System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Joerg Boehner
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt, 2014. Ubbo Mammen, Bernd Nicolai, Joerg Boehner, Kerstin Mammen, Jasper Wehrmann, Stefan Fischer, Gunthard Dornbusch, Halle : Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 163 s. (Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 5), ISBN: 0941-7281, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12366] [data modyf: 17-03-2017 12:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze / Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges, 2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 73, z. 5, 410--416, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22250] [data modyf: 24-01-2018 14:23]
[2] Höchster Brutzeitbestand des Haussperlings Passer domesticus in Berlin seit Beginn der Erfassungen 2001 / Joerg Boehner, 2016. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 26, 1--9, ISSN: 0941-1828, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Berlin, Germany, House Sparrow Passer domesticus, breeding season count 2016, habitat preference, population dynamics
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21769] [data modyf: 10-10-2017 08:32]
[3] 25 Jahre Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft e.V. Jubiläumsveranstaltung am 10. und 11. Oktober 2015 / Joerg Boehner, Jens Scharon, 2015. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 25, 1--8, ISSN: 0941-1828, fot. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20474] [data modyf: 22-02-2017 09:29]
[4] Nestling Development of Jackdaws Corvus Monedula in Agricultural Landscape / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Joerg Boehner, 2015. International Studies on Sparrows Vol. 39, 4--23, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Corvus monedula, Jackdaw, breeding ecology, breeding success, hatching success, nestling mortality, predation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0030
[AWCZ-20333] [data modyf: 15-02-2017 09:20]
[5] Weiterhin hoher und stabiler Bestand des Haussperlings (Passer domesticus) in Berlin: Ergebnisse der Erfassung 2011 / Joerg Boehner, 2014. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 24, 19--28, ISSN: 0941-1828, summ.
Słowa kluczowe: Berlin/Germany, House Sparrow Passer domesticus, breeding season count 2011, habitat preference, population trend
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19444] [data modyf: 21-02-2017 12:44]
[6] Seasonal changes in group size and foraging activity in an urban population of Magpies (Pica pica) / Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Joerg Boehner, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 80--87, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie, foraging activity, group size, urban population
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17154] [data modyf: 08-08-2013 09:22]
[7] Starke bestandszunahme des mittelspechts Dendrocopos medius in Berlin / Winfried Otto, Joerg Boehner, Johannes Schwarz, 2012. Berliner Ornithologischer Bericht Bd. 22, 1--20, ISSN: 0941-1828,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17450] [data modyf: 08-08-2013 14:20]
[8] Assessment of stress in laboratory Beagle dogs constrained by a Pavlov sling / Jenny Stracke, Bettina Bert, Heidrun Fink, Joerg Boehner, 2011. Altex : Alternativen zu Tierexperimenten Vol. 28, no 4, 317--325, ISSN: 1868-596X, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pavlov sling, laboratory dogs, refinement, stress assessment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-16075] [data modyf: 22-01-2013 11:19]
[9] Modellierung der Populationsdynamik des Schreiadlers Aquila pomarina in Brandenburg: Welchen Effekt haben Jahre mit extrem niedriger Reproduktion? / Torsten Langgemach, Joerg Boehner, 2011. Vogelwelt Vol. 132, 93--100 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Brandenburg/Germany, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina, breeding success, computer simulation, conservation, population dynamics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16010] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Czy już czas, aby regulować liczebność sroki? / Leszek Jerzak, Joerg Boehner, Marcin Bocheński, 2010. Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 2, 12--13 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14993] [data modyf: 10-09-2010 12:05]
[11] Bestand und Lebensraumpräferenzen des Feldsperlings (Passer montanus) in Berlin / Joerg Boehner, Werner Schulz, 2008. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 18, 49--61, ISSN: 0941-1828, summ.
Słowa kluczowe: Berlin, Germany, Tree Sparrow Passer montanus, breeding time numbers, comparison with House Sparrow, habitat preferences, population dynamics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16162] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Bruterfolg des Haussperlings (Passer domesticus) in einem Berliner Wohnblockviertel / Jeannine Grasnick, Joerg Boehner, 2008. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 18, 36--48, ISSN: 0941-1828, summ.
Słowa kluczowe: Berlin, Germany, House Sparrow Passer domesticus, breeding success, future population development, nest boxes, reproductive parameters
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16165] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Analysis of breeding bird communities along an urban-rural gradient in Berlin, Germany, by Hasse Diagram Technique / Ute Simon, Sonja Kübler, Joerg Boehner, 2007. Urban Ecosystems Vol.10, no 1, 17--28 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Gradient analysis, Habitat types, Partial order theory, Urban ecology
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1007/s11252-006-0004-5         Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-16170] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Brutzeiterfassung des Haussperlings (Passer domesticus) in Berlin 2006/2007: ein Vergleich mit 2001 / Joerg Boehner, Werner Schulz, 2007. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 17, 17--28, ISSN: 0941-1828, summ.
Słowa kluczowe: Berlin, Germany, House Sparrow Passer domesticus, breeding time numbers, habitat preferences, population trend
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16179] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Distribution, abundance and dynamics of the house sparrow Passer domesticus in Berlin / Joerg Boehner, Klaus Witt, 2007. International Studies on Sparrows Vol. 32, 15--33, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-16177] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Song learning after isolation in the open-ended learner the European Starling: dissociation of imitation and syntatic development / Marthaleah Chaiken, Joerg Boehner, 2007. The Condor Vol. 109, 968--976 summ.
Słowa kluczowe: European Starling, Sturnus vulgaris, open-ended learning, sensitive periods, social influences, song learning, syntax
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16175] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Vögel, Städte und Vereine - Festkolloquium und Ehrenmitgliedschaft der Berliner Ornitologischen Arbeitsgemeinschaft für dr. Klaus Witt / Joerg Boehner, 2007. Berliner Ornithologischer Bericht Vol. 17, 68--75, ISSN: 0941-1828, summ.
Słowa kluczowe: BOA symposium, achievements of Klaus Witt, honorary member
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16180] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] "Avian rat" - co myślą mieszkańcy Zielonej Góry o gołębiach żyjących w ich mieście?, 2012. Dorota Chronowska, Joanna Czupryk, Anna Jeremicz, Małgorzata Tomys, Kamila Turska, Jolanta Wesołowska, Beata Wiktorska, Natalia Wisz, Anna Witkowska, Joerg Boehner, Leszek Jerzak // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 9--10 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20471] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Ptaki lęgowe wybranych środowisk Zielonej Góry, 2012. Krzysztof Gajda, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Michał Kuźmiak, Joerg Boehner // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 15 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20473] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Urban fauna, animal, man, and the city : interactions and relationships / (Red.) Piotr Indykiewicz, Joerg Boehner .- Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ArtStudio Agencja Reklamowo-Wydaw., 2014, 397 s. .- ISBN: 97883936606054
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5284] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[2] Urban fauna : studies of animal biology, ecology and conservation in european cities / (Red.) Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Joerg Boehner, Brendan Kavanagh .- Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 2011, 575 s. .- ISBN: 9788375900835
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4947] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski