzegorz Iszkuło, Ryszard Golimowski, Amelia Lewandowska, Anna Wachowiak, Adam Boratyński, 2012. Sylwan R. 156, nr 3, 163--169, ISSN: 0039-7660, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Taxus baccata, association dynamics, seedling die-off, sex structure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16421] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska, 2011. Dendrobiology Vol. 65, 55--61, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ. .- [afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
Słowa kluczowe: European yew, dendrochronology, reproductive effort, silver fir
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-16102] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Do females differ from males of European yew (Taxus baccata L.) in dendrochronological analysis? / Anna Cedro, Grzegorz Iszkuło, 2011. Tree-Ring Research Vol. 67, no 1, 3--11, ISSN: 1536-1098, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, dendroclimatology, dioecy, resource allocation, tree-ring width, yew
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-15519] [data modyf: 11-03-2011 09:27]
[35] How environmental signals affect frequency of three-needle dwarf shoots on Pinus mugo / Adam Boratyński, Alfred Dubicki, Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Krystyna Boratyńska, Mirosława Piórkowska, Katarzyna Marcysiak, 2011. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 20, no 1, 45--52, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: climate influence, gymnosperms, plant ecology, plant variation, shoot apical meristem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-15523] [data modyf: 15-03-2011 15:30]
[36] Influence of biotic and abiotic factors on natural regeneration of European yew (Taxus baccata L.): a review / Grzegorz Iszkuło, 2011. Spanish Journal of Rural Development Vol. 2, no spec. 2, [6] bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Taxus baccata, dioecy, endangered species, light intensity, nature conservation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5261/2011.ESP2.01
[AWCZ-16284] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] Initial period of sexual maturity determines the greater growth rate of male over female in the dioecious tree Juniperus communis subsp. communis / Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński, 2011. Acta Oecologica : International Journal of Ecology Vol. 37, no 2, 99--102, ISSN: 1146-609X,
Słowa kluczowe: common juniper, dendrochronology, dioecy, growth rate
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.actao.2011.01.001         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-15522] [data modyf: 15-03-2011 15:11]
[38] The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Angel Romo, Dominik Tomaszewski, Janusz Szmyt, 2011. Dendrobiology Vol. 66, 15--24, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ. .- [afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
Słowa kluczowe: reproductive effort, sex segregation, tree-ring width
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-16101] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[39] Interrelations among con-generic and co-occurring tree species: asymmetric hybridization and the high success of Quercus petraea (Matt.) Liebl. regeneration in mixed Q. petraea/Q. robur L. stands / Adam Boratyński, Katarzyna Marcysiak, Amelia Lewandowska, Anna Jasińska, Grzegorz Iszkuło, 2010. Polish Journal of Ecology Vol. 58, no 2, 273--283, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Quercus petraea, Quercus robur, colonization, hybridization, oak regeneration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15131] [data modyf: 03-11-2010 14:29]
[40] Success and failure of endangered tree species: low temperatures and low light availability affect survival and growth of European yew (Taxus baccata L.) seedlings / Grzegorz Iszkuło, 2010. Polish Journal of Ecology Vol. 58, no 2, 259--271, ISSN: 1505-2249, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Taxus baccata, light, low temperature, nitrogen, seedlings survival
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15130] [data modyf: 03-11-2010 14:17]
[41] Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Marian Giertych, Adam Boratyński, 2009. Plant Ecology Vol. 200, no 2, 229--240, ISSN: 1385-0237, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Dioecy, European yew, biogeography, reproductive effort
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11258-008-9447-5         Cytowania wg Scopus: 43 [18-01-2021]
[AWCZ-14385] [data modyf: 06-07-2011 10:36]
[42] Life span of needles of pinus Mugo turra: effect of altitude and species origin / Adam Boratyński, Anna Jasińska, Krystyna Boratyńska, Grzegorz Iszkuło, Mirosława Piórkowska, 2009. Polish Journal of Ecology Vol. 57, nr 3, 567--572, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Sudety Mts, Tatra Mts, leaf life span, subalpine vegetation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-14370] [data modyf: 11-01-2010 14:11]
[43] Pinus Uliginosa G. E. Neumann ex Wimm., a new taxon for the Ukrainian Flora / Anna K. Jasińska, Dmytro Iakushenko, Karolina Sobierajska, P. R. Tretiak, Grzegorz Iszkuło, 2009. Ukrains'kij Botaničnij Žurnal = Ukrainian Botanical Journal T. 66, no 5, 640--646, ISSN: 0372-4123, , eISSN: 2415-8860, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14787] [data modyf: 31-05-2010 12:46]
[44] Differences in leaf morphology between Quercus petraea and Q. robur adult and young individuals / Adam Boratyński, Katarzyna Marcysiak, Amelia Lewandowska, Anna Jasińska, Grzegorz Iszkuło, Jarosław Burczyk, 2008. Silva Fennica Vol. 42, no 1, 115--124 bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.metla.fi/silvafennica [dostęp 26.01.2010 r.]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [18-01-2021]
[AWCZ-14418] [data modyf: 05-08-2015 11:23]
[45] Light limitation of growth in 10-year-old seedlings of Taxus baccata L. (European Yew) / Grzegorz Iszkuło, Andrzej Lewandowski, Anna K. Jasińska, Monika Dering, 2007. Polish Journal of Ecology Vol. 55, nr 4, 827--831, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Taxus baccata, light intensity, preservation area
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14371] [data modyf: 11-01-2010 14:19]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[46] Analysis of the relationship between photosynthetic photon flux density and natural Taxus baccata seedlings occurrence / Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński, 2006. Acta Oecologica : International Journal of Ecology Vol. 29, iss. 1, 78 84, ISSN: 1146-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 34 [18-01-2021]
[AWCZ-14394] [data modyf: 18-01-2010 16:41]
[47] Program ochrony i restytucji cisa pospolitego / Grzegorz Iszkuło, 2006. Przegląd Leśniczy, nr 10, 15 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14393] [data modyf: 26-01-2010 16:08]
[48] Changes of population structure of Taxus baccata L. during 25 years in protected area (Carpathians, Western Ukraine) / Maciej Filipiak, Grzegorz Iszkuło, Janusz Korybo, 2005. Polish Journal of Ecology Vol. 53, nr 2, 177--184, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: growth, light, natural renewal, silver fir
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14374] [data modyf: 11-01-2010 14:36]
[49] Changes of population structure of Taxus baccata L. during 25 years in protected area (Carpathians, Western Ukraine) / Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński, Yakov Didukh, Kostantin Romaschenko, Maciej Filipiak, 2005. Polish Journal of Ecology Vol. 53, nr 1, 13--23, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Taxus baccata, plant protection, population dynamics, population structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14373] [data modyf: 11-01-2010 14:31]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[50] Different age and spatial structure of two spontaneous subpopulations of Taxus baccata as a result of various intensity of colonization process / Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński, 2005. Flora Vol. 200, iss. 2, 195--206, ISSN: 0367-2530, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: colonization, global warming, plant conservation, plant population structure, seedling recruitment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.flora.2004.03.001         Cytowania wg Scopus: 27 [18-01-2021]
[AWCZ-14395] [data modyf: 18-01-2010 16:53]
[51] Interaction between conopy tree species and european yew Taxus baccata (Taxaceae) / Grzegorz Iszkuło, Adam Boratyński, 2005. Polish Journal of Ecology Vol. 53, nr 2, 177--184, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Taxus, allelopathy, regeneration ecology, species co-occurrence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14375] [data modyf: 11-01-2010 14:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[52] Variation in sex expression in Polish and Ukrainian populations of Taxus baccata L. / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, 2004. Dendrobiology Vol. 52, 29--32, ISSN: 1641-1307, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: dioecy, gymnosperms, monoecy, sex evolution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-14419] [data modyf: 26-01-2010 15:48]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[53] Nie powiela sie starych błędów / Grzegorz Iszkuło, 2002. Las Polski, nr 15-16, 33, ISSN: 0023-8538, .- [głos w dyskusji]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14420] [data modyf: 26-01-2010 15:58]
[54] The yew (Taxus baccata L.) of the Cisowy Jar reserve near Olecko / Grzegorz Iszkuło, 2001. Dendrobiology Vol. 46, 33--37, ISSN: 1641-1307,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14396] [data modyf: 18-01-2010 17:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[55] Zastępcze zbiorowiska brzozy (Betula pendula Roth.) w strefie zamierania lasu w Górach Izerskich / Jan Ceitel, Grzegorz Iszkuło, 2000. Sylwan R. 144, nr 9, 33--43, ISSN: 0039-7660, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Izery Mountains, natural regeneration, silver birch, substitutional communities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14397] [data modyf: 18-01-2010 17:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 15--27, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania społeczne, ochrona środowiska, rezerwat przyrody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10331] [data modyf: 10-02-2016 10:42]
[2] Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło(*) // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 67--81, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ. .- G. Iszkuło - multiafiliacja
Słowa kluczowe: Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, natural values, tourist attractiveness, turystyka, walory przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9939] [data modyf: 12-04-2017 11:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wiązy / (Red.) Władysław Bugała, Adam Boratyński, Grzegorz Iszkuło .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2015, 477 s. .- ISBN: 9788379860517
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5316] [data modyf: 02-09-2015 16:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski